одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  2e7e6991-e2be-4392-ace1-821557b346af

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 17:42:36
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-13 17:42:36