одобрен

Списък на обектите за първично производство на култивирани гъби

Уникален идентификатор:  2cf00ab5-79d3-49d7-9bbd-636eb669046b

Описание:

Списъка на обектите за първично производства на култивирани гъби съдържа информация за регистрираните обекти на територията на Република България

обекти храни производство РМС436/2017 гъби

Текуща версия: 12

Показвана версия: 12

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-04 13:09:42
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-09-21 15:48:30
  • Последно променил: a_popnikolova

Регион

Фирма/ Лице

Обект

Продукт, който се отглежда в обекта за първично производство

№ и дата на удостоверение за вписване

Забележки

ОДБХ Благоевград Катя Граматикова Обект за първично производство на култивирани гъби гр.Благоевград Местност “Арнаутски гроб“ №04279717 Култивирана печурка 1/24.03.2016
ОДБХ Благоевград Здравко Кирилов Обект за първично производство на култивирани гъби Гр.Якоруда, общ. Якоруда, Местност „Драгиовец“ Култивирана печурка 2/25.04.2016
ОДБХ Благоевград Айше Бачевска Обект за първично производство на култивирани гъби с.Бунцево, общ. Якоруда, местност „Абдиево дере“ Култивирана печурка 3/25.04.2016
ОДБХ Благоевград Рамадан Рамадан Обект за първично производство на култивирани гъби с.Бунцево, общ. Якоруда, местност „Алчего“ Култивирана печурка 4/25.04.2016
ОДБХ Благоевград Нурка Тупева Обект за първично производство на култивирани гъби с.Бунцево, общ. Якоруда, местност “Усойка“ Култивирана печурка 5/25.04.2016
ОДБХ Благоевград ПАВЕЛ СТОЯНОВ Обект за първично производство на култивирани гъби Гр. Благоевград, общ. Благоевград, местност „Баларбаши“ Култивирана печурка 6/26.04.2016
ОДБХ Благоевград Лиляна Атанасова-Гогошева Обект за първично производство на култивирани гъби Гр. Благоевград, общ. Благоевград, местност „Проевски чифлик“ Култивирана печурка 7/26.04.2016
ОДБХ Благоевград Ирена Пандева Обект за първично производство на култивирани гъби с. Долно Драглище, общ. Разлог Култивирана печурка 8/26.04.2016
ОДБХ Благоевград Валентина Николова Обект за първично производство на култивирани гъби гр. Белица, общ. Белица, местност „Санговица“ Култивирана печурка 9/26.04.2016
ОДБХ Благоевград Валентина Николова Обект за първично производство на култивирани гъби гр. Горно Краище, общ. Белица Култивирана печурка 10/ 28.04.2016
ОДБХ Благоевград Сюлейман Чауш Обект за първично производство на култивирани гъби с. Крибул, общ. Сатовча Култивирана печурка 11/ 14.05.2016
ОДБХ Благоевград Байрам Селим Обект за първично производство на култивирани гъби с. Брезница, общ. Гоце Делчев, ул.“Ситницата“№1 Култивирана печурка 12/ 25.07.2016
ОДБХ Благоевград Айредин Джурин Обект за първично производство на култивирани гъби гр. Якоруда, общ. Якоруда, местност „Сливина“ Култивирана печурка 13/ 02.08.2016
ОДБХ Благоевград Кристина Димитрова Обект за първично производство на култивирани гъби С. Горно Хърсово Общ. Благоевград Производство на култивирани гъби 2/19.05.2017
ОДБХ Благоевград Искрен Моллов Обект за първично производство на култивирани гъби с. Ваклиново общ. Сатовча Производство на култивирани гъби 3/29.05.2017
ОДБХ Благоевград Велик Величков Обект за първично производство на култивирани гъби с. Копривлен общ. Хаджидимово Производство на култивирани гъби 4/29.05.2017
ОДБХ Благоевград Атике Мехмед Обект за първично производство на култивирани гъби с. Лъжница общ. Гоце Делчев Производство на култивирани гъби 5/29.05.2017
ОДБХ Благоевград Любомир Иванов Обект за първично производство на култивирани гъби с. Марулево общ. Благоевград Производство на култивирани гъби 6/31.05.2017
ОДБХ Благоевград Катя Тодорова Обект за първично производство на култивирани гъби Гр. Сандански Общ. Сандански Ул. „Стою Хаджиев” №5 Производство на култивирани гъби 7/12.06.2017
