одобрен

Хлор- и алкилфеноли за 2020 г.

Уникален идентификатор:  2e080012-990f-4a04-85fc-d4bf0806b466

води информация мониторинг околна среда РМС 435/2020 ИАОС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-05-14 16:38:15
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-05-14 16:38:15

Басейнова дирекция

Код на пункта в ИАОС

Код на пункта

Име на пункта

Воден ресурс

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Дълбочина на пробовземане

Пентахлорфенол - PCPs

Бисфенол

Нонилфенол (4-(para)-nonylphenol)

Октилфеноли (para-tert-octylphenol)

смес 4-Нонилфеноли (разклонени)/mixed isomers p-Nonylphenols-branched

µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/dm3 Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод
Дунавски район 0112 BG1IS00016MS040 р.Златна Панега преди вливането на река Искър, при гр.Червен Бряг р. Златна Панега 04.06.2020 11:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0112 BG1IS00016MS040 р.Златна Панега преди вливането на река Искър, при гр.Червен Бряг р. Златна Панега 02.07.2020 11:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0112 BG1IS00016MS040 р.Златна Панега преди вливането на река Искър, при гр.Червен Бряг р. Златна Панега 04.08.2020 11:10 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0112 BG1IS00016MS040 р.Златна Панега преди вливането на река Искър, при гр.Червен Бряг р. Златна Панега 01.09.2020 13:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0112 BG1IS00016MS040 р.Златна Панега преди вливането на река Искър, при гр.Червен Бряг р. Златна Панега 07.10.2020 11:10 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0112 BG1IS00016MS040 р.Златна Панега преди вливането на река Искър, при гр.Червен Бряг р. Златна Панега 10.11.2020 10:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 8893 BG1IS00021MS062 р. Малък Искър преди с. Своде, преди вливане на р. Бебреш 23.06.2020 13:45 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 8893 BG1IS00021MS062 р. Малък Искър преди с. Своде, преди вливане на р. Бебреш 22.07.2020 15:00 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 8893 BG1IS00021MS062 р. Малък Искър преди с. Своде, преди вливане на р. Бебреш 11.08.2020 13:10 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0093 BG1IS00041MS130 р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър р. Блато 15.06.2020 12:45 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0093 BG1IS00041MS130 р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър р. Блато 30.07.2020 15:20 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3839 BG1IS00413MS1130 р. Искър при с. Староселци, на моста за с.Ставерци р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 04.06.2020 12:40 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3839 BG1IS00413MS1130 р. Искър при с. Староселци, на моста за с.Ставерци р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 02.07.2020 12:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3839 BG1IS00413MS1130 р. Искър при с. Староселци, на моста за с.Ставерци р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 04.08.2020 13:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3839 BG1IS00413MS1130 р. Искър при с. Староселци, на моста за с.Ставерци р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 01.09.2020 14:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3839 BG1IS00413MS1130 р. Искър при с. Староселци, на моста за с.Ставерци р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 07.10.2020 12:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3839 BG1IS00413MS1130 р. Искър при с. Староселци, на моста за с.Ставерци р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 10.11.2020 11:40 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3465 BG1IS00417MS1010 р. Искър при с. Реселец р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 04.06.2020 10:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3465 BG1IS00417MS1010 р. Искър при с. Реселец р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 02.07.2020 10:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3465 BG1IS00417MS1010 р. Искър при с. Реселец р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 04.08.2020 10:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3465 BG1IS00417MS1010 р. Искър при с. Реселец р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 01.09.2020 12:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3465 BG1IS00417MS1010 р. Искър при с. Реселец р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 07.10.2020 10:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3465 BG1IS00417MS1010 р. Искър при с. Реселец р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 10.11.2020 09:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3288 BG1IS00433MS1040 р. Искър при с.Лъкатник-СМВТ р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 18.06.2020 13:45 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3288 BG1IS00433MS1040 р. Искър при с.Лъкатник-СМВТ р. Искър (Черни Искър, Прав Искър) 01.07.2020 11:30 0 <0.2 0.2 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.2 0.2 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.5 0.5 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3838 BG1IS00462MS1290 р.Елешница на моста на страия път преди село Потоп р. Елешница 22.06.2020 17:10 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3838 BG1IS00462MS1290 р.Елешница на моста на страия път преди село Потоп р. Елешница 23.07.2020 12:00 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3838 BG1IS00462MS1290 р.