одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Уникален идентификатор:  302f65ae-2d82-4b52-976a-f2ec55ef104d

Описание:

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни
увреждания

Никола Козлево община паркиране регистър увреждания хора РМС 436/2017 издадени карти

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-24 17:05:44
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2021-03-05 11:51:37
  • Последно променил: petar_ivanov_dimitrov

№ по ред

ЗАЯВЛЕНИЕ № / ДАТА

ТРИ ИМЕНА

ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ №

№ НА КАРТА

ВАЛИДНОСТ НА КАРТА

1 94-00-1267/24.07.2013г. АБТУЛА АБТУЛА 1188 2013-1 04.07.2014 год.
2 94-00-1291/26.07.2013Г. ГАЛИНА СТОЯНОВА 814 2013-2 15.05.2016 год.
3 94-00-2342/09.11.2013г. ЮСУФ ХАСАН 1736 2013-3 01.10.2015 год.
4 94-00-233/17.02.2014 г. АЛИ МУСТАФОВ 3097 2014-1 ПОЖИЗНЕНО
5 94-00-204/12.02.2014Г. АХМЕД МЕХМЕД 770 2014-2 01.05.2014 год.
6 94-00-913/30.05.2014Г. ХАТИДЖЕ НУРУЛА 445 2014-3 ПОЖИЗНЕНО
7 94-00-1037/24.06.2014Г. АБТУЛА АБТУЛА 1188 2014-4 ПОЖИЗНЕНО
8 94-00-1396/26.08.2014Г. НУРСЕЛ ФАХРЕДИН 279 2014-5 01.01.2016год.
9 94-00-1676/27.10.2014Г. АХМЕД МЕХМЕД 1661 2014-6 ПОЖИЗНЕНО
10 94-00-1838/01.12.2014Г. АХМЕД САЛИ 1617 2014-7 01.09.2015год.
11 94-00-1875/10.12.2014Г. ИВАН ИВАНОВ 554 2014-8 ПОЖИЗНЕНО
12 94-00-72/08.01.2015Г. ФИКРЕТ АЛИ 796 2015-1 01.05.2015год.
13 94-00-71/08.01.2015Г. ХАСАН КАДИР 258 2015-2 01.02.2015год.
14 94-00-734/15.04.2015Г. НАЙДЕН ДИМИТРОВ 1909 2015-3 01.11.2017Г.
15 94-00-764/22.04.2015Г. ДАНАИЛ ДЕЛЧЕВ 1914 2015-4 01.11.2017год.
16 94-00-983/26.05.2015Г. ФИКРЕТ АЛИ 856 2015-5 01.05.2018год.
17 94-00-1823/16.11.2015Г. ЮСУФ ХАСАН 1736 2015-6 ПОЖИЗНЕНО
18 94-00-1868/03.12.2015Г. НУРСЕЛ ФАХРЕДИН 2781 2015-7 01.11.2018год.
19 94-00-83/08.01.2016Г. ХАСАН КАДИР 2186 2016-1 01.12.2018год.
20 94-00-324/11.02.2016Г. МУСТАФА МУСТАФА 2180 2016-2 01.12.2018год.
21 94-00-371/15.02.2016Г. АТАНАС МАРИНОВ 821 2016-3 01.05.2016год.
22 94-00-429/25.02.2016Г. ИБРЯМ МЕХМЕД 110 2016-4 01.01.2017год.
23 94-00-432/25.02.2016Г. ФАНА ЗАМФИРОВА 461 2016-5 01.03.2017год.
24 94-00-493/08.03.2016Г. СТЕФАН ИВАНОВ 2455 2016-6 01.12.2016 год.
25 94-00-741/05.04.2016Г. РЕМЗИЕ ЮКЕШЕ 1081 2016-7 ПОЖИЗНЕНО
26 94-00-2654/06.10.2016Г. НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ 1488 2016-8 01.09.2019год.
27 94-00-2742/17.10.2016Г. АБИЛ ОСМАН 1311 2016-9 01.08.2018год.
28 94-00-2768/19.10.2016Г. МЕХМЕД НУРУЛА 813 2016-10 ПОЖИЗНЕНО
29 94-00-2814/25.10.2016Г. БЕХЧЕТ РЕДЖЕБ 1745 2016-11 01.10.2017год.
30 94-00-818/28.03.2017Г. ИБРЯМ МЕХМЕД 110 2017-1 ПОЖИЗНЕНО