ОДБХ Благоевград Иван Панчев Обект за първично производство на култивирани гъби Гр. Сандански Общ. Сандански Ул. „Стою Хаджиев” №5 Производство на култивирани гъби 8/14.07.2017
ОДБХ Благоевград ЗП АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ Обект за първично производство на култивирани гъби гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. „Зарево“ № 6 Производство на култивирани гъби 1497/05.08.2020
ОДБХ Бургас ЕТ „Диидре – Калин Драганов” Гъбарник за производство на култивирана печурка с. Кръстина. община Камено Стопански двор Култивирана печурка 001/26.05.2015
ОДБХ Бургас ЕТ „ДД – 2000 – Драган Драганов” Гъбарник за производство на култивирани гъби - печурки с. Кръстина община Камено Култивирана печурка 002/22.08.2016
ОДБХ Бургас „Био Вижън – 2017” ЕООД гр. Бургас община Бургас ж. к. „Меден рудник” бл. 33, вх. 2, ет. 1 Обект за първично производство на гъби с. Церковски община Карнобат Гъби - шийтаке 001/07.06.2018
ОДБХ Бургас „Био Вижън – 2017” ЕООД гр. Бургас община Бургас ж. к. „Меден рудник” бл. 33, вх. 2, ет. 1 Обект за първично производство на гъби с. Церковски община Карнобат Гъби - шийтаке 002/05.09.2018
ОДБХ Бургас Земеделски производител Пенко Пенчев Обект за първично производство на гъби – кладница гр. Бургас община Бургас ул. „Транспортна”, ЦСС „Технокорект” гъби-кладница 001/07.03.2019
ОДБХ Варна ЗП Красимир Иларионов Иларионов Обект за първично производство на култивирани гъби с. Яребична, община Аксаково, обл.Варна, Култивирана печурка 14952/ 16. 06. 2016
ОДБХ Варна ЗП Евгени Генчев Обект за първично производство на култивирани гъби гр.Варна, община Варна, Вилна зона, ул."23-та" № 4 Култивирана печурка 16662/ 26. 06. 2017
ОДБХ Велико Търново „Узунови Фемили” ЕООД Обект за първично производство на култивирани гъби обл.Велико Търново гр.Свищов общ.Свищов вилна зона „Гаргалъка” Култивирана печурка 4594/ 28.06.2012
ОДБХ Велико Търново Земеделски производител Елица Райкова Обект за първично производство на култивирани гъби, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Масларево, №417 Култивирана печурка 8878/ 28.04.2016
ОДБХ Велико Търново ЗП Йордан Борисов Обект за първично производство на култивирани гъби, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Бряговица, ул.“Трета“№28 култивирани гъби/кладница/ 8967/ 08.09.2016
ОДБХ Велико Търново ЗП Евгени Кацарски Обект за първично производство на култивирани гъби, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, ул. „Отец Пайисий Хилендарски“ №9 Култивирана печурка 8995/ 05.10.2016
ОДБХ Велико Търново ЗП“Тоника Димовска“ Обект за първично производство на култивирани гъби, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Хотница Култивирана печурка 9046/ 22.12.2016
ОДБХ Велико Търново Земеделски производител Ралица Крумова Обект за първично производство на култивирани гъби /кладница/ обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Шереметя, местност Гробищата култивирани гъби/кладница/ 8143/10.07.2015
ОДБХ Велико Търново Земеделски производител Калоян Атанасов Обект за първично производство на култивирани гъби /кладница/ обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Шереметя, местност Бостането култивирани гъби/кладница/ 8145/10.07.2015
ОДБХ Велико Търново „Верона – Попов и Попова“ СД Обект за първично производство на култивирани гъби култивирани гъби 9416/19.11.2018
ОДБХ Велико Търново ЗП Ивайло Койчев Обект за първично производство на култивирани гъби, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица с. Поликраище ул. „Бистрица“ №4 култивирани гъби 9532/12.08.2019
ОДБХ Видин Владо Петков обект за първично производство на култивири гъби селскостопанска сграда – идент.№10971.510.1.6 гр. Видин, общ. Видин, ОКС Култивирана печурка 3079/11.11.2014
ОДБХ Враца Цветан Вълканов Гъбарник С.Брусен , общ.Мездра Култивирана печурка 06-2265/ 29.05.2012
ОДБХ Враца ЗП - Мария Аговска с. Цаконица Дворно място УПИ ІІ 58 кв.9 култивирани гъби - кладници 06-170/26.04.2016
ОДБХ Враца „Био Лог Фарм” ЕООД гр.Враца ул.”Вратица” №36 вх.А ет.2 с.Чирен ул.”Христо Ботев” 46 култивирани гъби-дървесни гъби 06-472/24.10.2018
ОДБХ Враца „Велина М” ЕООД гр.Оряхово ул. ”Александър Стамболийски” гр.Оряхово ул.”Ал.Стамболийски”№8 култивирани гъби - кладници 06-067/05.04.2019
ОДБХ Габрово Влади Сивенов Първично производство Култивирана печурка 2/26.04.2012
ОДБХ Габрово Даниел Колев Първично производство Култивирана печурка 3/26.04.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Габрово Иван Христов Първично производство Култивирана печурка 4/26.04.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Габрово Пройно Пройнов Първично производство култивирани гъби/кладница/ 8/23.05.2014 Временно преустановена дейност
ОДБХ Габрово Десислава Сярова-Генова Първично производство с.Градище Култивирана печурка 9/19.11.2015
ОДБХ Габрово Влади Сивенов Първично производство Кв.Киевци култивирани гъби/кладница/ 10/01.04.2017
ОДБХ Габрово ЕТ „БИО – НЛ” Мирослав Косев Първично производство с.Валевци култивирани гъби/кладница/ 12 /19.04.2016
ОДБХ Габрово Антон Кърпелски Първично производство с.Тумбалово култивирани гъби/кладница/ 14/02.02.2017
ОДБХ Добрич ДианаСтелиянова – земеделски производител Обект за първично производство на гъби (Стопански двор с. Овчарово, общ. Добричка) Култивирана печурка 711/ 05.06.2012
ОДБХ Добрич „Доменика ДМ” ЕООД Обект за първично производство на гъби Гр. Ген Тошево, ул. „Велико Ангелов” №38 помещения 2 и 4 Култивирана печурка 1074/ 24.08.2012
ОДБХ Добрич Ангелина Сърмаджиева – земеделски производител Обект за първично производство на гъби Гр. Ген Тошево, ул. „Велико Ангелов” №38 помещения 1 и 3 Култивирана печурка 1073/ 24.08.2012
ОДБХ Добрич Йордан Илиев – земеделски производител, Обект за първично производство на гъби Култивирана печурка 718/ 04.04.2013
ОДБХ Добрич Даниел Нейков Обект за първично производство на гъби култивирани гъби - кладници 490/31.07.2014
ОДБХ Кърджали Велислав Панчев Ферма гъбарник Гр.Кърджали Бул.България 99 Стоково тържище Култивирани гъби ПП-0001/22.05.12
ОДБХ Кърджали Евгения Георгиева Ферма гъбарник С.Островица общ.Кърджали ул.Първа 86 Култивирани гъби ПП-0002/21.06.12
ОДБХ Кюстендил ЧЗП Лъчезар Георгиев Обект за отглеждане на открито на култивирана гъби Общ. Кочериново гр. Кочериново, м.„Ганеви ниви” култивирани гъби/кладница/ 2190/ 21.03.2013
ОДБХ Кюстендил ЧЗП Миглена Везенкова Обект за отглеждане на открито на култивирана гъби с.Драгодан, община Кочериново местност „Страната” култивирани гъби/кладница/ 2189/21.03.2013
ОДБХ Кюстендил Димитър Кокалков Обект за първично производство на култивирани гъби, с. Стоб, община Кочериново, обл. Кюстендил Култивирани гъби 3291/ 04.05.2016
ОДБХ Кюстендил „Елфи – 14” ЕООД Обект за първично производство на култивирани гъби, с. Бистрица, местност „Меше дере”, ПИ с идентификатор 04220.8.80, общ. Дупница, обл. Кюстендил Култивирани гъби 3293/ 19.05.2016
ОДБХ Кюстендил Мариана Караколева – Земеделски производител Обект за производство на култивирани гъби Гр. Дупница, ул. „Св. И. Рилски” № 62 Култивирани гъби - Кладница 3404/19.12.2017
ОДБХ Ловеч „Иванови” ООД Обект за първично производство на култивирани гъби гр.Ловеч, общ.Ловеч ул.”Александър Кусев” №20 култивирани гъби – печурки 001/26.11.2012
ОДБХ Ловеч „Рубус” ООД Обект за първично производство на култивирани гъби с. Гложене, махала „Асен”, общ.Тетевен, ул. „Йото Пеев” №2 култивирани кладници и печурки 002/12.12.12
ОДБХ Ловеч „АС-ГАРАНТ„ ЕООД Обект за първично производство на култивирани гъби гр. Троян,общ. Троян мест. „Лисичи дупки„ Култивирани гъби 003 / 03.07.2014 Временно преустановена дейност
ОДБХ Ловеч Николина Ковачева Земеделски производител Обект за първично производство на култивирани гъби Гъби „ Шийтаки„ 004/24.09.2014
ОДБХ Ловеч Николай Стефанов Земеделски производител Обект за първично производство на култивирани гъби Култивирани гъби 005/27.04.2016
ОДБХ Монтана ЗП Юлиян Данков Обект за първично производство на култивирани гъби oбл.Монтана, общ.Медковец, с.Расово, ул."Георги Димитров" № 96 Култивирани гъби - кладница 2492/31.10.2012
ОДБХ Монтана ЗП Десимира Костова Обект за първично производство на култивирани гъби обл.Монтана, общ.Берковица, гр.Берковица, ж.к."Заряница" Култивирани гъби - печурки 2299/01.06.2012
ОДБХ Монтана ЗП ПЕТЯ ФАРИСЕЕВА Обект за първично производство на култивирани гъби обл.Монтана, общ.Брусарци, с.Василовци, ул."П.Р.Славейков" № 9 Култивирани гъби - кладница 4473/13.02.2017
ОДБХ Пазарджик Салих Пехливанов Обект за добиване и пакетиране на култивирана гъба гр.Сърница община Велинград област Пазарджик ул.”Еделвайс”№4 Култивирани гъби 2/22.08.2012
ОДБХ Пазарджик Реджеп Църенски Обект за добиване и пакетиране на култивирана гъба гр.Сърница община Велинград кв.”Крушата”№14 Култивирани гъби 3/04.06.2013
ОДБХ Пазарджик Атанас Цветанов Гъбарник-първично производство на гъба кладница с.Пищигово община Пазарджик УПИ ІІІ-2,кв.1 Култивирани гъби - кладница 4/22.11.2013
ОДБХ Пазарджик Мустафа Амза Обект за добиване на гъба кладница с.Юндола община Велинград кв.парцелХIоткв.10 Култивирани гъби - кладница 6/25.04.2016
ОДБХ Пазарджик Емил Джурков Обект за първично производство на гъба кладница гр.Пещера община Пещера ул.“Баташки път“ Култивирани гъби - кладница 7/01.06.2016
ОДБХ Пазарджик Цветанка Джуракова Обект за първично производство на гъба кладница гр.Сърница община Сърница месност“Кулата“ Култивирани гъби - кладница 8/01.06.2016
ОДБХ Пазарджик ЕТ“Иван Димитров-82“ с.Ново село община Стамболийски ул.“Тридесета“№1 Обект за първично производство на култивирани гъби-печурки с.Пищигово община Пазарджик ул.“Двадесет и пета“№4 Култивирани гъби - кладница 9/08.08.2016
ОДБХ Пазарджик „Селим Брадърс“ООД с.Нова Махала община Батак ул.“Търговска“66 Обект за първично проиводство на култивирани гъби с.Нова Махала община Батак месност“Валта“ Култивирани гъби - кладница 10/05.10.2016
ОДБХ Пазарджик „Делта пром корект“ЕООД гр.София община Столична ж.к.“Дружба 1“,бл.12 вх.Б Обект за първично проиводство на култивирани гъби с.Овчеполци община Пазарджик УПИ II,кв.21 Култивирани гъби - кладница 11/25.08.2017
ОДБХ Перник ЕТ „Бойко Василев-Колос” Гъбарник Гр.Перник Рудник „Света Анна“ Култивирани гъби 1714/09.04.2012
ОДБХ Перник „Н Т В -2005“ ООД Обект за производство на култивирани печурки с. Негованци, общ.Радомир, обл.Перник Култивирана печурка 1959/07.11.2012
ОДБХ Плевен „БРУМО” ЕООД Гъбарник за производство на култивирани печурки Култивирана печурка 001/14.05.2012
ОДБХ Плевен МИРОСЛАВ ТОДОРОВ - ЗП Гъбарник за производство на култивирани печурки Култивирана печурка 002/19.11.2012
ОДБХ Плевен ИЛИЯНА СТЕФАНОВА - ЗП Гъбарник за производство на култивирани печурки Култивирана печурка 003/15.04.2013
ОДБХ Плевен „ЕМД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Гъбарник за производство на култивирани печурки Култивирана печурка 004/16.07.2015
ОДБХ Плевен „ЕМБИ НОРА БИО“ ЕООД Гъбарник за производство на култивирани печурки С. Лазарова, местност „Около село“ Култивирана печурка 005/09.05.2017 Временно преустановена дейност
ОДБХ Пловдив Иван Даргов - ЗП Обект за първично производство на култивирани гъби; обл.Пловдив; гр.Хисаря; общ.Хисаря Култивирани гъби 0001/10.05.2012
ОДБХ Пловдив Велко Велков - ЗП Обект за първично производство на култивирани гъби; обл.Пловдив; гр.Стамболийски; общ.Стамболийски; м-ст"Дълбока вада" Култивирани гъби 0002/29.05.2012
