Набор от данни:  Жътва

одобрен

Жътва 2018

Уникален идентификатор:  302e0dfa-57fd-4a50-9a73-1985cbe34b43

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-09-28 11:43:17
  • Създаден от: lyuben_petkov_stoyanov
  • Последна промяна: 2018-10-28 10:17:59
  • Последно променил: migrate_data

Община

култура

Засети площи дка

Пропаднали площи дка

Реколтирани площи дка

% на реколтирани площи

Производство тона

Среден добив кг/дка

Работили зърнокомбайни брой

Белене ечемик 3485 0 3485 100 2266 650 20
Белене маслодайна рапица 7370 0 7370 100 1474 200 30
Белене Пшеница 34754 1754 33000 100 19140 580 35
Гулянци ечемик 22300 0 22300 100 10035 450 17
Гулянци маслодайна рапица 26200 0 26200 100 11004 420 4
Гулянци Пшеница 79200 0 79200 100 43560 550 11
Долна Митрополия ечемик 10853 0 10853 100 4666.9 430 30
Долна Митрополия маслодайна рапица 30589 2000 28589 100 8577 300 25
Долна Митрополия Пшеница 122182 0 122182 100 61702 505 40
Долна Митрополия тритикале 55 0 55 100 33 600 1
Долни Дъбник ечемик 3550 0 3550 100 1597 450 12
Долни Дъбник маслодайна рапица 2100 0 2100 100 420 200 2
Долни Дъбник Пшеница 54000 0 54000 100 29700 550 47
Искър ечемик 5784 0 5784 100 3355 580 12
Искър маслодайна рапица 1692 0 1692 100 304.56 180 5
Искър Пшеница 38371 0 38371 100 24174 630 29
Искър тритикале 1000 0 1000 100 600 600 3
Кнежа ечемик 3185 0 3185 100 1433.25 450 17
Кнежа маслодайна рапица 4350 0 4350 100 913.5 210 5
Кнежа Пшеница 76040 0 76040 100 45852 603 31
Левски ечемик 11455 0 11455 100 6185 540 17
Левски маслодайна рапица 13870 0 13870 100 3190 230 9
Левски Пшеница 96788 0 96788 100 54201 560 26
Никопол ечемик 13900 0 13900 100 6950 500 13
Никопол маслодайна рапица 17000 0 17000 100 3400 200 23
Никопол Пшеница 74200 0 74200 100 37100 500 15
Плевен ечемик 36200 190.8 36009.2 100 19085 530 18
Плевен маслодайна рапица 38650 2019 36631 100 9594 262 25
Плевен Пшеница 157000 171.6 156828.4 100 62731 400 24
Плевен ръж 280 0 280 100 70 250 1
Плевен тритикале 1240 0 1240 100
Пордим ечемик 6500 0 6500 100 3055 470 4
Пордим маслодайна рапица 5900 0 5900 100 1652 280 18
Пордим Пшеница 50000 130.9 49869.1 100 24935 500 18
Пордим ръж 3500 0 3500 100 1225 350 3
Пордим тритикале 900 0 900 100 270 300 1
Червен бряг ечемик 8500 0 8500 100 3485 410 6
Червен бряг маслодайна рапица 4000 0 4000 100 1200 300 4
Червен бряг Пшеница 95865 145.6 95719.4 100 45945 480 33