одобрен

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Уникален идентификатор:  30e63d74-b87d-4866-92f8-05d9526fafa3

Описание:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-08-04 12:02:30
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-08-04 12:02:30