одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация - Община Стрелча

Уникален идентификатор:  2b6186ab-1cb1-4f82-8044-7e5388d749a5

Описание:

Регистър на заявленията за достъп до информация - Община Стрелча 2017 г.

достъп до информация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-27 10:09:36
  • Създаден от: stanislava_staneva
  • Последна промяна: 2018-11-08 17:01:42
  • Последно променил: migrate_data

Регистъра за достъп до обществена информация в Общинска администрация - СТРЕЛЧА
Приложение № 2
Регистрация на заявлението Производство по разглеждане на заявлението Фактическо предоставяне на информацията
Дата/ / № Заявител- име, презиме, фамилия Предмет на заявлението / /искана информация Удължаване на срока/ основание/ дата Писма по чл. / 31, ал. / 2 от ЗДОИ/ дата Съгласие/ несъгласие на третото лице/ дата Решение на Кмета на общината/ дата Приемо-предавателен протокол №/ / дата
Електронна поща
Изх.№С-1832#1/10.05.2017
С1832 2.05.2017Ф-я"Институт за пазарна икономика" Р-р на избрани данъци и такси