одобрен

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

Уникален идентификатор:  2f41b4c8-1dc0-43d5-89f1-13f772b0a47a

Описание:

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-20 13:47:54
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-08-20 13:47:54

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

Олимпиада Училище град/село брой ученици, участвали в национален кръг, които не са лауреати на олимпиадатаили медалисти от МО и балканиади брой ученици, които са лауреати на олимпиадата брой медалисти от МО и балканиади през 2017 г., които не са лауреати на съответната олимпиада през 2018 г.
Начален етап на образование
Второ ОУ "Хр. Смирненски" Сандански 1
НУ "Я.Сандански" Разлог 1
Български език и литература
ПГ „Пейо Яворов“ Петрич 0 1
ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ Благоевград 2
ПМГ „Яне Сандански“ Гоце Делчев 1
ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ Благоевград 1
Английски език
СУ "Св.св.Кирил и Методий" Якоруда 1
ЕГ "Акад.Людмил Стоянов" Благоевград 1
Немски език
ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград 2 1
Френски език
ЕГ "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград 16
Испански език
НХГ Благоевград 2
Италиански език
Руски език
СУИЧЕ "Св.Климент Охридски" Благовград 1 1
ПМГ "Яне Сандански" Гоце Делчев 1
Математика
Информатика
Информационни технологии
ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 2 2
ПМГ „Яне Сандански“ Гоце Делчев 1
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Гоце Делчев 2
СУ "Св.Паисий Хилендарски" с.Абланица 1
Математическа лингвистика
ПМГ "Ак.С.Корольов" Благоевград 4
Философия
ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 2
История и цивилизация
Първо основно училище „Св. Климент Охридски" Сандански 1
ОУ „Никола Парапунов“ Разлог 2
III ОУ „Димитър Талев“ Благоевград 2
1.ОУ„Св. св. Кирил и Методий Гоце Делчев 2
Второ ОУ „Христо Смирненски“ Сандански 1
География и икономика
I ОУ“Св. Кл. Охридски“ Сандански 1
ПМГ „Акад. С. Корольов“ Благоевград 1
ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ Благоевград 1
Гражданско образование
НХГ "Св.св.Кирил и Методий" Благоевград 1
ЗПГ "Климент Тимирязев" Сандански 2
Физика
Астрономия
ПМГ "Яне Сандански" Гоце Делчев 0 0 1
ЕГ "Акд. Л. Стоянов" Благоевград 1
Химия и опазване на околната среда
ПМГ " Акад. С. Корольов" Благоевград 3
Биология и здравно образование
ПМГ " Акад. С. Корольов" Благоевград 2
1 ОУ „Св. Климент Охридски“ Сандански 2
ПМГ „Яне Сандански“ Гоце Делчев 1
ПГ „Пейо Крачолов Яворов“ Петрич 3
Техническо чертане
Начален етап на образование
ОУ "Св. Климент Охридски" Бургас 1
ОУ "П. Р. Славейков" Бургас 1
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Бургас 1
Български език и литература
АЕГ „Гео Милев“ Бургас 1
НЕГ „Гьоте“ Бургас 1
ОУ „Антон Страшимиров“ Бургас 1
ОУ „Георги Бенковски“ Бургас 1
ОУ „Найден Геров“ Бургас 1
ПГЧЕ „Васил Левски“ Бургас 1
ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Бургас 3
СУ „Димчо Дебелянов“ Бургас 1
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Карнобат 1
Английски език
ППМГ "Акад. Н.Обрешков" Бургас 2
СУ "Св.св.Кирил и Методий" Карнобат 1
Немски език
ЕГ "Гьоте" Бургас 3
Френски език
ПГРЕ "Г.Ст.Раковски" Бургас 15
Испански език
ПГРЕ "Г.Ст.Раковски" Бургас 6
Италиански език
ПГРЕ "Г.Ст.Раковски" Бургас 3
Руски език
ПГЧЕ "Васил Левски" Бургас 11 1
Професионална търговска гимназия Бургас 3
СУ "Св.св.Кирил и Методий" Бургас 3
СУ "Л. Каравелов" Несебър 3
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" Бургас 1
АЕГ "Гео Милев" Бургас 1
Математика
ППМГ "Ак.Н.Обрешков" Бургас 11
Информатика
ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 1
Информационни технологии
ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 2 1
ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" Бургас 4
Математическа лингвистика
ППМГ "Ак.Н.Обрешков" Бургас 5 1
Философия
ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 1
НЕГ "Гьоте" Бургас 1
История и цивилизация
ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Бургас 1
География и икономика
ОУ „Братя Миладинови“ Бургас 1
Професионална търговска гимназия Бургас 1
ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас 0 1
Гражданско образование
ОУ "Хр. Смирненски" Карнобат 1
Физика
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" Бургас 10 2
АЕГ "Гео Милев" Бургас 1 1
Астрономия
ППМГ"Акад.Н.Обрешов" Бургас 9
Химия и опазване на околната среда
ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 1
Биология и здравно образование
ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 3 1
Техническо чертане
ОУ "Св. Климент Охридски" Бургас 2
ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 4
ПГМЕЕ Бургас 5
Начален етап на образование
СУ "Гео Милев" Варна 1
VII СУ "Найден Геров" гр. Варна 1
Български език и литература
ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ Варна 1
МГ „Д-р Петър Берон“ Варна 2
СУХНИ „Константин Преславски“ Варна 1
Английски език
МГ "Д-р Петър Берон" Варна 5
Немски език
ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ Варна 8 1
Първа езикова гимназия Варна 10 1
МГ "Д-р Петър Берон" Варна 1
Френски език
IV ЕГ Варна 16
Испански език
IV ЕГ Варна 4
Италиански език
Руски език
МГ "Д-р Петър Берон" Варна 2 1
СУ "Гео Милев" Варна 2
СУ "Димчо Дебелянов" Варна 3
СУЕО "А.С.Пушкин" Варна 5
ЧСУ „Юрий Гагарин“ Варна 3
Математика
МГ "Д-р Петър Берон" гр. Варна 10
Информатика
МГ "Д-р Петър Берон" Варна 24 1
Информационни технологии
IT гимназия "Екзюпери" Варна 1
ЧОУ "Малкият принц" Варна 1
СУ "Васил Левски" Вълчи дол 1
МГ "Д-р Петър Берон" Варна 3 1
Математическа лингвистика
ГПЧЕ "Йоан Екзарх" гр. Варна 2
МГ "Д-р Петър Берон" гр. Варна 9
Първа Езикова Гимназия гр. Варна 9
Философия
МГ "Д-р Петър Берон" Варна 4 1
История и цивилизация
ОУ „Добри Чинтулов“ Варна 1
ОУ „Петко Р. Славейков“ Варна 1
ОУ „Г. С. Раковски“ Варна 1
МГ „Д-р Петър Берон“ Варна 1
География и икономика
СУЕО „Ал. С. Пушкин“ Варна 1
МГ „Д-р П. Берон“ Варна 2 1
Гражданско образование
ОУ "П.Р.Славейков" Варна 1
Първа езикова гимнация Варна 1
Физика
МГ "Д-р Петъп Берон" Варна 11 1
Първа езикова гимназия Варна 1
Астрономия
МГ "Д-р Петър Берон" Варна 12
НУИ "Добри Христов" Варна 1
ГПЧЕ "Йоан Екзарх" Варна 1
Химия и опазване на околната среда
МГ "Д-р Петър Берон" Варна 4
Първа езикова гимназия Варна 1
ОУ "П. Р. Славейков" Варна 1
Биология и здравно образование
Техническо чертане
ПТГ Варна 6 2
Начален етап на образование
СУ "Емилиян Станев" Велико Търново 1
СУ "Цветан Радославов" гр. Свищов 1
ОУ "Бачо Киро" Велико Търново 1
Български език и литература
ПМГ „Васил Друмев“ Велико Търново 1
Английски език
ПЕГ "Проф.д-р Асен Златаров" Велико Търново 2
ЧПГ "АК -Аркус" Велико Търново 1
ПМГ „Васил Друмев” Велико Търново 1
СУ „Цанко Церковски” Полски Тръмбеш 2
СУ "Николай Катранов" Свищов 1
Немски език
ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Велико Търново 4
Френски език
ПЕГ "Проф.д-р А. Златаров" Велико Търново 4
Испански език
ПЕГ "Проф.д-р А. Златаров" Велико Търново 10
Италиански език
Руски език
ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД В. Търново 2
ПМГ „Васил Друмев“ В. Търново 1
ПЕГ "Проф.д-р Ас.Златаров" В. Търново 1
Математика
ПМГ "Васил Друмев" гр. Велико Търново 1
Информатика
ПМГ "Васил Друмев" Велико Търново 1
Информационни технологии
ПМГ "Васил Друмев" Велико Търново 4
Математическа лингвистика
СУ Николай Катранов" гр. Свищов 1
Философия
СУ "Николай Катранов" Свищов 1
