одобрен

XML схема за структурата на регистри на предприятията, които имат разрешение за предоставяне на позиция на геостационарната орбита, определена за република България - BUL00000

Уникален идентификатор:  2d7802f6-4959-4261-916b-98bd9527d28d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XSD

  • Създаден на: 2016-06-02 10:56:09
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2019-07-01 15:06:17
  • Последно променил: migrate_data