одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности в гр. Бургас

Уникален идентификатор:  2d00a657-8ebf-4029-aa89-89de253bfb84

Описание:

Регистър на недвижимите културни ценности в гр. Бургас. Допълнителна информация може да бъде проследена на следните адреси: http://file.burgas.bg/upload/NIPK2_08_06_11_half.tif;
https://www.burgas.bg/uploads/2fa063f29cef9d347ac3ce62b1ec13a8.pdf

бургас културни недвижими община регистър села ценности

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-04 14:18:50
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-11-19 16:22:17
  • Последно променил: ivanka_kasarova

ОБЛАСТ: Бургас

СГКК

КВ, УПИ

ОБЩИНА: Бургас

гр.БУРГАС

№ по ред № по опорен план Населено място ОБЕКТ /собственост, адрес, локализация/ Кадастрални данни ДЕКЛ. ПИСМО № ПРОТОКОЛ ОБЯВЕН ДВП № ПРОТ. СОПК СВАЛЕН ПИСМО № ПРОТ. № Вид Катег. Елемент на групов ПК Досие ПСД ЗАБЕЛЕЖКИ
кв. парц. пл.№
1 гр.Бургас Сграда на "Пневмодиспансера", ул."Гурко"/бул.Демокрация /бивш бул."Карл Маркс"/ 07079.608.327.1 КВ.135, УПИ Х, ЦГЧ Писмо №2187 от 08.05.1989г. предварителна кат.местно
2 гр.Бургас Жилищна сграда/бивша на Духтев/ в историческото ядро на Морската градина Къща на Г.Духтев в Морската градина 07079.618.7.1 КВ.1, УПИ I, ПРИМОРСКИ ПАРК Писмо №2171 от 16.12.1991г.Писмо №3186 от 27.02.1992г. Архитектурно-строителен
3 гр.Бургас Каменна кула на пристанищната сграда 07079.618.1021.5 КВ.1,УПИ V, ЦГЧ ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Архитектурно-строителен
4 гр.Бургас Сграда на митница, пл."В.Коларов" 07079.618.28.1 КВ.2,УПИ II-27,28, ЦГЧ 2343 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Архитектурно-строителен за сведение
5 гр.Бургас Приемна сграда ЖП /гарата/ пл."Васил Коларов" 07079.618.1051.28 КВ.3, УПИ I, ЦГЧ 3 2345 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Архитектурно-строителен Местно
6 гр.Бургас ДВАдминистративна сграда, бивша Търговска индустриална камара,сега Окръжен народен съвет Акт.Търговско-индустриална камара, ул."Цар Петър"№1 07079.610.286.1 КВ.4, УПИ I, ЦГЧ 5 7071 565 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен национално
7 гр.Бургас ДВКино-театър, бивше кино"Модерен театър" на Иван Хаджипетров, сега кино "Смирненски" Акт.Модерен кинотеатър /с кино "Смирненски"/, ул."Милин камък" №2 07079.610.461.1 КВ.6, УПИ I, ЦГЧ 288 6 7069 568 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
8 гр.Бургас ДВ.Хотелска сграда, бивш хотел "Империал" на Иван Хаджипетров, сега административна сграда на Балкантурист Акт.Административно-търговска сграда /бивш хотел "Империал"/, ул."Александровска"№16 /бивша ул."Първи май"№16/ 07079.610.376.2 КВ.6, УПИ II, ЦГЧ 288 6 7067 569 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
9 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда на Х.Дядов /сега разширение на хотел "Одеса"/, ул."Александровска"№14 /бивша ул."Първи май"№14/ 07079.610.375.2 КВ.6, УПИ III, ЦГЧ 288 6 7068 567 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
10 гр.Бургас ДВ: Хотелска сграда, бивш хотел"Венеция" на Димитър Арнаудов сега хотел "Одеса" Акт: Хотел "Венеция" /сега хотел "Одеса"/, ул."Александровска"№12/ /бивша ул."Първи май"№12/, ул."Хан Крум" 07079.610.289.2 КВ.6, УПИ IV, ЦГЧ 288 6 7068 567 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
11 гр.Бургас ДВХотелска сграда, бивша на Димитър Арнаудов, сега клон на Окръжна библиотека Акт.Хотел /сега окръжна библиотека/ ул."Александровска"№10 /бивша ул."Първи май"№10 07079.610.290.7 КВ.7, УПИ I, ЦГЧ 289 7 7683 564 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
12 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда бивша на братя Йонтови Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Александровска"№8 /бивша ул."Първи май"№8/ 07079.610.290.8 КВ.7, УПИ I, ЦГЧ 289 7 7684 7689 562 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
13 гр.Бургас ДВ.Жилищно-търговска сграда на братя Йонтови Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Първи май"№6 07079.610.290.4 КВ.7, УПИ I, ЦГЧ 289 7 7684, 562 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
14 гр.Бургас ДВ. Хотелска сграда , бивша на Димитрос Хараламбус, сега разширение на хотел "Чехославакия" Акт.Обществена сграда /пристройка към бивш хотел "Булевард"/,ул."Александровска"№4 /бивша ул."Първи май"№4/ 07079.610.290.3 КВ.7, УПИ I, ЦГЧ 289 7 7685 561 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
15 гр.Бургас ДВ. Хотелска сграда, бивш Хотел "Булевард", сега хотел "Чехословакия" Акт.Хотел "Чехословакия" /бивш хотел "Булевард"/, ул."Александровска"№2 /бивша ул."Първи май"№2/, бул."Иван Вазов" 07079.610.290.2 КВ.7, УПИ I, ЦГЧ 289 7 7686 560 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
16 гр.Бургас ДВ. Банкова сграда, бивша Българо-италианска банка,сега БНБ и "Интерклуб" Акт.Българо-италианска търговска банка /сега БНБ бул."Иван Вазов"№2 07079.610.290.1 КВ.7, УПИ I, ЦГЧ 289 7 7686 560 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ДВ ансамблово Акт. Местно
17 гр.Бургас ДВ. Жилищно-търговска сграда, бивша на братя Йоанидис, сега Военно окръжие Акт.Сграда на Военното окръжие /бивша на братя Йоанидис/, ул.Александровска №9 /бивша ул."Първи май"№9/ 07079.610.292.1 КВ.8, УПИ II, ЦГЧ 1 8 6957 2210 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
18 гр.Бургас ДВЖилищно-търговска сграда на Стефан Милтиядов Акт.Жилищно-търговска сграда на братя Милтиядови, ул.Александровска №11 /бивша ул."Първи май"№11/ 07079.610.291.1 КВ.8, УПИ II, ЦГЧ 1 8 6958 2209 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
19 гр.Бургас Жилищна сграда, ул"Ана Маймункова" №5 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул.Момина сълза №6 / бивша ул."Бенковски"№6/ ул."Иларион Макариополски"№5 /бивша ул.Ана Маймункова"№5/ 07079.610.305.1 КВ.9, УПИ I, ЦГЧ 2 9 7695 2168 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
20 гр.Бургас Доходно здание пл.Царица Йоанна №10 /бивш пл."В.Коларов"№10/ Акт.Доходно здание, пл.Царица Йоанна №10 /бивш пл."В.Коларов"№10/, ул.Момина сълза №2 /бивша ул."Бенковски"№2/ 07079.610.306.4 КВ.9, УПИ II, ЦГЧ 2 9 7696 2169 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
21 гр.Бургас Доходно здание пл.Царица Йоанна №13 /бивш пл."В.Коларов" №13/ Акт.Обществена сграда, пл.Царица Йоанна №15 /бивш пл."В.Коларов"№15/ 07079.610.308.4 КВ.9, УПИ IV, ЦГЧ 8 9 7704 2167 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
22 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда /бивша Триандафил Теодосиу/, ул."Иларион Макариополски"№2/ ул."Граф Игнатиев"№7 07079.610.295.2 КВ.10, УПИ III, ЦГЧ 5 10 7688 7689 2208 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
23 гр.Бургас Търговска сграда, ул."Иларион Макариополски"№10 07079.610.303.1 КВ.11, УПИ V, ЦГЧ 4 11 6341 2198 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
24 гр.Бургас СВАЛЕН Възрожденска къща, ул."Иларион Макариополски"№6, /ул."Гео Милев"№1 КВ.11, УПИ VII, ЦГЧ 4 11 6943 2200 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК Заповед № РД9Р-0007/03.12.2010 г. на МК архитектурно-строителен
25 гр.Бургас СВАЛЕН Възрожденска къща, ул."Иларион Макариополски"№14, /бивша ул."Вела Пеева"№11,13/ул.Успенска"11,13/ 4 11 6936 6938 2195 2196 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
26 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Успенска"№9 /бивша ул."Вела Пеева"№9/ 07079.610.299.1 КВ.11, УПИ II, ЦГЧ 4 11 6939 2194 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
27 гр.Бургас Църква "Света Богородица", ул."Лермонтов"№3 в СГКК се води №5 07079.610.251.1 КВ.12, УПИ I, ЦГЧ 6 12 6933 2168 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
Списък от 20.02.1979г. художествен
28 гр.Бургас СВАЛЕН Възрожденска къща, ул."Д.Карагьозов"№6 20 13 6871 2218 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №3704 от 29.05.1992г. архитектурно-строителен
29 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Г.Шагунов"№8/ бивша ул."Д.Карагьозов"№8/ 07079.610.317.1 КВ.13, УПИ VII, ЦГЧ 20 13 6873 2219 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
30 гр.Бургас Жилищна сграда /бивша на Зверуни/, ул."Антим І"№14 07079.610.318.1 КВ.13, УПИ V, ЦГЧ 20 13 6875 2223 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ДВ Местно Акт. Ансамблово
31 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер"№7 /бивша ул."Н.Вапцаров"№5а /7а/ 07079.610.316.1 КВ.13, УПИ IV, ЦГЧ 20 13 6871 2221 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК архитектурно-строителен
32 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер"№5 /бивша ул."Н.Вапцаров"№5/ 07079.610.315.1 КВ.13, УПИ III, ЦГЧ 20 13 ДВ 6871 Акт. 6877 2217 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
33 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер" /бивша ул."Н.Вапцаров"№3 07079.610.314.1 КВ.13, УПИ II, ЦГЧ 20 13 6869 2214 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
34 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер" /бивша ул."Н.Вапцаров"№1/ ул."Фотинов"№9 07079.610.312.1 КВ.13, УПИ I, ЦГЧ 20 13 6868 2213 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
36 гр.Бургас Сграда на работнически клуб, ул."Булиар"№8,10 9 14 7710 2227 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
07079.610.479.1 07079.610.479.2 КВ.14, УПИ II, ЦГЧ Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
37 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Д.Карагьозов"№19 11 15 6854 2372 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
38 37 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№8а 07079.618.39.5 КВ.16, УПИ III, ЦГЧ 10 16 7716 2332 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
39 38 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Ф.Кутев"№2 07079.618.41.1 КВ.16, УПИ IV, ЦГЧ 10 16 7717 2324 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
40 39 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Ф.Кутев"№2а 07079.618.42.1 КВ.16, УПИ V, ЦГЧ 10 16 7719 2323 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
41 40 гр.Бургас ДВЖилищна сграда, бивша на Никола Александров Акт.Жилищна сграда на Е.Йоанидис, ул."Ф.Кутев"№6 07079.618.48.1 КВ.16, УПИ VII, ЦГЧ 10 16 7720 2320 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
42 41 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, пл."Гаров площад" /бивш пл."В.Коларов"/№18 07079.618.32.1 КВ.16, УПИ XIII, ЦГЧ 10 16 7713 2366 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
43 42 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Лиляна Димитрова"№8 07079.618.39.1 КВ.16, УПИ III, ЦГЧ 10 16 7716 2331 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
44 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда на Елена Йоанидис, ул."Антим І"№4 10 16 7721 2317 2319 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №690 от 25.07.1995г. архитектурно-строителен ансамблово
45 44 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Булаир"№7 Акт.Жилищна сграда на Хараламбус, ул."Антим І"№6/ ул."Булаир"№5 07079.618.46.1 КВ.16, УПИ IХ, ЦГЧ 10 16 7724 2316 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №7255 от 12.11.1999г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен архитектурно-строителен
46 гр.Бургас СВАЛЕН ДВ Жилищна сграда, бивша на Димитрос Хараламбус, бивша Мъжка гимназия Акт. Жилищна сграда, ул."Булиар"№5б 10 16 7723 2318 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен ансамблово
47 46 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда , бивша на Гръцко вицеконсулство и щаб на бреговата артилерия/ВМС/ Акт.Жилищна сграда /бивш щаб на ВМС/, ул."Ф.Кутев"№8 07079.618.218.1 КВ.17, УПИ VI, ЦГЧ 11 17 7733 2304 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
48 47 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда на Криона Триандафилос, ул."Лавеле"№6 07079.618.53.2 07079.618.52.2 КВ.17, УПИ II, УПИ III, ЦГЧ 11 17 7728 7729 2309 2310 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК архитектурно-строителен ансамблово
49 48 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда на Георги Кондурис Акт.Жилищна сграда на Борис Кондурис, ул."Ф.Кутев"№14 07079.618.60.1 КВ.18, УПИ VI, ЦГЧ 12 18 7740 2303 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
50 49 гр.Бургас Жилищна сграда на инж. Георги Коняров, ул."Ф.Кутев"№16 07079.618.61.5 КВ.18, УПИ V, ЦГЧ 12 18 7741 2300 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
51 50 гр.Бургас Жилищна сграда на Криона Триандафилос, ул."Ф.Кутев"№18 07079.618.64.2 КВ.18, УПИ IV, ЦГЧ 12 18 7742 2299 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
52 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда бивша на Криона Триандафилос ул."Лавеле"№3 12 18 7738 2302 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК архитектурно-строителен ансамблово
53 52 гр.Бургас Жилищна сграда на Найден Марков, ул."Ф.Кутев"№12 07079.618.59.2 КВ.18, УПИ VII, ЦГЧ 12 18 7739 2304 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
54 53 гр.Бургас Жилищна сграда на д-р Стефанов, ул."Ф.Кутев"№28 07079.618.82.2 КВ.19, УПИ V, ЦГЧ 14 19 6694 2290 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
55 54 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Ф.Кутев"№28а, ул."Морска" №2 07079.618.83.2 КВ.19, УПИ IV, ЦГЧ 14 19 6693 2289 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
56 55 гр.Бургас Жилищна сграда /бивша на Р.В. Миркович/, ул."Г.Шагунов" /бивша ул."Д.Карагьозов"/№31 07079.618.78.1 КВ.19, УПИ I, ЦГЧ 14 19 6690 2293 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен за сведение
57 56 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Ф.Кутев" №22 Акт.Жилищна сграда ул."Ф.Кутев" №22, 22а 07079.618.69.3 КВ.19, УПИ XIII, ЦГЧ 14а 19 7747 2335 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
58 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда на Георги Бези и Рикардо Анджелути, ул."Ф.Кутев"№24 14а 19 7749 2340 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен ансамблово
59 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда на Георги Бези, ул."Ф.Кутев"№26 14а 19 7750 2341 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен ансамблово
60 59 гр.Бургас Жилищна сграда на Георги Бези, ул."Ф.Кутев"№26а 07079.618.74.1 КВ.19, УПИ IХ, ЦГЧ 14а 19 7751 2342 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
61 гр.Бургас Къща на Иван Цанков, ул."Славянска"№7 6 14а 19 6845 5845 2337 Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №8552 от 19.04.2000г. исторически
62 61 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда ул."Славянска"№3/ ул."Ф.Кутев"№20 07079.618.68.1 КВ.19, УПИ ХII, ЦГЧ 14а 19 7745 2334 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
63 гр.Бургас Жилищна сграда на Криона Трендафилов, ул."Ф.Кутев"№11б 07079.618.124.1 КВ.21, УПИ VII, ЦГЧ 13 21 ДВ 7766 Акт. 7765 2358 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
64 гр.Бургас ДВЖилищна сграда на Георги Бези, бивша "Съединени Дунавски и Черноморски параходни агенции" Акт.Жилищна сграда на Бези, ул."Ф.Кутев"№13 07079.618.125.1 КВ.21, УПИ VIII, ЦГЧ 13 21 7767 2359 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
65 гр.Бургас СВАЛЕН ДВ Жилищна сграда на Джулиано Такела Акт. Жилищна сграда, ул."Ф.Кутев"№17, бул."Л.Димитрова"№20 13 21 7769 2361 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №7678 от 21.01.2003г. архитектурно-строителен ансамблово
66 гр.Бургас Жилищна сграда на Петър Кюлюмов, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша бул."Л.Димитрова"№18 07079.618.1044.1 КВ.21, УПИ IX, ЦГЧ 13 21 7768 2360 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
67 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда на бивша Криона Триандафилос Акт.Жилищна сграда на Панайот Данчев, ул."Ф.Кутев"№3 07079.618.113.1 КВ.21, УПИ II, ЦГЧ 13 21 7756 2350 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
68 гр.Бургас Жилищна сграда бивша на Криона Триандафилос, ул."Ф.Кутев"№5 07079.618.114.1 КВ.21, УПИ III, ЦГЧ 13 21 7755 2351 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
69 гр.Бургас Жилищна сграда на Криона Триандафилос, ул."Ф.Кутев"№7 07079.618.115.1 КВ.21, УПИ IV, ЦГЧ 13 21 7754 2354 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
гр.Бургас СВАЛЕН Къща на Аврам Яков ул."Ф.Кутев"№1 13 21 7757 2347 Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
70 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Ф.Кутев"№9, 9а, 9б 13 21 7753 2347 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
71 72 гр.Бургас Жилищна сграда на Никола Александров, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№14 /с.Ал.Батенберг-винарна Дебелт/ 07079.618.121.1 КВ.21, УПИ XII, ЦГЧ 13 21 7764 2357 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
72 73 гр.Бургас Жилищна сграда на Атилио Такела, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№22 07079.618.219.1 КВ.22, УПИ VII, ЦГЧ 15 22 6688 2283 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
73 74 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№26 07079.618.91.7 КВ.22, УПИ V, ЦГЧ 15 22 6678 2281 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
74 75 гр.Бургас ДВЖилищна сграда, бивше Италианско училище, сега детска градина, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№28 Акт.Жилищна сграда/сега детска градина/ ул."Л.Димитрова" №28/ ул."Републиканска" 07079.618.97.1 КВ.22, УПИ IX, ЦГЧ 15 22 6677 2275 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
75 76 гр.Бургас Жилищна сграда /бивша Обществена беозпасност/, ул."Републиканска"№4 07079.618.96.1 КВ.22, УПИ IV, ЦГЧ 15 22 6676 2276 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
76 77 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Г.Шагунов" /бивша ул."Д.Карагьозов" №39 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Д.Карагьозов"№39/ ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"№8 07079.618.94.1 КВ.22, УПИ II ЦГЧ 15 22 6674 2278 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
77 78 гр.Бургас Жилищна сграда /бивша на д-р Ганчев/, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул"Л.Димитрова"№34 07079.618.103.3 КВ.22, УПИ III ЦГЧ 28 23 6671 2272 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
78 79 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№36 07079.618.104.2 КВ.22, УПИ II ЦГЧ 28 23 6670 2271 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
79 80 гр.Бургас Жилищна сграда на Илия Зурков, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№30 07079.618.101.2 КВ.22, УПИ V ЦГЧ 28 23 ДВ 6678 Акт. 6673 2274 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
80 81 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда на братя Петридис Акт.Жилищна сграда на Петридис, ул."Княз Ал.Батенберг" /бивша ул."Л.Димитрова"№32 07079.618.102.5, КВ.22, УПИ IV ЦГЧ 28 23 6672 2273 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
81 82 гр.Бургас Жилищна сграда /сега детски ясли/, л."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"№5 07079.609.238.1 КВ.24, УПИ IX ЦГЧ 27 24 6659 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
82 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, бул."К. Маркс"№4 27 24 6657 2087 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
83 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, бул."К. Маркс"№8 27 24 6655 2083 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
84 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, бул."К. Маркс"№12 27 24 6653 2081 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
85 86 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Софроний"№19 07079.609.236.1 КВ.24, УПИ II ЦГЧ 27 24 6648 2089 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
86 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Богориди"№57 27 24 6652 2078 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
87 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Софроний"№18 26 25 8645 Акт. 6645 1956 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
88 89 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Републиканска"№18/ ул."Софроний"№16 07079.611.229.1 КВ.26, УПИ VIII ЦГЧ 35 26 6733 1955 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
89 90 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Софроний"№12 07079.611.224.1 КВ.26, УПИ IX ЦГЧ 35 26 6738 1944 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
90 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Морска"№23 25 27 6728 2095 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №269 от 19.05.1995г. архитектурно-строителен
91 92 гр.Бургас Жилищна сграда на Алберт Презенти, ул."Г.Шагунов № 18 / бивша ул."Д.Карагьозов"№18 / 07079.610.344.1 КВ.29, УПИ X ЦГЧ 18 29 6831 2252 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
92 93 гр.Бургас Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №11/ бивша ул."Н.Вапцаров"№13/ 07079.610.333.1 КВ.30, УПИ VI ЦГЧ 19 30 6826 2241 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
93 94 гр.Бургас Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №11/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11в 07079.610.329.1 КВ.30, УПИ V ЦГЧ 19 30 6822 2239 /2241/ ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
94 95 гр.Бургас Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11б 07079.610.328.1 КВ.30, УПИ IV ЦГЧ 19 30 6822 2237 /2239 2240/ ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
95 96 гр.Бургас Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11а 07079.610.327.1 КВ.30, УПИ III ЦГЧ 19 30 6820 6821 2236 /2237/ ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
96 97 гр.Бургас Жилищна сграда, ул. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№11 07079.610.324.1, 07079.610.323.1 КВ.30, УПИ I, УПИ II, ЦГЧ 19 30 6816 6817 2234 2235 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
97 98 гр.Бургас Жилищна сграда /бивша на Хаим Бенрой/, ул."Г.Шагунов"№16 /бивша ул."Д.Карагьозов"№16/ и ул."Емил де Лавеле"№18 07079.610.330.1, 07079.610.332.1 КВ.30, УПИ ХI, УПИ IХ, ЦГЧ 19 30 6824 6825 2246 2245 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
98 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, л. Д-р Нидер №13/ бивша ул."Н.Вапцаров"№13 /вътрешната къща е паметник на културата, свалена е сградата по улицата -с пл.№6827/ пл. №2242 19 30 6827 2242 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №4030 от 19.11.1992г. /свалена е сградата на улицата с пл. №6827/ Писмо № 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК пл.№2242/ вътрешната архитектурно-строителен
99 100 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Антим І"№18 07079.610.261.1 КВ.31, УПИ V ЦГЧ 21 31 6877 2154 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
100 101 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"№6а 07079.610.259.1 КВ.31, УПИ VI ЦГЧ 21 31 6876 2155 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
101 102 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"№12 07079.610.269.1 КВ.32, УПИ VI ЦГЧ 22 32 6812 2146 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
102 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"№8 07079.610.266.2 КВ.32, УПИ IX ЦГЧ 22 32 6815 2149 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
103 104 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."М.Симеон" / бивша ул."Щ.Воденичаров"/№23 07079.610.263.1 КВ.32, УПИ II ЦГЧ 22 32 6806 2143 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
104 гр.Бургас СВАЛЕН Училищна сграда, ул."Д-р Нидер"/ бивша ул."Н.Вапцаров"/№20, ул."Славянска"№20 23 33 6791 2134 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
105 гр.Бургас СВАЛЕН Къща на Димчо Карагьозов, ул."Славянска"№24 23 33 6794 2131 Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
106 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№25/ ул."Софроний"№1 24 34 6717 2128 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
107 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Софроний" №9, ул."Морска"№22 24 34 6721 2120 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
108 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№19 24 34 6714 2118 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
109 110 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Богориди"№37 07079.611.209.1 КВ.35, УПИ II ЦГЧ 36 35 6751 1937 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
110 111 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Богориди"№33, ул."Славянска"№39 07079.611.294.1 КВ.35, УПИ I ЦГЧ 36 35 6762 1935 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
111 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№35 36 35 6759 1933 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
112 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№31 36 35 1929 Акт. 6755 1931 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
113 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№27 36 35 6751 1919 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
114 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№27, ул."Софроний"№35 36 35 6189 1918 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
115 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№36 37 36 6788 1912 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №3704 от 29.05.1992г. архитектурно-строителен
116 117 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№38 07079.610.230.8, 07079.610.230.7 КВ.36, УПИ I ЦГЧ 37 36 6787 1908 1909 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
117 118 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№40, ул."Богориди"№31 07079.610.230.6 КВ.36, УПИ ХI ЦГЧ 37 36 6785 1907 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
118 119 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Райна Княгина"№11/ в СГКК се води №11А/ 07079.610.232.1 КВ.36, УПИ VI ЦГЧ 37 36 6779 1914 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
119 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска"№30, ул."Щ.Воденичаров"№34 37 36 6791 1917 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
120 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Райна Княгина"№14 38 37 6771 1895 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №1799 от 25.07.2006г. архитектурно-строителен
121 122 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Фотинов"№21 07079.610.215.2 КВ.38, УПИ IХ ЦГЧ 39 38 6892 1881 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
122 123 гр.Бургас Жилищна сграда на Презенти, ул."Фотинов"№19 07079.610.216.1 КВ.38, УПИ VIII ЦГЧ 39 38 6891 1886 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
123 124 гр.Бургас ДВКултова сграда, бивша еврейска синагога, сега художествена галерия Акт.Еврейска синагога, ул."М.Симеон" /бивша ул."Щ.Воденичаров"/№22 07079.610.218.1 КВ.38, УПИ V ЦГЧ 39 38 6888 1890 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
124 гр.Бургас СВАЛЕН Обществена сграда /към синагогата/ Акт Еврейско училище към синагогата ул."Щ.Воденичаров"№24/ ул."Антим І"№22 39 38 6885 1891 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
125 126 гр.Бургас ДВ Учебна сграда, бивша девическа гимназия "Константин Фотинов", сега Окръжна библиотека и Окръжен народен музей Акт.Девическа гимназия "К.Фотинов"/ул."Богориди"№21 07079.610.214.1 КВ.38, УПИ I ЦГЧ 39 38 6894 1878 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен за сведение
126 127 ДВЛермонтовата къща/къщата на Пиперов/ Декл.Жилищно -търговска сграда Акт.Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№15, ул."Богориди"№11 40 39 6908 1868 Писмо №2278 от 14.06.1984г. ДВ бр.97 от 1970г. архитектурно-строителен Местно НСОПК№16 14.12.1998г. Прекатегори-зирана " За сведение"
гр.Бургас 07079.610.201.1 КВ.39, УПИ I ЦГЧ Писмо №2278 от 14.06.1984г. ДВ бр.97 от 1970г. исторически архитектурно-строителен
127 128 Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№9 07079.610.205.1 КВ.39, УПИ IХ ЦГЧ 40 39 6921 1861 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
гр.Бургас Писмо №4217 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
128 129 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№7 07079.610.206.4 КВ.39, УПИ VIII ЦГЧ 40 39 6920 1860 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
129 130 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."М.Симеон" /бвша ул."Щ.Воденичаров"/№14 07079.610.207.1 КВ.39, УПИ VII ЦГЧ 40 39 6919 1856 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
130 131 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Успенска" /бивша ул."В.Пеева"/№16/ ул."Лермонтов"№10 07079.610.250.1 КВ.41, УПИ VII ЦГЧ 7 41 Декл. 6930 Акт.6931 2176 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
131 132 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Лермонтов"№12 07079.610.249.1 КВ.41, УПИ VI ЦГЧ 7 41 6931 2175 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
132 133 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№14 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Лермонтов"№14, ул."М.Симеон" /бивша ул."Щ.Воденичаров"/№13 07079.610.248.1 КВ.41, УПИ V ЦГЧ 7 41 6932 2174 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
133 134 гр.Бургас ДВ Банкова сграда , бивша Българо-белгийска банка, сега ОК на Българо-съветска дружба Акт.Българо-белгийска банка /с.Българо-съветско дружество/, ул."М.Симеон" /бивша ул."Щ.Воденичаров"/№1 07079.610.244.1 КВ.41, УПИ I ЦГЧ 7 41 6950 2182 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
134 135 гр.Бургас ДВ Банкова сграда, бивша Френско-белгийска банка Акт.Френско-белгийска банка, ул."Успенска" /бивша ул."В.Пеева"/№2 07079.610.368.1 КВ.42, УПИ I ЦГЧ ДВ 6 Акт 3 42 9017 2189 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
135 136 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул.Граф Игнатиев" №№17,19,21 07079.610.369.1, 07079.610.370.1, 07079.610.371.1 КВ.42, УПИ I ЦГЧ ДВ63 42 6963 2187 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
136 137 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда бивша на Исмаил Джалилов, ул."Александровска" /бивша ул."Първи май"/№15,17,19, ул."Граф Игнатиев"№15,17,19 07079.610.362.1, 07079.610.243.1 КВ.42, УПИ I ЦГЧ ДВ 6 3 42 6964 6967 2185 2184 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
137 138 гр.Бургас ДВБанкова сграда,бивша банка "Български кредит", сега валутен отдел на БНБ Акт.Банка "Български кредит"/сега"Морска банка"/ ул."Гео Милев" № 20 07079.610.363.1 КВ.42, УПИ I ЦГЧ 6 42 6966 2183 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
138 139 гр.Бургас ДВЖилищно-търговска сграда бивша на Димитрос Хараламбус, сега "Радиовъзел-Бургас" Акт.Жилищно-търговска сграда ул."К.Андрованти" /бивша ул."Ив.Рашев"/№2/ ул."1-ви май" 07079.610.241.1 КВ.44, УПИ IV ЦГЧ 269 44 7063 579 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Архитектурно-строителен Национално
139 140 гр.Бургас Арменска цъква "Сурп Хач" 07079.610.196.1 КВ.43, УПИ III ЦГЧ 41 43 6979 1852 Списък от 20.02.1979г. ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен художествен Местно
140 141 гр.Бургас ДВ Банкова сграда, бивша Българска земеделска банка, сега ОК на БКП Акт.Българска земеделска банка ул."Александровска" /бивша ул."1-ви май"/ №22 07079.610.360.1 КВ.44, УПИ I ЦГЧ 269 46 7044 580 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
141 142 гр.Бургас Католическа църква "Майчинство на Дева Мария" ул."Цар Петър"№5 Сграда, ул."Милин камък" №9 Акт.Нова католическа църква "Майчинство на Дева Мария" и административната сграда към нея, ул."Цар Петър"№5,3, ул."Милин камък"№9 07079.610.239.1, 07079.610.238.1 КВ.44, УПИ II, УПИ III, ЦГЧ 269 44 7057 7056 7056 7057 570 572 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
138 гр.Бургас СВАЛЕН Сграда с киносалон Акт.Жилищно-търговска сграда /сега кино "Тракия"/, ул."Цар Асен"№6 268 45 7050 585 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
140 145 гр.Бургас Градски народен съвет, пл."Ат.Сиреков"/ бивш пл."Свобода"/ или Александровска №26 07079.610.194.1 КВ.47, УПИ I, ЦГЧ 47 7043 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
141 146 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Цар Асен" №11 АктЖилищно-търговска сграда, ул."Цар Асен"№11/ ул."Цар Петър"№13 07079.610.189.3 КВ.48, УПИ I, ЦГЧ 251 48 7035 590 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
142 147 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на Петко Чиглайски ул."Фердинандова" /бивша ул."9-ти септември" /№1 Акт. Жилищно-търговска сграда, пл."Ат.Сиреков"/бивш пл."Свобода"№4/ ул."Фердинандова" /бивша ул."Търговска"/ №1 07079.610.114.1 КВ.49, УПИ VI, ЦГЧ 248 49 7018 602 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
143 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда ул."Първи май"№35, Акт. Жилищно-търговска сграда ул."1-ви май" № 35/ ул."Богориди"№3 44 50 7012 7014 1488 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
144 Жилищно-търговска сграда, ул."Първи май"№39 44 50 7013 1487 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен предварителна кат.Местно исторически
гр.Бургас СВАЛЕН Писмо №2278 от 14.06.1984г.Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. /отпада като исторически/ архитектурно-строителен исторически
145 149 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда ул.Александровска / бивша ул."1-ви май" /№ 41 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул.Александровска /бивша ул."Първи май"/№41,43 07079.610.434.1 КВ.50, УПИ VI, ЦГЧ 44 50 декл.70147014 7015 1486 1485 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
146 150 гр.Бургас Жилищно-търговска срада, ул.Фердинандова / бивша ул."Търговска"/ №65, ул."Ивайло"№21 07079.614.209.2 КВ.50, УПИ VII, К.С.ВЪЗРАЖДАНЕ 244 50 7251 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
147 151 гр.Бургас Жилищно-търговска срада, ул."Търговска"№80 07079.614.245.1, 07079.614.244.1 КВ.51, УПИ VI, К.С.ВЪЗРАЖДАНЕ 257 51 7305 7293 Писмо №2171 от 16.12.1991г. архитектурно-строителен
148 151 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№82 07079.614.385.1 КВ.51, УПИ VI, К.С.ВЪЗРАЖДАНЕ 257 51 7306 Писмо №2171 от 16.12.1991г. архитектурно-строителен
149 152 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Търговска"№86 АКТ.Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№86,88 07079.614.242.1 КВ.51, УПИ IХ, К.С.ВЪЗРАЖДАНЕ 257 51 7310 482 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
150 153 гр.Бургас Жилищно-търговска срада, ул."Търговска"№92 07079.614.240.1 КВ.50, УПИ II, К.С.ВЪЗРАЖДАНЕ 257 51 7314 Писмо №2171 от 16.12.1991г. архитектурно-строителен
151 154 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Богориди"№4/ ул."Възраждане" 07079.610.144.1 КВ.51, УПИ VIII, ЦГЧ 41 51 7006 1848 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
152 155 гр.Бургас Жилищно-търговска срада, ул."Богориди"№6 07079.610.144.8 КВ.48, УПИ VIII, ЦГЧ 47 51 7005 1849 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
153 156 гр.Бургас Жилищно -търговска сграда Акт.Сграда /куклен театър/, ул."Богориди"№8 07079.610.144.2 КВ.48, УПИ VIII, ЦГЧ 47 51 7004 1850 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
154 157 гр.Бургас Жилищна сграда на Насим Хасон, ул."Богориди"№20 07079.610.157.1 КВ.53, УПИ XIII, ЦГЧ 48 52 6902 1832 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
155 158 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда ул."Богориди"№22 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Богориди"№22/ ул."Фотинов"№22 07079.610.158.1 КВ.53, УПИ XII, ЦГЧ 48 52 6901 1831 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
156 159 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда ул."Богориди"№14 Акт.Жилищно-търговска сграда на Димитър Коруджиев, ул."Богориди"№14, ул."Лермонтов"№17 07079.610.154.1 КВ.53, УПИ XVI, ЦГЧ 48 52 6907 1836 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
157 160 Жилищно-търговска сграда /бивша на Нисим Хасон/, ул."Богориди"№18 48 52 6905 1833 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
гр.Бургас 07079.610.156.1 КВ.53, УПИ XIV, ЦГЧ Писмо №1575 от 17.04.1984г. ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен художествен
158 161 гр.Бургас Жилищна срада, ул."Фотинов"№28 07079.610.466.1 КВ.53, УПИ IV, ЦГЧ 48 53 6344 1823 1824 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
159 161 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда, бивша на д-р Куцодимитрос, бивша Педагогическа гимназия Акт.Сграда на бивша Педагогическа гимназия, ул."Фотинов"№30 07079.610.164.1 КВ.53, УПИ III, ЦГЧ 48 58 6347 1822 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
160 162 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда, бивша на Ахилея Йоанидис, сега мудей на революционнто движение Акт.Жилищна срада /сега Музей на революционното движение/, ул."Лермонтов"№31 07079.610.148.1 КВ.53, УПИ I, ЦГЧ 48 53 6349 1820 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
161 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Антим І" №32,34 49 54 6381 2377 1813 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
162 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна срада, ул."Антим І"№36а/ ул."Г.Кирков" 49 54 6383 1815 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
163 гр.Бургас СВАЛЕН Къща на Янко Андонев, ул."Г.Кирков"№21 49 54 6377 1818 Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №4481 от 21.12.1990 г. исторически
164 166 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Богориди"№24, 07079.610.168.2 КВ.54, УПИ IX, ЦГЧ 49 55 6898 1811 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
165 167 гр.Бургас Жилищна сграда на Радоев, ул."Славянска"№42 07079.610.471.2 КВ.56, УПИ VIII, ЦГЧ 50 56 6409 1807 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
166 168 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Славянска"№44 07079.610.184.5 КВ.56, УПИ VII, ЦГЧ 50 56 6410 1806 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
167 169 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Константин Аристиди Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№46 07079.610.185.1 КВ.56, УПИ VI, ЦГЧ 50 56 6411 1803 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
168 170 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Константин Аристиди Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№48 07079.610.186.1 КВ.56, УПИ V, ЦГЧ 50 56 6413 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
169 171 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Стефан Бекяров Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№50 07079.610.188.1 КВ.56, УПИ IV, ЦГЧ 50 56 6414 1799 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК архитектурно-строителен ансамблово
170 172 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Стефан Генчев Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Богориди"№ 32 07079.610.180.1 КВ.56, УПИ XII, ЦГЧ 50 57 6407 1801 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
171 173 гр.Бургас Жилищна сграда на Христо Богоев, ул."Богориди"№34 07079.610.181.1 КВ.56, УПИ XI, ЦГЧ 50 57 6408 1802 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
172 174 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Богориди"№36 07079.610.181.1 КВ.56, УПИ X, ЦГЧ 50 57 6765 1804 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен за сведение
173 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Богориди"№38 50 57 6763 1805 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен за сведение
174 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Гладстон"№8/ ул."Хан Крум"№37 274 57 /друг 7613 Писмо №2171 от 16.12.1991г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
175 177 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Теодоси Триандафилос Акт.Жилищна сграда на Теодоси Трендафилов, ул."Славянска"№43 07079.611.175.1 КВ.58, УПИ X, ЦГЧ 51 58 6452 1787 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
176 178 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Трендафил Теодосиу Акт. Жилищна сграда на Теодоси Трендафилов, ул."Славянска"№45 07079.611.174.1 КВ.58, УПИ XI, ЦГЧ 51 58 6454 1786 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
177 гр.Бургас СВАЛЕН ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Георги Френтопулос Акт. Жилищна сграда на Г.Франгопулос, ул."Славянска"№47 51 58 6456 1785 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо № 413 от 11.02.2008 г. архитектурно-строителен ансамблово
178 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Ст.Караджа"№1/ ул."Богориди"№42 52 59 6416 1980 Писмо № 2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
179 гр.Бургас СВАЛЕН Къща на д-р Никола Максимов, ул."Ст.Караджа"№3 52 59 6418 1981 Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
180 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Ст.Караджа"№5 52 59 6438 1982 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
181 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Ст.Караджа"№7 52 59 6424 1986 Писмо №2187 от 08.05.1989г Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
182 184 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Ст.Караджа"№9 07079.611.196.1 КВ.59, УПИ XV, ЦГЧ 52 59 6429 1987 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
183 185 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"/ №30/ул."Ст.Караджа"№13 Акт.Жилищна сграда, ул."Републиканска"№30/ ул."Ст.Караджа"№9 07079.611.198.1 КВ.59, УПИ I, ЦГЧ 52 59 6433 1990 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
184 гр.Бургас СВАЛЕН Къща на Иван Манчев, ул."Богориди"№50 52 59 6547 1970 Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
185 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Републиканска"№19 35 61 декл.6553акт.6557 2068 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
186 188 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"/ №17 07079.609.195.1 КВ.61, УПИ VI, ЦГЧ 35 61 6552 2069 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
187 189 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Яворов" №2 Акт.Жилищна сграда, ул."Цар Симеон I" /бивша ул."Републиканска"№15/ ул."Яворов"№2 07079.609.196.1 КВ.61, УПИ V, ЦГЧ 35 61 6551 2070 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
188 190 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Яворов"№8 07079.609.200.1 КВ.61, УПИ VI, ЦГЧ 35 61 6559 2063 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
189 191 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Богориди"№56 07079.609.225.1 КВ.62, УПИ IX, ЦГЧ 34 62 6635 1966 Писмо № 2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
190 192 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Богориди"№58 07079.609.226.1 КВ.61, УПИ VIII, ЦГЧ 34 62 6634 1962 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
191 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда ул."Яворов" №7 34 62 6653 1965 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. Архитектурно-строителен
192 194 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Богориди" № 54 07079.609.223.1 КВ. 62, УПИ II, ЦГЧ 34 62 6636 акт.6637 1968 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Архитектурно-строителен
193 195 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Яворов"№11 Акт.Жилищна сграда ул."Яворов" №11/ ул."Оборище"№4 07079.609.229.1 КВ. 62, УПИ VI, ЦГЧ 34 62 6638 1963 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Архитектурно-строителен
191 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Оборище"№1/ул."Бого-риди"№62 33 63 6631 2074 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
192 197 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Карл Маркс"№32 ул."Войнишка"№27 бивша ул."7-ти февруари" 07079.609.215.1 КВ. 64, УПИ V, ЦГЧ 56 64 6615 2034 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
193 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Войнишка"№20 бивша ул."7-ти февруари" 07079.609.183.1 КВ. 65, УПИ XIV, ЦГЧ 55 65 6595 2026 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
194 199 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Републиканска"№25, ул."Съединение"№12 07079.609.138.1 КВ. 68, УПИ X, ЦГЧ 61 68 6526 1745 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
195 200 гр.Бургас Жилищно-производствен комплекс, ул."Съединение"№14 07079.609.139.8 КВ. 68, УПИ XIII, ЦГЧ 61 68 6541 1741 Писмо №2171 от 16.12.1991г. архитектурно-строителен
196 201 гр.Бургас Жилищна сграда /бивша Стефан Маринкев/, ул."Екзарх Йосиф"№19 07079.609.145.1 КВ. 68, УПИ III, ЦГЧ 61 68 6531 1734 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
197 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№5 62 69 6478 1749 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
198 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда ул."Екзарх Йосиф" № 7 Акт.Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№7/ ул."Републиканска"№40 62 69 6477 1748 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
199 204 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда /бивша Д.Чакъров/, ул."Славянска"№49 07079.611.160.1 КВ. 70 УПИ IX, ЦГЧ 63 70 6457 1758 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
200 205 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда , бивша на Исак Хиския Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№51 07079.611.159.1 КВ. 70 УПИ VIII, ЦГЧ 63 70 6458 1757 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
201 206 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на братя Сариеви Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№53 07079.611.158. КВ. 70 УПИ VII, ЦГЧ 63 70 6459 1755 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
202 гр.Бургас СВАЛЕН ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на братя Сариеви Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№55 63 70 ДВ 6960 Акт.6460 1754 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. - предл. на НСОНПК архитектурно-строителен ансамблово
203 гр.Бургас СВАЛЕН ДВ Жилищна сграда с работилница на Георги Кондолов Акт.Жилищна сграда, ул."Съединение"№5 63 70 6470 1762 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен за сведение
204 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда на Георги Кондолов, ул."Съединение"№9 63 70 6472 1767 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен за сведение
205 210 гр.Бургас Жилищна сграда , ул."К.Фотинов"№43 Акт.Жилищна сграда, ул."Славянска"№60, ул."Константин Фотинов"№43 07079.610.106.1 07079.610.94.1 КВ. 71 УПИ II, ЦГЧ 65 72 6391 6392 1570 1571 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
206 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Константин Фотинов"№37 65 72 Декл. 6388 Акт.6378 1566 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
207 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Антим І"№42 65 72 6395 1568 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
208 213 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда на Исакучо Презенти ул."Ген.М.Лермонтов" №33 Акт.Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№33/ ул."Г.Кирков" 07079.610.84.1 КВ. 73 УПИ XI ЦГЧ 66 73 ДВ 6375 Акт. 6475 1560 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен за сведение
209 214 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Константин Фотинов"№36 07079.610.86.1 КВ. 73 УПИ IX ЦГЧ 66 73 6374 1558 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
210 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Константин Фотинов"№42 66 73 6369 1553 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
211 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№41 66 73 6366 1550 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №2074 от 01.06.2004г. архитектурно-строителен
212 гр.Бургас СВАЛЕН Къща на Теохар Бакърджиев, ул."Лермонтов"№39 66 73 6367 1551 Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
213 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Лермонтов"№46 67 74 6354 1536 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
214 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Шипка"№6 46 75 6333 1514 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
215 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№11 46 75 6324 1504 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
216 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Шипка"№4 46 76 6329 1513 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
217 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№5 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№5/ ул."Тутракан"№13 44 77 6220 1499 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
218 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда ул."Първи май"№55 45 77 6226 1477 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
219 224 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Aлександровска"№30 бивша ул."Първи май"№30 07079.610.22.1 07079.610.22.2 КВ. 78 УПИ V, ЦГЧ 231 78 6196 6197 614 615 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
220 225 гр.Бургас Търговски базар "Безистена", ул."Aлександровска"№34 бивша ул."Първи май"№34 07079.610.19.1 КВ. 78 УПИ II, ЦГЧ 231 78 6193 618 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
221 Жилищно-търговска сграда, ул."Aлександровска"№42 бивша ул."Първи май"№42 07079.610.16.1 КВ. 78, УПИ I, ЦГЧ 231 78 ДВ 6182 Акт.6189 623 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
222 227 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Aлександровска"№48 бивша ул."Първи май"№48 ул."Априлов"2 07079.610.346.1 КВ. 78, УПИ I, ЦГЧ 231 78 5182 Акт.6182 626 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
гр.Бургас Жилищно-търговска сграда ул."Вълчо войвода"№6/ул."Aлександровска"№28 бивша ул."Първи май" №28 Акт.Къща на Презенти /жилищно-търговска сграда/, ул."Братя Миладинови" №1, 231 78 6198 6200 611 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен предвари-телна кат.местно
223 228 гр.Бургас 07079.610.23.2 07079.610.23.3 КВ. 78, УПИ VI, ЦГЧ Писмо №1575 от 17.04.1984г.Писмо №2278 от 14.06.1984г. художествен архитектурно-строителен
224 229 гр.Бургас ДВ Банкова сграда, бивша "Черноморска популярна банка,сега ДСК Акт.Банкова сграда /бивша Черноморска популярна банка/, ул."В.Априлов"№12 07079.610.10.1 КВ. 79, УПИ I, ЦГЧ 232 79 6121 630 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
225 230 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Климент Охридски"№9/ ул."Хр.Ботев" 07079.612.255.1 КВ. 80, УПИ XI, ЦГЧ 229 80 648 Акт.6128 647 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
226 231 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Климент Охридски"№7 07079.612.256.1 КВ. 80, УПИ X, ЦГЧ 229 80 647 Акт.6129 648 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
227 232 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Н.Кофарджиев"№9 /ул."Цар Петър" Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Н.Кофарджиев"№9/ ул."Хр.Ботев"№17 КВ. 81, УПИ X, ЦГЧ 214 81 6139 685 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
228 233 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда на Атанас Кривошиев, ул."Мара Гидик" №15, бивша ул."Д.Илиев" №15, ул."Априлов" Акт.Жилищно-търговска сграда на Атанас Кривошиев, ул."Априлов" 07079.612.267.1 КВ. 83, УПИ VI, ЦГЧ 230 83 6177 659 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
229 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Кирил и Методий"№2 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."В.Априлов"№7 230 83 6178 6179 661 662 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
230 235 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, пл."Георги Димитръв"№26, ул. "Александровска"№93 бивша ул."Първи май"№93 07079.612.274.1 КВ. 84, УПИ I, ЦГЧ 94 84 1150, 5143 Акт. 5143 1155 1156 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
231 236 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, "Александровска"№79,81 бивша ул."Първи май"№79,81 07079.612.286.1 07079.612.287.1 КВ. 84, УПИ IV, ЦГЧ 94 84 6267 6266 1167 1168 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
232 237 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда на Лазар Гавалюгов, Акт.Жилищно-търговска сграда, "Александровска"№77 бившаул."Първи май"№77 07079.612.288.1 КВ. 84, УПИ IV, ЦГЧ 94 84 6265 1169 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
233 238 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Александровска"№75 бивша ул."Първи май"№75 07079.612.308.1 КВ. 84, УПИ IV, ЦГЧ 94 84 6264 1170 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
234 239 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Александровска"№73 бивша ул."Първи май"№73 007079.612.309.1 КВ. 84, УПИ IV, ЦГЧ 94 84 6263 1171 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
235. гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Кирил и Методий"№6 07079.612.291.2 КВ. 84, УПИ IV, ЦГЧ 94 84 6270 1172 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
236 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Кирил и Методий"№8/ ул."Ал.Константинов" 94 84 6271 6272 1173 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
237 242 гр.Бургас ДВ Жилищно-търговска сграда, бивша на Йови Водиничаров, сега на Димитър Воденичаров ул."Александровска"№7 бивша ул."Първи май"№71 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Александровска"№7 бивша ул."Първи май"№71 ул."Кирил и Методий"№1 72 85 6262 1459 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
гр.Бургас 07079.610.25.1 КВ. 85, УПИ IХ, ЦГЧ Писмо №1575 от 17.04.1984г. ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен художествен
238 243 гр.Бургас ДВ. Жилищно-търговска сграда, бивша на братя Александрови Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Кирил и Методий"№3 07079.610.28.1 КВ. 85, УПИ Х, ЦГЧ 72 85 6261 1460 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
239 244 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№8 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Кирков"№8 ул."Отец Паисий"№2 07079.610.44.2 КВ. 86, УПИ III, ЦГЧ 71 86 6234 1473 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
240 245 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Възраждане"№30 Акт.Жилищна сграда, ул."Възраждане"№30 /Г.Михайлов/ /ул."Скоболев"№2 07079.610.59.1 КВ. 87, УПИ VI, ЦГЧ 70 87 6299 1432 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
241 246 ДВ Жилищна сграда, бивша на братя Калиманови, ул."Герасим Михайлов"№28 Акт.Жилищна сграда, ул."Възраждане"№28 07079.610.58.1 КВ. 87, УПИ VII, ЦГЧ 70 87 6298 1433 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
242 247 гр.Бургас ДВ.Жилищна сграда, бивша на Георги Бояджиев Акт.Жилищна сграда, ул."Отец Паисий"№5 07079.610.49.1 КВ. 87, УПИ ХI, ЦГЧ 70 87 6297 1438 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
243 248 гр.Бургас Църква "Св.Св.Кирил и Методий", пл."Св.Св.Кирил и Методий" 89 6309 1422 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен национално
гр.Бургас 07079.610.61.1 УПИ I, ЦГЧ Писмо №3186 от 27.02.1992 г. ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен художествен национално
244 249 гр.Бургас Жилищна сграда /бивша на Стефан Родев/, ул."Рилска"№2 07079.611.109.1 КВ. 90, УПИ VIII, ЦГЧ 73 90 6506 1413 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен за сведение
245 250 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда,бивша на Джангозов Акт.Жилищна сграда, ул."Рилска"№4 07079.611.110.1 КВ. 90, УПИ VII, ЦГЧ 73 90 6505 1412 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен за сведение
246 251 гр.Бургас Жилищна сграда /бивша на Димитър Бракалов/, ул."Славянска"№69 07079.611.105.1 КВ. 90, УПИ III, ЦГЧ 73 90 4998 1417 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
247 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Славянска" №71 Акт.Възрожденска къща, ул."Славянска"№69 73 90 5000 1417 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо №284 от 26.02.1993г.
248 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, пл."Кирил и Методий"№6 Акт.Жилищна сграда, пл."Кирил и Методий"№7 73 90 5001 1418 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
249 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, пл."Кирил и Методий"№5 73 90 5002 1419 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
250 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий" №19а Акт.Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№19 73 90 5004 1421 Писмо №2278 от 14.06.1984г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
251 256 гр.Бургас ДВЖилищна сграда, бивша на Н.М.Хатев, ул."Кирил и Методий"№27, Акт.Жилищна сграда, бивша на Н.М.Хатев, ул."Кирил и Методий"№27/ул."Цар Симеон I" №64 бивша ул."Републиканска"№64 07079.611.116 КВ. 91, УПИ IV, ЦГЧ 74 91 4992 1388 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен за сведение
252 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Републиканска"№62 74 91 4991 1395 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №104 от 27.01.1997г. архитектурно-строителен за сведение
253 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Републиканска"№60 74 91 4986 1396 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №104 от 27.01.1997г. архитектурно-строителен за сведение
254 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Републиканска"№58 74 91 4985 1397 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №104 от 27.01.1997г. архитектурно-строителен
255 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№13 74 91 4988 1398 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
256 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№15 74 91 4989 1394 Писмо №2171 от 16.12.1991г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
257 262 гр.Бургас Жилищна сграда ул."Кирил и Методий" №21 Акт.Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№19, ул."Кирил и Методий"№21 07079.611.112 КВ. 91, УПИ I, ЦГЧ 74 91 4997 1391 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
258 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Републиканска"№56 74 91 4981 1401 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. Писмо №104 от 27.01.1997г. архитектурно-строителен
259 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№57/ ул."Екзарх Йосиф"№2 75 92 6499 1574 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
260 гр.Бургас ДВЖилищна сграда на Димитър Маринкев Акт.Жилищна сграда, ул."Републиканска"№48 75а 93 6486 1589 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен за сведение
261 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Оборище"№30 76 94 4966 1615 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
262 267 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда, бивша на Димитър Качев ул."Оборище" №39 Акт.Жилищна сграда, ул."Оборище"№39/ ул."Рилска" 07079.609.101.1 КВ. 95, УПИ I, ЦГЧ 77 95 4844 1664 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
263 268 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда, бивша на д-р Чилингиров Акт.Жилищна сграда, ул."Оборище"№35 07079.609.103.1 КВ. 95, УПИ XV, ЦГЧ 77 95 4843 1666 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
264 269 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№32, 07079.609.108.1 КВ. 95, УПИ XII, ЦГЧ 77 95 4839 1669 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
265 270 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№34 07079.609.109.1 КВ. 95, УПИ XI, ЦГЧ 77 95 4838 1670 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
266 271 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Екзарх Йосиф"№36 07079.609.112.1 КВ. 95, УПИ X, ЦГЧ 77 95 4837 1671 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
267 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда /сега Турско консулство/, ул."Ас.Златарев"№1, бул."Карл Маркс"№36 78 97 4822 1703 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
268 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, бул."Карл Маркс"№38 /на турското посолство/ 78 97 4820 1702 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
269 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, бул."Карл Маркс"№40 78 97 4819 1701 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
270 275 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Рилска"№52 07079.609.70.1 КВ. 98, УПИ XII, ЦГЧ 79 98 4802 1683 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
271 276 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Рилска"№62/ бул."Карл Маркс"№58 07079.609.77.1 КВ. 98, УПИ VII, ЦГЧ 79 98 4797 1692 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
272 277 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Рилска"№46/ ул."Ас. Златаров"№24 07079.609.64.1 КВ. 99, УПИ X, ЦГЧ 80 99 4870 1658 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
273 278 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Ас. Златаров"№28 07079.609.62.1 КВ. 98, УПИ VIII, ЦГЧ 80 99 4868 1656 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
274 279 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда, бивша на Илия Кередмичиев ул."Кирил и Методий" №29 Акт.Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№29/ ул."Републиканска" 07079.609.1.1 КВ. 101, УПИ I, ЦГЧ 82 101 4930 1385 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен за сведение
275 280 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№33/ ул."Хан Аспарух"№7 07079.611.76.1 КВ. 103, УПИ I, ЦГЧ 91 103 4930 1198 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
276 281 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№10, /пл."Кирил и Методий" 07079.611.74.1 КВ.104, УПИ VIII, ЦГЧ 92 104 5060 Акт.5005 1183 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
282 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№3 07079.611.73.1 КВ.104, УПИ IX, ЦГЧ 92 104 5060 1182 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
278 283 гр.Бургас Жилищна сграда Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№73 07079.611.72.1 КВ.104, УПИ Х, ЦГЧ 92 104 1183 Акт.5059 1181 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
279 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Славянска"№77 92 104 5057 1188 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
280 285 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Хан Аспарух"№1/ пл."Парижка комуна" 07079.611.61.1 КВ.104, УПИ ХV, ЦГЧ 92 104 5070 1193 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
281 286 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Тр.Китанчев"№20 07079.611.67.1, КВ.104, УПИ IV, ЦГЧ 92 104 5056 1189 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
282 287 гр.Бургас Жилищна сграда, пл."Кирил Методий"№1 Акт.Обществена сграда, пл."Кирил и Методий"№1, ул."Вола" 07079.612.301.1 КВ.105, УПИ II, ЦГЧ 92а 105 5062 1180 Писмо №2278 от 14.06.1984г. архитектурно-строителен
283 288 гр.Бургас Обществена сграда, ул."Аспарух"№36,38 07079.608.131.1 КВ.109, УПИ ХII, ЦГЧ 99 109 4661 1096 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
284 гр.Бургас СВАЛЕН Учебна сграда, ул."Страцин" Акт.Жилищна сграда, ул."Страхил"№8 90 110 9007 1232 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
285 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№36, ул."Оборище"№57 88 111 4898 1279 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №239 от 19.05.1995г. архитектурно-строителен
286 291 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Ас.Златарев"№44 07079.608.238.1 КВ.112, УПИ VIII, ЦГЧ 87 112 4689 1307 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
287 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Ас.Златарев"№46 87 112 4690 1302 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
2882293 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№47 07079.609.19.1 КВ.113, УПИ II, ЦГЧ 83 113 4889 1368 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
289 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Средна гора"№22 83 113 4885 1366 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
290 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Кирил и Методий"№60 85 115 4745 1343 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
291 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Хан Аспарух"№57 85 115 4755 1332 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
292 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Аспарух"№53/ ул."М.Герджиков"№14 86 116 4758 1328 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
293 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Хан Аспарух"№70 101а 117 4738 1044 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
294 299 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."М.Герджиков"№18 07079.608.173.1 КВ.118 УПИ IV, ЦГЧ 101 118 4724 1057 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
295 300 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда, бивша на Иван Хаджипетров, сега "Дом на майката и детето" Акт.Жилищна сграда /сега детски дом/, пл."Г.Димитров"№17 07079.612.186.1 КВ.123 УПИ II, ЦГЧ 96 123 5109 1137 архитектурно-строителен за сведение
296 301 гр.Бургас Производствена сграда пл."Г.Димитров" Акт.Производствена сграда /бивша "Маринкови хамбари"/, пл."Г.Димитров", ул."Сердика", ул."Крум Делчев" 07079.612.214.3 КВ.124а УПИ I, ЦГЧ 212 124 5166 704 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
297 302 гр.Бургас Читалище "Пробуда", пл."Г.Димитров" 07079.612.214.1 КВ.124а УПИ I, ЦГЧ 212 124 5157 705 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
298 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Сливница"/ пл."Г.Димитров" 211 5157 689 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
299 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, пл."Г.Димитров" 211 5144 691 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо № 2412 от 02.07.2009г. архитектурно-строителен
300 305 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул.Фердинандова-26/ ул. Съгласие-26 бивша-ул."Търговска"№26/ бивша ул."Аврам Янков"№26 07079.613.233.1 КВ.174 УПИ Х-484,410, ЗЦГЧ 253 174 7113 470 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
301 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Цар Асен"№33 / ул."Шейново"№16 254 175 7126 454 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.03.1993г. архитектурно-строителен
302 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."Цар Асен"№41 254 175 7153 455 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.03.1993г. архитектурно-строителен
303 308 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул. Фердинандова-48,50 бивша-ул."Търговска"№48,50/ /ул."Патриарх Евтимий"№13 07079.613.208.1, 07079.613.209.1 КВ.175 УПИ I-443, КВ.175 УПИ II-444, ЗЦГЧ 254 175 7154 444 443 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
304 309 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№44 07079.613.213.1 КВ.175 УПИ IV-446, ЗЦГЧ 254 175 7157 446 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
305 310 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Търговска"№36,38, ул."Шейново"№20 07079.613.219.1 КВ.175 УПИ VII-452, ЗЦГЧ 254 175 7164 452 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
306 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."П.Евтимий"№20 255 176 7117 439 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.03.1993г. архитектурно-строителен
307 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищна сграда, ул."П.Евтимий"№22 255 176 7115 438 Писмо №2187 от 08.05.1989г. Писмо №284 от 26.03.1993г. архитектурно-строителен
308 313 гр.Бургас Окръжен съд /бивша Постоянна комисия/, ДВ пл. "Жени Патева" №1 бивш пл."Правда" Акт.Окръжен съд /б.Постоянна комисия/, ул."Цар Асен",ул."Цар Шишман",ул."Гладстон", пл."Правда" 07079.613.369.1 КВ.177 УПИ II, ЗЦГЧ 177 7231 505 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен
309 314 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Асен"№28 Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Асен"№28/ пл. "Жени Патева"- бивш пл."Правда"№1 07079.613.260.1 КВ.178 УПИ I-504, ЗЦГЧ 265 178 7148 504 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
310 315 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда Акт.Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Шишман"№9 07079.613.274.2 КВ.179 УПИ VII-492, ЗЦГЧ 266 179 7133 492 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
311 316 гр.Бургас Жилищна сграда, ул."Шейново"№10/ ул."Цар Шишман"№14 07079.613.320.1 КВ.183 УПИ IV-534, ЗЦГЧ 272 183 7144 534 Писмо №2171 от 16.12.1991г. архитектурно-строителен
312 317 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Шишман"№20/ ул."Патриарх Евтимий"№9 07079.613.314.1 КВ.183 УПИ I-528, ЗЦГЧ 272 183 7668 528 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
313 318 гр.Бургас ДВ Жилищна сграда, бивша на Стефан Димитров ул."Патриарх Евтимий"№1 Акт.Жилищна сграда, ул."Патриарх Евтимий" 07079.613.352.1 КВ.186 УПИ VI-550, ЗЦГЧ 281 186 7672 550 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
314 319 гр.Бургас Католическа църква "Св.Йосиф", ул."Шейново"№1 07079.613.357.3 КВ.187 УПИ I, ЗЦГЧ 282 187 7681 544 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
315 320 гр.Бургас ДВ Учебна сграда, бивш Френски католически пансион "Св.Йосиф" Акт.Френски католически пансион "Св.Йосиф", ул."Цар Крум"№28 07079.613.357.1 КВ.187 УПИ I, ЗЦГЧ 282 187 7681 543 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен местно
316 321 гр.Бургас ДВ Сградата на ПТТ,сега Окръжно управление на пътищата ул."Цар Петър" Акт.Сградата на П.Т.Т., ул."Цар Петър"№2 07079.613.333.1 КВ.181 УПИ II, ЗЦГЧ 7072 545 ДВ бр.18 от 02.03.1979г. архитектурно-строителен ансамблово
317 322 гр.Бургас Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Крум"№13 07079.613.327.2 КВ.182 УПИ VI-539, ЗЦГЧ 271 182 7679 538 Акт.539 Писмо №2187 от 08.05.1989г. архитектурно-строителен
318 гр.Бургас СВАЛЕН Жилищно-търговска сграда, ул."Цар Крум"№15 271 182 7678 539 Акт.538 Протокол №35 от 13.12.1988г. Писмо №284 от 26.02.1993г. архитектурно-строителен
319 гр.Бургас СВАЛЕН Историческо място "Женски бунтове", кръстовище ул."Богориди", ул."Първи май", пл."Свобода", ул."Вълчан войвода", ул."Търговска" Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически
320 гр.Бургас Историческо ядро на Морската градина Приморски парк кв. 1, УПИ I ДВ бр.41 от 1992г. градинско и парково изкуство национално
321 гр.Бургас Морското казино 07079.618.214.44 Приморски парк кв. 1, УПИ I 1 Писмо №3924 от 19.01.2007г. архитектурно-строителен предв. кат. ансамблово
322 гр.Бургас Историческо място - гроб на ген.майор Александър Герман до църква "Св.Богородица" 6953 Писмо №4217 от 05.08.1986г. исторически предв. кат. Местно
323 гр.Бургас Историческо място, където са посрещнати паметник на руските освободителни войски и гроб на съветските офицери, ул."Есперанто", бул."Освобождение" 149 Писмо №4217 от 05.08.1986г. исторически предвари-телна кат. местно
324 гр.Бургас Паметник на починали руски войни по време на Освобождението - Морската градина, до Летния театър Писмо №4217 от 05.08.1986г. исторически предвари-телна кат.местно
325 гр.Бургас Историческо място -гроб на Ал.Георгиев, до църквата "Св.Ив.Рилски", кръстовището на ул."Сан Стефано", бул."Освобождение" /извън ЦГЧ/ 1 Писмо №4217 от 05.08.1986г. исторически предвари-телна кат.местно
326 гр.Бургас СВАЛЕН Историческо място - проведен митинг, ул."Славянска"№69 73 Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически предвари-телна кат. за сведение
327 гр.Бургас СВАЛЕН Историческо място, свързано със Септемврийското въстание от 1923г., ж.п. гара Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически предвари-телна кат.местно
328 гр.Бургас СВАЛЕН Историческо място, свързано със Септемврийското въстание от 1923г., кв."Победа", ул."Индустриална"№50 Писмо №4217 от 05.08.1986г. Писмо №284 от 26.02.1993г. исторически предвари-телна кат.местно
329 гр.Бургас Паметник-костница на загиналите в борбата против капитализма и фашизма - Морската градина Писмо №4217 от 05.08.1986г. исторически предвари-телна кат. национално
330 Ансамбъл ул."Александровска" включващ пространството на ул."Александровска" от осова т.266 до пресечката на ул."Александровска" с ул."Н.Кофарджиев" и застройката в регулационните граници на квартали и имоти, както следва: Писмо № 284 от 26.02.1993г. Актуализиран списък на груповите ПК /писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК групов паметник на културата
Западен фронт на ул."Александровска" 13 560, 561, 562, 563, 544 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
гр.Бургас 6 567, 568, 569
44 575 , 576, 577 , 578, 579
46 580
Общински съвет, пл."Свобода" 47 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
гр.Бургас 49 602, 603, 604
78 611, 613, 614, 615, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
83 663, 664, 665, 666,
Източен фронт по улица "Александровска" 84 1167, 1168, 1169, 1170, 1171 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
85 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463
86 1464
77 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
гр.Бургас от ос.т. 250 до ул."Щ.Воденичаров" по регулационната линия на кв.43 50 1482 , 1483 1484, 1485 1486, 1488 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
гр.Бургас 42 2183, 2184, 2185, 2187, 2189 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
8 2209, 2210, 2211 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
331 Ансамбъл ул."Богориди" включващ пространството на ул."Богориди" от осова т.250 до ос.т. 171 и застройката в регулационните граници на квартали и имоти, както следва: Писмо № 284 от 26.02.1993г. Актуализиран списък на груповите ПК /писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК Писмо № 2412 от 02.07.2009г. групов паметник на културата
333 Северен фронт на ул."Богориди" 50 1488, 1489 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
51 1848, 1849, 1850, 1842, 1837 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
52 1831, 1832, 1833, 1835, 1836 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
55 1808, 1809, 1810, 1811 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
57 1801, 1802, 1804, 1807, 1805 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
гр.Бургас 59 1970, 1971, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
62 1961, 1962, 1966, 1968, 1969, 2070 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
63 2074, 2075 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
Южен фронт на ул."Богориди" 24 2078, 2079, 2080 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
25 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
26 1939, 1940, 1945, 1946, 1950 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
35 1935, 1936, 1937, 1938 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
36 1905, 1906, 1907 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
гр.Бургас 37 1901, 1902, 1903, 1904 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
гр.Бургас 38 1878 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
от ос.т. 248 до ос.т.250 границата върви по регулационната линия на кв.43 39 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
332 Ансамбъл ул."Филип Кутев", включващ пространството на ул."Ф.Кутев" от ос.т.194 до ос.т.187 и бул."Лиляна Димитрова" от осова т.188 до осова т.183 и застройката в регулацион-ните граници на квартали и имоти както следва: 16 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2331, 2332 Писмо № 284 от 26.02.1993г. Актуализиран списък на груповите ПК /писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК Писмо № 2412 от 02.07.2009г. групов паметник на културата
17 2305, 2313, 1314 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
18 2299, 2300, 2303, 2304 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
и ъглова сграда с приле- жащ парцел, разположена на ул."Филип Кутев", ул."Морска" и бул."Лиляна Димитрова" 19 2290, 2334, 2335, 2342, 2340, 2341 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
гр.Бургас 22 2275, 2276, 2281, 2282, 2283 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
по регулационната граница на Морската градина 23 2271, 2272, 2273, 2274 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
кръстовището с ул."6-ти септември" и по регула-ционната линия на кв.20-спортна площадка "В.Левски" 21 2347, 2350, 2351, 2354, 2355, 2356, 2358, 2359, 2360, 2361 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
333 Ансамбъл ул."Славянска", включващ пространството на ул."Славянска" от ос.т. 132 през ос.т.136 до ос.т. 222 и застройката в регула-ционните граници на квартали и имоти както следва: 70 1754, 1755, 1957, 1958 Писмо № 284 от 26.02.1993г. Актуализиран списък на груповите ПК /писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК Писмо № 2412 от 02.07.2009г. групов паметник на културата
58 1785, 1786, 1787, 1789 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
59 1980 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
35 1918, 1919, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
34 2118, 2123, 2124, 2128, 2380 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
33 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
гр.Бургас 36 1907, 1908, 1909, 1912, 1913, 1916, 1917 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
56 1799, 1800, 1803, 1805, 1806, 1807 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
кв.71-по регулационната линия на квартала 71 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
334 Ансамбъл ул."Н.Вапцаров", включващ пространството на ул."Вапцаров" от ос.т. 232 до ос.т. 230 и застрой-ката в регулационните граници на квартали и имоти както следва: 13 2213, 2214, 2217, 2220, 2221, 2223 Писмо № 284 от 26.02.1993г. Актуализиран списък на груповите ПК /писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК Писмо № 2412 от 02.07.2009г. групов паметник на културата
гр.Бургас 30 2234, 2235, 2236, 2237, 2239, 2240, 2241 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
гр.Бургас 31 2155, 2158, 2159, 2160 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
32 2146, 2147, 2148, 2149 Писмо № 284 от 26.02.1993г. групов паметник на културата
335 СВАЛЕН Зона "Булаир" -териториален обхват: ул."Фотинова", ул."Княз Ал. Батенберг", Морската градина, бул."Демокрация" /частично/ и ул."Булаир" Експертиза от 1995г., одобрена от директора на НИПК писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК групов паметник на културата /защитена територия с КИН/
336 СВАЛЕН Ансамбъл по ул."Черноморска" Експертиза от 1995г., одобрена от директора на НИПК писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК групов паметник на културата /защитена територия с КИН/
337 СВАЛЕН Ансамбъл по ул."Ал.Батенберг" Експертиза от 1995г., одобрена от директора на НИПК писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК групов паметник на културата /защитена територия с КИН/ отпада като исторически ПК
Актуализиран списък на груповите ПК /писмо № 4086 от 28.11.2008 г. на НИПК и аткуал. - Писмо № 2412 от 02.07.2009г. отпада като исторически ПК
338 Ансамбъл "Улица "Алескандровска" - Гарата" актуализи-ран групов паметник на културата местно отпада като исторически ПК
339 Ансамбъл "Улица Богориди" актуализи-ран групов паметник на културата местно
340 Ансамбъл "Улица "Княз Батенберг" - "Филип Кутев" актуализи-ран групов паметник на културата местно
341 Ансамбъл "Улица "Славянска" актуализи-ран групов паметник на културата местно
342 Ансамбъл "Улица "Д-р Нидер" /б. ул."Вапцаров"/ актуализи-ран групов паметник на културата местно
343 Ансамбъл "Улица "Лермонтов" новодеклариран групов паметник на културата местно
Актуализ. - Писмо № 2412 от 02.07.2009г. /1 нов ГПК и актуал. на старите/
344 гр.Бургас Ансамбъл "Улица Фердинандова" Писмо № 2412 от 02.07.2009г. Новодеклариран групов паметник на културата
345 ----- гр.Бургас Жилищна сграда с магазини, ул." Фердинандова"№ 54 бивша ул."Търговска" № 54 07079.613.200.1 кв.176, УПИ ІІІ-ЗЦГЧ 176 УПИ ІІІ-436 Писмо № 4086 от 11.11.2009г. архитектурно-строителен
346 ----- гр.Бургас Жилищна кооперация с търговски партер, ул."Ал.Богориди" № 30 и ул."Антим І" 07079.610.171 кв. 54, УПИ VІ-ЦГЧ 54 УПИ VІ-1808 Писмо № 4086 от 11.11.2009г. архитектурно-строителен
347 гр.Бургас, ж.к."Крайморие" нос "Форос и м."Пода" Археологически обекти чл.146, ал.3 от ЗКН Протокол от 21.22.06. 1989 г. - граници и режими Археологически Национално
348 гр.Бургас, ж.к."Крайморие" Части от крепостната стена на средновековния Парос, на нос Фарос, в двора на кравефермата на АПК "Крайморие" Писмо №2822 от 08.08.1990г. Археологически
349 б.с.Жита-рово кв.Ветрен, гр.Бургас Антично и късноантично селище; 2.5 км западно, вляво от пътя за Камено, м."Валога" Списък от 28.05.1986г. Археологи-чески
350 б.с.Жита-рово кв.Ветрен, гр.Бургас Селище от османския перод, 2 км. западно, вляво от пътя за Камено, м."Кабата" Списък от 28.05.1986г. Археологи-чески
351 б.с.Жита-рово кв.Ветрен, гр.Бургас Могилен некропол- 3 км. запад- югозападно, 800 м. вляво от пътя Житарово-Камено, върху възвишение Списък от 28.05.1986г. РМС № 1711 от 22.10.62 г. Археологи-чески Нацио-нално
352 б.с.Жита-рово кв.Ветрен, гр.Бургас Могилен некропол; 4.5 км юг-югоизточно, вдясно от шосето за Нефтозавода/отклонение-то от магистралата Бургас-София/ на 300 м. от него. Списък от 28.05.1986г. РМС № 1711 от 22.10.62 г. Археологи-чески Нацио-нално
353 с.Житарово кв.Ветрен, гр.Бургас Могилен некропол; 5 км. юг- югозападно,вдясно от шосето за Нефтозавода, м. "Долния Михлич" Списък от 28.05.1986г. А рхеологически
забележка:
* в червено са посочени ЕНКЦ свалени от регистъра
* № червено са в съответствие с актуализирания опорен план на ЕНКЦ 2008- 2009г.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте