Набор от данни:  Бизнес статистика

одобрен

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА - ХИЛ. ЛВ.

Уникален идентификатор:  2b16b899-e208-41d1-9565-31d9e224bc7f

Описание:

##От 2014 г. здравноосигурителните дружества бяха пререгистрирани в застрахователни предприятия, поради което няма налични данни след 2013 г., тъй като те влизат в данните за застрахователите предприятия.

###Забележки:
* '..' Конфиденциални данни
* '-' Няма случай

статистика

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-03-30 15:36:44
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2018-10-28 02:03:11
  • Последно променил: migrate_data

2008

2009

2010

2011

2012

2013

29573 38831 40034 39678 43104 1817
30297 38258 42158 40374 44913 667
47 54 53 167 - -
- - 6 10 33 -
21159 21442 24356 24712 27178 ..
-156 82 144 22 5 ..
207 159 233 123 10 ..
13813 16755 16733 15843 14800 692
1183 1371 1806 1034 1306 695
61 -10 - 100 -444 ..
-6525 -934 -3179 -1779 -606 -284
-6525 -934 -3179 -1779 -606 -284
1830 3660 3305 3797 3663 396
1957 866 526 1076 1024 85
47 54 53 167 - -
387 412 1464 2265 3443 ..
1644 1597 2290 3328 4488 ..
-7956 621 -1279 -288 988 42
- - 46 82 4 ..
- 196 102 260 1 ..
- -196 -56 -178 3 ..
137 211 141 109 203 ..
-173 -67 -144 -46 55 ..
-7920 281 -1332 -529 733 -17