одобрен

Регистър издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания - Община Грамада

Уникален идентификатор:  2e8f28d8-6dbd-43fc-9970-86f5bdfacafc

Описание:

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания от Община Грамада

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-03 16:10:39
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-12-03 16:11:42
  • Последно променил: tsetsa_tsekova

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

от Община Грамада
Дата Иниц.на лицето притеж.картата Валидна от (дата) Валидна до (дата)
01. 27.12.2018 г. Н.Д.И 27.12.2018г 27.12.2021г.
02. 28.12.2018г. И.П.С. 28.12.2018 г. 01.10.2021 г.
03. 21.01.2019 г. Д.С.В 21.01.2019 г. 01.02.2021г.
09. 08.02.2019 г. И.Т.Б. 08.02.2019 г. 01.11.2020г.
12. 08.02.2019г. В.П.М. 08.02.2019г. 01.10.2019г.
05. 13.02.2019г. С.С.М 13.02.2019г. 15.02.2022г.
06. 14.02.2019г. П.Д.М 14.02.2019г. 01.12.2019г.
07. 21.02.2019г. С.Т.Й. 21.02.2019г. 24.02.2022г.
10. 03.05.2019г. Н.И.П 03.05.2019г. 01.10.2020г.
11. 31.07.2019г. В.П.И. 31.07.2019г. 01.10.2020г.
12. 16.09.2019г. Д.Ц.П. 16.09.2019г. 15.09.2022г.
13. 02.12.2019г. В.П.М. 02.12.2019г. 01.10.2020 г.