одобрен

2018

Уникален идентификатор:  2ec8f5b9-4656-442e-98e2-9cdc86aae958

обществени поръчки ЦОП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 11:03:44
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-09 11:03:44

Обект на обществената поръчка

Предмет

Срок на действие на рамковото споразумение (РС)

Доставка Доставка на леки автомобили 36 месеца
Доставка Доставка на компютри и периферни устройства 18 месеца
Доставка Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства 24 месеца
Доставка Доставка на копирна хартия 18 месеца
Доставка Доставка на автомобилно гориво 24 месеца
Доставка Доставка на софтуер за операционни системи и приложен софтуер за създаване, редактиране и форматиране на електронни документи 24 месеца
Услуга Техническа поддръжка и ремонт на леки автомобили 24 месеца
Услуга Осигуряване на самолетни билети 24 месеца