одобрен

Регистър на спортните клубове на територията на община Грамада

Уникален идентификатор:  2fdfb187-6939-4e6d-ae70-7984a8e6abb8

спортни клубове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 14:04:29
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-11-29 14:04:29

Регистър на спортните клубове на територията на община Грамада

№ по ред Име на клуба Вид спорт Лице за контакт тел.за връзка
1 ФК”Ботев” гр.Грамада футбол С. Бъчварски