одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ

Уникален идентификатор:  2da5c604-c76f-46a8-ac40-0ebd5d1ab797

планове програми проекти РИОСВ - Пловдив ЗБР Инвестиционни предложения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-02-26 15:18:52
  • Създаден от: riosv_plovdiv1
  • Последна промяна: 2019-02-26 15:18:52