ОДБХ Пловдив Васил Колданов - ЗП Обект за първично производство на култивирани гъби; обл.Пловдив; гр.Перущица; общ.Перущица; м-ст"Кантона" Култивирани гъби 0003/29.05.2012
ОДБХ Пловдив Ненка Титова - ЗП Обект за първично производство на култивирани гъби; с.Бенковски; общ.Марица; ул."1-ва" №54 Култивирани гъби 0004/10.06.2013
ОДБХ Пловдив Ружди Мюмюн - ЗП Обект за производство на култивирани гъби; с.Езерово; общ.Първомай; ул."24-та" №3А Култивирани гъби 0005/14.06.2013
ОДБХ Пловдив Айдън Шукри - ЗП Обект за производство на култивирани гъби; с.Езерово; общ.Първомай; ул."24-та" №3А Култивирани гъби 0006/14.06.2013
ОДБХ Пловдив Иван Пищялов - ЗП Обект за първично производство на култивирани гъби; с.Граф Игнатиево; общ.Марица; местност "Бахчалъка" Култивирани гъби 0007/09.07.2013
ОДБХ Пловдив Ажда Ягджъ - ЗП Обект за първично производство на култивирани гъби; с.Златовръх; общ.Асеновград; УПИ 31108.23.14 Култивирани гъби 0008/12.07.2013
ОДБХ Пловдив Нарин Есад - ЗП Обект за първично производство на култивирани гъби; с.Златовръх; общ.Асеновград; УПИ 31108.23.211 Култивирани гъби 0009/12.07.2013
ОДБХ Пловдив Борислава Панайотова - ЗП Обект за първично производство на култивирана гъба - "кладница"; с.Калояново; общ.Калояново; ул."Река искър"№2 Култивирани гъби 0010/17.09.2013
ОДБХ Пловдив Рашид Али - ЗП Обект за първично производство на култивирани гъби; с.Мулдава; общ.Асеновград; П.И. 49309.24.22 Култивирани гъби 0011/13.12.2013
ОДБХ Пловдив "Йохем"ООД Обект за първично производство на култивирана гъба - "кладница"; с.Гълъбово; общ.Куклен; УПИ I - 79 Култивирани гъби 0012/02.07.2015
ОДБХ Пловдив Божидар Кехайов ЗП Обект за първично производство на култивирана гъба - "кладница"; с.Яврово; общ.Куклен; Стопански двор Култивирани гъби 0013/29.12.2015
ОДБХ Пловдив Кристина Титюкова зп Обект за първично производство на култивирана гъба - "кладница"; с.царимир; общ.съединение; стоп.двор Култивирани гъби 0014/14.09.2016
ОДБХ Разград Милена Тодорова-ЗП Гъбарник обл.Разград, общ.Лозница, с.Студенец, ул.”Пеньо Пенев”№ 43 Култивирани гъби 01/ 06.07.2012
ОДБХ Разград Станимир Тодоров-ЗП Гъбарник обл.Разград, общ.Разград, с.Пороище, ул.”Бор”№ 6 Култивирани гъби 02/30.09.2014
ОДБХ Русе Анатоли Иванов гъбарник за производство на култивирани печурки гр. Русе ж.к. „Касева чешма” култивирани печурки 1/28.01.2013
ОДБХ Русе Георги Върбанов гъбарник за производство на култивирана кладница с. Красен култивирана кладница 2/15.03.2013
ОДБХ Русе Петър Велков гъбарник за производство на култивирани печурки с. Красен ул.”Розова долина”№ 1 култивирани печурки 3/15.03.2013
ОДБХ Русе «Стоково тържище-Плодекс» ООД гъбарник за производство на култивирани печурки гр. Русе ул. ”Потсдам”№ 1 култивирани печурки 4/29.03.2013
ОДБХ Русе Юмер Юмеров гъбарник за производство на култивирана кладница с. Басарбово култивирана кладница 5/30.03.2013
ОДБХ Русе «МВ 2009» ЕООД гъбарник за производство на култивирана кладница с. Басарбово култивирана кладница 6/04.09.2013
ОДБХ Русе Мария Ганкова гъбарник за производство на култивирана кладница гр. Бяла култивирана кладница 7/31.10.2013
ОДБХ Русе Сашо Грозданов гъбарник за производство на култивирана кладница с. Ряхово ул. «Тинтява» 1 култивирана кладница 8/25.4.2013
ОДБХ Сливен Стоян Колев Първично производство на култивирани гъби обл.Сливен гр. Сливен бивша люпилня Култивирани гъби 2107/06.04.2012
ОДБХ Сливен Иван Урумов Първично производство на култивирани гъби обл.Сливен с.Блатец общ.Сливен Култивирани гъби 2108/06.04.2012
ОДБХ Сливен Йордан Вълчев Първично производство на култивирани гъби общ. Н.Загора с. Ценино Култивирани гъби 2639/20.11.2012
ОДБХ Сливен ЗП „Екатерина Вангелова Джелебова” Първично производство на култивирани гъби обл.Сливен с.Чинтулово бивш стопански двор Култивирани гъби 4322/18.04.2016
ОДБХ Сливен ЗП „Ивайло Стефков Драганов“ Първично производство на култивирани гъби гр. Нова Загора кв.„Индустриален” култивирани гъби –кладница 4328/ 20.04.20016
ОДБХ Сливен ЗП „Марияна Димитрова Иванова“ Първично производство на култивирани гъби гр. Сливен кв.„Дебелата кория“ култивирани гъби - кладница 4365/17.05.2016
ОДБХ Сливен „ТЕРА МАТЕРОВ“ ЕООД Първично производство на култивирани гъби с. Селиминово общ. Сливен култивирани гъби - екзотични гъби 4764/18.05.2017
ОДБХ Смолян Десислав Хаджиев земеделски производител Обект за първично производство на култивирани гъби/печурки/ с.Късак, общ.Доспат Култивирана печурка 1 / 08.07.2013
ОДБХ Смолян Величка Вълкова земеделски производител Обект за първично производство на култивирани гъби/печурки/ гр.Девин, ул. „Опълченска“ №34, общ.Девин Култивирана печурка 3 / 19.08.2013
ОДБХ Смолян ГЕО КОВАЧЕВ – земеделски производител ФЕРМА ЗА ГЪБИ с.Орехово община Чепеларе култивирани гъби - кладница 6/04.06.2014
ОДБХ Смолян СОФКА ВЕЛЕВА – земеделски производител ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ с.Беден община Девин Култивирана печурка 7/04.06.2014
ОДБХ Смолян ФИКРИЕ МУТКОВА – земеделски производител ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ с.Любча община Доспат Култивирана печурка 8/04.06.2014
ОДБХ Смолян ДЕТЕЛИНА КОВАЧЕВА – земеделски производител ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ с.Чепинци община Рудозем ул. „Липа“ №6 Култивирана печурка 9/13.06.2014
ОДБХ Смолян НИКОЛАЙ УЗУНОВ - земеделски производител ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ гр.Доспат община Доспат ул. №23025.114.3 култивирани гъби - кладница 10 / 09.05.2016
ОДБХ Смолян КРАСИМИР ТЕРЗИЕВ – земеделски производител ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ гр.Доспат община Доспат имот №23025.79.31И култивирани гъби - кладница 11 / 07.09.2016
ОДБХ Смолян БОЖКО КРЪСТАНОВ – земеделски производител ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНА ГЪБА /КЛАДНИЦА/ с. Дунево община Смолян ул. №3 култивирани гъби - кладница 12 /16.06.2017
ОДБХ Смолян МИЛКА НАСТАНЛИЕВА – земеделски производител ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНА ГЪБА /ПЕЧУРКА/ гр.Девин община Девин ул. „Пролет“ №4 Култивирана печурка 13 / 27.06.2017
ОДБХ София град Рени Йовева Обект за първично производство на култивирани гъби/община Овча купел, ул.“Горни Смърдан“ култивирани гъби - кладница 01/03.10.2016
ОДБХ София град Блик 7 ЕООД Об-на Възраждане, бул.“Александър Стамболийски“, No 118 Обект за първично производство на култивирани гъби/община Кремиковци,с.Яна,производствена зона,част 1 култивирани гъби - кладница 02/19.04.2017
ОДБХ София град Рени Йовева Обект за първично производство на култивирани гъби/ с. Мало Бучино, община Овча купел, ул. „Орлица“ № 46 култивирани гъби - кладница 03/13.07.2018
ОДБХ София град Николай Велинов Обект за първично производство на култивирани гъби гр.Банкя, община “Столична“, кв. Вердикал Добив на култивирани гъби-шийтаке 5/04.12.2019
ОДБХ София град "ГЛОБЪЛ БИЗНЕС СЪРВИЗ" ЕООД с. Подгумер, община Столична ул. „Изгрев“, № 1 Обект за първично производство на култивирани с. Подгумер, община Столична ул. „Изгрев“ № 1 Добив на култивирани гъби-кладници; №6/16.04.2020
ОДБХ София град "ГАМА ТУРС" ЕООД кв. „Горубляне“, ул. „Искър“, № 34 Обект за първично производство на култивирани гъби кв. „Горубляне“, ул. „Искър“, № 34 Добив на култивирани гъби-кладници; №7/05.06.2020
ОДБХ София област ЗП Бойко Ботев Обект за пъpвично производство на култивирани гъби обл.Софийска с.Брусен общ.Етрополе култивирани гъби - кладница 001/07.05.2012
ОДБХ София област „ГОДАМИС” ЕООД Обект за производство за култивирани гъби печурки Обл.Софийска С.Лесново Ул.”Четиредесет и втора”№2 Общ.Елин Пелин Култивирана печурка 02/19.10.2015
ОДБХ София област ЗП РАДОСЛАВ МЕЧКОВ Обект за производство на култивирани гъби кладница Обл.Софийска Гр.Долна баня Общ.Долна баня култивирани гъби - кладница 03/28.07.2016
ОДБХ София област ЗП СВЕТОСЛАВА АНДРЕЕВА Обект за производство на гъби – кладница Обл.Софийска С.Извор М.”Тотманица” имот №079046 Общ.Сливница култивирани гъби - кладница 04/01.08.2016
ОДБХ София област ЗП МИХАЕЛА ЗЛАТЕВА Обект за първично производство на гъби кладница Обл.Софийска С.Петково М.”Подкислица”,нива с №064024 Общ.Елин Пелин култивирани гъби - кладница 05/11.08.2016
ОДБХ София област ЗП ЛЮБОМИР ГРЪНЧАРОВ Обект за първично производство на гъби кладница Обл.Софийска С.Петково УПИ III-187 и УПИ I-128 култивирани гъби - кладница 06/15.08.2016
ОДБХ София област ЗП ИВАН ИВАНОВ Обект за първично производство на гъби кладница Обл.Софийска С.Горно Камарци Общ.Горна Малина култивирани гъби - кладница 07/19.08.2016
ОДБХ София област ЗП АТАНАС ДУРЕВ Обект за първично производство на гъби кладница С.Осеновлаг М.”Павлов дол” Общ.Своге култивирани гъби - кладница 08/26.08.2016
ОДБХ Стара Загора ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ПЕТЯ ПЕТКОВА ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ гр. Стара Загора кв.”Индустриален”№13 Култивирана печурка 1/03.05.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Стара Загора ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ПЕТЯ ПЕТКОВА ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ гр. Стара Загора кв. „Кольо Ганчев” местност ”Мутафа” Култивирана печурка 2/03.05.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Стара Загора "АГРО ФУУДС" ООД ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ с. Люляк общ. Стара Загора Култивирана печурка 3/03.05.2012
ОДБХ Стара Загора ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДОБРОМИР СТАЛЕВ ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ с. Люляк общ. Стара Загора Култивирана печурка 4/03.05.2012
ОДБХ Стара Загора ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ АЛЕКСЕЙ СТОЙЧЕВ ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ с. Копринка УПИ VI-160, кв.30 култивирани гъби - кладница 6/04.12.2015
ОДБХ Стара Загора ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ПЛАМЕНА ГЕНЕВА ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ с. Горно Ботево общ. Стара Загора култивирани гъби - кладница 7/25.02.2016
ОДБХ Стара Загора ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЙОРДАН ХРИСТОВ ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ с. Шаново общ. Мъглиж УПИ VII – 322, кв.38 култивирани гъби - кладница 9/11.04.2016
ОДБХ Стара Загора ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ СТОЙЧО СТОЙЧЕВ ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ с. Копринка общ. Казанлък дворно място, IV-363, кв.40 култивирани гъби - кладница 10/11.04.2016
ОДБХ Стара Загора "РУСЕВ И РУСЕВ СИН" ЕООД гр.Бургас ул."Фердинандова"" №43, ап.1 ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ гр.Чирпан ул.“Лозарска“ №1 култивирани гъби - кладница 1/21.06.2017
ОДБХ Стара Загора ЗП СТОЙЧО НЕДЕВ гр. Стара Загора бул.“Славянски“ №8 ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ с. Еленино общ. Стара Загора кв.7, ПИ 9 и 10 Култивирана кладница 1/18.03.2019
ОДБХ Стара Загора ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕВГЕНИ КОЛЕВ гр.Стара Загора ул.“Иван киров Вазов“ №4 ОБЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ общ.Стара Загора с. Бъдеще Гъби шийтаке 1/23.04.2020
ОДБХ Търговище Дечка Тодорова обект за първично производство на култивирани гъби с. Дългач общ. Търговище Култивирани гъби 386 / 06.06.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Търговище “ДИЙЛИНГ БГ” ООД Първично производство на култивирани гъби гр. Антоново, обл. Търговище, местност „Семерски рид“ Имот 401009/ Главен път София-Варна/ Култивирани гъби – шийтаки 1481/ 10.09.2015
ОДБХ Хасково „Извор АМ” ООД Обект за първично производство на гъби, с.Горски извор, община Димитровград Култивирани гъби 1/09.04.2012
ОДБХ Хасково „Извор АМ” ООД Атанас Запрянов – земеделски производител Обект за първично производство на гъби, с.Горски извор, община Димитровград Култивирани гъби 2/10.04.2012
ОДБХ Хасково „Извор АМ” ООД, Златка Вълчева – земеделски производител Обект за първично производство на гъби, с.Горски извор, община Димитровград Култивирани гъби 3/10.04.2012
ОДБХ Хасково „Извор АМ” ООД Пенчо Вълчев -земеделски производител Обект за първично производство на гъби, с.Горски извор, община Димитровград Култивирани гъби 4/10.04.2012
ОДБХ Хасково Георги Коев-земеделски производител Обект за първично производство на гъби, с.Странско, община Димитровград Култивирани гъби 5/10.04.2012
ОДБХ Хасково „Канев и Колев” ООД Обект за първично производство на гъби, с. Малево, община Хасково Култивирани гъби 6/12.04.2012
ОДБХ Хасково Кирил Кашев – земеделски производител Обект за първично производство на гъби, гр. Хасково, кв.Болярово, ул. Хасковска № 3-А Култивирани гъби 7/12.04.2012
ОДБХ Хасково Иван Иванов-земеделски производител Обект за първично производство на гъби, гр. Хасково, кв.Болярово, бивш стопански двор - 3 Култивирани гъби 8/12.04.2012
ОДБХ Хасково Тенчо Ванев-земеделски производител Обект за първично производство на гъби, гр. Хасково, кв.Болярово, бивш стопански двор Култивирани гъби 9/12.04.2012
ОДБХ Хасково Милен Димитров, земеделски производител Обект за първично производство на гъби, с. Въгларово, община Хасково Култивирани гъби 10/12.04.2012
ОДБХ Хасково Станимир Симонов, земеделски производител Обект за първично производство на гъби, с. Николово, община Хасково Култивирани гъби 11/12.04.2012
ОДБХ Хасково Христо Христов-земеделски производител Обект за първично производство на гъби, гр. Хасково, кв.Болярово, стопански двор Култивирани гъби 12/12.04.2012
ОДБХ Хасково Петър Делчев Обект за първично производство на гъби, с. Добрич, община Димитровград Култивирани гъби 13/17.04.2012
ОДБХ Хасково „Стил С” ООД Обект за първично производство на гъби, гр. Хасково, м. „Идимирли” Култивирани гъби 14/31.05.2012
ОДБХ Хасково Сиана Киризиева-земеделски производител Обект за първично производство на гъби, гр. Свиленград, Стопански двор Култивирани гъби 15/12.06.2012
ОДБХ Шумен Кули Димитров Кулев Обект за производство на култивирани печурки С. Троица Общ. Велики Преслав Ул. „Цар Симеон“ №8 Култивирани гъби 4/06.04.2012
ОДБХ Шумен Джевджет Адем Обект за производство на култивирани гъби Гр. Шумен Местност „Под манастира“ Култивирани гъби 12/14.09.2012
ОДБХ Шумен Пенчо Вичев Обект за първично производство на култивирани гъби, обл.Ямбол, общ.Стралджа, гр.Стралджа м-ст”Агерен” Култивирани гъби 1/27.02.2015
ОДБХ Шумен Зелиха Адил Обект за първично производство на култивирани гъби гр.Велики Преслав Ул.”Козлодуй” №2 култивирани гъби - кладница 16/05.06.2015
ОДБХ Шумен Мелиха Халил Обект за първично производство на култивирани гъби С.Троица Местност „Горен мералък” Култивирани гъби 24/07.10.2016
ОДБХ Шумен Наталия Николова Обект за първично производство на култивирани гъби Гр. Велики Преслав, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ПИ с идентификатор № 58222.495.837 Култивирани гъби 31/11.07.2017
ОДБХ Ямбол Пенчо Вичев Обект за първично производство на култивирани гъби, обл.Ямбол, общ.Стралджа, гр.Стралджа м-ст ”Агерен” култивирани гъби-добив, сортиране, етикетиране, сушене 1/27.02.2015
ОДБХ Ямбол Десислава Димитрова Обект за първично производство на култивирани гъби обл.Ямбол, общ.Елхово с.Вълча поляна ул.”Иван Вазов” №3-А Култивирани гъби 2/21.07.2015
ОДБХ Ямбол ЕТ ”ТОНИ ФАКИРЕВ” Предприятие за първично производство на култивирани гъби обл.Ямбол, общ.Тунджа УПИ І-023018 на с.Хаджи Димитрово Култивирани гъби 3/19.11.2015