31 94-00-1069/02.05.2017Г. СТЕФАН ИВАНОВ 294 2017-2 01.02.2020год.
32 94-00-1105/05.05.2017Г. ЯКУБ ОСМАН 108 2017-3 ПОЖИЗНЕНО
33 94-00-1483/13.07.2017Г. ШЕФКЕТ МЕХМЕД 720 2017-4 01.02.2020год.
34 94-00-1857/17.08.2017Г. АТАНАС МАРИНОВ 608 2017-5 ПОЖИЗНЕНО
35 94-00-2087/21.09.2017Г. ЮСУФ ЮСНЮ 2022 2017-6 2018/11/01
36 94-00-2456/15.11.2017Г. НАЙДЕН ДИМИТРОВ 1909 2017-7 2020/11/01
37 94-00-2463/17.11.2017Г. СЕЛИМЕ АДЕМ 906 2017-8 2019/05/01
38 94-00-2516/27.11.2017Г. АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ 2010 2017-9 2018/11/01
39 94-00-417/21.02.2018Г. АХМЕД МЕХМЕД 2234 2018-1 2020/12/01
40 94-00-639/04.04.2018Г. БЕХЧЕТ РЕДЖЕБ 1552 2018-2 2019/05/01
41 94-00-1003/04.06.2018Г. ФИКРЕТ АЛИ 920 2018-3 2021/05/01
42 94-00-1077/19.06.2018Г. ЙОВКО ХРИСТОВ 460 2018-4 2020/05/01
43 94-00-1260/23.07.2018Г. НЕЖДА АХМЕД 1145 2018-5 2019/06/01
44 94-00-1500/03.09.2018Г. АЛИ МУСТАФОВ 3097 2018-6 ПОЖИЗНЕНО
45 94-00-1751/16.10.2018Г. МУСТАФА МУСТАФА 345 2018-7 2020/02/01
46 94-00-1930/09.11.2018Г. АБИЛ ОСМАН 1660 2018-8 2021/10/01
47 94-00-1940/12.11.2018Г. СЕВДА НАСЪФ 2707 2018-9 ПОЖИЗНЕНО
48 94-00-1938/09.11.2018Г. РУМЯНКА ХРИСТОВА 1392 2018-10 2019/08/01
49 94-00-1980/26.11.2018г. АХМЕД МЕХМЕД ПО-В-1661 2018-11 ПОЖИЗНЕНО
50 94-00-1/02.01.2019г. АЛИСЕ ЯХЯ 1059 2019-1 ПОЖИЗНЕНО
51 94-00-147/11.01.2019г. СЕРКАН СЮЛЕЙМАН 2981 2019-2 2021/11/01
52 94-00-213/16.01.2019г. ЮРИ МИТЕВ 1356 2019-3 2019/08/01
53 94-00-225/16.01.2019г. ГЕОРГИ ТОДОРОВ 698 2019-4 2021/03/01
54 94-00-225/16.01.2019г. ИВАНКА ИВАНОВА 2221 2019-5 2019/08/01
55 94-00-330/28.01.2019г. ПЛАМЕН ПЕТРОВ 2011 2019-6 2019/11/01
56 94-00-337/29.01.2019г. ХАСАН КАДИР 2186 2019-7 ПОЖИЗНЕНО
57 94-00-349/31.01.2019г. ДЖЕМИЛ САЛИМ 1583 2019-8 ПОЖИЗНЕНО
58 94-00-374/06.02.2019г. МУСТАФА МУСТАФА 139 2019-9 2022/02/01
59 94-00-424/14.02.2019г. ГЕНОВЕВА КУНЧЕВА 925 2019-10 2020/05/01
60 94-00-450/22.02.2019г. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ 1413 2019-11 2021/09/01
61 94-00-497/07.03.2019г. ЮСУФ ЮСНЮ 98 2019-12 2022/01/01
62 94-00-918/22.05.2019г. СЕЛИМЕ АДЕМ 0851/059 2019-13 2020/05/01
63 94-00-1114/25.06.2019г. НАДЕЖДА АХМЕД 1178 2019-14 2020/06/01
64 94-00-1118/26.06.2019г. МЕХМЕД САЛИ 866 2019-15 2020/05/01
65 94-00-1207/11.07.2019г. МАРИАНА ИЛИЕВА 1054 2019-16 2021/06/01
66 94-00-1480/15.08.2019г. РУШУД АКИФ 1393 2019-17 ПОЖИЗНЕНО
67 94-00-2109/05.11.2019 ХРИСТО ХРИСТОВ 3455 2019-18 ПОЖИЗНЕНО
68 94-00-218419.11.2019 РУМЯНКА ХРИСТОВА 1658 2019-19 2020/09/01
69 94-00-2210/23.11.2019 НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ 1679 2019-20 2022/10/01
70 94-00-2188/20.11.2019 МЕХМЕД КАДИР 1072 2019-21 2020/06/01
71 94-00-6/03.01.2020 ИВАНКА СТАНЕВА 1558 2020-1 2020/09/01
72 94-00-55/08.01.2020 АТАНАС АТАНАСОВ 1481 2020-2 2021/09/01
73 94-00-8/06.01.2020 НАЙДЕН ДИМИТРОВ 1909 2020-3 ПОЖИЗНЕНО
74 94-00-106/13.01.2020 АЛИ КЯЗИМ 25 2020-4 ПОЖИЗНЕНО
75 94-00-217/22.01.2020 ЮЗДЖАН ЮМЕР 1934 2020-5 ПОЖИЗНЕНО
76 94-00-191/21.01.2020 ЦАНЮ ЦОНЕВ 2219 2020-6 ПОЖИЗНЕНО
77 94-00-310/27.01.2020 ИВАН СТЕФАНОВ 279 2020-7 ПОЖИЗНЕНО
78 94-00-309/27.01.2020 ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА 1671 2020-8 2021/10/01
79 94-00-307/27.01.2020 ПЛАМЕН ПЕТРОВ 2236 2020-9 2022/11/01
80 94-00-744/25.02.2020 ЯШАР ХАСАН 2255 2020-10 2022/11/01
81 94-00-792/04.03.2020 САБРИЯ МЕХМЕД 21192464246 2020-11 ПОЖИЗНЕНО
82 94-00-1006/20.03.2020 ХАМИД ХЮСЕИН 1339 2020-12 ПОЖИЗНЕНО
83 94-00-1198/09.04.2020 МУСТАФА МУСТАФА 725 2020-13 2023/04/01
84 94-00-1238/04.04.2020 АСЕН ДИМИТРОВ 432 2020-14 2021/03/01
85 94-00-1418/04.02.2020 СТЕФАН ИВАНОВ 632 2020-15 2023/03/01
86 94-00-1977/15.05.2020 ЮСУФ ЮСУФ 2066 2020-16 2021/11/01
87 94-00-2002/18.05.2020 ФЕВЗИ ХАТИБ 1810 2020-17 2020/10/01
88 94-00-2183/20.05.2020 ЙОВКО ХРИСТОВ 850 2020-18 2023/05/01
89 94-00-2228/28.05.2020 СЕВДЖИХАН МЕХМЕД 556 2020-19 2023/03/01
90 94-00-2286/02.06.2020 АФИЗЯ РУШУД 193 2020-20 ПОЖИЗНЕНО
91 94-00-2370/10.06.2020 СЕЛИМЕ АДЕМ 1005 2020-21 2021/06/01
92 94-00-2362/09.06.2020 ШЕВКЕТ МЕХМЕД 976 2020-22 2023/06/01
93 94-00-2627/26.06.2020 МЕХМЕД КАДИР 868 2020-23 2021/05/01
94 94-00-2873/14.07.2020г. ДЕНА ДОБРЕВА 2138 2020-24 ПОЖИЗНЕНО
95 94-00-3067/07.08.2020г. ФЕРХАНЕ ШАБАН 1019 2020-25 2021/05/01
96 94-00-3233/17.08.2020г. НЕЖДА АХМЕД 1240 2020-26 2021/07/01
97 94-00-331/25.08.2020г. ПАВЕЛ ДИНКОВ 137 2020-27 2021/02/01
98 94-00-2094/30.10.2019г. ИВЕЛИН ЗИДАРОВ 1384 2020-28 ПОЖИЗНЕНО
99 94-00-3636/24.09.2020г. СТЕФЧО ДОБРЕВ 922 2020-29 2023/05/01
100 94-00-3633/24.09.2020г. ДОБРИН ГЕОРГИЕВ 1818 2020-30 2021/05/01
101 94-00-3618/24.09.2020г. ЕРХАН РЕДЖЕБ 1055 2020-31 2021/06/01
102 94-00-3875/09.10.2020г. ФЕВЗИ ХАТИБ 2478 2020-32 2023/09/01
103 94-00-3962/10.10.2020г. РИДВАН НАЗИФОВ 1217 2020-33 2022/06/01
104 94-00-4076/16.11.2020г. СЕЛИМЕ СЮЛЕЙМАН 219 2020-34 2023/02/01
105 94-00-4103/24.11.2020г. ЕМИНЕ АХМЕД 201 2020-35 ПОЖИЗНЕНО
106 94-00-2/04.01.2021г. ЯШАР ХАСАН 2255 2021-1 2022/11/01
107 94-00-41/07.01.2021г. ГЕОРГИ ТОДОРОВ 698 2021-2 ПОЖИЗНЕНО
108 94-00-41/07.01.2021г. ДИНКО ГЕОРГИЕВ 670 2021-3 ПОЖИЗНЕНО
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте