одобрен

Регистър на водовзeмните съоръжения за стопански цели на територията на БД"ЗБР"

Уникален идентификатор:  2c5fa5e6-98ce-4f49-a18e-a2dfcf68c1be

води водовземни съоръжения доспат екология места МОСВ стопански цели Струма

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-20 15:55:47
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2020-02-18 09:23:36
  • Последно променил: e.lazarov

Titulyar

Име на титуляр Регистрационен номер и дата на регистриране Данни за имота , в който е изградено съоръжението Данни за собственика на съоръжението Ползвател на съоръжението ДАННИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯТА Забележка
Номер и дата на заявление/ разрешително Наименование на съоръжението Номер на имота Землище Община Област Година на изграждане X Y Кота на устието Z N E Код на водното тяло Дълбочина (м) Диаметър на обсаждане (мм) Разположение на филтъра от... до... (м) Статично водно ниво (м) Статус на съоръжението Поречие
СД Бобсън-Капри-Йорданов и сие 16/23.05.2000;41530042/26.11.2010 3/23.05.2000 ШК-1 УПИ-6228 гр.Перник Перник Перник СД Бобсън-Капри-Йорданов и сие СД Бобсън-Капри-Йорданов и сие 1999 4526184.88 8471714.751 714.85 42°61'05,4 23°09'15.7 BG4G000000Q007 5.3 800 1,80-5,30 2,60 експлоатационен Струма
Община Банско;нов титуляр "ВиК"Бл-град 25/13.06.2000;41510044/27.03.2007;41510096/02.07.2007 4/13.06.2000 ВС"Усипо" гр.Банско Банско Благоевград Община Банско В и К ЕООД Благоевград 4502251.44 8508929.46 експлоатационен Места
ЕТ Христо Ламбрев;нов титуляр "Транзит експрес БГ"ЕООД 0120/22.01.2001 5/22.01.2001 СК I-кв. 311 гр.Петрич Петрич Благоевград Емилия Илиева Коемджиева "Транзит експрес БГ"ЕООД 1994 4460191.07 8489720.11 129.11 41°24'23.3 23°13'09.0 BG4G000000N011 36 160 25-35 27 експлоатационен Струма
Илинденци мрамор ЕАД 0283/10.05.2001 6/10.05.2001 ШК-1 10 с.Илинденци Струмяни Благоевград Илинденци мрамор ЕАД Илинденци мрамор ЕАД 1988 4615752.944 124,6 41°37'50.9 23°05'58.0 BG4G000000Q002 12 3000 3,0-12 3.6 експлоатационен Струма
Илинденци мрамор ЕАД;нов титуляр "Мура"ЕООД 0283/10.05.2001; 41530093/25.02.2015 7/10.05.2001 ШК-2 5025 с.Долна Градешница Струмяни Благоевград Мура ЕООД Мура ЕООД 1990 4489805.15 8486525.45 135.1 41°40'22.74 23°10'47.95 BG4G000000Q002 12 3600 3,0-12 1.7 експлоатационен Струма
В и К Кресна ЕООД 0317/28.05.2001 8/28.05.2001 Каптаж "Кучкарника" с.Горна Брезница Кресна Благоевград В и К Кресна ЕООД В и К Кресна ЕООД 4679023.359 578 42°11'49.5 23°06'01.7 BG4G000000N014 експлоатационен Струма
В и К Кресна ЕООД 0316/28.05.2001 9/28.05.2001 Дренаж "Ръзманица" с.Горна Брезница Кресна Благоевград В и К Кресна ЕООД В и К Кресна ЕООД 4692231.249 627.5 42°19'05.0 23°09'40.2 BG4G000PtPz025 експлоатационен Струма
В и К Кресна ЕООД 0315/28.05.2001 10/28.05.2001 Вододайна зона "Пещерата"-2 дренажа гр.Кресна Кресна Благоевград В и К Кресна ЕООД В и К Кресна ЕООД 4680811.26 531.45 42°12'46.9 23°05'45.6 BG4G000000Q005 експлоатационен Струма
В и К Кресна ЕООД 0315/28.05.2001 11/28.05.2001 Вододайна зона "Разкола"- 3 дренажа гр.Кресна Кресна Благоевград В и К Кресна ЕООД В и К Кресна ЕООД 4680800.85 531.45 42°12'46.6 23°05'46.0 BG4G000000Q005 1200 експлоатационен Струма
Винпром Дамяница АД;Дамяница АД 0319/28.05.2001; 41530056/02.09.2011 12/28.05.2001 ТК-1 имот №000081 с.Дамяница Сандански Благоевград Дамяница АД Дамяница АД 1984 4471257 8492905 94.2 41°30'22,1 23°15'24,9 BG4G000000Q002 27 300 3,0-24 3.2 експлоатационен Струма
Винпром Дамяница АД;Дамяница АД 0319/28.05.2001; 41530056/02.09.2011 13/28.05.2001 ТК-2 имот №000081 с.Дамяница Сандански Благоевград Дамяница АД Дамяница АД 1984 4471338 8492948 94.7 41°30'24,8 23°15'26,9 BG4G000000Q002 27 300 3,0-24 3.5 експлоатационен Струма
Винпром Дамяница АД;Дамяница АД 0319/28.05.2001; 41530056/02.09.2011 14/28.05.2001 ТК-3 имот №000079 с.Дамяница Сандански Благоевград Дамяница АД Дамяница АД 1984 4471510 8493046 95.2 41°30'30,4 23°15'31,1 BG4G000000Q002 24 300 3,0-21 3.6 експлоатационен Струма
Медика АД 0340/07.06.2001 15/07.06.2001 ТК-1 м. Рупи с.Старчево Петрич Благоевград Медика АД Медика АД 1989 4466694 8493431 41°27'54,2 23°15'48,3 BG4G000000Q001 12 280 0,2-12 1.7 експлоатационен Струма
Медика АД 0340/07.06.2001 16/07.06.2001 ТК-2 м. Рупи с.Старчево Петрич Благоевград Медика АД Медика АД 1989 4466663 8493493 41°27'53,2 23°15'51 BG4G000000Q001 12 280 0,3-12 2.17 експлоатационен Струма
Медика АД 0340/07.06.2001 17/07.06.2001 ТК-3 м. Рупи с.Старчево Петрич Благоевград Медика АД Медика АД 1989 4466532 8493372 41°27'48,9 23°15'45,8 BG4G000000Q001 12 280 0,3-12 1.97 експлоатационен Струма
ЕТ Пенка Никова-Експрес-Мод 0343/07.06.2001; 41590086/02.08.2011;41590112/01.11.2012 18/07.06.2001 ТК имот №098012 с.Кърналово Петрич Благоевград ЕТ Пенка Никова-Експрес-Мод ЕТ Пенка Никова-Експрес-Мод 2001 4415111.99 8471168.38 100.5 41º27'11,2" 23º13'37,1" BG4G000000Q001 20 245 15-20 2.5 експлоатационен Струма
ГБС Благоевград АД 0364/15.06.2001;41590013/13.08.2007;Решение № ПО-01-65/14.06.2011 19/15.06.2001 ТК-1 с.Покровник Благоевград Благоевград ГБС Благоевград АД ГБС Благоевград АД 1999 4525097.375 8476660.595 BG4G000000Q004 6 1500 6-7 2.53 експлоатационен Струма
Гръцки мрамор ЕООД 0381/26.06.2001;0381-1/17.06.2004;41530046/08.03.2011 20/26.06.2001 ТК-1 008063 с.Долна Градешница Кресна Благоевград Гръцки мрамор ЕООД Гръцки мрамор ЕООД 1993 4489319.88 8470073.48 277.5 41°40'07,0” 23°11'08,7” BG4G000000Q002 30 200 18-27 17.5 експлоатационен Струма
Лукойл-България ЕООД 0404/03.07.2001; 41590083/06.07.2011 21/03.07.2001 СК-1 имот №000052 имот №000412 с.Старчево и с. Рибник Петрич Благоевград Лукойл-България ЕООД Лукойл-България ЕООД 4468570.56 8492913.34 96.25 41°28'56,4” 23°15'31,1” BG4G000000N012 50 160 24-42 16.2 експлоатационен Струма
Петрол АД,нов титуляр "Нафтекс Петрол" 0459/23.07.2001,0459-1/11.12.2006;41590076/17.11.2009 22/23.07.2001 ШК-1 петролна база Благоевград гр.Благоевград Благоевград Благоевград Нафтекс ЕООД-Варна Нафтекс ЕООД-Варна 1985 351 42°00'34,05” 23°04'40,40” BG4G000000Q004 8 1100 4,0-8,0 6,2 експлоатационен Струма
Петрол АД,нов титуляр "Нафтекс Петрол" 0459/23.07.2001,0459-1/11.12.2006;41590076/17.11.2009 23/23.07.2001 ШК-2 петролна база Благоевград гр.Благоевград Благоевград Благоевград Нафтекс ЕООД-Варна Нафтекс ЕООД-Варна 1985 351.4 42°00'31,32” 23°04'36,34” BG4G000000Q004 8 1100 4,0-8,0 5,1 експлоатационен Струма
Петрол АД 0460/23.07.2001 24/23.07.2001 ШК южната част на Г.Делчев гр.Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград Петрол АД Петрол АД 1985 124.5 BG4G000000Q009 7 1000 4,0-7,0 3.6 експлоатационен Места
Петрол АД 0461/23.07.2001 25/23.07.2001 ШК-1 промишлена зона на гр. Сандандански гр.Сандански Сандански Благоевград Петрол АД Петрол АД 1991 4604909.394 105.9 41°32'05.1 23°15'06.2 BG4G000000Q002 3.6 1000 0.43 експлоатационен Струма
Петрол АД 0461/23.07.2001 26/23.07.2001 ШК-2 промишлена зона на гр. Сандандански гр.Сандански Сандански Благоевград Петрол АД Петрол АД 1996 BG4G000000Q002 3.6 1000 0.93 експлоатационен Струма
СК-13-Пътстрой АД 0475-1/25.06.2004;41530048/30.05.2011 27/02.08.2001 ШК-1 000481 с.Студена Перник Перник СК-13-Пътстрой АД СК-13-Пътстрой АД 1981 452832.974 8482204.789 809.3 42°01'07,8 23°07'38,5 BG4G000PtPz024 3 3000 0-3 0.8 експлоатационен Струма
Мело АД;нов титуляр "Глобал фуудс" ЕООД 0489/13.08.2001;41520010/02.07.2008 28/13.08.2001 ТК-1 056017 с.Лешница Сандански Благоевград Глобал фуудс ЕООД Глобал фуудс ЕООД 1989 4472909.8 8493157.78 105.8 41°31'15,7 23°15'36,0 BG4G000000N012 97.75 219 24,05-91,61 6.7 експлоатационен Струма
Мело АД;нов титуляр "Глобал фуудс" ЕООД 0489/13.08.2001;41520010/02.07.2008 29/13.08.2001 ТК-2 056017 с.Лешница Сандански Благоевград Глобал фуудс ЕООД Глобал фуудс ЕООД 1989 103.5 BG4G000000N012 98 219 24,04-91,8 8.33 експлоатационен Струма
Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев ООД 0490/14.08.2001; 41530051/06.07.2011 30/14.08.2001 ШК имот 9 с.Покровник Благоевград Благоевград Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев ООД Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев ООД 1995 4656465.589 322.2 41°59'33.7 23°03'49.5 BG4G000000Q004 6 1200 3,0-6,0 3.8 експлоатационен Струма
SOS- Детски селища в България 0533/10.09.2001 31/10.09.2001 ТК общинска земя извън регулация с.Дрен Радомир Перник Община Радомир SOS- Детски селища в България - 4702247.478 42°24'30.5 23°10'05.6 BG4G000PtPz024 50 300 6,0-46,0 - експлоатационен Струма
Локомотивно депо Дупница 0543/13.09.2001 32/13.09.2001 ШК-2
ЕТ Айс-Гълъб 0590/29.10.2001 33/29.10.2001 СК пар.17, пл.2, кв.6, микрор.4 гр.Благоевград Благоевград Благоевград ЕТ Айс-Гълъб ЕТ Айс-Гълъб 1998 4659528.508 385 42°01'15.7 23°05'08.8 BG4G000000Q004 38 160 12.5 експлоатационен Струма
Вивафрукт ООД 0591/29.10.2001; 41520017/30.07.2010 34/29.10.2001 ТК-1 074051 с.Капатово Петрич Благоевград Инна Милева Ангова Вивафрукт ООД 1994 4466140.676 8501295.325 175.2 41°27'36.6 22°21'27.2 BG4G000000Q002 22 160 2,0-14,0 1,50 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;ЕТ"Ганка Танева" 0601/07.11.2001; 41520022/01.08.2011 35/07.11.2001 ТК 1 имот №ІІ,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД ЕТ Ганка Танева 1970 4462229.85 8489197.17 101 41°25'29.55 23°12'44.7 BG4G000000Q001 20 250 4,0-18,0 5,2 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;ЕТ"Георги Станков" 0601/07.11.2001; 41520025/02.08.2011 36/07.11.2001 ТК 2 имот №ІІІ,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД ЕТ Георги Станков 1970 4462048.78 8489055.73 103.1 41°25'23.27 23°12'41.6 BG4G000000Q001 20 350 4,0-18,0 6,3 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД 0601/07.11.2001;41520048/11.11.2014 37/07.11.2001 ТК 5 им. 90 по пл. За земеразделяне на гр. Петрич гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД В и ВГД-Оранжерии ООД 1970 4592241.265 8488683.62 105.9 41°25'09.6 23°12'38.8 BG4G000000Q001 30 250 4,0-18,0 6.5 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;"Агро ин 2001"ЕООД 0601/07.11.2001; 41520025/02.08.2011 38/07.11.2001 ТК 6 имот №ІІІ,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД Агро ин 2001 ЕООД 1970 4461931.92 8488654.97 104.4 41°25'18.94 23°12'23.62 BG4G000000Q001 20 350 4,0-18,0 6,75 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;"ВГД оил"ООД 0601/07.11.2001; 41520021/01.08.2011 39/07.11.2001 ТК 7 имот №VІІІ,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД ВГД оил ООД 1970 4461800.8 8488255.8 104.3 41°25'15.27 23°12'07.14 BG4G000000Q001 20 300 4,0-18,0 6,6 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;ЕТ"Ганка Танева" 0601/07.11.2001; 41520022/01.08.2011 40/07.11.2001 ТК 8 имот №ІІ,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД ЕТ Ганка Танева 1970 4462591.13 8489213.52 98.4 41°25'40.7 23°12'48.29 BG4G000000Q001 20 350 4,0-18,0 4,02 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;ЕТ"Георги Станков" 0601/07.11.2001; 41520025/02.08.2011 41/07.11.2001 ТК 2а имот №ІІІ,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД ЕТ Георги Станков 1970 4462058.34 8489001.74 102.95 41°25'23.71 23°12'37.22 BG4G000000Q001 20 350 4,0-18,0 6,24 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД 0601/07.11.2001;41520048/11.11.2014 42/07.11.2001 ТК 4а им. 90 по пл. За земеразделяне на гр. Петрич гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД В и ВГД-Оранжерии ООД 1970 4593554.542 8488892.39 106.85 41°25'52.0 23°12'33.9 BG4G000000Q001 20 300 4,0-18,0 5.7 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД 0601/07.11.2001;41520048/11.11.2014 43/07.11.2001 ТК 5а им. 90 по пл. За земеразделяне на гр. Петрич гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД В и ВГД-Оранжерии ООД 1970 4592443.827 8488612.9 105.75 41°25'15.0 23°12'03.9 BG4G000000Q001 30 250 4,0-18,0 5.8 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;"Агро ин 2001"ЕООД 0601/07.11.2001; 41520025/02.08.2011 44/07.11.2001 ТК 6а имот №ІІІ,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД Агро ин 2001 ЕООД 1970 4461931.92 8488654.97 104.35 41°25'18.94 23°12'23.62 BG4G000000Q001 20 350 4,0-18,0 6,7 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;"ВГД оил"ООД 0601/07.11.2001; 41520021/01.08.2011 45/07.11.2001 ТК 7а имот №VІІІ,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД ВГД оил ООД 1970 4461797.35 8488297.12 104.25 41°25'15.51 23°12'06.29 BG4G000000Q001 20 350 4,0-18,0 6,55 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;ЕТ"Ганка Танева" 0601/07.11.2001; 41520022/01.08.2011 46/07.11.2001 ТК 8а имот №ІІ,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД ЕТ Ганка Танева 1970 4462605.49 8489112.65 98.5 41°25'41.43 23°12'43.8 BG4G000000Q001 20 350 4,0-18,0 3,58 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;"Газ трейдинг 2002"ЕООД 0601/07.11.2001; 41520024/01.08.2011 47/07.11.2001 ТК 3 имот №ІV,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД Газ трейдинг 2002 ООД 1970 4461837.81 8489050.52 105.15 41°25'16.6 23°12'40.40 BG4G000000Q001 32 300 47088 8,1 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД 0601/07.11.2001;41520048/11.11.2014 48/07.11.2001 ТК 4 им. 90 по пл. За земеразделяне на гр. Петрич гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД В и ВГД-Оранжерии ООД 1970 4592541.131 107.05 41°25'18.8 23°12'25.0 BG4G000000Q001 20 300 4,0-18,0 5.6 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;ЕТ"Ганка Танева" 0601/07.11.2001; 41520022/01.08.2011 49/07.11.2001 ТК 1а имот №ІІ,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД ЕТ Ганка Танева 1970 4462226.45 8489034.11 100.85 41°25'29.51 23°12'42.0 BG4G000000Q001 32 300 12,0-28,0 5,3 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД;"Газ трейдинг 2002"ЕООД 0601/07.11.2001; 41520024/01.08.2011 50/07.11.2001 ТК 3а имот №ІV,000090 гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД Газ трейдинг 2002 ООД 1970 4462048.78 8489055.73 104.9 41°25'17.15 23°12'35.8 BG4G000000Q001 32 300 12,0-28,0 7,93 експлоатационен Струма
В и ВГД-Оранжерии ООД 0601/07.11.2001 51/07.11.2001 ТК 9 им. 90 по пл. За земеразделяне на гр. Петрич гр.Петрич Петрич Благоевград В и ВГД-Оранжерии ООД В и ВГД-Оранжерии ООД 1970 4592360.558 94.5 41°25'12.8 23°12'19.0 BG4G000000Q001 20 300 4,0-18,0 3.2 експлоатационен Струма
В. Т. 0686/06.12.2001 52/06.12.2001 ШК им.001063, м. Златарево с.Габрене Петрич Благоевград Велик Крумов Тильовски Велик Крумов Тильовски 1999 185 BG4G000000Q001 9.6 1200 5,0-9,0 5 експлоатационен Струма
Руди ЕООД 0687/16.12.2001;41510110/27.07.2007 53/06.12.2001 СК-1 ХVІІ-2180,кв.81 гр.Петрич Петрич Благоевград Руди ЕООД Руди ЕООД 1997 4458500.59 8488246.18 220 41°23'28,3 23°12'05,8 BG4G000000Q001 84 140 45-80 43 експлоатационен Струма
Пиринхарт АД 0688/07.12.2001 54/07.12.2001 им.57 м.Изворите гр.Разлог Разлог Благоевград Община Разлог Пиринхарт АД 1968 947.22 3.5 експлоатационен Места
Електрик АД 0689/06.12.2001 55/06.12.2001 ШК II, кв. 94, ул. Райко Даскалов №68 гр.Радомир Радомир Перник Електрик АД Електрик АД 4717395.232 42°32'15.2 22°57'19.3 BG4G000000Q007 7 2000 1.3 експлоатационен Струма
Беласица АД 0705/07.12.2001; 41590084/28.07.2011 56/07.12.2001 СК-1 пар.XVII, кв.7 гр.Петрич Петрич Благоевград Беласица АД Беласица АД 1996 4590705.18 142 41°24'18.6 23°12'03.4 BG4G000000N012 70 200 36-66 41 експлоатационен Струма
Браво АД 0721/30.01.2002; 41510311/22.07.2010 57/30.01.2002 дренаж 000383 с.Коларово Петрич Благоевград МЗГ Браво АД 1980 514 41°21'31,222 23°7'41.606 BG4G00PtPz025 експлоатационен Струма
Белтранс ЕООД 0770/18.02.2002 58/18.02.2002 ШК ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1 гр.Перник Перник Перник Белтранс ЕООД Белтранс ЕООД 4724035.571 42°36'02.6 23°03'08.9 BG4G00000Pg038 3.45 800 експлоатационен Струма
Енергоремонт-Кресна АД 0791/06.03.2002, 0791-1/14.07.2005;41590055/11.12.2008 59/06.03.2002 СК-1 промишлена зона на гр.Кресна гр.Кресна Кресна Благоевград Енергоремонт-Кресна АД Енергоремонт-Кресна АД 1977 4593961.55 8479556.06 156.04 41°42'51.6” 23°09'46.2” BG4G000000Q002 20 350 4,0-18,0 10.1 експлоатационен Струма
ПСК Спартак 0798/07.03.2002,41530030/04.11.2008 60/07.03.2002 СК-1 094102 с.Склаве Сандански Благоевград Община Сандански ПСК Спартак 1982 4599818.3 201.5 41°43''0.3” 21°04'40.7 BG4G000000Q002 16 250 2,0-12,0 0,5 експлоатационен Струма
96-Магистралата-ООД ООД 0796/07.03.2002 61/07.03.2002 СК мотел"Мамин Кольо" гр.Сандански Сандански Благоевград 96-Магистралата-ООД ООД 96-Магистралата-ООД ООД 1991 4608107.923 119 41°33'47.8 23°14'36.0 BG4G000000Q002 12 350 4,0-10,0 експлоатационен Струма
Заводски строежи АД 0797/07.03.2002;41530025/05.06.2008 62/07.03.2002 ШК-1 УПИ №16464 кв.148 гр.Перник Перник Перник Заводски строежи АД Заводски строежи АД 4594363.99 8478785.47 708.2 BG4G000000Q007 5.7 1000 3,0-5,7 2.6 експлоатационен Струма
Агрима-Водолей АД 0800/11.03.2002;41590010/31.07.2007 63/11.03.2002 ШК-1 3826,кв.197 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Агрима-Водолей АД Агрима-Водолей АД 1978 4526877.96 8478976.17 380 BG4G000000Q004 8 2000 5,5-8,0 5.6 експлоатационен Струма
Агрима-Водолей АД 0800/11.03.2002;41590010/31.07.2007 64/11.03.2002 СК-1 3826,кв.197 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Агрима-Водолей АД Агрима-Водолей АД 1978 4526927.18 8479015.48 380 BG4G000000Q004 20 250 4,0-16,0 5.5 експлоатационен Струма
Бумар АД 0801/11.03.2002;41590024/01.11.2007;41590043/30.06.2008 65/11.03.2002 ТК м.Горно поле с.Илинденци Струмяни Благоевград Бумар АД Бумар АД 1997 4487269.12 8487039.53 150.8 41°39'00 23°11'10,5 BG4G000000Q002 30 200 18,0-30,0 16.1 експлоатационен Струма
Бумар АД 0801/11.03.2002;41590024/01.11.2007;41590043/30.06.2008 66/11.03.2002 ТК м.Горно поле с.Илинденци Струмяни Благоевград Бумар АД Бумар АД 1997 4488778.4 8486840.05 151.5 41°39'49,5 23°11'01,7 BG4G000000Q002 30 200 18,0-30,0 16.6 експлоатационен Струма
Винекс-комерс ЕООД 0803/12.03.2002 68/12.03.2002 ТК пар.ХХХV гр.Кочериново Кочериново Благоевград Винекс-комерс ЕООД Винекс-комерс ЕООД 4667567.478 42°05'34.5 23°04'15.2 BG4G000000N014 40 160 6,0-40,0 0.8 експлоатационен Струма
Елита Стар ООД,Евромар ЕООД 0802/12.03.2002,41590064/28.04.2009 67/12.03.2002 ТК м. Гладно поле с.Струмяни Струмяни Благоевград Елита Стар ООД Елита Стар ООД 1993 4617550.922 135.1 41°38'48.2 23°11'42.0 BG4G000000Q002 18 200 12,0-18,0 8.5 експлоатационен Струма
Благоевград-БТ АД 0804/12.03.2002,41590053/14.11.2008 69/12.03.2002 кв.25 с.Изгрев Благоевград Благоевград Благоевград-БТ АД Благоевград-БТ АД 1992 4655611.34 370.5 41°59'11.5 23°06'30.3 BG4G000000Q004 22 300 8,0-22,0 13.35 експлоатационен Струма
Благоевград-БТ АД 0804/12.03.2002,41590053/14.11.2008 70/12.03.2002 кв.25 с.Изгрев Благоевград Благоевград Благоевград-БТ АД Благоевград-БТ АД 1992 4655615.402 370.5 41°59'11.7 23°06'30.2 BG4G000000Q004 22 300 8,0-22,0 13.4 експлоатационен Струма
Струматекс АД 0806/21.03.2002;41530013/23.10.2007 71/21.03.2002 ШК-1 пл.№3845 кв.177 по плана на промишлена зона-Благоевград гр.Благоевград Благоевград Благоевград Струматекс АД Струматекс АД 4658269.51 175932.016 BG4G000000Q004 10 2740 4.48 експлоатационен Струма
Струматекс АД 0806/21.03.2002;41530013/23.10.2007 72/21.03.2002 ШК-2 пл.№3845 кв.177 по плана на промишлена зона-Благоевград гр.Благоевград Благоевград Благоевград Струматекс АД Струматекс АД 4658357.77 175796.614 BG4G000000Q004 10 3000 4.37 експлоатационен Струма
Струматекс АД 0806/21.03.2002;41530013/23.10.2007 73/21.03.2002 ШК-3 пл.№3845 кв.177 по плана на промишлена зона-Благоевград гр.Благоевград Благоевград Благоевград Струматекс АД Струматекс АД 4658425.13 175748.229 BG4G000000Q004 10 3000 4.54 експлоатационен Струма
Благоевград-БТ АД 0807/21.03.2002;41530006/21.03.2008 74/21.03.2002 СК 1 промишлена площадка на "Благоевград-БТ" гр.Благоевград Благоевград Благоевград Благоевград-БТ АД Благоевград-БТ АД 1998 356.8 BG4G000000Q004 20 160 4,0-12,0 3.85 експлоатационен Струма
Благоевград-БТ АД 0807/21.03.2002;41530006/21.03.2008 75/21.03.2002 СК 2 промишлена площадка на "Благоевград-БТ" гр.Благоевград Благоевград Благоевград Благоевград-БТ АД Благоевград-БТ АД 1980 357.9 BG4G000000Q004 20 340 4,0-12,0 4.2 експлоатационен Струма
Благоевград-БТ АД 0807/21.03.2002;41530006/21.03.2008 76/21.03.2002 СК 3 промишлена площадка на "Благоевград-БТ" гр.Благоевград Благоевград Благоевград Благоевград-БТ АД Благоевград-БТ АД 1980 358.2 BG4G000000Q004 20 340 4,0-12,0 4.47 експлоатационен Струма
Благоевград-БТ АД 0807/21.03.2002;41530006/21.03.2008 77/21.03.2002 СК 4 промишлена площадка на "Благоевград-БТ" гр.Благоевград Благоевград Благоевград Благоевград-БТ АД Благоевград-БТ АД 1982 358.5 BG4G000000Q004 20 340 4,0-12,0 4.64 експлоатационен Струма
Благоевград-БТ АД 0807/21.03.2002;41530006/21.03.2008 78/21.03.2002 СК 5 промишлена площадка на "Благоевград-БТ" гр.Благоевград Благоевград Благоевград Благоевград-БТ АД Благоевград-БТ АД 1982 358.7 BG4G000000Q004 20 340 4,0-12,0 4.9 експлоатационен Струма
Г.Т.Х.Пиринпласт АД,Шабан Хаджулиев 0862/24.04.2002;41530014/07.11.2007;41530014/26.02.2008 79/24.04.2002 СК-1 027065 с.Борово Гоце Делчев Благоевград Шабан Хаджулиев Шабан Хаджулиев 1982 528 41°35'52,1 23°44'31,9 BG4G000000Q009 40 300 12,0-36,0 10.5 експлоатационен Места
ЕТ Антон Спасов-Тони АД 0889/21.05.2002 80/21.05.2002 ТК 7813Б кв.61 гр.Перник Перник Перник ЕТ Антон Спасов-Тони АД ЕТ Антон Спасов-Тони АД 4724914.018 42°36'37,6 23°06'18,1 BG4G000000Q007 8 200 30,-7,0 3 експлоатационен Струма
ЕТ Йордан Кръстев-92 0913/30.05.2002;41590029/29.02.2008 81/30.05.2002 ШК-1 ІІ-2111 кв.338 гр.Перник Перник Перник Йордан Цветанов Кръстев ЕТ"Йордан Кръстев-92" 4592824.54 8474743.83 42°36'00,2 23°01'58,5 BG4G000000Q007 4.3 800 1-4,3 1.46 експлоатационен Струма
ЕТ Димитър Пелтеков 0929/14.06.2002 82/14.06.2002 пар.ІІ кв.106 гр.Хаджидимово Хаджидимово Благоевград ЕТ"Димитър Пелтеков" ЕТ"Димитър Пелтеков" 1996 464 BG4G000000Q009 9 45 7,0-8,0 2 експлоатационен Места
Шел България АД 0947/12.06.2002,41590059/01.04.2009 84/12.06.2002 СК-1 м."Под грамада"ІІІ , 13-С,пар.№21 масив 6 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Шел България АД Шел България АД 2001 4526999.6 8477911.7 346 42°00'27.3 23°04'29.1 BG4G000000Q004 24 160 12,0-24,0 7.2 експлоатационен Струма
Шел България АД 0945/12.06.2002,41590061/01.04.2009 812/01.04.2009 СК-1 пар.ІІ масив ІІ с.Чучулигово Петрич Благоевград Шел България АД Шел България АД 2001 4458747.2 8501694.1 78.2 BG4G000000Q001 24 160 8,0-24,0 7.5 експлоатационен Струма
Бетон ЕООД;нов титуляр Балкан рийл ООД 0970/18.06.2002;41590108/25.09.2012 85/18.06.2002 ШК пар.ІІ кв.145 гр.Перник Перник Перник Балкан рийл ООД Балкан рийл ООД 4594232.671 848871.054 706.75 42°36'46.4 23°04'59.3 BG4G000000Q007 4 3000 2.1 експлоатационен Струма
Митнически терм.-Кулата 0972/19.06.2002 86/19.06.2002 ТК пар.Х кв.30 с.Кулата Петрич Благоевград Митнически терм.-Кулата Митнически терм.-Кулата 1994 4587300.226 80.35 41°22'47.1 23°21'47.7 BG4G000000Q001 17 200 7,5-15,5 8.5 експлоатационен Струма
Евросервиз-21 ООД 0968/20.06.2002 87/20.06.2002 ТК 101044 гр.Петрич Петрич Благоевград Евросервиз-21 ООД Евросервиз-21 ООД 1993 119 41°24'43,5 23°12'39,7 BG4G000000Q001 40 160 18,0-36,0 20.3 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 0977/21.06.2002 88/21.06.2002 ПС Симитли І-231,кв.22 гр.Симитли Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1975 288 11.5 3600 5,5--11,5 6,35 експлоатационен Струма
Галко АД 0995/26.06.2002;0995-1/12.07.2006;41530018/22.01.2008 89/26.06.2002 ШК-1 ІІІ,кв.184 гр.Радомир Радомир Перник Берг-Галко ООД Берг-Галко ООД 4586032.66 8468597.51 42°32'19,1 22°5730,5 BG4G000000Q007 7 1100 1.3 консервиран Струма
ЕТ Калифорния-10-Йордан Лещански 1015/03.07.2002 90/03.07.2002 ШК-1 им.IV-7463а, кв.41 гр.Перник Перник Перник ЕТ Калифорния-10-Йордан Лещански ЕТ Калифорния-10-Йордан Лещански BG4G000000Q007 8 800 2.93 експлоатационен Струма
В и К Кресна ЕООД 1039/11.07.2002 91/11.07.2002 Каптаж с.Влахи Кресна Благоевград В и К Кресна ЕООД В и К Кресна ЕООД 1805 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К Кресна ЕООД 1039/11.07.2002 92/11.07.2002 Дренаж с.Влахи Кресна Благоевград В и К Кресна ЕООД В и К Кресна ЕООД BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
Сън сити ООД 1070/22.07.2002;41530017/21.01.2008;41530017/13.03.2008;41530090/01.12.2014 93/22.07.2002 ШК-1 002002 с.Левуново Сандански Благоевград Сън сити ООД Сън сити ООД 4470296.12 8494170.11 106.5 41°29'51,0 23°16'19,9 BG4G000000Q002 3 1200 1,0-3,0 0.3 експлоатационен Струма
ЕТ Милена Ризова 1089/30.07.2002;41590041/13.06.2008 94/30.07.2002 СК-1 020006 гр.Кочериново Кочериново Кюстендил ЕТ Милена Ризова ЕТ Милена Ризова 4534263.84 8475059.34 404 42°04'22,4 23°02'23,7 BG4G000000N014 70 160 12,0-64,0 41.67 експлоатационен Струма
Вента ООД;нов титуляр "Колоратекс"ЕООД 1090/31.07.2002;1090-1/11.04.2005;41530044/29.11.2010;41530082/30.05.2014 95/31.07.2002 ТК-1 №ХХХІІ,местност "Левандуле" гр.Хаджидимово Жаджидимово Благоевград Вента ООД ООД Колоратекс ЕООД 2002 4472548.55 8538362.09 510.15 42°31'02,01” 23°48'5,46” BG4G000000N017 50 168 12,0-50,0 9,8 експлоатационен Места
В.. К.-прекратено 1093/31.07.2002 96/31.07.2002 СК-1 000121 с.Долно Спанчево Петрич Благоевград Валери Георгиев Китанов-прекратено Валери Георгиев Китанов-прекратено 80 146 експлоатационен Струма
В. К.-прекратено 1093/31.07.2002 97/31.07.2002 СК-2 000117 с.Долно Спанчево Петрич Благоевград Валери Георгиев Китанов-прекратено Валери Георгиев Китанов-прекратено 100 190 експлоатационен Струма
В. К.-прекратено 1093/31.07.2002 98/31.07.2002 СК-3 000117 с.Долно Спанчево Петрич Благоевград Валери Георгиев Китанов-прекратено Валери Георгиев Китанов-прекратено 80 146 резервен Струма
Шико и скорпио-24 ГД 1094/01.08.2002 99/01.08.2002 ТК кв. 7 гр.Перник Перник Перник Община Перник Шико и скорпио-24 ГД 4725848.632 42°37'00.1 23°02'33.1 BG4G000000Q007 15 180 3,0-13,7 експлоатационен Струма
Агромах ЕООД 1126/14.08.2002,41530031/07.11.2008 100/14.08.2002 ШК-1 002032 с.Бело поле Благоевград Благоевград Агромах ЕООД Агромах ЕООД 1995 4529764.22 8474948.13 366 42°02'00.0 23°02'17,9 BG4G000000Q004 5 1250 8-12 2.4 експлоатационен Струма
Югострой ЕООД 1207/09.10.2002 103/09.10.2002 ШК м. Лаго с.Покровник Благоевград Благоевград Югострой ЕООД Югострой ЕООД 4656899.033 339 41°59'47.4 23°03'39.5 BG4G000000Q004 6 1000 4,0-6,0 3.65 експлоатационен Струма
Община Бобошево;нов титуляр "ВиК"ЕООД-Кюстендил 1211/10.10.2002;41510208/23.06.2008 104/10.10.2002 ШК"Сопово" 000046 с.Сопово Бобошево Кюстендил Община Бобошево В и К Кюстендил 4543828.25 8474007.79 386 42°09'32,2 23°01'33,1 BG4G000000Q004 8 1500 0,5-8,0 1.6 експлоатационен Струма
Мес-ко ЕООД 1236/18.10.2002, 41590078/07.04.2010;41590078/06.07.2010 105/18.10.2002 СК-1 УПИ-ХХІV,кв.4 гр.Петрич Петрич Благоевград Мес-ко ЕООД Мес-ко ЕООД 1994 138 41°24'17,1” 23°12'13,1” BG4G000000Q001 50 200 35,0-45,0 37.65 експлоатационен Струма
Чучулига ЕОД 1255/24.10.2002г 106/24.10.2002 121 с.Долно Спанчево Петрич Благоевград Валери Китанов Чучулига ЕОД 1993 95.5 41°24'40,3 23°22'16,1 BG4G000000N012 100 140 25,0-100,0 1,565+ експлоатационен Струма
Чучулига ЕОД 1255/24.10.2002г 107/24.10.2002 117 с.Долно Спанчево Петрич Благоевград Валери Китанов Чучулига ЕОД 1976 100.5 41°24'47,4 23°22'204 BG4G000000N012 80 91 15,0-80,0 1,705+ експлоатационен Струма
Чучулига ЕОД 1255/24.10.2002г 108/24.10.2002 117 с.Долно Спанчево Петрич Благоевград Валери Китанов Чучулига ЕОД 1976 95.9 41°24'39,5 23°22'16,5 BG4G000000N012 80 91 15,0-80,0 1,44+ експлоатационен Струма
ЕТ Милица-К-Борис Киройчев,нов титуляр Евромийд енд милк 1266/29.10.2002,41520012/09.10.2008 109/29.10.2002 ТК-1 VII, кв.16 с.Бело поле Благоевград Благоевград Евро мийд енд милк ЕООД Евро мийд енд милк ЕООД 1991 4529179 8475862 337.5 42°01'37,7 23°02'59,6 BG4G000000Q004 22 160 7,0-20,0 2.1 експлоатационен Струма
ЕТ Андрей Страшников-Арис 1298/11.11.2002;41530020/09.04.2008 121/11.11.2002 ШК-1 000600 с.Зелен дол Благоевград Благоевград ЕТ"Андрей Страшников-Арис" ЕТ"Андрей Страшников-Арис" 4426923.26 8476216.82 42°00'29,6 23°03'15,5 BG4G000000Q005 4 1000 2-4 2.1 експлоатационен Струма
Пиринско пиво-АД 1327/29.11.2002 122/29.11.2002 ТК 3816 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Пиринско пиво-АД Пиринско пиво-АД 2001 4657772.877 361.8 42°00'19.6 23°05'32.5 BG4G000000N014 140 160 36,0-136,0 6.5 експлоатационен Струма
Пиринско пиво-АД 1327/29.11.2002 123/29.11.2002 ТК 3816 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Пиринско пиво-АД Пиринско пиво-АД 2001 4657847.878 361.4 42°00'22.1 23°05'32.2 BG4G000000N014 140 160 36,0-136,0 6.65 експлоатационен Струма
Агрима АД 1394/14.01.2003 124/14.01.2003 СК 3826, кв.197 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Агрима АД Агрима АД 2001 4657541.097 355.2 42°00'208 23°05'19,0 BG4G000000N014 150 160 42,0-150,0 3.5 експлоатационен Струма
Струма-метал АД 1412/22.01.2003;41590027/10.01.2008 125/21.01.2003 ШК-1 90 с.Крупник Симитли Благоевград Струма-метал АД Струма-метал АД 1986 4594283.15 8478590.91 277.5 42°36'48 23°04'47 BG4G000000Q003 4 1000 2,0-4,0 1.53 експлоатационен Струма
Росела АД 1419/23.01.2003; 41520031/14.05.2012 126/23.01.2003 СК-1 им. 911 гр.Симитли Симитли Благоевград Росела АД Росела АД 1985 4514025 8480770 282.96 41°53'18.8 23°06'36.1 BG4G000000Q003 18 200 2,5-17,5 2.64 резервен Струма
Росела АД 1419/23.01.2003; 41520031/14.05.2012 127/23.01.2003 СК-2 им. 911 гр.Симитли Симитли Благоевград Росела АД Росела АД 1985 4513645 8480696 282.08 41°53'14.2 23°06'32.8 BG4G000000Q003 18 200 2,5-17,5 2.4 експлоатационен Струма
Росела АД 1419/23.01.2003; 41520031/14.05.2012 128/23.01.2003 СК-3 им. 911 гр.Симитли Симитли Благоевград Росела АД Росела АД 1985 4513769 8480744 282.5 41°53'15.0 23°06'34.0 BG4G000000Q003 18 200 2,5-17,5 2.5 експлоатационен Струма
ЕТ Черкезов-48-Любен Черкезов 1439/07.02.2003,41590063/28.04.2009 129/07.02.2003 пар.321 с.Илинденци Струмяни Благоевград ЕТ"Черкезов-48-Любен Черкезов ЕТ"Черкезов-48-Любен Черкезов 1993 127.8 BG4G000000Q002 22 160 6,0-22,0 6.5 експлоатационен Струма
Рефлекс импорт-експорт ЕООД 1445/18.02.2003 130/18.02.2003 ШК пар.IV, кв.13 гр.Дупница Дупница Кюстендил Рефлекс импорт-експорт ЕООД Рефлекс импорт-експорт ЕООД BG4G000000Q005 18 1000 10,0-18,0 12 експлоатационен Струма
Шел България АД 1470/04.03.2003,41590058/01.04.2009 131/04.03.2003 СК-1 м. Горно поле с.Плоски Сандански Благоевград Шел България АД Шел България АД 2002 4482714.5 8490201.5 118.6 BG4G000000Q002 30 200 9,0-24,0 7 експлоатационен Струма
Шел България АД 1471/04.03.2003,41590060/01.04.2009 132/04.03.2003 СК-1 м. Валога с.Левуново Сандански Благоевград Шел България АД Шел България АД 2002 4469201.5 8496215 127.8 BG4G000000Q002 25 200 70,0-22,0 5,5 експлоатационен Струма
ЕТ Милица-К-Борис Киройчев,нов титуляр Евромийд енд милк 1491/14.03.2003, 41510310/12.07.2010 133/14.03.2003 ТК-1 XLІV-1412 гр.Кочериново Кочериново Кюстендил ЕТ Милица-К-Борис Киройчев,нов собственик "Евро мийд енд милк" ЕООД ЕТ Милица-К-Борис Киройчев,нов собственик "Евро мийд енд милк" ЕООД 4536715.66 8477711.48 414.3 42°05'41.7 23°04'19.2 BG4G000000N014 38 110 6,0-36,0 1,40 експлоатационен Струма
Лукойл-България ЕООД 1508/20.03.2003,41590074/05.11.2009 134/20.03.2003 СК-1 005028 с.Бело поле Благоевград Благоевград Лукойл-България ЕООД Лукойл-България ЕООД 416 42°02'37,4” 23°02'57,9” BG4G000000N014 78 140 60,0-72,0 52 експлоатационен Струма
Мелничен комбинат Рила С.Т.Х. АД 1585/14.05.2003 135/14.05.2003 кв.198 пар.І гр.Благоевград Благоевград Благоевград Мелничен комбинат Рила С.Т.Х. АД Мелничен комбинат Рила С.Т.Х. АД BG4G000000Q004 9 2000 4 експлоатационен Струма
Зърноизкупуване СТХ АД 1587/15.05.2003 136/15.05.2003 помощно стопанство с.Изгрев Благоевград Благоевград Зърноизкупуване СТХ АД Зърноизкупуване СТХ АД 1990 360 42°00'28,8 23°05'12,3 BG4G000000Q004 10 1300 4,0-10,0 4.2 експлоатационен Струма
Благоевград-БТ АД 1591/17.05.2003;41590053/14.11.2008 137/17.05.2003 ТК-1 кв.25,парцел 1 с.Изгрев Благоевград Благоевград Благоевград-БТ АД Благоевград-БТ АД 2001 4524519.6 8480636.7 371.5 41°59'0,73 23°06'27,9 BG4G000000Q004 24 160 7,0-24,0 10,75 експлоатационен Струма
Благоевград-БТ АД 1593/19.05.2003;41590007/12.07.2008 138/19.05.2003 ТК-1 І, кв.25 с.Изгрев Благоевград Благоевград Благоевград-БТ АД Благоевград-БТ АД 2001 4524719.4 8480761.8 677.1 BG4G000000N014 70 160 32,0-70,0 11.6 експлоатационен Струма
Алфа-комерс ООД 400001/19.05.2003 139/19.05.2003 ШК 194 гр.Радомир Радомир Перник Алфа-комерс ООД Алфа-комерс ООД 646.2 42°32'0,4 22°57'34 BG4G000000Q007 2.3 1000 1,3-2,3 0.96 експлоатационен Струма
Булгартрансгаз ЕАД 400002/21.05.2003;41590002/07.06.2007;41590026/10.01.2008 140/21.05.2003 СК 000038 с.Рупите Петрич Благоевград Булгартрансгаз ЕАД Булгартрансгаз ЕАД 4465302.54 8491680.08 41°27'09,5 23°14'33,2 BG4G000000N011 81 160 18,0-60,0 4,33 експлоатационен Струма
Благоевград-БТ АД 1605/22.05.2003,41590054/14.11.2008 141/22.05.2003 ТК-1 с.Рилци Благоевград Благоевград Благоевград-БТ АД Благоевград-БТ АД 1994 4530792.19 8477717.23 373 42°02'30,2 23°04'20 BG4G000000Q004 24 160 4,0-16,0 4.9 експлоатационен Струма
Трафик-груп ООД 400003/27.05.2003 142/27.05.2003 ТК 99003 с.Кърналово Петрич Благоевград Трафик-груп ООД Трафик-груп ООД 2001 4465522.2 8490569.1 102.4 BG4G000000Q001 24 200 12,0-24,0 1.2 експлоатационен Струма
Джи пи дистилърс ООД 1645/25.06.2003 143/25.06.2003 ТК 28011 с.Крупник Симитли Благоевград Джи пи дистилърс ООД Джи пи дистилърс ООД 1996 4509560 8481360 322.2 BG4G000000N013 100 200 20,0-100,0 11.85 експлоатационен Струма
Криман ойл ООД 1647/27.03.2003;1647-1/02.02.2005 144/27.06.2003 27021 гр.Петрич Петрич Благоевград Криман ойл ООД Криман ойл ООД 1994 159 41°23'56,0 23°13'23,5 BG4G000000N011 80 460 38,0-77,0 46.68 експлоатационен Струма
Алт КО АД 400006/08.07.2003;41520011/02.09.2008 145/08.07.2003 ТК-1 005147 гр.Кресна Кресна Благоевград Алт КО АД Алт КО АД 1970 4493789 8485574 152.2 41°42'31,8 23°10'06,3 BG4G000000Q002 30 300 6,0-30,0 3.39 експлоатационен Струма
Алт КО АД 400006/08.07.2003;41520011/02.09.2008 146/08.07.2003 ТК-2 005147 гр.Кресна Кресна Благоевград Алт КО АД Алт КО АД 1970 4493633 8485662 150.8 41°42'26,7 23°10'10,2 BG4G000000Q002 20 300 5,0-20,0 2.4 експлоатационен Струма
Алт КО АД 400006/08.07.2003;41520011/02.09.2008 721/02.09.2008 ТК-3 005147 гр.Кресна Кресна Благоевград Алт КО АД Алт КО АД 1970 4493713 8485630 151 41°42'29,3 23°10'08,8 BG4G000000Q002 20 200 5,0-20,0 2.4 експлоатационен Струма
Марнинг ЕООД 400008/29.07.2003 147/29.07.2003 ТК м. Бачиново, пясъчния плаж гр.Благоевград Благоевград Благоевград Община Благоевград Марнинг ЕООД 2003 437.3 42°03'551 23°12'838 BG4G000000Q004 12 110 3,0-11,0 2.4 експлоатационен Струма
ЕТ Емил Йорданов-Кристиян; Крисмар ЕООД 400009/06.08.2003;400009-2/08.05.2006;41590016/07.03.2007 148/06.08.2003 пл.№386 пар.6 кв.33 с.Струмяни Струмяни Благоевград ЕТ"Емил Йорданов-Кристиян" ЕТ"Емил Йорданов-Кристиян" 2003 127.96 BG4G000000Q002 24 160 7,0-20,0 6.78 експлоатационен Струма
Химкомерс ЕООД 400015/08.09.2003;41590073/08.09.2009 149/08.09.2003 ШК 006019 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Химкомерс ЕООД Химкомерс ЕООД 2003 4527107.9 8478063.6 348.4 BG4G000000Q004 7 1200 5,0-7,0 5.23 експлоатационен Струма
Велбъжд АД 400016/08.09.2003 150/08.09.2003 ТК-1 промишлена площадка на Велбъжд гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил Велбъжд АД Велбъжд АД 1989 BG4G00000QN004 32 300 4,0-28,0 6.27 експлоатационен Струма
Велбъжд АД 400016/08.09.2003 151/08.09.2003 ТК-2 промишлена площадка на Велбъжд гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил Велбъжд АД Велбъжд АД 1989 BG4G00000QN005 32 300 4,0-28,1 5.3 експлоатационен Струма
Велбъжд АД 400016/08.09.2003; 41530053/25.07.2011 152/08.09.2003 ТК-3 промишлена площадка на Велбъжд гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил Велбъжд АД Велбъжд АД 1989 4558804.4 8447250.7 495.2 42°17'31.9 22°42'05.1 BG4G00000QN006 32 300 4,0-28,2 4,6 експлоатационен Струма
Велбъжд АД 400016/08.09.2003; 41530053/25.07.2011 153/08.09.2003 ТК-4 промишлена площадка на Велбъжд гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил Велбъжд АД Велбъжд АД 1989 4558723 8447380.6 497.8 42°17'29.3 22°42'10.8 BG4G00000QN007 32 300 4,0-28,3 5,1 експлоатационен Струма
Елпром-Трафо СН АД 400017/08.09.2003 154/08.09.2003 ТК-1 №41112.502.300 гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил Елпром-Трафо СН АД Елпром-Трафо СН АД 1989 4558741.58 8447701.32 494.8 42°17'30,0” 22°42'24,7” BG4G00000QN006 17 300 9,30-16,50 3.4 експлоатационен Струма
Елпром-Трафо СН АД 400017/08.09.2003; 41590079/08.12.2010 155/08.09.2003 ТК-2 №41112.502.300 гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил Елпром-Трафо СН АД Елпром-Трафо СН АД 1989 4558725.39 8447792.83 494.1 42°17'29,5” 22°42'28,7” BG4G00000QN006 18.5 300 11,0-18,0 3.2 експлоатационен Струма
Елпром-Трафо СН АД 400017/08.09.2003 156/08.09.2003 ТК-3 №41112.502.300 гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил Елпром-Трафо СН АД Елпром-Трафо СН АД 1989 4558838.92 8447869.38 492.8 42°17'33,2” 22°42'32,0” BG4G00000QN006 19 300 9,50-16,50 3.1 експлоатационен Струма
Стоун 2002 ООД 400018/11.09.2003,400018-1/29.03.2006 41530040/02.08.2010 157/09.09.2003 ШК 000263 гр.Сандански Сандански Благоевград Стоун 2002 ООД Стоун 2002 ООД 1995 110 41°56'49 23°24'19 BG4G000000Q002 8.8 3500 6,8-8,8 4,1 експлоатационен Струма
Община Петрич 1676/12.09.2003 158/12.09.2003 СК-1 им.010003, м.Тердух с.Кавракирово Петрич Благоевград Община Петрич Община Петрич 2001 111.2 41°26'04,2 23°10'24,6 BG4G000000Q001 31 250 12,0-26,0 9.6 експлоатационен Струма
Община Петрич 1676/12.09.2003 159/12.09.2003 СК-2 им.010003, м.Тердух с.Кавракирово Петрич Благоевград Община Петрич Община Петрич 2001 111.5 41°26'0,3 23°10'21,6 BG4G000000Q001 36 250 12,0-32,0 8.6 експлоатационен Струма
ЕТ Петър Рутев 400021/02.10.2003; 41590099/28.06.2012 160/02.10.2003 СК им.240017, м. Кумли-мерата гр.Петрич Петрич Благоевград ЕТ Петър Рутев ЕТ Петър Рутев 1995 107.8 41°25'07,4 23°12'48,7 BG4G000000Q001 40 200 10,0-36,0 8.85 експлоатационен Струма
Никос Транс ООД 400022/02.10.2003 161/02.10.2003 СК им.008043, м. Водопоя с.Долна Градешница Кресна Благоевград Никос Транс ООД Никос Транс ООД 2003 4489465.15 8486992.1 148.2 BG4G000000Q002 30 160 12,0-28,0 15.32 експлоатационен Струма С решение № ПО-01-117/26.09.2018г. е прекратено разрешително № 41590092/31.01.2012г. на Никотранс ЕООД и е вписано под № 35967 в регистъра на кладенците за задоволяване на собствеби потребности на гражданите на Василики Макраки
Белла-Стил АД 400023/10.10.2003;41530076/28.05.2013 162/10.10.2003 СК пл.I-1554, кв.48 гр.Петрич Петрич Благоевград Белла-Стил АД Белла-Стил АД 1997 4459349 8488677 185 41°23'55,8 23°12'24,3 BG4G000000Q001 120 160 73,0-111,0 71 експлоатационен Струма
Еко Елда България ЕАД 400039/12.11.2003,41590057/18.03.2009;ПО-01-86/26.03.2012 163/12.11.2003 СК 238014 гр.Петрич Петрич Благоевград Еко България ЕАД Еко България ЕАД 1996 4461941.9 8489348.4 103.9 41°25'19,9 23°12'52,9 BG4G000000Q001 31 200 10,0-28,0 6.4 експлоатационен Струма
К. Т./В регистъра за собствени нужди под №26485/19.09.2012г. 400040/12.11.2003 164/12.11.2003 СК 267 гр.Петрич Петрич Благоевград Костадинка Борисова Топалова Костадинка Борисова Топалова 1995 138 41°24'22,2 23°12'18,8 BG4G000000Q001 60 200 30,0-56,0 33.85 експлоатационен Струма
Карелия ООД 400041/27.11.2003 165/27.11.2003 СК 23 А с.Струмяни Струмяни Благоевград Карелия ООД Карелия ООД 1996 139.7 41°38'09,7 23°12'02,4 BG4G000000Q002 31.5 200 14,0-31,0 16 експлоатационен Струма
Булс ООД 400055/19.12.2003;41530070/08.01.2013 166/19.12.2003 СК 55017 с.Тополница Петрич Благоевград Булс ООД Булс ООД 1992 4460102.2 8499052.16 73.5 41°24'20,82" 23°19'50,83" BG4G000000Q002 25 280 6,0-20,0 1.7 експлоатационен Струма
ЕТ Станка Ганчева-Вива 400056/19.12.2003 167/19.12.2003 ШК V 8202 гр.Перник Перник Перник Румяна Стоянова Кралева ЕТ Станка Ганчева-Вива 1999 727.3 42°35'58,6 23°07'17,8 BG4G000000Q007 7 800 2.66 експлоатационен Струма
Витрен ЕАД 400062/07.01.2004 168/07.01.2004 дренаж
Валком ООД 400063/09.01.2004 169/09.01.2004 ТК 91009 с.Кърналово Петрич Благоевград Валком ООД Валком ООД 2001 97.5 BG4G000000Q001 30 200 12,0-30,0 3.9 експлоатационен Струма
Ден и нощ ООД;нов титуляр Метан ООД 400064/26.01.2004;41590115/07.01.2013 170/26.01.2004 ШК 17016 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Метан ООД Метан ООД 1982 4527798 8477426 337.58 42°00'45,2" 23°04'07,3" BG4G000000Q004 8 1000 5,0-8,0 3.9 експлоатационен Струма
В и К ООД Перник 400087/04.02.2004 171/04.02.2004 Каптаж "Груева махала" 16024 гр.Земен Земен Перник ВиК ООД Перник ВиК ООД Перник 42°28'11,8” 22°44'59,5” експлоатационен Струма
В и К ООД Перник 400089/04.02.2004 172/04.02.2004 Каптаж "Дерлипанска махала" 352001 гр.Земен Земен Перник ВиК ООД Перник ВиК ООД Перник 1293 42°30'564” 22°43'091” експлоатационен Струма
В и К ООД Перник 400088/04.02.2004 173/04.02.2004 ШК"Капланица". 000390 с.Дивля Земен Перник ВиК ООД Перник ВиК ООД Перник 423401 224124 експлоатационен Струма
ЕТ Мади-шпед ЕООД 400093/09.02.2004 174/09.02.2004 ТК 238015 гр.Петрич Петрич Благоевград ВиК ООД Перник ЕТ Мади-шпед ЕООД 1996 105.6 41°25'17,5 23°12'51,7 BG4G000000Q001 30 160 8,0-28,0 7.24 експлоатационен Струма
Община Хаджидимово 400111/15.03.2004 175/15.03.2004 им.000194 с.Копривлен Хаджидимово Благоевград Община Хаджидимово Община Хаджидимово 4477236 8539582 BG4G000000Q009 21 350 1,0-15,0 1.6 експлоатационен Места
ЕТ Монца-В.Новоселски;нов титуляр "Монца" ООД 400126/21.04.2004,41590065/30.04.2009,41590065/06.11.2009 178/21.04.2004 ШК-1 000876 с.Церово Благоевград Благоевград Монца ООД Монца ООД 1994 4520411 8479751 310 BG4G000000Q004 5.8 1000 4,8-5,8 3.78 експлоатационен Струма
ЕАС ООД 400127/21.04.2004 179/21.04.2004 ШК им.000155, м. равнако с.Струма Сандански Благоевград ЧЗК Дамян Лямов ЕАС ООД 2001 4473569.74 8491321.38 108.9 BG4G000000Q002 5 1200 2,0-5,0 2.02 експлоатационен Струма
Керам комерс ООД 400128/21.04.2004, 41530037/16.12.2009 180/21.04.2004 ТК 050001 с.Бело поле Благоевград Благоевград Керам комерс ООД Керам комерс ООД 1994 4529095 8476005 337.5 BG4G000000Q004 10.5 200 1,0-10,5 2.6 експлоатационен Струма
Витрен ЕАД 400129/21.04.2004 181/21.04.2004 ШК
Гранит-97 АД;"Виа апиа-Кюстендил"АД 400131/26.04.2004;400131-1/16.06.2005;400131-2/10.08.2006;41530057/15.09.2011 182/26.04.2004 ШК-1 имот №000017 с.Невестино Невестино Кюстендил Виа апия-Кюстендил АД Виа апия-Кюстендил АД 2000 4555488.77 8458460.53 443.2 42°15'47,7 22°50'15,1 BG4G00000QN006 3.6 1000 1,6-3,6 0,8 експлоатационен Струма
Гранит-97 АД;"Виа апиа-Кюстендил"АД 400131/26.04.2004;400131-1/16.06.2005;400131-2/10.08.2006;41530057/15.09.2011 183/26.04.2004 ШК-2 имот №000017 с.Невестино Невестино Кюстендил Виа апия-Кюстендил АД Виа апия-Кюстендил АД 2000 4555437.68 8458442.5 445.1 42°15'38 22°50'13,9 BG4G00000QN006 4.8 1000 1,6-3,6 2,7 експлоатационен Струма
Верде турс ООД 400132/26.04.2004 184/26.04.2004 ШК 233 с.Дъбрава Благоевград Благоевград Верде турс ООД Верде турс ООД 1997 4530197.1 8483005.1 456.4 BG4G000PtPz024 50 160 43,0-50,0 5.1 експлоатационен Струма
Петрол АД 400134/04.05.2004 185/04.05.2004 ТК 71 гр.Якоруда Якоруда Благоевград Петрол АД Петрол АД 4528915.6 8527998.7 902.5 42°02'30,2 23°40'46 BG4G000PzС2021 50 160 4.32 консервиран Места
Супер авто ЕООД 400135/12.05.2004,41590075/06.11.2009г. 186/12.05.2004 ШК-1 7737 гр.Перник Перник Перник Петър Милачков Методиев Супер авто ЕООД 1965 721.4 42°36'36,7 23°06'41,1 BG4G000000Q007 6 1400 2,0-6,0 1.8 експлоатационен Струма
Кераминжинеринг АД 400136/12.05.2004;41530043/26.11.2010 187/12.05.2004 ШК-1 №000172 с.Драговищица Кюстендил Кюстендил Кераминжинеринг АД Кераминжинеринг АД 1979 4567127.71 8443579.65 512.96 42°21'59,1 22°39'20,9 BG4G00000QN006 7.1 3200 1,7-7,0 4,56 експлоатационен Струма
Девня цимент АД 400138/12.05.2004;400138-1/14.03.2005;41530066/25.09.2012 188/12.05.2004 ШК №000183 с.Дамяница Сандански Благоевград Девня цимент АД Девня цимент АД 1960 4470563 8493962 105.2 41°29'59,4 23°16'10,94 BG4G000000Q002 9.5 2700 5,0-9,0 5.4 експлоатационен Струма
ЕТ Георги Цветанов-Йорго 400140/26.05.2004;41590072/04.08.2009 189/26.05.2004 Каптаж "Извора" 665 с.Бистрица Благоевград Благоевград ДГФ ЕТ Георги Цветанов-Йорго 720 42°03'28 23°11'16,1 BG4G000PtPz024 експлоатационен Струма
ЕТ Зортев-МД-Михаил Зортев 400157/21.07.2004 190/21.07.2004 ШК 145003 гр.Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград ЕТ Зортев-МД-Михаил Зортев ЕТ Зортев-МД-Михаил Зортев 2003 4479199 8535335 494.6 BG4G000000Q009 3.2 1200 1.8 експлоатационен Места
Бетонстрой ЕООД 400158/21.07.2004;400158-1/14.09.2005;41530054/25.08.2011 191/21.07.2004 ТК имот №122002 с.Кърналово Петрич Благоевград Бетонстрой ЕООД Бетонстрой ЕООД 1991 4463296.5 8489752 92 41º26'02,9" 23º13'07,6" BG4G000000Q001 24 240 4,0-24,0 0,55+ експлоатационен Струма
Община Ковачевци 400168/06.08.2004 192/06.08.2004 СК 444 с.Сирищник Ковачевци Перник Община Ковачевци Община Ковачевци 1995 636.7 42°33'42,3 22°49'23,4 BG4G000000Q007 18 440 4,6-18,0 5.1 експлоатационен Струма
Тепро метал АД;нов титуляр Леско АД 400169/06.08.2004,41590077/25.03.2010;41590140/30.06.2014 193/06.08.2004 СК-1 кв.16,парцел 111 с.Бело поле Благоевград Благоевград Темпро метал АД Темпро метал АД 4529157.255 8475982.789 334.34 42°1'37" 23°3'4,9" BG4G000000Q004 18 200 2,0-16,0 2.6 експлоатационен Струма
Такт ЕООД 400170/06.08.2004 194/06.08.2004 ТК 9229 с.Покровник Благоевград Благоевград Симеон Николов Манов Такт ЕООД 1990 4525471 8476835 320.7 BG4G000000Q004 18 140 6,0-14,0 3.88 експлоатационен Струма
ЕТ Манчо Тупаров 400178/26.08.2004;41590109/01.10.2012 195/26.08.2004 ШК 3009 с.Първомай Петрич Благоевград ЕТ Манчо Тупаров ЕТ Манчо Тупаров 2000 4459805.61 8482038.91 136.1 41°24'09,9" 23°07'38,2" BG4G000000Q001 10 1200-60 9,0-10,0 6 ликвидиран Струма
Хит ООД 400189/29.09.2004 196/29.09.2004 ТК 8766 гр.Перник Перник Перник Хит ООД Хит ООД 2000 42°35'58,4 23°07'19,1 BG4G000000Q007 12 200 3,0-12,0 1.62 експлоатационен Струма
Община Петрич 400198/20.10.2004 197/20.10.2004 СК 33243 с.Първомай Петрич Благоевград Община Петрич Община Петрич 1992 122 41°24'33 23°08'41,1 BG4G000000Q001 24 300 10,0-20,0 10.45 експлоатационен Струма
Община Петрич 400198/20.10.2004 198/20.10.2004 СК 57009 с.Първомай Петрич Благоевград Община Петрич Община Петрич 1992 120.8 41°24'39,4 23°08'45,8 BG4G000000Q001 24 300 10,0-20,0 10.3 експлоатационен Струма
Д. И. Д. А. С ООД; нов титуляр "Вермилион"ООД;нов титуляр "Метеора"ООД 400200/08.11.2004;Решение № ПО-01-60/10.06.2011г.;41530092/16.01.2015 199/08.11.2004 СК 1030 гр.Петрич Петрич Благоевград Метеора ООД Метеора ООД 1996 4415111.99 8471168.38 181.4 41°23'31,5 23°11'32,5 BG4G00000N011 110 200 30,0-80,0 27.3 експлоатационен Струма
ДП Строителство и възтановяване 400204/02.12.2004 200/02.12.2004 ТК 12 гр.Разлог Разлог Благоевград ДП Строителство и възтановяване ДП Строителство и възтановяване 1994 4513552 8512342 800.2 BG4G000000Q008 30 140 6,0-18,0 4.15 експлоатационен Места
Еко Елда България ЕАД 400205/02.12.2004 201/02.12.2004 ТК 2 с.Усойка Бобошево Кюстендил Еко Елда България ЕАД Еко Елда България ЕАД 1995 427.5 42°11'19,7 23°03'25,3 BG4G000000N014 50 200 20,0-48,0 16.1 експлоатационен Струма
Мебелфаб АД 400216/28.12.2004,41590050/09.10.2008;41590123/28.05.2013 202/28.12.2004 ТК-1 04279.619.25 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Мебелфаб АД Мебелфаб АД 1994 4527160 8479442 362.2 42°0'32,7" 23°5'35,6" BG4G000000Q004 30 160 6,0-16,0 5.56 експлоатационен Струма
Първострой-Г 400223/14.01.2005; 41530045/27.01.2011 203/14.01.2005 ШК-1 №002019 с.Първомай Петрич Благоевград Първострой-Г Първострой-Г 1976 121.4 43°24'18,0 23°08'42,2 BG4G000000Q001 6 1000 4,0-6,0 3.65 експлоатационен Струма
ЕТ Янко Митков-Борис Митков 400225/20.01.2005 228/20.01.2005 ШК 781 гр.Благоевград Благоевград Благоевград ЕТ Янко Митков-Борис Митков ЕТ Янко Митков-Борис Митков 1999 4528451 8479331 378.92 BG4G000000Q004 10 1200 1,0-10,0 3.1 експлоатационен Струма
БДЖ ЕАД 400227/20.01.2005 32/13.09.2001 ШК 3056 гр.Дупница Дупница Кюстендил БДЖ ЕАД БДЖ ЕАД BG4G000000Q005 4.8 експлоатационен Струма
БДЖ ЕАД 400228/21.01.2005;41530019/07.03.2008 229/21.01.2005 ШК-2 компресорно отделение на локомотивно деп гр.Дупница Дупница Кюстендил БДЖ ЕАД БДЖ ЕАД BG4G000000Q005 7.25 1000 4.1 консервиран Струма
Балканфарма-Дупница АД 400229/25.12.2005; 41510323/29.11.2010 230/25.01.2005 ШТК-1 000197 с.Крайници Дупница Кюстендил Балканфарма-Дупница АД Балканфарма-Дупница АД 1971 4417186.668 8472854.221 602.99 41°18'07,5 23°12'11,7 BG4G000000Q005 29.35 300 22,0-25,0 5.35 експлоатационен Струма
Балканфарма-Дупница АД 400229/25.12.2005; 41510323/29.11.2010 231/25.01.2005 ШТК-3 000059 с.Крайници Дупница Кюстендил Балканфарма-Дупница АД Балканфарма-Дупница АД 1971 4417394.729 8473231.441 609.06 41°18'14,3 23°12'27,8 BG4G000000Q005 29.4 300 22,0-25,0 5.85 експлоатационен Струма
Балканфарма-Дупница АД 400229/25.12.2005; 41510323/29.11.2010 232/25.01.2005 ШТК-4 000198 с.Крайници Дупница Кюстендил Балканфарма-Дупница АД Балканфарма-Дупница АД 1971 4417492.688 8473400.151 612.29 41°18'17,5 23°12'35,0 BG4G000000Q005 17.7 300 6,0-15,0 5.76 експлоатационен Струма
Балканфарма-Дупница АД 400229/25.12.2005; 41510323/29.11.2010 233/25.01.2005 ШТК-6 000317 с.Крайници Дупница Кюстендил Балканфарма-Дупница АД Балканфарма-Дупница АД 1971 4417695.033 8473683.84 616.27 41°18'24,1 23°12'47,1 BG4G000000Q005 12 300 6,0-12,0 4.75 експлоатационен Струма
Балканфарма-Дупница АД 400229/25.12.2005; 41510323/29.11.2010 234/25.01.2005 ШТК-7 000372 с.Крайници Дупница Кюстендил Балканфарма-Дупница АД Балканфарма-Дупница АД 1971 4417889.058 8473764.177 618.02 41°18'30,4 23°12'50,5 BG4G000000Q005 27.6 300 14,0-25,0 4 експлоатационен Струма
Балканфарма-Дупница АД 400229/25.12.2005; 41510323/29.11.2010 235/25.01.2005 ШТК-8 000375 с.Крайници Дупница Кюстендил Балканфарма-Дупница АД Балканфарма-Дупница АД 1971 4418088.947 8473912.301 619.85 41°18'36,9 23°12'56,8 BG4G000000Q005 29 300 14,0-25,0 3.18 експлоатационен Струма
Експресстрой ООД 400231/01.02.2005 236/01.02.2005 ТК УПИ І гр.Перник Перник Перник Община Перник Експресстрой ООД 1993 716 42°36'36,3 23°06'00,4 BG4G000000Q007 12 200 4,0-10,5 3.22 експлоатационен Струма
Каусто-голд АД 400234/07.02.2005,41590070/03.08.2009 237/07.02.2005 Дренажен канал Пром. Площадка с.Катрище Кюстендил Кюстендил Каусто-голд АД Каусто-голд АД 4556621.15 8456410.01 BG4G00000QN006 4,6 експлоатационен Струма
Каусто-голд АД 400235/07.02.2005,41590069/03.07.2009 238/07.02.2005 ШК-1 Пром. Площадка с.Катрище Кюстендил Кюстендил Каусто-голд АД Каусто-голд АД 1978 4556684.25 8456426.95 446.8 BG4G00000QN006 6.1 2500 4-6,8 4.6 експлоатационен Струма
Ивола ЕООД 400242/14.03.2005;41590135/21.02.2014 239/14.03.2005 ТК №04279.6.8 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Ивола ЕООД Ивола ЕООД 1990 4527240.43 8477900.82 345.8 42°00'35 23°04'24,9 BG4G000000Q004 28 160 7,0-22,0 6.6 експлоатационен Струма
Еко Ботълс ЕООД 400243/14.03.2005;400243-1/06.03.2006;41510346/24.01.2012 240/14.03.2005 ВС"Калугерица-каптаж 3" 001340 гр.Разлог Разлог Благоевград Община Разлог Еко Ботълс ЕООД 1962 4510287 8501006 1320 41º51'27,4" 23º21'13,3" BG4G000PtPz024 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 241/17.03.2006 Каптаж"Буката"1,2,3 586 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4615967.127 1407 41°38'40.8 23°34'59.4 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 242/17.03.2006 Каптаж "Скалата" 585 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4612861.624 1152 41°37'41.2 23°59'28.5 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 243/17.03.2006 Каптаж "Рампата"-горен 587 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4614366.679 1257.6 41°38'38.6 24°05'03.0 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 244/17.03.2006 Каптаж "Рампата"-в дерето 589 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4614435.08 1282 41°38'40.9 24°05'02.6 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 245/17.03.2006 Каптаж "Чешмата" 584 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4612542.121 1056 41°37'24.1 23°55'12.8 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 246/17.03.2006 Каптаж "Овчарника" 583 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4599846.282 680 41°30'35.7 23°57'12.6 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 247/17.03.2006 Каптаж "Картофите" 582 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4620355.117 1170 41°41'29.1 23°50'06.7 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 248/17.03.2006 Каптаж "Копривка"-десен 579 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4620628.704 1360 41°41'37.5 23°49'51.5 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 249/17.03.2006 Каптаж "Копривка"-среден 579 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4620927.608 1450 41°41'47.3 23°49'55.6 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 250/17.03.2006 Каптаж "Копривка"-ляв 579 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4661297.918 1715.8 42°03'06.2 23°32'39.5 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 251/17.03.2006 Каптаж "Копривка"-долен 580 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4661338.024 1722 42°03'06.6 23°32'11.4 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 252/17.03.2006 Каптаж "Маринкова вада"-десен 578 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4661298.049 1718.7 42°03'06.7 23°32'55.9 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 253/17.03.2006 Каптаж "Маринкова вада"-среден 578 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4661266.097 1730 42°03'06.1 23°33'12.5 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 254/17.03.2006 Каптаж "Маринкова вада"-ляв 578 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4628949.553 693 41°45'53.0 23°41'25.7 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400460/17.03.2005 255/17.03.2006 Каптаж "Маринкова вада"-долен 578 с.Сушица Симитли Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4651965.77 967 41°58'12.7 23°37'44.1 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
Община Банско 400254/30.03.2005;41510293/10.11.2009 256/30.03.2005 Каптаж "Караманица 2" местност"Караманица" гр.Банско Банско Благоевград Община Банско Община Банско 4500606.2 8509919.8 1627.92 41°46'13,7” 23°27'39,5” BG4G0PzC2PG019 експлоатационен Места
Община Банско 400254/30.03.2005;41510293/10.11.2009 257/30.03.2005 Каптаж "Караманица 3" местност"Караманица" гр.Банско Банско Благоевград Община Банско Община Банско 4500617.32 8509902.25 1629.25 41°46'14,1” 23°27'38,8” BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400255/31.03.2005 258/31.03.2005 Каптаж"Пенджаковото" 000496 с.Бачево Разлог Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4517897 8503430 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400299/09.04.2005;41510304/26.04.2010 259/09.04.2005 Каптаж "Лажова падина" 000329 с.Годлево Разлог Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4523052 8508725 1475 41°51'43.9 23°18'28.3 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
ЕТ Антонио-91-Н 400271/11.04.2005,41590052/03.11.2008 260/11.04.2005 ТК-1 УПИ ІІІ,кв.93 гр.Радомир Радомир Кюстендил община Радомир ЕТ Антонио-91-Н 2004 718 42°33'12,6 22°57'56 BG4G000000Q007 30 125 8,0-30,0 16 експлоатационен Струма
Кераминжинеринг АД 400272/11.04.2005; 41530052/06.07.2011 261/11.04.2005 ТК 297 с.Багренци Кюстендил Кюстендил Кераминжинеринг АД Кераминжинеринг АД 1989 4527079.14 8388869.18 482.2 42°27'60 22°75'57 BG4G00000QN006 12.4 200 9,0-12,0 5.4 експлоатационен Струма
Български копчета АД 400273/11.04.2005 262/11.04.2005 ТК 75 гр.Хаджидимово Хаджидимово Благоевград ТПК"Сингра" Български копчета АД 4472800 8542672 BG4G000000Q009 11 110 3,0-11,0 3.03 консервиран Места
В и К ЕООД Благоевград 400283/15.04.2005, 41510301/26.04.2010;41510301/20.10.2010 264/15.04.2005 ВС"Мъртва поляна" ТК-2 684 гр.Банско Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1982 4505225 8510350 1107 42°02'38.8 23°09'11.6 BG4G000Pt3031 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400283/15.04.2005, 41510301/26.04.2010;41510301/20.10.2010 265/15.04.2005 ВС"Мъртва поляна" ТК-3 684 гр.Банско Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1982 4505265 8510300 1104 42°02'37.7 23°09'10.1 BG4G000Pt3031 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400283/15.04.2005, 41510301/26.04.2010;41510301/20.10.2010 266/15.04.2005 ВС"Мъртва поляна" ТК-5 685 гр.Банско Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1982 4505238 8510377 1097 42°02'34.9 23°09'07.0 BG4G000Pt3031 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400283/15.04.2005, 41510301/26.04.2010;41510301/20.10.2010 267/15.04.2005 ВС"Мъртва поляна" ТК-7 686 гр.Банско Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1982 4505315 8510470 1100 42°02'33.5 23°09'04.6 BG4G000Pt3031 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400281/15.04.2005, 41510298/26.04.2010 268/15.04.2005 ВС"Ливадите" СШ-1 ДГФ с.Обидим Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1980 4497540.24 8518041.63 1603 42°02'31.7 23°09'02.3 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400281/15.04.2005, 41510298/26.04.2010 269/15.04.2005 ВС"Ливадите" СШ-2 ДГФ с.Обидим Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1980 4497514.5 8518171 1584 42°02'30.6 23°09'00.1 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400281/15.04.2005, 41510298/26.04.2010 270/15.04.2005 ВС"Ливадите" СШ-3 ДГФ с.Обидим Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1980 4497293.59 8519092.91 1387 42°02'36.4 23°09'08.3 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400281/15.04.2005, 41510298/26.04.2010 271/15.04.2005 ВС"Ливадите" СШ-4 ДГФ с.Обидим Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4497735 8519155 1373 41°40'31.3 23°47'40.9 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400279/15.04.2005, 41510299/26.04.2010 272/15.04.2005 Каптаж "Керанов кладенец" 000495 с.Бачево Разлог Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1975 4518436.6 8504018.5 1275 41°55'54.4 22°57'14.6 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400286/15.04.2005, 41510312/26.07.2010 273/15.04.2005 Каптаж"Мотиката и дренаж на р.Глазне" 158093 гр.Банско Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4506066 8510828 1387 41°52'43.9 23°15'42.2 BG4G000000Q008 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400278/15.04.2005, 41510295/26.04.2010 274/15.04.2005 каптаж "Перивол" 000493 с.Бачево Разлог Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1960 4518005.3 8504492.5 995 41°52'41.4 23°15'39.5 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400276/15.04.2005, 41510296/26.04.2010 275/15.04.2005 Каптаж"Пепев кладенец 1" 000683 гр.Банско Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4505101 8510984 1124 41°52'40.4 23°15'40.0 BG4G000000Q008 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400276/15.04.2005, 41510296/26.04.2010 276/15.04.2005 Каптаж"Пепев кладенец 2" 000682 гр.Банско Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4505129.1 8510994.2 1130 41°59'53.7 22°58'16.8 BG4G000000Q008 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400275/15.04.2005;41510306/26.04.2010 277/15.04.2005 Каптаж"Студената вода" 000494 с.Бачево Разлог Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4517997.5 8504037.5 995 41°28'28.6 23°41'09.4 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400280/15.04.2005;41510297/26.04.2010 277/15.04.2005 Каптаж Асаница 158057 гр.Банско Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4506548 85109117 1013 41°29'02.8 23°41'11.9 BG4G000PtPz024 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400285/15.04.2005;41510307/26.04.2010 279/15.04.2005 Каптаж"Горен клинец" 000449 с.Добърско Разлог Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4527039.5 8510719.5 1500 41°39'04.6 23°34'34.8 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400285/15.04.2005;41510307/26.04.2010 280/15.04.2005 Каптаж"Долен клинец" 000454 с.Добърско Разлог Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4526988 8510651.2 1500 41°39'05.3 23°34'34.4 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400284/15.04.2005;41510302/26.04.2010 281/15.04.2005 Каптаж "Харами бунар" 000392 с.Кременик Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4495991.6 8519626.1 1340 41°39'05.0 23°34'34.0 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400288/19.04.2005;41510020/13.03.2007;41510308/10.06.2010 284/19.04.2005 каптаж"Извора-нов" 61813.182.57 гр.Разлог Разлог Благоевград ВиК ЕООД Благоевград ВиК ЕООД Благоевград 1960 4509909 8507033 BG4G000Pt3031 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400289/19.04.2005;41510305/26.04.2010 285/19.04.2005 Каптаж"Студената вода" 73 с.Годлево Разлог Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4525110.5 8506629.5 1130 41°38'02.2 23°55'56.7 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400290/19.04.2005;41510303/26.04.2010 286/19.04.2005 Каптаж"Реката" 1224 гр.Разлог Разлог Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4512367 8498511 1220 41°40'31.3 23°47'40.9 BG4G000PtPz024 експлоатационен Места
Община Банско 400291/21.04.2005;41510382/08.01.2013 287/21.04.2005 Каптаж "Серафимов чарк" държ. Им. 000642 с.Кремен Банско Благоевград Община Банско Община Банско 4493777.07 8518491.78 1690 41°42'32,1" 23°33'50,1" BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400294/25.04.2005; 41510356/14.05.2012 288/25.04.2005 Каптаж "Липев пожар" 723 гр.Добринище Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4653712.029 503 41°58'12.9 23°07'57.1 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
ЕТ Тисата Димитър Христов;нов титуляр "Трите хана"ДЗЗД 400292/25.04.2005;41510331/06.06.2011 289/25.04.2005 КЕИ"Трите хана" ДГФ с.Стара Кресна Кресна Благоевград "Трите хана"ДЗЗД 4503187.27 8485176.55 BG4G0PzC2PG019 експлоатационен Струма
Община Петрич 400293/25.04.2005 290/25.04.2005 ТК 121002 с.Кърналово Петрич Благоевград Община Петрич Община Петрич 1994 4465522 8490539 101 BG4G000000Q001 30 160 9,0-30,0 0.7 експлоатационен Струма
Езерец ЕООД 400312/14.06.2005; 41590089/15.12.2011 294/14.06.2005 ТК имот №04279.82.42 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Езерец ЕООД Езерец ЕООД 2003 4415111.99 8471168.38 381.1 41°59'50,79 23°05'55,4 BG40000000Q004 36 160 6,0-36,0 5.06 експлоатационен Струма
Балканстрой АД 400332/11.07.2005 295/11.07.2005 СК 73 гр.Разлог Разлог Благоевград Балканстрой АД Балканстрой АД 2000 4513711.19 8511662.7 804 BG4G000000Q008 32 160 8,5-30,5 2 експлоатационен Места
