одобрен

Регистър разрешения за строеж

Уникален идентификатор:  30cb88f6-a02e-4e87-b5bd-f0206ff16def

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 15:43:01
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 15:43:01

Регистър разрешения за строеж

РС № по ред Дата на одобряване Възложител Наименование на обекта Оценка за съответствие Проектант РС- влязло в сила/ дата Населено място Квартал Парцел
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2008 г.
1/09.01.2008г 17.12.2007г Ангел Иванов Пашкулев Фирмена приемна сграда с гаражни клетки „Ивест – 99” ООД-гр.Пловдив - 24.01.2008г. гр.Брацигово 21 ХХV-1385
2/11.01.2008г 07.01.2008г София Симеонова Гечева „Гаражна клетка” ОЕС по УТ- Пр. №10/14.12.07 - 24.01.2008г. с.Равногор 40 ХІV-420
3/01.02.2008г 20.12.2007г Стоян Иванов Учкунов „Гаражна клетка и работилница – ателие на второ ниво” Ивест – 99” ООД-гр.Пловдив - 10.02.2008г. с.Бяга 8 VІ-70
4/14.02.2008г Татяна Костадинова Гилина „Ограда” - 28.02.2008г. с.Исперихово 39 ІІ-обслужващи дейности
5/20.02.2008г. 20.02.2008г „ЕВН България Електроразпределение” АД „Външно ел.захранване” „Хит Консулт” гр.Пазарджик - 29.02.2008г. гр.Брацигво ІІ-053016
6/20.02.2008г. Ангел Иванов Пашкулев „Ограда” - 29.02.2008г. гр.Брацигово 21 ХХV-1385
7/20.02.2008г. Анита Боянова Джуркова „Ограда” - 29.02.2008г. гр.Брацигово 29 ІІ-196
8/21.02.2008г. 12.02.2008г Атанас Георгиев Кънев Промяна предназначението на съществуваща сграда за функцията на дърводелска работилница Решение №15 от Протокол № 8/04.10.2007г. на ОбЕСУТ - с.Бяга 29 ІІ-196
9/22.02.2008г. 12.02.2008г Димитър Николов Михайлов „Пристройка към съществуваща жилищна сграда” Решение № 2 от Протокол № 1/07.02.2008г. на ОбЕСУТ - 05.03.2008г. л-ще „Васил Петлешков” 2 V-За вилен ком-плекс
10/04.03.2008г. 12.02.2008г Тома Николов Джуканов „Основен ремонт на санитарен възел” Решение № 1 от Протокол №1/07.02.2008г на ОбЕСУТ - 17.03.2008г. л-ще „Васил Петлешков 2 ПИ №109
11/04.03.2008г. 14.02.2008г Йордан Петров Божикин „Гараж” Решение №20 от Протокол №1/07.02.2008г. на ОбЕСУТ - 14.03.2008г. гр.Брацигово 91 ІХ-647
12/04.03.2008г. Румен Ангелов Дамянов „Дървен навес” - 14.03.2008г. гр.Брацигово 39 ПИ №1093
13/04.03.2008г. 29.02.2008г „Виктория Хелт Фарм” ЕООД „Ограда” - 14.03.2008г. гр.Брацигово 111 VІІ- Хотел Ресторант
14/04.03.2008г. Христо Ангелов Дюнков „Второстепенна лека постройка за отоплителни материали и инвентар” - 14.03.2008г. л-ще „Васил Петлешков” 8 Вила №167
15/04.03.2008г. 12.02.2008г Атанас Георгиев Кънев Промяна предназначението на съществуваща сграда за функцията на дърводелска работилница за услуги на населението Решение № 15 от Протокол №8/04.10.2007г. - 14.03.2008г. с.Бяга 29 ІІ-196
16/01.04.2008г. 01.04.2008г Йорданка Борисова Драганова „Ограда” - 07.04.2008г. гр.Брацигово 91 ХХІV-654
17/01.04.2008г. Йорданка Борисова Драганова „Ремонт на сграда за съхраняване на дървен и селскостопански инвентар” - 07.04.2008г. гр.Брацигово 91 ХХІV-654
18/25.04.2008г. 24.04.2008г Константин Петров Младенов „Жилищна сграда” ЕТ „Борис Божилов”гр.Пазарджик - 16.05.2008г. с.Равногор І-804, За жилищно строителство
19/25.04.2008г. 24.04.2008г Константин Петров Младенов „Комплекс за планински и интегриран селски туризъм” ЕТ „Борис Божилов” гр.Пазарджик - 16.05.2008г. с.Равногор І-805, Вилна зона
20/25.04.2008г. Антоанета Енчева Тонева „Ограда” - 16.05.2008г. гр.Брацигово 17А ХVІ
21/07.05.2008г. 25.04.2008г Васил Йорданов Тошков „Пристройка към съществуваща жилищна сграда” „ВИГ- ММ” ООД гр.Пазарджик - 16.05.2008г. гр.Брацигово 79 V-1033,1034,1035
-
22/14.05.2008г. 07.05.2008г Община Брацигово „Укрепване и реконструкция на съществуваща жилищна сграда” „Агроводинвест”ЕАД гр.София 22.05.2008г. гр.Брацигово р.”Умишка
23/21.06.2008г. 21.06.2008г Мария Николова Атанасова „Временна ограда” - 25.06.2008г. с.Бяга 21 ПИ№ 681
24/11.07.2008г. Димитър Тодоров Панделиев „Ограда” 05.08.2008г. с.Равногор 53 VІ-660
25/22.07.2008г. 22.07.2008г. „Амалтея” ООД „Жилищен комплекс Анаксемандър-3” ЕТ „РИТОН-99-Величка Папаракова” - 05.08.2008г. с.Розово 17 ХVІІ-14
26/30.07.2008г. 25.07.2008г Ангел Данаилов Антонов „Жилищна сграда” Решение №1 от Протокол № 2/28.05.2008г. на ОбЕСУТ 15.08.2008г. гр.Брацигово 92 ХХ-620
27/30.07.2008г. Антоанета Кирилова Зидарова „Ограда” - 11.08.2008г. гр.Брацигово 122 ХІІІ-Общ.
28/08.08.2008г. 08.08.2008г. Георги Любенов Недялков „Пристройка на съществуваща жилищна сграда за функциите на входно предверие” Решение №1 от Протокол № 3/31.07.2008г. на ОбЕСУТ - 20.08.2008г. л-ще „Васил Петлешков” 6 ІІІ-За индивидуален вилен комплекс
29/08.08.2008г. 06.08.2008г „Амалтея” ООД гр.Бургас „Хотел Розенхил” ЕТ „РИТОН-99-Величка Папаракова” гр.Велинград - отмяна с.Розово І-176,Хотел
30/12.08.2008г. 06.08.2008г Община Брацигово „Саниране и фасадите, частична подмяна на прозорци и врати” СОУ „Народни Будители” Решение № 5 от Протокол № 3/31.07.2008г. на ОбЕСУТ - 27.08.2008г. гр.Брацигово 36 І-Среднообщообразователно училище
31/12.08.2008г. 06.08.2008г Община Брацигово „Саниране на фасади, подмяна на прозорци и врати” на ОДЗ „Божура Фурнаджиева” Решение № 6 от Протокол № 3/31.07.2008г. на ОбЕСУТ 27.08.2008г. гр.Брацигово 14 ХV- Комбинат, детска градина и ясли
32/12.08.2008г. 06.08.2008г Мирослава Йорданова Дойчинова „Гараж” Решение № 2 27.08.2008г. гр.Брацигово 91 ХХVІ-619
от Протокол № 3/31.07.2008г. на ОбЕСУТ
33/14.08.2008г. 14.08.2008г Община Брацигово „Реконструкция на съществуващ водопровод от разпределителна шахта на с.Розово до водоем висока зона гр.Брацигово” „Ивест -99” ООД гр.Пловдив отменено с.Розово
гр.Брацигово
34/14.08.2008г. 14.08.2008г „НЕМЕЗИС – България” ООД гр.Пещера „Вътрешно преустройство и част от съществуваща сграда в цех за производство на обувки” „Хит Консулт” ООД гр.Пазарджик отменено с.Бяга 22 ХХІV
35/14.08.2008г. Йордан Георгиев Дардов „Ограда” 29.08.2008г. гр.Брацигово 51 ХVІІ-1317
36/15.08.2008г. 15.08.2008г „Братя Пашкулеви” ООД гр.Брацигово „ Складово помещение – пристройка към съществуващ дървен цех” ЕТ „РИТОН-99-Величка Папаракова” гр.Велинград 01.09.2008г. гр.Брацигово м. „Грамадите” 21045
37/21.08.2008г. 20.08.2008г ЕТ „Рапен-91” Рашко Щерев Славчев „Вътрешно преустройство на съществуващ гараж в магазин за стоки за бита Решение №16 от Протокол №3/31.07.2008г. на ОбЕСУТ 05.09.2008г. с.Козарско 43 V-829
38/27.08.2008г. 27.08.2008г. „Био Тера” ЕООД гр.Пазарджик „Преустройство на съществуваща аптека в дрогерия „ВИГ- ММ” ООД гр.Пазарджик 12.09.2008г. с.Исперихово 17