одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 13.03.2020

Уникален идентификатор:  30db9bf5-9fb7-411e-b99a-56cf76f80e4b

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-16 08:59:35
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-03-16 08:59:35

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 265 465675.57
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 39 60717.87
10 xxxx Издръжка 578 245605.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11 127563.7
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 66 507250.55
88 xxxx Средства на разпореждане 136 35609.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 2297.12
Общо:  1098 1444719.41
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  2 0
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 32 59547.36
10 xxxx Издръжка 42 5146.77
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 100000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 65 207250.55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 2297.12
Общо:  141 374241.8
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 3200
10 xxxx Издръжка 1 109.42
88 xxxx Средства на разпореждане 27 2409
Общо:  35 5718.42
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 954.11
88 xxxx Средства на разпореждане 49 4037
Общо:  60 4991.11
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 3370
Общо:  7 3370
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 240
Общо:  2 240
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 130
10 xxxx Издръжка 11 957.55
Общо:  12 1087.55
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1136.08
Общо:  9 1136.08
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1800
10 xxxx Издръжка 2 811.15
88 xxxx Средства на разпореждане 1 40
Общо:  4 2651.15
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3420
Общо:  1 3420
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1012.42
88 xxxx Средства на разпореждане 4 50
Общо:  9 1062.42
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 13 1248
Общо:  13 1248
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 343.96
88 xxxx Средства на разпореждане 7 8604.92
Общо:  8 8948.88
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1546.86
Общо:  1 1546.86
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 217.12
Общо:  4 217.12
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4790
Общо:  1 4790
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 172.85
Общо:  4 172.85
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3900
Общо:  1 3900
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 21170
10 xxxx Издръжка 23 29103.16
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1139.99
Общо:  31 51413.15
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 1750
10 xxxx Издръжка 17 8321.61
Общо:  23 10071.61
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 15620
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 1000
10 xxxx Издръжка 12 2985.13
88 xxxx Средства на разпореждане 5 2357.85
Общо:  23 21962.98
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 8900
10 xxxx Издръжка 19 4548.92
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 413.7
88 xxxx Средства на разпореждане 2 2856.58
Общо:  46 16719.2
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 11199.21
10 xxxx Издръжка 12 7623.1
Общо:  17 18822.31
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 3620
10 xxxx Издръжка 9 2962.61
88 xxxx Средства на разпореждане 6 2756.5
Общо:  25 9339.11
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 880
10 xxxx Издръжка 23 7981.92
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 540
Общо:  25 9401.92
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 13090
10 xxxx Издръжка 26 8609.13
Общо:  33 21699.13
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 25540
10 xxxx Издръжка 13 3504.42
88 xxxx Средства на разпореждане 1 358.8
Общо:  27 29403.22
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 18610
10 xxxx Издръжка 17 3491
Общо:  25 22101
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 16660
10 xxxx Издръжка 14 6762
Общо:  21 23422
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 20190
10 xxxx Издръжка 20 4039.36
88 xxxx Средства на разпореждане 2 244.7
Общо:  30 24474.06
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29 31000
10 xxxx Издръжка 10 1916.95
88 xxxx Средства на разпореждане 1 58.42
Общо:  40 32975.37
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 42130
10 xxxx Издръжка 37 22301.29
88 xxxx Средства на разпореждане 2 588.17
Общо:  45 65019.46
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3024
10 xxxx Издръжка 16 3246.47
88 xxxx Средства на разпореждане 6 1421.79
Общо:  23 7692.26
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 23720
10 xxxx Издръжка 27 9215.78
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 12610
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1881
Общо:  37 47426.78
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 17260
10 xxxx Издръжка 26 28782.21
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2975
88 xxxx Средства на разпореждане 1 100.8
Общо:  32 49118.01
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 21524
10 xxxx Издръжка 14 6459.71
Общо:  34 27983.71
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 3550.12
88 xxxx Средства на разпореждане 1 871.87
Общо:  11 4421.99
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 2341.74
Общо:  13 2341.74
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 30630
10 xxxx Издръжка 17 5116.08
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 6020
88 xxxx Средства на разпореждане 1 94.09
Общо:  25 41860.17
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25 11514.61
10 xxxx Издръжка 12 11382.64
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 5005
Общо:  39 27902.25
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 12650
10 xxxx Издръжка 14 2476.2
Общо:  16 15126.2
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 10835
10 xxxx Издръжка 9 1378.84
88 xxxx Средства на разпореждане 1 211
Общо:  12 12424.84
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32 19440
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 170.51
10 xxxx Издръжка 6 1784.55
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1793.93
Общо:  44 23188.99
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 300
10 xxxx Издръжка 1 290.34
Общо:  2 590.34
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ( 0172090008 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 384.1
Общо:  1 384.1
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 9433.2
Общо:  1 9433.2
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 3668.75
Общо:  6 3668.75
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2947.8
Общо:  1 2947.8
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3732.5
88 xxxx Средства на разпореждане 2 2484.8
Общо:  11 6217.3
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 500
Общо:  1 500
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 62.34
Общо:  3 62.34
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 641.8
Общо:  2 641.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 15940
10 xxxx Издръжка 1 60
Общо:  3 16000
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 375.94
Общо:  1 375.94
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 517.75
Общо:  1 517.75
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Перник ( 0172540002 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5950
10 xxxx Издръжка 4 1372.62
Общо:  5 7322.62
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6850
10 xxxx Издръжка 4 2010.69
Общо:  5 8860.69
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пловдив ( 0172560009 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 549.8
Общо:  5 549.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3200
10 xxxx Издръжка 1 189.64
Общо:  2 3389.64
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 75.6
Общо:  2 75.6
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 660.51
Общо:  2 660.51
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 704.5
Общо:  13 704.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 17091.43
Общо:  10 17091.43
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 17100
Общо:  1 17100
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6100
10 xxxx Издръжка 2 180
Общо:  3 6280
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Шумен ( 0172670006 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5000
10 xxxx Издръжка 3 1091.6
Общо:  4 6091.6
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 200
Общо:  1 200
Българска академия на науките и държавни висши училища ( 017300**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 300000
Общо:  1 300000