одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 20.03.2020

Уникален идентификатор:  2b90972c-c3e3-4f64-8717-ddc6350190a9

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-23 08:30:36
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-03-23 08:30:36

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 48 220451.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14 6714.34
10 xxxx Издръжка 163 86522.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7 10681
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 11280
88 xxxx Средства на разпореждане 308 44790.19
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 219265.32
Общо:  545 599704.72
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 219265.32
Общо:  4 219265.32
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 5870.91
Общо:  5 5870.91
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 28.92
Общо:  2 28.92
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 915.25
Общо:  7 915.25
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1701.48
Общо:  1 1701.48
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 240.19
88 xxxx Средства на разпореждане 1 110.89
Общо:  3 351.08
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 253.24
10 xxxx Издръжка 3 678.91
88 xxxx Средства на разпореждане 23 8071
Общо:  27 9003.15
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 857.44
Общо:  5 857.44
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 622.43
88 xxxx Средства на разпореждане 209 21178
Общо:  215 21800.43
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 79
Общо:  1 79
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 457.19
Общо:  1 457.19
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1610.37
Общо:  8 1610.37
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2127.9
Общо:  6 2127.9
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 39713.06
10 xxxx Издръжка 9 1398.74
88 xxxx Средства на разпореждане 2 2564.58
Общо:  12 43676.38
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 9344
Общо:  2 9344
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1079.4
88 xxxx Средства на разпореждане 13 1722.62
Общо:  16 2802.02
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 4389.85
Общо:  4 4389.85
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 11559.95
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 10
10 xxxx Издръжка 1 205.81
Общо:  15 11775.76
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 1238.7
10 xxxx Издръжка 4 1486.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 90
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1278.71
Общо:  18 4093.52
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2067.5
Общо:  3 2067.5
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 21556.3
Общо:  1 21556.3
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 35493.68
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 424.4
10 xxxx Издръжка 11 4317.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1247
88 xxxx Средства на разпореждане 4 372.44
Общо:  27 41854.58
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 66813.9
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 4818.49
10 xxxx Издръжка 12 23056.44
88 xxxx Средства на разпореждане 5 1122.69
Общо:  26 95811.52
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2327.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 11280
Общо:  3 13607.4
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2353.8
Общо:  3 2353.8
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1067.62
88 xxxx Средства на разпореждане 17 3831.15
Общо:  20 4898.77
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 569.4
88 xxxx Средства на разпореждане 15 1524.39
Общо:  20 2093.79
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1308
Общо:  3 1308
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2159.95
Общо:  2 2159.95
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 39771.69
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 1461.45
10 xxxx Издръжка 7 4809.67
Общо:  15 46042.81
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2397
88 xxxx Средства на разпореждане 15 3013.72
Общо:  20 5410.72
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 648.85
Общо:  3 648.85
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 202.6
Общо:  1 202.6
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 3848.65
10 xxxx Издръжка 6 9501.51
Общо:  16 13350.16
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 58.43
Общо:  1 58.43
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 301.63
Общо:  2 301.63
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 65.4
Общо:  2 65.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 493.8
Общо:  2 493.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Перник ( 0172540002 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 745.56
Общо:  14 745.56
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2100
Общо:  3 2100
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2260.19
Общо:  4 2260.19
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 162.99
Общо:  2 162.99