Строителна фирма-Рила ЕООД 400333/11.07.2005; 41530062/27.04.2012 296/11.07.2005 ШК с.Копиловци Кюстендил Кюстендил Строителна фирма-Рила ЕООД Строителна фирма-Рила ЕООД 1980 456376.612 8449881.351 472.05 42°20'11,8 22°43'58,2 BG4G00000QN006 6 2000 0-6 3,98 експлоатационен Струма
Автомагистрали Хемус АД 400334/11.07.2005;41530050/21.06.2011 297/11.07.2005 Котлован 87727.208.4 с.Яхиново Дупница Кюстендил Автомагистрали Хемус АД Автомагистрали Хемус АД 1982 4478958.3 8535713.8 546 BG4G000000Q005 3 0.5 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400282/15.04.2005;400282-1/09.08.2005, 41510300/26.04.2010 263/15.04.2005 Каптаж "Свети Иван" 000681 гр.Банско Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 4506117 8511911.5 1030 41°29'20.3 23°15'30.7 BG4G000PtPz024 експлоатационен Места
Пиринпласт АД 400346/09.08.2005; 41590082/14.06.2011 298/09.08.2005 ШК 139039 гр.Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград Пиринпласт АД Пиринпласт АД 4478958.3 8535713.8 BG4G000000Q008 7.5 4500 2.7 експлоатационен Места
Булплан ООД;Булплан инвест ООД 400357/16.08.2005, 41530038/14.01.2010;41530071/08.01.2013 299/16.08.2005 ШК-1 кв.2-В,парцел V гр.Кюстендил Кюстендил Кюстендил Булплан инвест ООД Булплан инвест ООД 1982 4558929.63 8447036.49 502.92 42°17'35,9 22°41'55,7 BG4G00000QN006 10 3000 4,0-9,5 5,25 експлоатационен Струма
Феникс Дупница ООД 400358/19.08.2005 300/19.08.2005 ШК 129 гр.Дупница Дупница Кюстендил Феникс Дупница ООД Феникс Дупница ООД 1982 4552548.8 8478887.5 451 BG4G000000Q005 4 1500 2,0-3,0 1.47 консервиран Струма
В и К ЕООД Благоевград 400277-1/07.09.2005, 41510294/26.04.2010 301/07.09.2005 Каптаж"Циганско кладенче" 698 гр.Банско Банско Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград 1938 4505050.5 8510483 1130 41°42'47.9 23°21'18.2 BG4G000000Q008 експлоатационен Места
БМВ ЕООД,гр.София 400395/22.11.2005; 41590087/27.09.2011 302/22.11.2005 ТК-1 68789.603.117 гр.Дупница Дупница Кюстендил БМВ ЕООД БМВ ЕООД 2005 4556534.11 8483062.04 529.57 42º16'25,1" 23º08'08,7" BG4G000000Q005 20 160 2,0-18,0 2.94 консервиран Струма
Телефонстрой АД 400407/09.12.2005; 41530059/19.10.2011 303/09.12.2005 ШК 000222 с.Зелен дол Благоевград Благоевград Телефонстрой АД Телефонстрой АД 1986 4526993 8476122 325.9 42º00'29,9" 23º03'11,3" BG40000000Q004 8 1200 4,0-8,0 3.8 експлоатационен Струма
Телефонстрой АД 400407/09.12.2005; 41530059/19.10.2011 304/09.12.2005 ТК 000222 с.Зелен дол Благоевград Благоевград Телефонстрой АД Телефонстрой АД 1994 4527001 8476087 326.2 42º00'27,1" 23º03'09,8" BG40000000Q004 18 250 6,0-16,0 3.9 експлоатационен Струма
М. . П. 400410/12.12.2005 305/12.12.2005 СК 12 с.Ковачевци Ковачевци Перник Марик ЕООД Мария Костадинова Павлова 621.5 42°31'45,4 22°50'39,9 BG4G00000Pg038 12 160 1.75 експлоатационен Струма
Нитекс 96 АД 400427/30.01.2006 306/30.01.2006 Каптаж №1 260005 гр.Доспат Доспат Смолян МЗГ Нитекс 96 АД 1978 41°38'36,3 24°08'22,2 BG3G000PgN020 експлоатационен Места
Нитекс 96 АД 400427/30.01.2006 307/30.01.2006 Каптаж №2 260005 гр.Доспат Доспат Смолян МЗГ Нитекс 96 АД 1978 41°38'35,4 24°08'20,2 BG3G000PgN020 експлоатационен Места
Нитекс 96 АД 400427/30.01.2006 308/30.01.2006 Каптаж №3 192002 гр.Доспат Доспат Смолян МЗГ Нитекс 96 АД 1978 41°38'23,5 24°08'54,2 BG3G000PgN020 експлоатационен Места
Нитекс 96 АД 400427/30.01.2006 309/30.01.2006 Каптаж "Рашидова чешма" 260012 гр.Доспат Доспат Смолян МЗГ Нитекс 96 АД 1998 41°38'15,4 24°09'02,4 BG3G000PgN020 експлоатационен Места
Мелничен комплекс Дупница ООД 400429/01.02.2006 310/01.02.2006 СК 070027 гр.Бобошево Бобошево Кюстендил Мелничен комплекс Дупница ООД Мелничен комплекс Дупница ООД 1980 4543737.82 8474700.07 384.2 BG4G000000Q005 9.6 230 3,5-9,6 5.16 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400438/08.03.2006, 41510273/21.10.2009;41510273/19.11.2010 311/08.03.2006 ВС"Голем Цалим-1" 000118 с.Голям Целим Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1956 4483635 8500255 850 BG4G000PtPz024 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400438/08.03.2006, 41510273/21.10.2009;41510273/19.11.2010 312/08.03.2006 ВС"Голем Цалим-2" 000118 с.Голям Целим Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1956 4483741 8500459 810 BG4G000PtPz024 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400443/08.03.2006; 41510314/18.11.2010 313/08.03.2006 ВС"Бождово" 000003 с.Бождово Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1968 4483792 8503543 1070 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400436/08.03.2006; 41510320/19.11.2010 314/08.03.2006 ВС"Мочура" 000003 с.Сугурево Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1973 4483729 8509235 1622 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400439/08.03.2006; 41510313/18.11.2010 316/08.03.2006 ВС"Арнаут дере" 000056 с.Плоски Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1956 4494258 8501108 1750 BG4G0000Pt3032 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400440/08.03.2006; 41510316/18.11.2010 317/08.03.2006 ВС"Мечкарката-каптаж1" 000026 с.Вихрен Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1956 4485158 8500587 830 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400440/08.03.2006; 41510316/18.11.2010 318/08.03.2006 ВС"Мечкарката-каптаж2" 000026 с.Вихрен Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1956 4485173 8500648 780 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400441/08.03.2006; 41510318/19.11.2010 319/08.03.2006 ВС" Горен Въртоп" 000045/000726 с.Плоски Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1956 4488332 8500472 1200 BG4G000PtPz024 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400442/08.03.2006; 41510315/18.11.2010 320/08.03.2006 ВС"Владиков кладенец-каптаж 1" 000018 с.Любовка Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1985 4481388 8503729 954 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400442/08.03.2006; 41510315/18.11.2010 321/08.03.2006 ВС"Владиков кладенец-каптаж 2" 000018 с.Любовка Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1985 4481259 8503731 948 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400444/08.03.2006; 41510321/19.11.2010 322/08.03.2006 ВС"Студена вода" 000448 с.Ковачево Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1980 4478443 8513867 1185 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
Джордан ЕООД 400470/25.04.2006 323/25.04.2006 ТК-1 ХХ-32 с.Левуново Сандански Благоевград Община Сандански Джордан ЕООД 1985 4468932 8497263 131.5 BG4000000Q002 18 160 6,0-14,0 1.5 експлоатационен Струма
С. Ц 400471/25.04.2006 324/25.04.2006 ШК ІІ-159 гр.Перник Перник Перник Стоян Ивайлов Цветков Стоян Ивайлов Цветков 2005 42°36'31,9 23°22'13,7 BG4000000Q007 7 800 3,0-7,0 2.2 експлоатационен Струма
Пиринснаб АД 400475/08.05.2006; 41590125/23.08.2013 325/08.05.2006 ТК-1 ІХ-3871 гр.Благоевград Благоевград Благоевград Пиринснаб АД Пиринснаб АД 1986 4527308 8478409 352.3 42°0'37,4" 23°4'50,7" BG40000000Q004 18 250 6,0-14,0 3.9 експлоатационен Струма
Орбел АД 400476/08.05.2006;41530067/01.10.2012 326/08.05.2006 ШК 17395.137.37 гр.Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград Орбел АД Орбел АД 1988 4479065.97 8534304.4 508.3 41°34'33,81" 23°45'11,59" BG40000000Q009 11.5 4000 8,0-9,0 5.14 експлоатационен Места
Ейч Джи Би ЕООД;нов титуляр "ХКС"ИООД 400477/08.05.2006;41510381/18.12.2012 327/08.05.2006 ТК-1 100011 с.Кърналово Петрич Благоевград ХКС ЕООД ХКС ЕООД 2006 44655802 8490889 104.2 41°27'20,7" 23°13'58,9" BG40000000Q001 33 140 14,0-30,0 2.9 експлоатационен Струма
Земекс ООД 400479/10.05.2006; 41590011/06.08.2007;41590011/08.12.2010;ПО-01-115/05.10.2011 328/10.05.2006 Дренаж 1 000216 с.Полена Симитли Благоевград Земекс ООД Земекс ООД 1985 4508113.7 8479826.6 385.5 41°50'15,4 23°05'55,4 BG4G000000N013 експлоатационен Струма
Земекс ООД 400479/10.05.2006; 41590011/06.08.2007;41590011/08.12.2010;ПО-01-115/05.10.2011 329/10.05.2006 Дренаж 2 000215 с.Полена Симитли Благоевград Земекс ООД Земекс ООД 1985 4508185.79 8479845.15 378 41°50'17,8 23°05'56,2 BG4G000000N013 експлоатационен Струма
София Ауто ГД АД 400480/11.05.2006; 41590137/11.03.2014 330/11.05.2006 ТК-1 ХІV-3655 гр.Благоевград Благоевград Благоевград София Ауто ГД АД София Ауто ГД АД 2005 4526795 8478818 350.1 420023.39 230505 BG4000000Q004 18 200 6,0-14,0 5.25 експлоатационен Струма
София Ауто ГД АД 400480/11.05.2006; 41590137/11.03.2014 331/11.05.2006 ТК-2 ХІV-3655 гр.Благоевград Благоевград Благоевград София Ауто ГД АД София Ауто ГД АД 2005 4526835 8478842 353.3 410021.77 230506.03 BG4000000Q004 18 200 6,0-14,0 5.34 резервен Струма
Шанс 2002 ООД 400482/15.05.2006; 41530061/27.04.2012 332/15.05.2006 СК-1 024006 с.Илинденци Струмяни Благоевград Шанс 2002 ООД Шанс 2002 ООД 1999 4485347 8488550.5 125 BG4G000000Q002 20 160 4,0-18,0 4.38 експлоатационен Струма
ЕТ Сарафим Георгиев-марти 88 400497/19.06.2006 333/19.06.2006 ТК-1 VІІ-43 гр.Радомир Радомир Перник Община Радомир ЕТ Сарафим Георгиев-марти 88 2005 42°32'47,3 22°58'01,6 BG40000000Q007 18 160 2,0-14,0 1.6 експлоатационен Струма
ЕТ Георги Терзиев 400498/19.06.2006 334/19.06.2006 ШК ІV-68 гр.Доспат Доспат Смолян ЕТ Георги Терзиев ЕТ Георги Терзиев 2003 BG4G000QNPg010 5.5 1000 3,5-5,5 3.5 експлоатационен Места
Роза ООД,нов титуляр "Торн" 400499/19.06.2006,41590048/24.09.2008;41590048/14.12.2009 335/19.06.2006 ШК-1 000095 гр.Брезник Брезник Перник Торн АД Торн АД 1974 4608449.63 8465537.71 754.22 BG4G000PtPz027 5.4 4000 0,0-5,0 2 експлоатационен Струма
Роза ООД,нов титуляр "Торн" 400499/19.06.2006,41590048/24.09.2008;41590048/14.12.2009 336/19.06.2006 ШК-2 000095 гр.Брезник Брезник Перник Торн АД Торн АД 1974 4608446.41 8465537.45 754.22 BG4G000PtPz027 3.8 2800 2,5-3,8 2 експлоатационен Струма
Увекс ЕООД Сандански 400503/20.06.2006; 41510317/18.11.2010 337/20.06.2006 ВС"Извора" 000442 с.Петрово Сандански Благоевград Увекс ЕООД Сандански Увекс ЕООД Сандански 1966 4461104 8517694.34 650 BG4G0000Pt1036 експлоатационен Струма
Община Благоевград 400512/04.07.2006 338/04.07.2006 ШК-1 003005 с.Мощанец Благоевград Благоевград Община Благоевград Община Благоевград 1976 4522507.6 8480346.7 317.88 41°58'34,2 23°04'28 BG4000000Q004 8.9 3000 4,0-8,9 4.1 експлоатационен Струма
Община Благоевград 400512/04.07.2006 339/04.07.2006 ШК-2 003006 с.Мощанец Благоевград Благоевград Община Благоевград Община Благоевград 1976 4522822.6 8479886.3 318.02 41°58'38,2 23°04'19,6 BG4000000Q004 8.2 3000 4,0-8,2 4.1 експлоатационен Струма
Аматица АД 400513/04.07.2006 340/04.07.2006 ШК-1 ХІІІ-53 с.Ковачевци Ковачевци Перник Аматица АД Аматица АД 1971 4587736.68 8457476.44 631.21 42°33'12,1 22°49'22,6 BG40000000Q007 8 3800 5,0-7,4 4.42 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400111-1/24.07.2006 175/15.03.2004 СК 194 гр.Хаджидимово Хаджидимово Благоевград В и К ЕООД Благоевград В и К ЕООД Благоевград BG4G000000Q009 30 300 експлоатационен Места
Линдън ЕООД 400532/07.08.2006 ; 41590093/26.03.2012 341/07.08.2006 СК V-58,кв.5 с.Ръждак Петрич Благоевград Линдън ЕООД Линдън ЕООД 2005 4459736.707 8491587.246 128.48 41°24'08,6 23°14'29,5 BG40000000Q001 40 200 5,0-40,0 5.87 експлоатационен Струма
В и К Кюстендил;нов титуляр"Кюстендилска вода"ЕООД 400551/31.08.2006;41510362/25.10.2012 342/31.08.2006 ВС"Тих кът" 000558 с.Богослов Кюстендил Кюстендил В и К ООД Кюстендил Кюстендилска вода ЕООД 322.2 42°14'47.1" 22°41'051.3" BG4G000PtPz025 експлоатационен Струма
В и К Кюстендил 400552/31.08.2006 343/31.08.2006 ВС"Шегава" 000077 с.Ръждавица Кюстендил Кюстендил МЗГАР В и К ООД Кюстендил 102.4 42°23'32.8" 22°42'45.7" BG4G000PtPz025 експлоатационен Струма
В и К Кюстендил;нов титуляр"Кюстендилска вода"ЕООД 400550/31.08.2006;41510360/25.10.2012 344/31.08.2006 ВС"Кюнек" 000519 с.Преколница Кюстендил Кюстендил В и К ООД Кюстендил Кюстендилска вода ЕООД 102.4 42°11'591" 22°35'409" BG4G00000Pz023 експлоатационен Струма
В и К Кюстендил;нов титуляр"Кюстендилска вода"ЕООД 400555/31.08.2006;41510378/03.12.2012 345/31.08.2006 ВС"Извора" 008032 с.Горна гращица Кюстендил Кюстендил Община Кюстендил Кюстендилска вода ЕООД 4561396.069 8456407.576 373 42°18'58.2" 22°48'44.0" BG4G00000Pg038 експлоатационен Струма
В и К Кюстендил;нов титуляр"Кюстендилска вода"ЕООД 400560/31.08.2006; 41510358/25.10.2012 346/31.08.2006 ВС"Горна Гращица ІІ" 008028 с.Горна гращица Кюстендил Кюстендил Община Кюстендил Кюстендилска вода ЕООД 373 42°18'59.4" 22°48'49.1" BG4G00000QN006 експлоатационен Струма
В и К Кюстендил;нов титуляр"Кюстендилска вода"ЕООД 400554/31.08.2006;41510371/03.12.2012 347/31.08.2006 ВС"Извево" 052011 с.Горна гращица Кюстендил Кюстендил Община Кюстендил Кюстендилска вода ЕООД 4560783.733 8457039.895 111.5 42°18'38.5" 22°49'11.8" BG4G00000Pg038 експлоатационен Струма
В и К Кюстендил 400553/31.08.2006 348/31.08.2006 ВС"Турска чешма" 000001 с.Горна гращица Кюстендил Кюстендил Община Кюстендил В и К ООД Кюстендил 646.2 42°18'40,8" 22°48'22.3" BG4G00000Pg038 експлоатационен Струма
В и К Кюстендил;нов титуляр"Кюстендилска вода"ЕООД 400559/31.08.2006; 41510486/25.02.2014 349/31.08.2006 ВС"Извора" 010128 с.Горна гращица Кюстендил Кюстендил Община Кюстендил Кюстендилска вода ЕООД 377.1 42°18'22.0" 22°47'29.8" BG4G00000Pg038 експлоатационен Струма
В и К Кюстендил 400556/31.08.2006 350/31.08.2006 ВС"Гиган" 000344 с.Таваличево Кюстендил Кюстендил Община Кюстендил С решение №ПО-01-224/01.10.2012г. отказ от правата по разрешителното от "Кюстендилска вода"ЕООД 371.5 42°18'42.5" 22°51'35.4" BG4G00000Pg038 не се използва Струма
В и К Кюстендил;нов титуляр"Кюстендилска вода"ЕООД 400558/31.08.2006;41510370/03.12.2012 351/31.08.2006 ВС"Горна Гращица І" 008014 с.Горна гращица Кюстендил Кюстендил Община Кюстендил Кюстендилска вода ЕООД 4561201.8 8456825.277 589.4 42°18'52" 22°49'02.3" BG4G00000Pg038 експлоатационен Струма
В и К Кюстендил 400557/31.08.2006 352/31.08.2006 ВС"Извор" 000076 с.Таваличево Кюстендил Кюстендил Община Кюстендил В и К ООД Кюстендил 675 42°18'54.6" 22°51'16.8" BG4G00000Pg038 експлоатационен Струма
В и К Кресна ЕООД 400543/31.08.2006; 41510332/19.08.2011 353/31.08.2006 ВС"Мандрата" 1038 с.Горна Брезница Кресна Благоевград В и К Кресна ЕООД В и К Кресна ЕООД 4498140 8481016 675 42°31'31.7 22°59'26.0 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Струма
ЕТ Глория-Георги Ташев 400572/18.10.2006; 41590111/25.10.2012 355/18.10.2006 СК-1 236014 гр.Петрич Петрич Благоевград ЕТ Глория-Георги Ташев ЕТ Глория-Георги Ташев 2006 4462127 8489372 100.9 BG40000000Q001 24 140 14,0-24,0 3.3 експлоатационен Струма
СД Асро-ЕМ-Асенови-СИЕ 400598/15.11.2006г.; 41510508/25.02.2015 356/15.11.2006 ШТК-1 021015 с.Слаковци Брезник Перник СД Асро-ЕМ-Асенови-СИЕ СД Асро-ЕМ-Асенови-СИЕ 1997 4604296.5 8464101.8 730 42°42'10,1 22°54'08,6 BG4G000PtPz027 11.5 200 6,5-10,5 4.9 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400630/21.12.2006; 41510339/21.12.2011 369/21.12.2006 ВС"Муратовото-каптаж 1" 000345 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4532234 8516426 361.4 42°00'22.1 23°05'32.2 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400630/21.12.2006; 41510339/21.12.2011 370/21.12.2006 ВС"Муратовото-каптаж 2" 000345 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4532038 8516488 41°24'24.2 23°22'09.7 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400630/21.12.2006; 41510339/21.12.2011 371/21.12.2006 ВС"Муратовото-каптаж 3" 000345 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4532015 85165512 100.5 41°24'23.7 23°22'09.9 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400630/21.12.2006; 41510339/21.12.2011 372/21.12.2006 ВС"Муратовото-каптаж 4" 000345 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4532937 8516630 41°24'28.4 23°22'12.2 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400629/21.12.2006; 41510337/21.12.2011 373/21.12.2006 Каптаж "Станкова река" 000750 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4533137 8517747 41°24'10.3 23°12'07.9 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400628/21.12.2006; 41510341/21.12.2011 374/21.12.2006 Каптаж "Марценковото" 000325 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4530336.4 8515675.4 1555 42º02'17,1" 23º31'50,4" BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400627/21.12.2006; 41510338/21.12.2011 375/21.12.2006 ВС"Реджепица-1" 000995 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4533314 8513862 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400627/21.12.2006; 41510338/21.12.2011 376/21.12.2006 ВС"Реджепица-2" 000995 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4533255 8513924 BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400626/21.12.2006; 41510340/21.12.2011 377/21.12.2006 ВС"Динков дол-1" 000005 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4531070 8510900.9 1788 42°02'41.1" 23°28'09.8" BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400626/21.12.2006; 41510340/21.12.2011 378/21.12.2006 ВС"Динков дол-2" 000037 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4531070.06 8510700.4 1789 42°02'41.1" 23°28'14.1" BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400626/21.12.2006; 41510340/21.12.2011 379/21.12.2006 ВС"Динков дол-3" 000038 гр.Белица Белица Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4531067.8 8510750.7 1792 42°02'41.0" 23°28'16.3" BG4G000PzC2021 експлоатационен Места
Увекс ЕООД Сандански 400632/21.12.2006 380/21.12.2006 ШК-1 Вълково 005039 с.Вълково Сандански Благоевград Държавна собственост Увекс ЕООД Сандански 4469351.56 8493026.54 427.5 42°11'19.0 23°03'25.0 BG4G000000Q002 7.5 3200 1,0-7,5 консервиран Струма
Увекс ЕООД Сандански 400631/21.12.2006 381/21.12.2006 ШК-1Лебница 000046 с.Лебница Сандански Благоевград Държавна собственост Увекс ЕООД Сандански 4472732.44 8492238.41 181.4 41°23'31.5 23°11'32.5 BG4G000000Q002 4.6 2600 1,0-4,6 консервиран Струма
СД Интермар-Панайотов и Карамешинов;нов титуляр "Интермар-90"ЕООД 400633/21.12.2006; 41510077/29.10.2013 382/21.12.2006 СК-1 УПИ ІV гр.Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград Интермар-90 ЕООД Интермар-90 ЕООД 2005 4479733.6 8534453 512.3 BG40000000Q009 20 200 5,0-18,0 5.3 експлоатационен Места
Гранит-97 АД;"Виа апиа-Кюстендил"АД 400634/21.12.2006; 41530055/02.09.2011 383/21.12.2006 СК-1 000428 с.Коняво Кюстендил Кюстендил Виа апия-Кюстендил АД Виа апия-Кюстендил АД 2005 4526184.88 8471714.75 472.95 42°18'21,8 22°40'49,2 BG4G00000QN006 14 250 4,0-14,0 7 експлоатационен Струма
Сградостроене ООД 400635/21.12.2006; 41530068/29.10.2012 384/21.12.2006 ШК-1 пл.№5 с.Покровник Благоевград Благоевград Сградостроене ООД Сградостроене ООД 1970 4525178 8476935 319.45 BG40000000Q004 11.3 3600 4,0-11,0 3.6 експлоатационен Струма
В и К ЕООД Благоевград 400688/24.01.2007 385/24.01.2007 ВС"Тузла" 000012 с.Сатовча Сатовча Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4488992 8556792 1334.3 41°24'39.4 23°08'45.8 BG4G0000Pt1030 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400687/24.01.2007; 41510343/20.01.2012 386/24.01.2007 ВС"Извора-нов" 019216 с.Кочан Сатовча Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4484556 8557282 726 42°35'58.4 23°07'19.1 BG4G000PtPz026 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400686/24.01.2007 ; 415100355/02.04.2012 387/24.01.2007 ВС"Софията-резервен 1" 012003 с.Корница Гоце Делчев Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4486688.96 8520140.25 136.1 41°24'09.1 23°07'37.4 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400686/24.01.2007 ; 415100355/02.04.2012 388/24.01.2007 ВС"Софията-резервен 2" 012003 с.Корница Гоце Делчев Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4486675 8520139.35 136.1 41°24'09.1 23°07'37.4 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400686/24.01.2007 ; 415100355/02.04.2012 389/24.01.2007 ВС"Софията-резервен 3" 012003 с.Корница Гоце Делчев Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4486664.55 8520140.95 320.7 41°59'37.6 23°03'42.6 BG4G0PzC2Pg019 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400685/24.01.2007 390/24.01.2007 ВС"Вриз" 022015 с.Сатовча Сатовча Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4484954 8554118 1152.6 42°01'39.7 23°03'07.8 BG4G0000Pt1030 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400684/24.01.2007,41510263/06.07.2009 391/24.01.2007 ВС"Ливаде"- каптаж 1 3055 с.Осина Сатовча Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4486782 8561847.6 1275.6 42°33'42.0 22°49'23.0 BG4G000PtPz026 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400684/24.01.2007,41510263/06.07.2009 382/24.01.2007 ВС"Ливаде"- каптаж 2 3055 с.Осина Сатовча Благоевград Държавна собственост В и К ЕООД Благоевград 4486850 8561837 1282 41°26'03.8 23°13'10.2 BG4G000PtPz026 експлоатационен Места
В и К ЕООД Благоевград 400683/24.01.2007; 41510345/20.01.2012 383/24.01.2007 ВС&