одобрен

Секции от втори тур

Уникален идентификатор:  3043dce9-86ea-4ddd-88e3-d19cfc3e9462

избори кмет община общински съвет цик

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-25 15:22:57
  • Създаден от: yurukov
  • Последна промяна: 2018-11-29 01:01:37
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване