одобрен

13.01.2020 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  2f319b08-62be-4892-97bd-437028f1dc23

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 15:28:04
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-01-15 15:28:04

Населено място / Пункт

SO2

NO2

ФПЧ10

CO

O3

ПС за СЧН ПС за СДН ПС за СЧН ПС за СДН 8ч норма ПИН
350.0 µg/m3 125.0 µg/m3 200.0 µg/m3 50.0 µg/m3 10.0 mg/m3 180.0 µg/m3
Благоевград 1.33
Бургас - кв. Долно Езерово 1.17
Г.Оряховица 2.72
Враца - ЖП Гара 1.4
Видин 2 2.44
Плевен – НУ Патриарх Евтимий 1.88
Пловдив - Каменица 1.49
Пловдив - ж.к. Тракия 2.05
Русе - Възраждане 2.1
Смолян - Библиотеката 1.29
София - Надежда 1.22
София - Хиподрума 1.28
София - ИАОС/Павлово 1.05
София - Младост 1.04
Кърджали - Студен Кладенец 1.22
Шумен 1.8