непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  30de0b1e-dd7f-4998-a0ac-a5416aeee7fc

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-30 18:00:08
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-11-30 18:00:08
Няма информация за показване