одобрен

Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени след влизането в сила на ЗПСК

Уникален идентификатор:  2e49b110-a07c-4837-80e2-00cbb46091c7

Описание:

Партида D

общинска собственост приватизация Община Разград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 11:01:01
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-14 11:01:01

Досие №

Договор

За продажба на

Данни за купувач

Договорена цена

1 7/15/2002 Младежки дом ЕТ"Антон Пеев", предст. от Антон Йорданов Пеев 172200
2 12/28/2004 Поземлен имот от 5001 кв.м. "Ники - 2001" ЕООД, предст. от Николай Неделчев Цонев 130000
3 12/28/2004 Поземлен имот от 3000 кв.м. "Ауто Стар" ЕООД, предст. от Станчо Василев Цонев 46000
4 2/15/2005 Кафе-аперитив 187440
5 6/20/2005 УПИ №XIV-2963 КВ.190 75000
6 11/9/2005 партерно помещение, блок ППП-3 120000
7 9/30/2005 комплекс "Езерото" "ГЛОБАЛ-ГРУП" ООД 124200
8 11/28/2007 УПИ №IX-68 ЕТ "НИКИ-71-Николай Цонев" 46000
9 11/28/2007 УПИ №VIII-68 ЕТ "НИКИ-71-Николай Цонев" 106000