История и цивилизация
ОУ „Бачо Киро“ Велико Търново 1
География и икономика
ОУ „Св. Климент Охридски“ Павликени 1
Американски колеж „Аркус“ Велико Търново 1
Гражданско образование
Физика
ОУ "Бачо Киро" Велико Търново 1
ПМГ "Васил Друмев" Велико Търново 1
Астрономия
ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД Велико Търново 1
ПМГ "Васил Друмев" Велико Търново 1
Химия и опазване на околната среда
ПМГ "Васил Друмев" В. Търново 4
Биология и здравно образование
ОУ „Бачо Киро“ В. Търново 1
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ В. Търново 1
ПМГ "Васил Друмев" В. Търново 1
Техническо чертане
ОУ "Николай Катранов" Свищов 2
ПГЕЕ"М. В. Ломоносов" Горна Оряховица 1
Начален етап на образование
ОУ "Любен Каравелов" Видин 1
Български език и литература
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Видин 1
Английски език
ППМГ “Екзарх Антим I” Видин 2
ГПЧЕ "Йордан Радичков" Видин 3
Немски език
Френски език
ГПЧЕ „Йордан Радичков“, Видин 4
Испански език
Италиански език
Руски език
Математика
Информатика
Информационни технологии
Математическа лингвистика
ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 1
Философия
История и цивилизация
ППМГ „Екзарх Антим I“ Видин 2
География и икономика
СУ „Св. св. К. и Методий“ Видин 1
ГПЧЕ „Йордан Радичков“ Видин 1
Гражданско образование
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Брегово 2
Физика
ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 1
Астрономия
Химия и опазване на околната среда
ППМГ "Екзарх Антим І" Видин 1
Биология и здравно образование
ППМГ "Екзарх Антим І" Видин 2
Техническо чертане
Начален етап на образование
НУ "Ив.Вазов" Враца 1
НУ "Св. Софроний Врачански" Враца 1
Български език и литература
ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Враца 9
СУ „Христо Ботев“ Враца 2
Английски език
Немски език
Френски език
Испански език
ПЕГ "Йоан Екзарх" Враца 2 1
Италиански език
Руски език
СУ "Козма Тричков" Враца 1
СУ "Христо Ботев" Козлодуй 1
Математика
Информатика
Информационни технологии
ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 5
Математическа лингвистика
ПМГ "Акад.Ив.Ценов" гр. Враца 1
Философия
СУ "Хр.Ботев" Козлодуй 1
ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 1
История и цивилизация
ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Враца 1
География и икономика
СУ „Христо Ботев“ Враца 2
ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Враца 1
Гражданско образование
ОУ "Васил Левски" Враца 10
СУ "Хр. Ботев" Враца 1
СУ "Козма Тричков" Враца 1
Физика
ППМГ "Акд. Иван Ценов" Враца 6
Астрономия
ППМГ "Акд. Иван Ценов" Враца 1
СУ "Христо Ботев" Враца 2
Химия и опазване на околната среда
ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 1
Биология и здравно образование
ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 6
Техническо чертане
ОУ "Св. Кл. Охридски" Бяла Слатина 1
Начален етап на образование
ОУ "Стефан Пешев" гр. Севлиево 1
Български език и литература
НАГ Габрово 1
ОУ „Ран Босилек“ Габрово 1
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ Габрово 1
Английски език
ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" Габрово 2
СУ "Васил Левски" Севлиево 1
Нац. Априловска гимназия Габрово 2
Немски език
Френски език
Испански език
НАГ Габрово 1
ПМГ Габрово 1
Италиански език
Руски език
Математика
ПМГ "Ак. Ив. Гюзелев" гр. Габрово 1 1
Информатика
ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 12 1
Информационни технологии
ПТГ "Д-р Никола Василиади" Габрово 2
Математическа лингвистика
Философия
НАГ Габрово 2
История и цивилизация
География и икономика
СУ „Васил Левски“ Севлиево 1
Гражданско образование
СУ " П.Р.Славейков" Трявна 1
Физика
ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 2 1
Астрономия
ПМГ "Акд. Иван Гюзелев" Габрово 1
Химия и опазване на околната среда
ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 1
Биология и здравно образование
ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 1
Техническо чертане
СУ "В. Левски" Севлиево 2
ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 9
ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" Севлиево 2
Начален етап на образование
СУ "Св. Климент Охридски" Добрич 1
Български език и литература
СУ „Никола Вапцаров“ Генерал Тошево 1
ЕГ „Гео Милев“ Добрич 3
СУ „Любен Каравелов“ Добрич 1
СУ „Петко Рачов Славейков“ Добрич 1
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Добрич 1
Английски език
ЕГ “Гео Милев” Добрич 1
ЕГ "Гео Милев" Добрич 7
Немски език
ЕГ "Гео Милев" Добрич 8
Френски език
Испански език
Италиански език
Руски език
ЕГ "Гео Милев" Добрич 2
СУ "Хр. Смирненски" с.Оброчище 1
Математика
Информатика
Информационни технологии
ЕГ "Гео Милев" Добрич 8
Основно училище "Стефан Караджа" Добрич 4
ОУ "Хан Аспарух" Добрич 2
СУ "Любен Каравелов" Добрич 2
ЧПГТП "Райко Цончев" Добрич 2
Математическа лингвистика
Философия
История и цивилизация
ПМГ „Иван Вазов“ Добрич 1
СУ „Любен Каравелов“ Добрич 1
География и икономика
ОУ „Йордан Йовков“ Каварна 1
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Добрич 1
ЕГ „Гео Милев“ Добрич 1 1
СУ „Н. Й. Вапцаров“ Генерал Тошево 1
Гражданско образование
Физика
ЕГ "Гео Милев" Добрич 2
ПМГ "Иван Вазов" Добрич 1
Астрономия
Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
Техническо чертане
Начален етап на образование
СУ "Васил Левски" гр. Крумовград 1
СУ " Отец Паисий" Кърджали 1
Български език и литература
СУ „Отец Паисий“ Кърджали 1
Английски език
ЕГ "Христо Ботев" Кърджали 1
СУ „Петко Рачов Славейков“ Кърджали 5
ЕГ „Христо Ботев” Кърджали 1
СУ "Никола Й. Вапцаров" Момчилград 1
Немски език
ЕГ "Христо Ботев" Кърджали 8
Френски език
ЕГ „Хр. Ботев“, Кърджали 1
Испански език
Италиански език
Руски език
Математика
Информатика
Информационни технологии
СУ "Отец Паисий" Кърджали 6
Математическа лингвистика
ЕГ "Христо Ботев" гр. Кърджали 2
Философия
ЕГ "Христо Ботев" Кърджали 1
История и цивилизация
СУ „Никола Йонков Вапцаров“ Момчилград 1
ЕГ „Христо Ботев“ Кърджали 1
География и икономика
СУ „Отец Паисий“ Кърджали 1
Гражданско образование
СУ "Петко Рачов Славейков" Кърджали 1
Физика
СУ "Васил Левски" Крумовград 1
Астрономия
ЕГ "Христо Ботев" Кърджали 1
СУ "Васил Левски" Крумовград 1
Химия и опазване на околната среда
СУ "Васил Левски" Крумовград 1
Биология и здравно образование
Техническо чертане
Начален етап на образование
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Кюстендил 1
Български език и литература
I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Кюстендил 1
ЕГ „Д-р Петър Берон“ Кюстендил 2
ПГИМ „Йордан Захариев“ Кюстендил 1
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ Кюстендил 1
Английски език
ПМГ „Проф. Емапуил Иванов“ Кюстендил 1
Немски език
Френски език
Испански език
СУ "Св. П. Хилендарски" Дупница 4
Италиански език
Руски език
ПГ "Христо Ботев" Дупница 2
Математика
Информатика
Информационни технологии
Математическа лингвистика
Философия
История и цивилизация
ОУ „Проф. Марин Дринов“ Кюстендил 1
1.ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Кюстендил 1
География и икономика
ОУ „Евлоги Георгиев“ Дупница 1
ЕГ „Д-р П. Берон“ Кютендил 1
Гражданско образование
НУ "Св. Кл. Охридски" Кюстендил 1
ЕГ "Д-р Петър Берон" Кюстендил 1
Физика
Астрономия
ПМГ "Проф. Ем. Иванов" Кюстендил 2
Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
Техническо чертане
ПГ "Христо Ботев" Дупница 1
СУ "Св. Климент Охридски" Дупница 1
Начален етап на образование
СУ "Тодор Кирков" Ловеч 1
Български език и литература
ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ Ловеч 1
Английски език
Немски език
ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ Ловеч 2
Френски език
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" Ловеч 4
Испански език
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" Ловеч 1
Италиански език
Руски език
Математика
Информатика
Информационни технологии
Математическа лингвистика
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" гр. Ловеч 1
ППМГ гр. Ловеч 1
Философия
История и цивилизация
ОУ „Васил Левски“ Ловеч 1
География и икономика
ОУ „Васил Левски“ Ловеч 1
ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ Ловеч 2
Гражданско образование
ОУ "Хр. Никифоров" Ловеч 3
ОУ "Васил Левски" Ловеч 1
Физика
Астрономия
Химия и опазване на околната среда
ПЕГ "Екзарх Йосиф І" Ловеч 1
Биология и здравно образование
ОУ "Васил Левски" Ловеч 1
Техническо чертане
ПГМЕТ Троян 1
Начален етап на образование
IV ОУ "Ив. Вазов" гр. Монтана 1
Български език и литература
ПМПГ „Св. Климент Охридски“ Монтана 2
Английски език
ПГПЧЕ “Петър Богдан” Монтана 4 1
Немски език
ПГПЧЕ "Петър Богдан Монтана 7
Френски език
Испански език
Италиански език
Руски език
ПГПЧЕ "Петър Богдан" Монтана 4
Математика
Информатика
Информационни технологии
ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 2
Математическа лингвистика
Философия
История и цивилизация
География и икономика
Гражданско образование
ППМГ „Св. Кл. Охридски“ Монтана 1
Физика
Астрономия
СУ "Иван Вазов" Вършец 1
Химия и опазване на околната среда
ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 2
Биология и здравно образование
Техническо чертане
ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 1
Начален етап на образование
НУ "В. Друмев" Пазарджик 1
Български език и литература
ЕГ „Бертолт Брехт“ Пазарджик 1
Английски език
ПМГ "Константин Величков" Пазарджик 1
ЕГ "Бертолт Брехт" Пазарджик 1
Немски език
ЕГ "Б.Брехт" Пазарджик 11
Френски език
ЕГ „ Бертолд Брехт” Пазарджик 2
Испански език
Италиански език
Руски език
Математика
Информатика
Информационни технологии
ПМГ "Константин Велеичков" Пазарджик 14
Математическа лингвистика
Философия
История и цивилизация
ЕГ „Бертол Брехт“ Пазарджик 1
1.ОУ „Св. Климент Охридски“ Пазарджик 1
География и икономика
ОУ„Отец Паисий“ с. Попинци 1
ПМГ „ К. Величков“ Пазарджик 1
Гражданско образование
Физика
Астрономия
Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
ОУ „Иван Вазов“ с. Пашови 1
ПМГ "Константин Величков" Пазарджик 1
Техническо чертане
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велинград 1
ПГМЕТ Пазарджик 3
Начален етап на образование
ОУ "Св. Иван Рилски" Перник 1
Български език и литература
ГПЧЕ „Симеон Радев“ Перник 1
ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 1
Английски език
Немски език
ГПЧЕ "Симеон Радев" Перник 1
Френски език
Испански език
Италиански език
Руски език
Математика
Информатика
Информационни технологии
Професионална гимназия по икономика Перник 10 1
Математическа лингвистика
ГПЧЕ "Симеон Радев" гр. Перник 3
Философия
История и цивилизация
СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ Перник 1
ОУ „Св. Иван Рилски“ Перник 1
География и икономика
ПМГ „Христо Смирненски“ Перник 1
Гражданско образование
Физика
ПМГ "Христо Смирненски" Перник 1
ОУ "Св Иван Рилски" Перник 1
Астрономия
ПМГ "Христо Смирненски" Перник 1
Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
Техническо чертане
ОУ "Св. Иван Рилски" Перник 2
Начален етап на образование
СУ "Стоян Заимов" Плевен 1
Български език и литература
няма
Английски език
МГ "Гео Милев" Плевен 2
СУ "Д-р Петър Берон" Червен бряг 1
Немски език
ПГПЧЕ Плевен 1
Френски език
ГПЧЕ Плевен 3
Испански език
ГПЧЕ Плевен 2
Италиански език
Руски език
ПГПЧЕ Плевен 1 1