Елешница на моста на страия път преди село Потоп р. Елешница 10.08.2020 16:45 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0069 BG1OG00211MS020 р. Скът след гр. Мизия р. Скът 10.06.2020 11:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0069 BG1OG00211MS020 р. Скът след гр. Мизия р. Скът 07.07.2020 10:45 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0069 BG1OG00211MS020 р. Скът след гр. Мизия р. Скът 06.08.2020 10:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0043 BG1OG00733MS150 р. Огоста след яз. "Огоста" р. Огоста 09.06.2020 14:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0043 BG1OG00733MS150 р. Огоста след яз. "Огоста" р. Огоста 14.07.2020 14:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0043 BG1OG00733MS150 р. Огоста след яз. "Огоста" р. Огоста 11.08.2020 14:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0043 BG1OG00733MS150 р. Огоста след яз. "Огоста" р. Огоста 28.09.2020 10:10 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0043 BG1OG00733MS150 р. Огоста след яз. "Огоста" р. Огоста 13.10.2020 13:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0043 BG1OG00733MS150 р. Огоста след яз. "Огоста" р. Огоста 10.11.2020 12:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0042 BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" яз. Огоста 09.06.2020 14:00 0 <0.0005 0.0005 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0042 BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" яз. Огоста 14.07.2020 13:30 0 <0.0005 0.0005 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0042 BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" яз. Огоста 11.08.2020 13:30 0 <0.0005 0.0005 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0042 BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" яз. Огоста 28.09.2020 10:50 0 <0.0005 0.0005 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0042 BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" яз. Огоста 13.10.2020 12:45 0 <0.0005 0.0005 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0042 BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" яз. Огоста 10.11.2020 13:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3249 BG1OG02721MS1040 р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци р. Шугавица 16.06.2020 10:10 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3249 BG1OG02721MS1040 р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци р. Шугавица 07.07.2020 10:10 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3249 BG1OG02721MS1040 р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци р. Шугавица 18.08.2020 10:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3249 BG1OG02721MS1040 р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци р. Шугавица 01.09.2020 10:10 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3249 BG1OG02721MS1040 р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци р. Шугавица 05.10.2020 10:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3249 BG1OG02721MS1040 р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци р. Шугавица 17.11.2020 10:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3854 BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна р. Огоста 16.06.2020 12:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3854 BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна р. Огоста 07.07.2020 12:45 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3854 BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна р. Огоста 18.08.2020 13:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3854 BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна р. Огоста 28.09.2020 12:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3854 BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна р. Огоста 05.10.2020 11:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3854 BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна р. Огоста 18.11.2020 13:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3912 BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 16.06.2020 13:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3912 BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 07.07.2020 13:40 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3912 BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 18.08.2020 14:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3912 BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 28.09.2020 13:40 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3912 BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 05.10.2020 12:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3912 BG1OG02919MS1200 р.Огоста мост за с. Горна Ковачица 18.11.2020 14:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3039 BG1OS00611MS040 р. Шаварна преди вливане в р.Осъм р. Бара 24.06.2020 12:20 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3039 BG1OS00611MS040 р. Шаварна преди вливане в р.Осъм р. Бара 07.07.2020 14:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3039 BG1OS00611MS040 р. Шаварна преди вливане в р.Осъм р. Бара 13.08.2020 13:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3039 BG1OS00611MS040 р. Шаварна преди вливане в р.Осъм р. Бара 09.09.2020 14:20 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3039 BG1OS00611MS040 р. Шаварна преди вливане в р.Осъм р. Бара 27.10.2020 14:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3039 BG1OS00611MS040 р. Шаварна преди вливане в р.Осъм р. Бара 24.11.2020 15:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0134 BG1OS00715MS050 р. Осъм след гр. Ловеч р. Осъм 24.06.2020 11:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0134 BG1OS00715MS050 р. Осъм след гр. Ловеч р. Осъм 07.07.2020 13:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0134 BG1OS00715MS050 р. Осъм след гр. Ловеч р. Осъм 13.08.2020 10:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0134 BG1OS00715MS050 р. Осъм след гр. Ловеч р. Осъм 09.09.2020 13:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0134 BG1OS00715MS050 р. Осъм след гр. Ловеч р. Осъм 27.10.2020 13:00 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0134 BG1OS00715MS050 р. Осъм след гр. Ловеч р. Осъм 24.11.2020 14:05 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3855 BG1OS00728МС1020 р. Бели Осъм преди вливане в р.Черни Осъм, гр. Троян / мост на изход от Троян-посока Ловеч/ р. Бели Осъм 21.01.2020 12:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3855 BG1OS00728МС1020 р. Бели Осъм преди вливане в р.Черни Осъм, гр. Троян / мост на изход от Троян-посока Ловеч/ р. Бели Осъм 18.02.2020 13:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0191 BG1RL00231MS050 р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при с. Острица р. Черни Лом 22.01.2020 12:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004
Дунавски район 0191 BG1RL00231MS050 р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при с. Острица р. Черни Лом 05.02.2020 11:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004
Дунавски район 0191 BG1RL00231MS050 р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при с. Острица р. Черни Лом 11.03.2020 11:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004
Дунавски район 0183 BG1RL09391MS100 р. Бели Лом след гр. Разград р. Русенски Лом 14.01.2020 12:40 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0183 BG1RL09391MS100 р. Бели Лом след гр. Разград р. Русенски Лом 03.02.2020 12:30 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0183 BG1RL09391MS100 р. Бели Лом след гр. Разград р. Русенски Лом 09.03.2020 11:45 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3913 BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 21.01.2020 11:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004
Дунавски район 3913 BG1RL92231MS463 р. Черни Лом след ПСОВ Кардам 25.02.2020 13:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004
Дунавски район 0033 BG1WO00061MS030 р. Лом преди гр. Лом р. Лом 14.01.2020 14:45 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0033 BG1WO00061MS030 р. Лом преди гр. Лом р. Лом 10.02.2020 14:45 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0033 BG1WO00061MS030 р. Лом преди гр. Лом р. Лом 10.03.2020 14:45 0 <0.0005 0.0005 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3078 BG1WO00814MS071 яз. Расово - на стената яз. Расово 16.06.2020 14:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3078 BG1WO00814MS071 яз. Расово - на стената яз. Расово 07.07.2020 14:50 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3078 BG1WO00814MS071 яз. Расово - на стената яз. Расово 18.08.2020 14:20 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3078 BG1WO00814MS071 яз. Расово - на стената яз. Расово 01.09.2020 15:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3078 BG1WO00814MS071 яз. Расово - на стената яз. Расово 05.10.2020 14:15 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3078 BG1WO00814MS071 яз. Расово - на стената яз. Расово 17.11.2020 14:45 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0174 BG1YN04111MS050 р. Росица преди влив. в Янтра /при с. Поликраище/ р. Росица 01.06.2020 10:50 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0174 BG1YN04111MS050 р. Росица преди влив. в Янтра /при с. Поликраище/ р. Росица 01.07.2020 10:30 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0174 BG1YN04111MS050 р. Росица преди влив. в Янтра /при с. Поликраище/ р. Росица 03.08.2020 10:30 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.01 0.003 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0174 BG1YN04111MS050 р. Росица преди влив. в Янтра /при с. Поликраище/ р. Росица 02.09.2020 11:00 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0174 BG1YN04111MS050 р. Росица преди влив. в Янтра /при с. Поликраище/ р. Росица 05.10.2020 11:00 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0174 BG1YN04111MS050 р. Росица преди влив. в Янтра /при с. Поликраище/ р. Росица 09.11.2020 12:00 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 0174 BG1YN04111MS050 р. Росица преди влив. в Янтра /при с. Поликраище/ р. Росица 30.11.2020 10:45 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3225 BG1YN86291MS310 р. Веселина преди вливане на р. Златарица, на шос. мост р. Джулюница /начало р. Веселина/ 15.01.2020 11:30 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район 3225 BG1YN86291MS310 р. Веселина преди вливане на р. Златарица, на шос. мост р. Джулюница /начало р. Веселина/ 04.02.2020 11:30 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Черноморски район 0215 BG2KA08939MS028 р. Врана - след гр.Търговище р. Врана 12.08.2020 10:40 0 <0.1 0.1 ВВЛМ 1027/2018
Черноморски район 3129 BG2KA863MS040 р. Поройна - с. Р. Димитриево р. Поройна 04.08.2020 12:40 0 <0.1 0.1 ВВЛМ 1027/2018
Източнобеломорски район 3736 BG3AR00085MS0282 р. Черна - след ГПСОВ, гр. Смолян р. Черна 07.01.2020 09:15 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 3736 BG3AR00085MS0282 р. Черна - след ГПСОВ, гр. Смолян р. Черна 10.02.2020 15:45 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0411 BG3AR00133MS0020 яз.Ивайловград – стена яз. Ивайловград 20.05.2020 15:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0411 BG3AR00133MS0020 яз.Ивайловград – стена яз. Ивайловград 09.06.2020 13:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0411 BG3AR00133MS0020 яз.Ивайловград – стена яз. Ивайловград 14.07.2020 13:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.1 0.1 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0411 BG3AR00133MS0020 яз.Ивайловград – стена яз. Ивайловград 11.08.2020 13:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0411 BG3AR00133MS0020 яз.Ивайловград – стена яз. Ивайловград 16.09.2020 12:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0411 BG3AR00133MS0020 яз.Ивайловград – стена яз. Ивайловград 20.10.2020 14:25 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0411 BG3AR00133MS0020 яз.Ивайловград – стена яз. Ивайловград 03.11.2020 13:25 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 3404 BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * р. Селска река 13.01.2020 15:40 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.05 0.01 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 3404 BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * р. Селска река 17.02.2020 15:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.05 0.01 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 3404 BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * р. Селска река 11.03.2020 15:30 0 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.036 0.007 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0386 BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград р. Марица 19.05.2020 12:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0386 BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград р. Марица 08.06.2020 12:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0386 BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград р. Марица 13.07.2020 12:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0386 BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград р. Марица 10.08.2020 12:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0386 BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград р. Марица 14.09.2020 16:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0386 BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград р. Марица 05.10.2020 12:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0386 BG3MA01191MS0010 р.Марица – гр.Свиленград р. Марица 02.11.2020 12:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 2086 BG3MA02721MS0190 устие на р. Бедечка с. Буздуганово р. Бедечка 13.01.2020 12:00 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.084 0.013 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 2086 BG3MA02721MS0190 устие на р. Бедечка с. Буздуганово р. Бедечка 11.02.2020 10:15 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.086 0.014 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 2086 BG3MA02721MS0190 устие на р. Бедечка с. Буздуганово р. Бедечка 11.03.2020 11:55 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.12 0.02 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0309 BG3TU00013MS0010 р. Тунджа на моста за с. Срем р. Тунджа 26.05.2020 12:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0309 BG3TU00013MS0010 р. Тунджа на моста за с. Срем р. Тунджа 23.06.2020 14:15 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0309 BG3TU00013MS0010 р. Тунджа на моста за с. Срем р. Тунджа 14.07.2020 13:45 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0309 BG3TU00013MS0010 р. Тунджа на моста за с. Срем р. Тунджа 17.08.2020 15:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0309 BG3TU00013MS0010 р. Тунджа на моста за с. Срем р. Тунджа 28.09.2020 14:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0309 BG3TU00013MS0010 р. Тунджа на моста за с. Срем р. Тунджа 20.10.2020 13:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.055 0.009 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0309 BG3TU00013MS0010 р. Тунджа на моста за с. Срем р. Тунджа 23.11.2020 14:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.008 0.008 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0298 BG3TU00061MS0100 р. Мочурица преди вливане в р. Тунджа (гр. Ямбол) р. Мочурица 14.01.2020 10:55 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0298 BG3TU00061MS0100 р. Мочурица преди вливане в р. Тунджа (гр. Ямбол) р. Мочурица 12.02.2020 11:40 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0298 BG3TU00061MS0100 р. Мочурица преди вливане в р. Тунджа (гр. Ямбол) р. Мочурица 12.03.2020 10:50 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.03 0.03 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0297 BG3TU00659MS0108 р. Мочурица след гр. Карнобат р. Мочурица 06.01.2020 11:20 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Източнобеломорски район 0297 BG3TU00659MS0108 р. Мочурица след гр. Карнобат р. Мочурица 03.02.2020 14:00 0 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2856 BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) р. Доспат 06.01.2020 12:15 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2856 BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) р. Доспат 04.02.2020 11:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2856 BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) р. Доспат 21.05.2020 13:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2856 BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) р. Доспат 22.06.2020 16:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2856 BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) р. Доспат 15.07.2020 14:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2856 BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) р. Доспат 10.08.2020 13:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2856 BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) р. Доспат 29.09.2020 12:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2856 BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) р. Доспат 19.10.2020 13:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2856 BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) р. Доспат 09.11.2020 11:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2856 BG4ME00025MS360 р. Доспат при границата (при моста между с. Бръщен и с. Црънча) р. Доспат 07.12.2020 12:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0432 BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) р. Места 07.01.2020 11:05 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0432 BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) р. Места 04.02.2020 13:15 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0432 BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) р. Места 09.03.2020 12:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0432 BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) р. Места 20.05.2020 13:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0432 BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) р. Места 02.06.2020 11:15 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0432 BG4ME00043MS110 р.Места преди границата(след вливане на р.Мътница) р. Места 14.07.2020 11:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3277 BG4ME00292MS903 Язовир Доспат – район на садки Салвелинус Рея фиш яз. Доспат 22.06.2020 13:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3277 BG4ME00292MS903 Язовир Доспат – район на садки Салвелинус Рея фиш яз. Доспат 28.07.2020 15:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3277 BG4ME00292MS903 Язовир Доспат – район на садки Салвелинус Рея фиш яз. Доспат 24.08.2020 12:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3277 BG4ME00292MS903 Язовир Доспат – район на садки Салвелинус Рея фиш яз. Доспат 28.09.2020 13:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3277 BG4ME00292MS903 Язовир Доспат – район на садки Салвелинус Рея фиш яз. Доспат 28.10.2020 13:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3277 BG4ME00292MS903 Язовир Доспат – район на садки Салвелинус Рея фиш яз. Доспат 23.11.2020 12:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3277 BG4ME00292MS903 Язовир Доспат – район на садки Салвелинус Рея фиш яз. Доспат 07.12.2020 14:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3318 BG4ME00299MS407 р. Доспат при с. Сърница, преди вливане в яз. Доспат р. Доспат 13.01.2020 13:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3318 BG4ME00299MS407 р. Доспат при с. Сърница, преди вливане в яз. Доспат р. Доспат 24.02.2020 12:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3318 BG4ME00299MS407 р. Доспат при с. Сърница, преди вливане в яз. Доспат р. Доспат 11.03.2020 12:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.01 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2984 BG4ME00478MS170 р. Златарица преди устие р. Златарица 15.01.2020 13:15 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2984 BG4ME00478MS170 р. Златарица преди устие р. Златарица 05.02.2020 13:15 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2984 BG4ME00478MS170 р. Златарица преди устие р. Златарица 10.03.2020 10:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2397 BG4ME00486MS401 р. Седрач преди устие, мост за с. Годлево (мост за сметището на Разлог) р. Седрач 03.06.2020 13:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2397 BG4ME00486MS401 р. Седрач преди устие, мост за с. Годлево (мост за сметището на Разлог) р. Седрач 13.07.2020 13:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2397 BG4ME00486MS401 р. Седрач преди устие, мост за с. Годлево (мост за сметището на Разлог) р. Седрач 05.08.2020 14:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3472 BG4ME02661MS915 яз. Широка поляна яз. Широка поляна 10.06.2020 14:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3472 BG4ME02661MS915 яз. Широка поляна яз. Широка поляна 22.07.2020 14:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3472 BG4ME02661MS915 яз. Широка поляна яз. Широка поляна 18.08.2020 13:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3472 BG4ME02661MS915 яз. Широка поляна яз. Широка поляна 28.09.2020 16:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3472 BG4ME02661MS915 яз. Широка поляна яз. Широка поляна 28.10.2020 16:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3472 BG4ME02661MS915 яз. Широка поляна яз. Широка поляна 23.11.2020 14:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3472 BG4ME02661MS915 яз. Широка поляна яз. Широка поляна 07.12.2020 15:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2980 BG4ST00622MS900 р.Петровска преди устие р. Петровска 14.01.2020 10:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2980 BG4ST00622MS900 р.Петровска преди устие р. Петровска 10.02.2020 10:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2980 BG4ST00622MS900 р.Петровска преди устие р. Петровска 04.03.2020 13:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3740 BG4ST00623MS403 р. Пиринска Бистрица при границата (с. Ново Ходжово) р. Пиринска Бистрица 14.01.2020 11:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3740 BG4ST00623MS403 р. Пиринска Бистрица при границата (с. Ново Ходжово) р. Пиринска Бистрица 10.02.2020 11:15 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3740 BG4ST00623MS403 р. Пиринска Бистрица при границата (с. Ново Ходжово) р. Пиринска Бистрица 04.03.2020 14:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3740 BG4ST00623MS403 р. Пиринска Бистрица при границата (с. Ново Ходжово) р. Пиринска Бистрица 19.05.2020 14:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3740 BG4ST00623MS403 р. Пиринска Бистрица при границата (с. Ново Ходжово) р. Пиринска Бистрица 15.06.2020 11:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3740 BG4ST00623MS403 р. Пиринска Бистрица при границата (с. Ново Ходжово) р. Пиринска Бистрица 06.07.2020 10:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0464 BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) р. Струма 06.01.2020 11:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0464 BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) р. Струма 03.02.2020 11:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0464 BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) р. Струма 11.03.2020 11:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0464 BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) р. Струма 19.05.2020 14:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0464 BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) р. Струма 01.06.2020 14:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0464 BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) р. Струма 01.07.2020 13:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2996 BG4ST00632MS780 р. Мелнишка преди устие (Е79) р. Мелнишка 10.06.2020 12:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2996 BG4ST00632MS780 р. Мелнишка преди устие (Е79) р. Мелнишка 06.07.2020 13:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.057 0.02 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0462 BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) р. Струмешница 06.01.2020 14:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0462 BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) р. Струмешница 03.02.2020 13:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0462 BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) р. Струмешница 11.03.2020 13:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0462 BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) р. Струмешница 19.05.2020 13:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0462 BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) р. Струмешница 01.06.2020 12:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0462 BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) р. Струмешница 01.07.2020 11:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2458 BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно р. Струма 06.01.2020 16:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2458 BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно р. Струма 04.02.2020 15:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2458 BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно р. Струма 09.03.2020 13:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2458 BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно р. Струма 18.05.2020 19:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2458 BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно р. Струма 01.06.2020 16:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2458 BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно р. Струма 13.07.2020 16:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2458 BG4ST00691MS025 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно р. Струма 18.08.2020 14:15 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0437 BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ р. Струма 07.01.2020 11:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0437 BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ р. Струма 04.02.2020 13:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0437 BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ р. Струма 10.03.2020 10:35 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0437 BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ р. Струма 13.05.2020 15:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0437 BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ р. Струма 01.06.2020 12:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0437 BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ р. Струма 13.07.2020 11:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0437 BG4ST00697MS120 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ р. Струма 17.08.2020 11:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3003 BG4ST06539MS300 р. Струма след гр.Симитли, шос. мост на Е79 в м.Орловец р. Струма 08.06.2020 10:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3003 BG4ST06539MS300 р. Струма след гр.Симитли, шос. мост на Е79 в м.Орловец р. Струма 07.07.2020 14:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3294 BG4ST06733MS401 р. Струма след р. Банщица, с. Гирчевци р. Струма 06.01.2020 14:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3294 BG4ST06733MS401 р. Струма след р. Банщица, с. Гирчевци р. Струма 03.02.2020 15:45 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3294 BG4ST06733MS401 р. Струма след р. Банщица, с. Гирчевци р. Струма 05.03.2020 08:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0445 BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) р. Драговищица 15.01.2020 10:45 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0445 BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) р. Драговищица 12.02.2020 11:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0445 BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) р. Драговищица 11.03.2020 19:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0445 BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) р. Драговищица 18.05.2020 16:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0445 BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) р. Драговищица 25.06.2020 09:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0445 BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) р. Драговищица 28.07.2020 10:15 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0445 BG4ST06789MS200 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) р. Драговищица 18.08.2020 10:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 06.01.2020 13:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 06.01.2020 15:10 7 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 03.02.2020 14:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 03.02.2020 16:00 5 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 09.03.2020 14:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.0005 0.0005 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 09.03.2020 16:10 5 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.0005 0.0005 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 19.05.2020 08:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 19.05.2020 09:50 5 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 02.06.2020 14:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 02.06.2020 15:50 5 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 13.07.2020 13:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 13.07.2020 14:30 5 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 18.08.2020 11:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2861 BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба яз. Пчелина 18.08.2020 12:50 5 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.001 0.001 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2991 BG4ST06949MS910 р. Светля преди устие р. Светля 29.06.2020 16:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.2 0.2 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.2 0.2 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.5 0.5 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2991 BG4ST06949MS910 р. Светля преди устие р. Светля 14.07.2020 10:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2991 BG4ST06949MS910 р. Светля преди устие р. Светля 17.08.2020 16:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3002 BG4ST06959MS140 р. Струма на моста при с.Прибой, след вливане на р.Арката, преди яз.Пчелина р. Струма 13.05.2020 13:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3002 BG4ST06959MS140 р. Струма на моста при с.Прибой, след вливане на р.Арката, преди яз.Пчелина р. Струма 01.06.2020 14:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3002 BG4ST06959MS140 р. Струма на моста при с.Прибой, след вливане на р.Арката, преди яз.Пчелина р. Струма 14.07.2020 12:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3002 BG4ST06959MS140 р. Струма на моста при с.Прибой, след вливане на р.Арката, преди яз.Пчелина р. Струма 17.08.2020 13:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0439 BG4ST06981MS340 р. Конска преди вливане в р. Струма р. Конска 07.01.2020 12:50 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0439 BG4ST06981MS340 р. Конска преди вливане в р. Струма р. Конска 04.02.2020 11:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 0439 BG4ST06981MS340 р. Конска преди вливане в р. Струма р. Конска 10.03.2020 09:10 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2449 BG4ST06991MS100 р. Струма при гр. Перник, след кв. Църква, преди устие на р. Рударска р. Струма 13.05.2020 17:00 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2449 BG4ST06991MS100 р. Струма при гр. Перник, след кв. Църква, преди устие на р. Рударска р. Струма 29.06.2020 14:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.2 0.2 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.2 0.2 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.5 0.5 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2449 BG4ST06991MS100 р. Струма при гр. Перник, след кв. Църква, преди устие на р. Рударска р. Струма 30.07.2020 17:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3441 BG4ST65333MS403 р. Струма преди вливане на р. Белишка/Шашка р. Струма 10.06.2020 13:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3441 BG4ST65333MS403 р. Струма преди вливане на р. Белишка/Шашка р. Струма 06.07.2020 14:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2478 BG4ST65339MS055 р. Струма преди гр.Кресна р. Струма 08.06.2020 11:30 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 2478 BG4ST65339MS055 р. Струма преди гр.Кресна р. Струма 07.07.2020 12:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3755 BG4ST65811MS406 р. Рилска преди устие, мост на Е79 София-Кулата р. Рилска 07.01.2020 14:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3755 BG4ST65811MS406 р. Рилска преди устие, мост на Е79 София-Кулата р. Рилска 03.02.2020 18:40 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район 3755 BG4ST65811MS406 р. Рилска преди устие, мост на Е79 София-Кулата р. Рилска 04.03.2020 16:20 0 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте