одобрен

Регистър на военните паметници

Уникален идентификатор:  30fc663e-ef69-488e-b9bf-4bfb250e3496

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-03-22 09:04:15
  • Създаден от: ayhan_hasan
  • Последна промяна: 2019-03-22 09:04:15