одобрен

Главен регистър за частна общинска собственост на Община Кула

Уникален идентификатор:  3113a49f-4052-4faa-a25e-1a7ec27e61b8

община Кула регистър частна общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-22 15:43:08
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2019-04-22 15:44:37
  • Последно променил: gabriela_ninkova

Главен регистър за частна общинска собственост Община Кула

Приложение № 8 към чл.2, т.8 и чл.26
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Разпоредителни действия с имота (част от имота) Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1/28.02.2006 г. Картотека 2 Досие 1 Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", парцел № 161004 Нива Нива от 39, 191 дка, кат. III 3 456, 65 лв.
2 2/28.02.2006 г. Картотека 2 Досие 2 Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", парцел № 059003 Нива Нива от 70, 566 дка, кат. III 5 532, 37 лв.
3 3/28.02.2006 г. Картотека 2 Досие 3 Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", парцел № 060011 Нива Нива от 26, 273 дка, кат. III 2 059, 80 лв.
4 4/28.02.2006 г. Картотека 2 Досие 4 Землището на с. Големаново, м. " Умни дол", парцел №132014 Нива Нива от 199, 847 дка, кат. III 20 564, 26 лв.
5 5/28.02.2006 г. Картотека 2 Досие 5 Землището на с. Големаново, м. "Равнището", парцел № 038041 Нива Нива от 19, 000 дка, кат. III 1 489, 60 лв.
6 6/28.02.2006 г. Картотека 2 Досив 6 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", парцел № 133030 Нива Нива от 29, 117 дка, кат. III 2 996, 14 лв.
7 7/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 7 Землището на с. Извор махала, м. "Садовете", парцел № 048001 Пасище - мера Пасище - мера от 6, 345 дка, кат. IX 33, 31 лв. Нов акт за ПОС №762/10.03.2016г.
8 8/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 8 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 077001 Пасище - мера Пасище - мера от 23, 991 дка, кат. IX 149, 94 лв. Нов акт за ПОС №763/10.03.2016г.
9 9/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 9 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 078007 Пасище - мера Пасище - мера от 32, 170 дка, кат. IX 201, 06 лв. Нов акт за ПОС №764/10.03.2016г.
10 10/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 10 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 079001 Пасище - мера Пасище - мера от 77, 810 дка, кат. II 4 279, 55 лв. Нов акт за ПОС №765/17.03.2016г.
11 11/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 11 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 080026 Пасище - мера Пасище - мера от 4, 804 дка, кат. II 221, 94 лв. Нов акт за ПОС №757/10.03.2016г.
12 12/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 12 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 080027 Пасище - мера Пасище - мера от 2, 554 дка, кат. II 117, 99 лв. Нов акт за ПОС №758/10.03.2016г.
13 13/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 13 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 080029 Пасище - мера Пасище - мера от 0, 611дка, кат. II 28, 23 лв. Нов акт за ПОС №759/10.03.2016г.
14 14/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 14 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 080030 Пасище - мера Пасище - мера от 0, 272 дка, кат. II 12, 57 лв. Нов акт за ПОС №760/10.03.2016г.
15 15/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 15 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 080031 Пасище - мера Пасище - мера от 0, 531 дка, кат. II 24, 53 лв. Нов акт за ПОС №761/10.03.2016г.
16 16/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 16 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 080034 Пасище - мера Пасище - мера от 194, 557 дка, кат. II 10 700, 58 лв.
17 17/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 17 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 080042 Пасище - мера Пасище - мера от 35, 222 дка, кат. II 1 627, 26 лв.
18 18/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 18 Землището на с. Извор махала, м. "Караджовица", парцел № 081002 Пасище - мера Пасище - мера от 17, 943 дка, кат. II 986, 87 лв.
19 19/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 19 Землището на с. Извор махала, м. "Караджовица", парцел № 082004 Пасище - мера Пасище - мера от 26, 345 дка, кат. II 1 448, 98 лв.
20 20/05.04.2006 г. Картотека 3 Досие 20 Землището на с. Извор махала, м. "Садовете", парцел № 134003 Пасище - мера Пасище - мера от 44, 355 дка, кат. IX 277, 21 лв.
21 21/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 21 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", парцел № 092001 Пасище - мера Пасище - мера от 4, 198 дка, кат. III 204, 65 лв. Нов ПОС № 970/15.02.2019г.
22 22/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 22 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", парцел № 092002 Пасище - мера Пасище - мера от 15, 629 дка, кат. III 743, 05 лв. Нов ПОС № 978/15.02.2019г.
23 23/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 23 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", парцел № 092003 Пасище - мера Пасище - мера от 26, 242 дка, кат. III 1 074, 61 лв. Нов ПОС № 968/15.02.2019г.
24 24/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 24 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", парцел № 093002 Пасище - мера Пасище - мера от 6, 763 дка, кат. IV 234, 34 лв. Нов ПОС № 969/15.02.2019г.
25 25/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 25 Землището на с. Старопатица, м. "Калчовец", парцел № 095001 Пасище - мера Пасище - мера от 16, 738 дка, кат. IV 579, 97 лв. Нов ПОС № 971/15.02.2019г.
26 26/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 26 Землището на с. Старопатица, м. "Калчовец", парцел № 096002 Пасище - мера Пасище - мера от 32, 080 дка, кат. V 1 323, 34 лв. Нов ПОС № 972/15.02.2019г.
27 27/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 27 Землището на с. Старопатица, м. "Калчовец", парцел № 097001 Пасище - мера Пасище - мера от 29, 143 дка, кат. V 947, 15 лв. Нов ПОС № 973/15.02.2019г.
28 28/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 28 Землището на с. Старопатица, м. "Калчовец", парцел № 098001 Пасище - мера Пасище - мера от 38, 425 дка, кат. V 1 248, 78 лв. Нов ПОС № 979/15.02.2019г.
29 29/10.04.2006 г. Карто тека 6 Досие 29 Землището на с. Старопатица, м. "Калчовец", парцел № 099001 Пасище - мера Пасище - мера от 45, 470 дка, кат. V 1 477, 78 лв. Нов ПОС № 957/15.03.2017г.; Нов ПОС № 974/15.02.2019г.
30 30/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 30 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", парцел № 100004 Пасище - мера Пасище - мера от 26, 155 дка, кат. V 850, 04 лв. Нов ПОС № 975/15.02.2019г.
31 31/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 31 Землището на с. Старопатица, м. "Катичова мъртвина", парцел № 100005 Пасище - мера Пасище - мера от 23, 715 дка, кат. V 770, 74 лв. Нов ПОС № 976/15.02.2019г.
32 32/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 32 Землището на с. Старопатица, м. "Средни ливади", парцел № 117001 Пасище - мера Пасище - мера от 20, 776 дка, кат. III 1 012, 78 лв. Нов ПОС № 977/15.02.2019г.
33 33/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 33 Землището на с. Старопатица, м. "Средни ливади", парцел № 119003 Пасище - мера Пасище - мера от 105, 424 дка, кат. V 3 426, 31 лв. Нов ПОС № 980/15.02.2019г.
34 34/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 34 Землището на с. Старопатица, м. "Средни ливади", парцел № 120001 Нива Нива от 44, 854 дка, кат. III 5 494, 62 лв.
35 35/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 35 Землището на с. Старопатица, м. "Глушков връх", парцел № 121001 Нива Нива от 6, 687 дка, кат. III 819, 40 лв.
36 36/10.04.2006 г. Карто тека 6 Досие 36 Землището на с. Старопатица, м. "Глушков връх", парцел № 122021 Нива Нива от 1, 356 дка, кат. III 166, 11 лв.
37 37/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 37 Землището на с. Старопатица, м. "Глушков връх", парцел № 122 038 Нива Нива от 2, 064 дка, кат. III 252, 84 лв.
38 38/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 38 Землището на с. Старопатица, м. "Папрата", парцел № 123001 Пасище - мера Пасище - мера от 19, 227 дка, кат. III 937, 27 лв. Нов ПОС № 981/15.02.2019г.
39 39/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 38 Землището на с. Старопатица, м. "Папрата", парцел № 124003 Гора в зем. земи Гора в зем. земи от 2, 685 дка, кат. III 507, 47 лв.
40 40/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 40 Землището на с. Старопатица, м. "Папрата", парцел № 124 004 Гора в зем. земи Гора в зем. земи от 10 933 дка, кат. III 2 066, 34 лв.
41 41/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 41 Землището на с. Старопатица, м. "Папрата", парцел № 124005 Нива Нива от 77, 478 дка, кат. III 9 491,18 лв.
42 42/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 42 Землището на с. Старопатица, м. "Курията", парцел № 125001 Пасище - мера Пасище - мера от 59, 583 дка, кат. III 2 904, 62 лв. Нов ПОС № 982/15.02.2019г.
43 43/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 43 Землището на с. Старопатица, м. "Песъка", парцел № 134013 Пасище - мера Пасище - мера от 19, 191 дка, кат. V 523, 91 лв. Нов ПОС № 983/15.02.2019г.
44 44/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 44 Землището на с. Старопатица, м. "Песъка", парцел № 134014 Нива Нива от 56, 124 дка, кат. V 4 195, 27 лв.
45 45/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 45 Землището на с. Старопатица, м. "Песъка", парцел № 136001 Нива Нива от 145,535 дка, кат. V 10 878, 67 лв.
46 46/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 46 Землището на с. Старопатица, м. "Песъка", парцел № 136002 Лозе Лозе от 1, 782 дка., кат. V 224, 53 лв.
47 47/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 47 Землището на с. Старопатица, м. "Глушков връх", парцел № 144001 Нива Нива от 16, 029 дка, кат. IV 1 447, 42 лв.
48 48/10.04.2006 г. Картотека 6 Досие 48 Землището на с. Старопатица, м. "Песъка", парцел № 134015 Сметище Сметище от 3, 996 дка, кат. V 2 301, 00 лв.
49 49/18.05.2006 г. Картотека 1 Досие 49 Землището на гр. Кула, м. "Топа", парцел № 380001 Пасище - мера Пассище - мера от 23, 746 дка, кат. VIII 309, 89 лв. Разделен на два имота с Решение на ОбС Кула № 231 от 30.10.2012 г.: имот № 380002 и имот № 380003 Заповед за деактуване № РД - 18 - 18/21.01.2013г. Нови актове на разделения имот: АОС № 304/22.01.2013 г. и АОС № 305/ 22.01.2013 г.
50 50/26.06.2006 г. Картотека 1 Досие 50 Землището на гр. Кула, м. "Смръдля", парцел № 333012 Нива Нива от 2, 001 дка., кат. III 196, 10 лв. Нов АОС № 951/12.09.2016г.
51 51/26.06.2006 г. Картотека 1 Досие 51 Землището на гр. Кула, м. "Бурчовото", парцел № 078008 Нива Нива от 156, 958 дка., кат. III 14 612, 79 лв. Нов акт за ЧОС № 976/15.09.2016г.
52 52/26.06.2006 г. Картотека 1 Досие 52 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", парцел № 195007 Сметище Сметище от 25, 982 дка, кат. X 33 123, 90 лв. Нов акт за ПОС № 1074/15.11.2016г.
53 53/26.06.2006 г. Картотека 3 Досие 53 Землището на с. Извор махала, м. "Осенака", парцел № 080025 Пасище - мера Пасище - мера от 88, 044 дка, кат. II 4 067,63 лв. Нов акт за ПОС №756/10.03.2016г.
54 54/26.06.2006 г. Картотека 3 Досие 54 Землището на с. Извор махала, м. "Чуката", парцел № 117042 Пасище - мера Пасище - мера от 6, 011 дка, кат. III 187, 54 лв.
55 55/28.09.2006 г. Картотека 1 Досие 55 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168001 Други селскостоп. Територии Други селскостопански теритоеии от 29, 752 дка, кат. IX 37 930,20 лв. Разделен с Решение на ОбС Кула № 353/20.12.2006 г. на имоти: № 168008, 168009, 168010, 168011, 168012, 168013 Нови актове на разделения имот: АОС №76/07.02.2007 г.; АОС №77/07.02.2007 г.; АОС №78/07.02.2007 г.; АОС №79/07.02.2007 г.; АОС №80/07.02.2007г.; АОС №81/07.02.2007 г.
56 56/28.09.2006 г. Картотека 1 Досие 56 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168 002 Пасище - мера Пасище - мера от 24, 033 дка, кат. IX 174, 24 лв. Нов акт за ПОС № 490/18.03.2014г.
57 57/28.09.2006 г. Картотека 1 Досие 57 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168 003 Пасище - мера Пасище - мера от 4, 733 дка, кат. IX 29, 58 лв.
58 58/28.09.2006 г. Картотека 1 Досие 58 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168 004 Други селскостоп. Територии Други селскостопански територии от 19, 219 дка, кат. IX 24 467, 70 лв.
59 59/28.09.2006 г. Картотека 1 Досие 59 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168005 Пасище - мера Пасище - мера от 3, 801 дка, кат. IX 23, 76 лв. Нов акт за ПОС № 489/18.03.2014г.
60 60/28.09.2006 г. Картотека 1 Досие 60 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168007 Пасище - мера Пасище - мера от 7, 001 дка, кат. IX 50, 76 лв. Нов акт за ПОС № 488/18.03.2014г.
61 61/16.10.2006 г. Картотека 1 Досие 61 гр. Кула, ул. "Ст. Михайловски" №7, кв. 119, УПИ X - 1186 Жилищен имот 1. Жилищна сграда - паянтова на 1 етаж, ЗП=58 кв. м. 2. Стопанска сграда - тълкана на два етажа, ЗП=42 кв. м. 3. Кош - ЗП=20 кв. м. 4. Дворно място - 830 кв. м. 3 214, 10 лв. Нов АОС № 1104/12.12.2016г.
62 62/16.10.2006 г. Картотека 1 Досие 62 гр. Кула, ул. "Хр. Ботев" №34, кв. 49, УПИ XII - 181 Жилищен имот 1. Жилищна сграда - масивна на 1 етаж, ЗП=30 кв. м. с мазе - 4 кв. м. ЗП, построена 1945 г.; 2. Лятна кухня на един етаж, полумасивна, ЗП=33 кв. м., построена 1945 г.; 3. Тълкана - полумасивна на два етажа, ЗП=24 кв. м., построена 1976 г.; 4. Дворно място - 800 кв. м. 3693, 30 лв. Нов АОС № 1106/12.12.2016г.
63 63/20.10.2006 г. Картотека 1 Досие 63 гр. Кула, кв. 141, УПИ I Парцел за магазин и озеленяване Парцел предназначен за магазин и озеленяване от 650 кв. м. 2340, 00 лв. Нов АОС № 1091/21.11.2016г.
64 64/27.11.2006 г. Картотека 1 Досие 64 гр. Кула, кв. 46, УПИ XI - 4 Парцел незастроен Парцел незастроен от 5062 кв. м. 12 956. 70 лв. Нов АОС № 1096/01.12.2016г.
65 65/27.11.2006 г. Картотека 1 Досие 65 гр. Кула, кв. 46, УПИ VIII - 4 Парцел незастроен Парцел незастроен oт 7069 кв. м. 18093.80 лв.
66 66/27.11.2006 г. Картотека 1 Досие 66 гр. Кула, кв. 46, УПИ VI - 4 Парцел незастроен Парцел незастроен oт 6446 кв. м. 16499.20 лв. Нов АОС № 1097/01.12.2016г.
67 67/27.11.2006 г. Картотека 1 Досие 67 гр. Кула, кв. 46, УПИ V - 4 Парцел незастроен Парцел незастроен от 3136 кв. м. 8026.90 лв. Нов АОС № 1098/01.12.2016г.
68 68/27.11.2006 г. Картотека 1 Досие 68 гр. Кула, кв. 46, УПИ III - 4 Парцел незастроен Парцел незастроен oт 8109 кв. м. 20755.80 лв. Нов АОС № 1099/01.12.2016г.
69 69/28.11.2006 г. Картотека 8 Досие 69 Землището на с. Цар Петрово, м. "Лозята" парцел № 057020 Пасище - мера Пасище - мера от 89.491 дка, кат. IX 559.33 лв.
70 70/28.11.2006 г. Картотека 8 Досие 70 Землището на с. Цар Петрово, м. "Крушака" парцел № 067010 Пасище - мера Пасище - мера от 53.497 дка, кат. III 2607.98 лв.
71 71/28.11.2006 г Картотека 8 Досие 71 Землището на с. Цар Петрово, м. "Чукарите" парцел № 160010 Пасище - мера Пасище - мера от 66.705 дка, кат. III 2731.57 лв.
72 72/28.11.2006 г. Картотека 8 Досие 72 Землището на с. Цар Петрово, м. "Смърково" парцел № 200001 Пасище - мера Пасище - мера от 2.667 дка, кат. VIII 19, 20 лв.
73 73/28.11.2006 г. Картотека 8 Досие 73 Землището на с. Цар Петрово, м. "Блатото" парцел № 031070 Други селскостоп. територии Други селскостопански територии от 9.639 дка, кат. IV 6144.30 лв.
74 74/28.11.2006 г. Картотека 8 Досие 74 Землището на с. Цар Петрово, м. "Средорека" парцел № 082014 Други селскостоп. територии Други селскостопански територии от 10.465 дка, кат. IV 6670.80 лв.
75 75/26.01.2007 г. Картотека 1 Досие 75 гр. Кула, кв. 44, УПИ XXX - 4 общ. Трафопост 1. Трафопост - конструкция - масивна, ЗП=9 кв.м., 2. Дворно място - 177 кв. м. 760, 40 лв.
76 76/07.02.2007 г. Картотека 1 Досие 76 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168008 Други селскостоп. територии Други селскостопански територии от 4.752 дка, кат. IX 7320, 40 лв.
77 77/07.02.2007 г. Картотека 1 Досие 77 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168009 Други селскостоп. територии Други селскостопански територии от 5. 000 дка, кат. IX 7702, 40 лв.
78 78//07.02.2007 г. Картотека 1 Досие 78 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168010 Други селскостоп. територии Други селскостопански територии от 5. 000 дка, кат. IX 7702, 40 лв.
79 79/07.02.2007 г. Картотека 1 Досие 79 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168011 Други селскостоп. територии Други селскостопански територии от 5. 000 дка, кат. IX 7702, 40 лв.
80 80/07.02.2007 г. Картотека 1 Досие 80 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168012 Други селскостоп. Територии Други селскостопански територии от 5. 000 дка, кат. IX 7702, 40 лв. Нов акт за ЧОС № 899/02.08.2016г.
81 81/07.02.2007 г. Карто тека 1 Досие 81 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 168013 Други селскостоп. Територии Други селскостопански територии от 5. 001 дка, кат. IX 7703, 90 лв. Направена замяна на недвижим имот от Георги Илиев Цветков от гр. Кула с имот № 342034 (д-р № 33 от 30.07.2007 г., т. II, парт. 1024649) с Нов АОС № 114/15.11.2007 г.
82 82/07.02.2007 г. Карто тека 1 Досие 82 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 173001 Пасище - мера Пасище - мера от 683, 192 дка, кат. IX 4953, 14 лв. Разделен с Решение на ОбС Кула № 429/26.09.2007 г. на имоти: № 173008 и № 173009 Нови актове на разделения имот: ПОС - АОС № 55/20.02.2008 г. и АОС № 120/20.02.2008 г.
83 83/21.02.2007 г. Карто тека 1 Досие 83 гр. Кула, кв. 69, УПИ VII по плана на гр. Кула Парцел за комплексно жилищно строителство Парцел за комплексно жилищно строителство от 3000 кв. м. 21093, 00 лв.
84 84/05.04.2007 г. Картотека 7 Досие 84 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот №130030 Пасище - мера Пасище - мера от 326.392 дка, кат. V 6788, 95 лв. Нов акт ПОС - АОС № 269/07.02.2014г.
85 85/05.04.2007 г. Картотека 7 Досие 85 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот №132011 Пасище - мера Пасище - мера от 16. 840 дка, кат. V 350, 27 лв. Нов акт ПОС - АОС № 270/07.02.2014г.
86 86/10.04.2007 г. Картотека 1 Досие 86 гр. Кула, кв. 58, УПИ VIII общ. Парцел за озеленяване Парцел предназначен за озеленяване от от 550 кв.м. 2 998, 60 лв.
87 87/15.06.2007 г. Картотека 7 Регис тър 2 Досие 87 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", парцел №130100 Други селскостопански територии Други селскостопански територии от 1, 755 дка, кат. V 1179, 40 лв.
88 88/15.06.2007 г. Картотека 7 Регис тър 2 Досие 88 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот №130050 Други селскостопански територии Други селскостопански територии от 3, 788 дка, кат. V 2545, 50 лв.
89 89/15.06.2007 г. Картотека 7 Регис тър 2 Досие 89 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот №130060 Други селскостопански територии Други селскостопански територии от 4, 801 дка, кат. V 3226, 30 лв.
90 90/15.06.2007 г. Картотека 7 Регис тър 2 Досие 90 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот №130070 Други селскостопански територии Други селскостопански територии от 11, 991 дка, кат. V 8058, 00 лв.
91 91/15.06.2007 г. Картотека 7 Регис тър 2 Досие 91 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот №130080 Други селскостопански територии Други селскостопански територии от 4, 850 дка, кат. V 3259, 20 лв.
92 92/15.06.2007 г. Картотека 7 Регис тър 2 Досие 91 Землището на с. Тополовец, м. "Д. Радуловец", имот №130090 Други селскостопански територии Други селскостопански територии от 5, 544 дка, кат. V 3725, 60 лв.
93 93/19.06.2007 г. Картотека 1 Регис тър 2 Досие 93 гр. Кула, кв. 29, УПИ I Парцел, предназначен за озеленяване Парцел, предназначен за озеленяване от 7 200 кв. м. 24458, 40 лв.
94 94/27.06.2007 г. Картотека 8 Регис тър 2 Досие 94 Землището на с. Цар Петрово, м. "Лозята" парцел № 035050 Нива Нива от 19,310 дка., кат. IV 1743, 69 лв.
95 95/27.06.2007 г. Картотека 8 Регис тър 2 Досие 95 Землището на с. Цар Петрово, м. "Рудар" парцел № 049007 Нива Нива от 20, 009 дка., кат. IV 1548, 70 лв.
96 96/27.06.2007 г. Карто тека 8 Регис тър 2 Досие 96 Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" парцел № 060110 Нива Нива от 12, 973 дка., кат. III 1589, 19 лв.
97 97/27.06.2007 г. Картотека 8 Регис тър 2 Досие 97 Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" парцел № 062011 Нива Нива от 32, 368 дка., кат. IV 2922, 83 лв.
98 98/97/27.06.2007 г. Картотека 8 Регис тър 2 Досие 98 Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" парцел № 063160 Нива Нива от 20, 001 дка., кат. IV 1806, 09 лв.
99 99/04.07.2007 г. Картотека 8 Регис тър 2 Досие 99 Землището на с. Цар Петрово, м. "Крушака" парцел № 065006 Нива Нива от 293, 248 дка., кат. IV 29002,23 лв.
100 100/04.07.2007 г. Картотека 8 Регис тър 2 Досие 100 Землището на с. Цар Петрово, м. "Манастир. връх" парцел № 096045 Нива Нива от 11, 518 дка., кат. IV 891, 49 лв.
101 101/04.07.2007 г. Карто тека 8 Регис тър 2 Досие 101 Землището на с. Цар Петрово, м. "Манастир. връх" парцел № 098031 Нива Нива от 6, 365 дка., кат. VIII 117, 12 лв.
102 102/04.07.2007 г. Картотека 8 Регис тър 2 Досие 102 Землището на с. Цар Петрово, м. "Жъдна " парцел № 146001 Нива Нива от 11, 500 дка., кат. III 1127, 00 лв.
103 103/04.07.2007 г. Картотека 8 Регис тър 2 Досие 103 Землището на с. Цар Петрово, м. "Студена" парцел № 192002 Нива Нива от 6, 500 дка., кат. II 582, 40 лв.
104 104/04.07.2007 г. Картотека 8 Регис тър 2 Досие 104 Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" парцел № 209001 Нива Нива от 17, 733 дка., кат. III 2172, 29 лв.
105 105/17.10.2007 г, Картотека 1 Досие 105 гр. Кула, кв. 2, УПИ I; ПИ № 481 Специален терен Специален терен с площ 19 000 кв. м. заедно с построените в него сгради: -двуетажна полумасивна сграда административна с площ - 89 кв. м. ; -масивна едноетажна сграда с площ - 73 кв. м.; -полумасивна едноетажна сграда с площ 165 кв. м.; - полумасивна едноетажна сграда със застр. площ - 108 кв. м.; -сервизно помещение със застр. площ - 18 кв. м. 82840, 20 лв. Нов АОС № 1101/12.12.2016г.
106 106/23.10.2007 г. Картотека 1 Досие 106 гр. Кула, кв. 44, УПИ II За вторични суровини парцел за вторични суровини от 4900 кв. м. 17488, 10 лв. Нов АОС № 1095/21.11.2016г.
107 107/23.10.2007 г. Карто тека 1 Досие 107 гр. Кула, кв. 42, УПИ XVIII За озеленяване Парцел за озеленяване от 1800 кв. м. 6733, 80 лв.
108 108/23.10.2007 г. Картотека 1 Досие 108 гр. Кула, кв. 12, УПИ IX За озеленяване Парцел за озеленяване от 900 кв. м. 3212, 10 лв.
109 109/23.10.2007 г. Карто тека 1 Досие 109 гр. Кула, кв. 41, УПИ XVI За озеленяване Парцел за озеленяване от 700 кв. м. 2618, 70 лв.
110 110/23.10.2007 г. Карто тека 1 Досие 110 гр. Кула, кв. 1, УПИ I За Изкупвателен пункт Парцел предназначен за изкупвателен пунк от 4000 кв. м. 14964, 00 лв. Нов АОС № 1105/12.12.2016г.
111 111/23.10.2007 г. Картотека 1 Досие 111 гр. Кула, кв. 44, УПИ I За отоплителна централа Парцел предназначен за отоплителна централа от 5000 кв. м. 17845, 00 лв. Продаден на "Еп Корп Пропъртис" ООД с д - р № 648/25.06.2010 г. Заповед на кмета за деактуване № РД-18-12/17.01.2018г.
112 112/23.10.2007 г. Картотека 1 Досие 112 Землището на гр. Кула, м. "Арап Табия", имот № 278002 Пасище - мера Пасище - мера от 90, 850 дка., втора категория при неполивни условия 5796, 23 лв. Върху имота е учредео възмездно право на прокарване на отклонение на ел. провод. Решение № 289/09.06.2010 г. и Решение № 290/09.06.2010 г.на ОбС - Кула
113 113/15.11.2007 г. Картотека 1 Досие 113 Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 227006 Нива Нива от 9, 999 дка, трета категория при неполивни условия 979, 90 лв. Нов АОС № 966/12.09.2016г.
114 114/15.11.2007 г. Картотека 1 Досие 114 Землището на гр. Кула, м. "Обършината, имот № 342034 Нива Нива от 4, 000 дка, трета категория при неполивни условоя 392, 00 лв. Нов АОС № 950/12.09.2016г.
115 115/15.11.2007 г. Картотека 4 Досие 115 Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна Новица", имот № 023012 Нива Нива от 2, 700 дка, трета категория при неполивни условия 238, 14 лв.
116 116/15.11.2007 г. Картотека 5 Досие 116 Землището на с. Полетковци, м. "Падините", имот № 053008 Пасище - мера Пасище - мера от 50, 688 дка, шеста категория при неполивни условия 1117, 67 лв. Разделен с Решение на ОбС Кула № 9/12.11.2007 г. на имоти: № 053011, № 053010 Нови актове на разделения имот: АОС № 54/13.02.2008 г. и АОС № 119/13.02.2008 г.
117 117/15.11.2007 г. Картотека 5 Досие 117 Землището на с. Полетковци, м. "Падините", имот № 021001 Пасище - мера Пасище - мера от 37, 055 дка, девета категория при неполивни условия 231, 59 лв. Разделен с Решение на ОбС Кула № 9/12.11.2007 г. на имоти: № 021003, № 021002 Нови актове на разделения имот: АОС № 53/13.02.2008 г. и АОС № 118/13.02.2008 г.
118 118/13.02.2008 г. Картотека 5 Досие 118 Землището на с. Полетковци, м. "Падините", имот № 021002 Пасище - мера Пасище - мера от 2, 500 дка, девета категория при неполивни условия 13, 13 лв.
119 119/13.02.2008 г. Картотека 5 Досие 119 Землището на с. Полетковци, м. "Падините", имот № 053010 Пасище - мера Пасище - мера от 2, 500 дка, шеста категория при неполивни условия 55, 13 лв.
120 120/20.02.2008 г. 120/23.09.2008 г. Карто тека 1 Досие 120 Карто тека 5 Досие 120 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 173008 Пасище мера Землището на с. Полетковци, м."Падините", имот №053010 Други селскйостоп. територии Пасище - мера от 47, 086 дка, кат. IX при неполивни условия; Други селскостопански територии - 2, 500 дка, кат. VI при неполивни условия 317, 83 лв. 1680, 00 лв. имот № 053010, с. Полетковци е продаден на "ЕНЕРДЖИ ПОЛЕТКОВЦИ" ЕООД с д - р вписън във Вх. Рег. № 1733/31.05.2017 г., Акт № 162 том.V - Служба по вписванията гр. Кула. и Заповед на кмета за деактуване № РД-18-20/17.01.2018г. имот № 247001 гр. Кула - Нов АОС 133/10.11.2008г. - Др. сел. територий
121 121/29.02.2008 г. 121/23.09.2008 г. Карто тека 1 Досие 121 Карто тека 5 Досие 121 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 247001 Пасище мера Землището на с. Полетковци, м."Падините", имот № 021002 Други селскйостоп. територии Пасище - мера от 10, 851 дка, кат. III при неполивни условия Други селскостопански територии - 2, 500 дка, кат. IX при неполивни условия 571, 31 лв. 1680, 00 лв. имот № 247001 Разделен с Решение на ОбС Кула № 31/29.02.2008 г. на имоти: № 247015 и имот № 247003
122 122/03.04.2008 г. Картотека 1 Досие 122 гр. Кула, кв. 44, УПИ IV; УПИ IV - за резервен терен УПИ IV за резервен терен, кв. 44: 1. Дворно място от 23 000 кв. м. 2. Масивна сграда - панелна конструкция със застроена площ 144 кв. м., построена през 1985 г. 72258, 90 лв. Нов АОС № 1092/21.11.2016г.
123 123/29.04.2008 г. Картотека 1 Досие 123 В землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 167001 Пасище - мера Пасище - мера - 56, 720 дка, кат. IX при неполивни условия 411, 22 лв.
124 124/29.04.2008 г. Картотека 1 Досие 124 В землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 166001 Пасище - мера Пасище - мера - 78, 403 дка, кат. IX при неполивни условия 568, 42 лв. Нов АОС № 463/17.03.2014г.
125 125/27.06.2008 г. Картотека 1 Досие 125 В землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 247003 Нива Нива - 0, 060 дка, III кат. при неполивни условия 7, 94 лв. Върху имота има следните ограничения: електропровод 20 kV и от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не мога да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов АОС № 964/12.09.2016г.
126 126/06.08.2008 г. Картотека 1 Досие 126 В землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 143001 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 29, 073 дка, V кат. при неполивни условия 5058, 70 лв. Разделен с Решение на ОбС Кула № 90/13.08.2008 г. на имоти: №143003 и № 134004
127 127/06.08.2008 г. Картотека 1 Досие 127 В землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 131001 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 14, 881 дка, IX кат. при неполивни условия 483, 63 лв.
128 128/27.08.2008 г. Картотека 1 Досие 128 гр. Кула, УПИ I - за училище, кв. 32, УПИ I, пл. № 1344 УПИ I за училище 1. Училище - ЗП=380 кв. м., РЗП - 760 кв.м. на два етажа, училищен коршус, строен 1928 г., конструкция - масивна 2. Дворно място - 1652 кв. м. 33293, 70 лв. Нов АОС № 1093/21.11.2016г.
129 129/27.08.2008 г. Картотека 1 Досие 129 гр. Кула, кв. 32, УПИ II, пл. №1344 УПИ II - за училище 1. Физкултурен салон - ЗП=120 кв. м.; РЗП - 240 кв. м. и мазе, строено 1928 г., конструкция - масивна; 2. Дворно място - 3060 кв. м.. 17501, 70 лв. Нов АОС № 1094/21.11.2016г.
130 130/07.10.2008 г. Картотека 1 Досие 130 гр. Кула, УПИ III за магазин и трафопост, кв. 32, УПИ III, пл. № 1344 УПИ III за магазин и трафопост Дворно място - 453 кв. м. 1947, 90 лв. Нов АОС № 1100/01.12.2016г.
131 131/23.09.2008 г. Картотека 1 Досие 131 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 143003 Гора в зем.земи Гора в зем. земи - 13, 078 дка, кат. V, при неполивни условия 2 275, 57 лв. Нов АОС № 298/05.09.2012 г.
132 132/23.09.2008 г. Картотека 1 Досие 132 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 143004 Гора в зем.земи Гора в зем. земи - 15, 995 дка, кат. V, при неполивни условия 2783, 13 лв.
133 133/10.11.2008 г. Картотека 1 Досие 133 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 173008 Други сел. територии Други селскостопански територии - 47, 086 дка, кат. IX при неполивни условия 65543, 70 лв.
134 134/10.11.2008 г. Карто тека 1 Досие 134 гр. Кула, ул. "Хр. Ботев" №122 кв. 5, УПИ V-1635 Жилищен имот 1. Жилищна сграда - масивна жилищна сграда на 1 етаж, ЗП=60 кв.м. 2. Дворно място - 860 кв. м. 4458, 20 лв. Нов АОС № 1102/12.12.2016г.
135 135/04.02.2009 г. Картотека 1 Досие 135 гр. Кула, ул. " Толбухин" №1, УПИ VII, кв. 50 за СПТУ УПИ VII с площ - 8000 кв.м., в едно с построените в него сгради: - Триетажна масивна сграда, със застроена площ 400 кв.м., предназначена за училище; - Двуетажна адм. масивна сграда със застроена площ 190 кв. м. , предназначена за столова 117910,40 лв. Заповед на Кмета за разделяне № РД- 18-130/22.07.2015г. Разделен на АОС № 769/22.07.2015г. И АОС № 770/22.07.2015г.
136 136/04.02.2009 г. Картотека 1 Досие 136 гр. Кула, ул. " Толбухин" №2, УПИ V-12, кв. 44 за СПТУ - работилница УПИ V с площ 19275 кв. м. в едно с построените в него сгради: - Техническа работилница със ЗП=400 кв. м.; - Раотилница с кабинети със ЗП=900 кв. м.; - Метален навес със ЗП=366 кв. м. 170957, 60 лв. Разделен с Решение № 166/18.05.2009 г. и Решение № 192/16.06.2009 г. нс ОбС Кула и Заповед на Кмета № РД-18-253/0510.2009 г. Нови актове на разделения имот: АОС №187/14.10.2009 г.; АОС №188/14.10.2009 г.; АОС №189/14.10.2009 г.; АОС №190/14.10.2009 г.; АОС №191/14.10.2009 г.
137 137/22.05.2009 г. Картотека 1 Досие 137 гр. Кула, УПИ VIII - общ., кв. 58 УПИ VIII - общ. УПИ VIII - общ. сплощ - 550 кв. м. 4446,20 лв. Решение на ОбС Кула № 203/25.10.2009 г. за разделяне на два самостоятелни урегулирани имота Нов акт на разделения имот: АОС № 194/19.01.2010 г.
138 138/22.05.2009 г. Карто тека 1 Досие 138 гр. Кула, ул. "Г. Бенковски" № 20, кв. 132, УПИ V, имот. парт. № 22 За обществено обслужване За обществено обслужване: 1. Гараж и котелно - 614 кв. м., стр. 1959 г., масивна на 1 етаж; 2.Складове - 300 кв.м., строени 1959 г., масивни на 1 етаж; 3.Складове - 200 кв.м.,стр. 1990 г., масивни на 1 етаж; 4. Дворно място - 9295 кв. м. 96889, 10 лв. АОС № 246/19.01.2011 г. за поправка на АОС № 138/22.05.2009 г.
139 139/16.06.2009 г. Картотека 3 Досие 139 Землището на с. Извор Махала, м. "Стаменовото", имот № 131018 Нива Нива - 0, 796 дка, III кат. при неполивни условия 116, 87 лв. Нов АОС № 854/22.02.2016г.
140 140/16.06.2009 г. Картотека 3 Досие 140 Землището на с. Извор Махала, м. "Стаменовото", имот № 129016 Нива Нива - 1, 957 дка, III кат. при неполивни условия 287, 68 лв. Заповед за деактуване № РД-18-91/08.05.2012 г.
141 141/16.06.2009 г. Картотека 3 Досие 141 Землището на с. Извор Махала, м. "Чуката", имот № 128014 Нива Нива - 2, 355 дка, III кат. при неполивни условия 276, 95 лв. Нов АОС № 852/22.02.2016г.
142 142/16.06.2009 г. Картотека 3 Досие 142 Землището на с. Извор Махала, м. "Бачията", имот № 114010 Нива Нива - 110, 067 дка, III кат. при неполивни условия 12943,88 лв. Нов АОС № 851/22.02.2016г.
143 143/16.06.2009 г. Картотека 3 Досие 143 Землището на с. Извор Махала, м. "Бачията", имот № 113033 Нива Нива - 29, 992 дка, III кат. при неполивни условия 3 967, 94 лв. Нов АОС № 850/22.02.2016г.
144 144/16.06.2009 г. Картотека 3 Досие 144 Землището на с. Извор Махала, м. "Бачията", имот № 113024 Нива Нива - 8, 000 дка, III кат. при неполивни условия 1176, 00 лв. Нов АОС № 849/22.02.2016г.
145 145/16.06.2009 г. Картотека 3 Досие 145 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 109005 Нива Нива - 2, 140 дка, III кат. при неполивни условия 283, 12 лв. Нов АОС № 848/22.02.2016г.
146 146/16.06.2009 г. Картотека 3 Досие 146 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 106008 Нива Нива -11, 834 дка, II кат. при неполивни условия 1565, 64 лв. Нов АОС № 847/22.02.2016г.
147 147/16.06.2009 г. Картотека 3 Досие 147 Землището на с. Извор Махала, м. "Бачията", имот № 103020 Нива Нива -13, 998 дка, III кат. при неполивни условия 1646, 16 лв. Нов АОС № 845/22.02.2016г.
148 148/16.06.2009 г. Картотека 3 Досие 148 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 104009 Нива Нива -10, 224 дка, III кат. при неполивни условия 1202, 34 лв. Нов АОС № 846/22.02.2016г.
149 149/17.06.2012 г. Картотека 3 Досие 149 Землището на с. Извор Махала, м. "Бачията", имот № 103017 Нива Нива -5, 207 дка, III кат. при неполивни условия 612, 34 лв. Нов АОС № 865/17.03.2016г.
150 150/17.06.2012 г. Картотека 3 Досие 150 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 099016 Нива Нива -9, 001 дка, III кат. при неполивни условия 1389, 30 лв. Нов АОС № 877/17.03.2016г.
151 151/17.06.2009 г. Картотека 3 Досие 151 Землището на с. Извор Махала, м. "Бачията", имот № 096023 Нива Нива -5, 092 дка, III кат. при неполивни условия 598, 82 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-118/07.06.2012 г.
152 152/17.06.2009 г. Картотека 3 Досие 152 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 093007 Нива Нива -7,126 дка, III кат. при неполивни условия 1099, 90 лв. Нов АОС № 876/17.03.2016г.
153 153/17.06.2009 г. Картотека 3 Досие 153 Землището на с. Извор Махала, м. "Караджовица", имот № 089014 Нива Нива -4,001 дка, III кат. при неполивни условия 617, 55 лв. Нов АОС № 875/17.03.2016г.
154 154/17.06.2009 г. Картотека 3 Досие 154 Землището на с. Извор Махала, м. "Караджовица", имот № 088015 Нива Нива -3,900 дка,V кат. при неполивни условия 305, 76 лв. Нов АОС № 874/17.03.2016г.
155 155/17.06.2009 г. Картотека 3 Досие 155 Землището на с. Извор Махала, м. "Караджовица", имот № 086003 Нива Нива -4,153 дка,III кат. при неполивни условия 488, 39 лв. Нов АОС № 873/17.03.2016г.
156 156/17.06.2009 г. Картотека 3 Досие 156 Землището на с. Извор Махала, м. "Караджовица", имот № 085009 Нива Нива -0,810 дка,III кат. при неполивни условия 95, 26 лв. Нов АОС № 872/17.03.2016г.
157 157/17.06.2009 г. Картотека 3 Досие 157 Землището на с. Извор Махала, м. "Караджовица", имот № 084002 Нива Нива -5, 807 дка,III кат. при неполивни условия 682, 90 лв. Нов АОС № 871/17.03.2016г.
158 158/17.06.2009 г. Картотека 3 Досие 158 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 076004 Нива Нива -0, 375 дка,II кат. при неполивни условия 66, 15 лв. Нов АОС № 870/17.03.2016г.
159 159/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 159 Землището на с. Извор Махала, м. "Стаменовото", имот № 067033 Нива Нива -1, 409 дка,II кат. при неполивни условия 213, 04 лв. Нов АОС № 869/17.03.2016г.
160 160/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 160 Землището на с. Извор Махала, м. "Краварника", имот № 059031 Нива Нива -1, 500 дка,II кат. при неполивни условия 220, 50 лв. Нов АОС № 868/17.03.2016г.
161 161/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 161 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 050061 Нива Нива -3, 258 дка,III кат. при неполивни условия 478, 93 лв. Нов АОС № 867/17.03.2016г.
162 162/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 162 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 050060 Нива Нива - 0, 573 дка,III кат. при неполивни условия 75, 81 лв. Нов АОС № 887/17.03.2016г.
163 163/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 163 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 050057 Нива Нива -14, 285 дка,III кат. при неполивни условия 2099, 90 лв. Нов АОС № 886/17.03.2016г.
164 164/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 164 Землището на с. Извор Махала, м. "Средният връх", имот № 027023 Нива Нива -1, 484 дка, V кат. при неполивни условия 116, 35 лв. Нов АОС № 882/17.03.2016г.
165 165/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 165 Землището на с. Извор Махала, м. "Средният връх", имот № 027010 Нива Нива -3, 500 дка, V кат. при неполивни условия 274, 40 лв. Нов АОС № 881/17.03.2016г.
166 166/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 166 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 023010 Нива Нива -5, 000 дка, V кат. при неполивни условия 392, 00 лв. Нов АОС № 879/17.03.2016г.
167 167/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 167 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 021010 Нива Нива -3, 983 дка, V кат. при неполивни условия 312, 27 лв. Нов АОС № 878/17.03.2016г.
168 168/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 168 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 020022 Нива Нива -6, 000 дка, V кат. при неполивни условия 470, 40 лв. Нов АОС № 864/01.03.2016г.
169 169/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 169 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 020021 Нива Нива -10, 000 дка, V кат. при неполивни условия 784, 00 лв. Нов АОС № 863/01.03.2016г.
170 170/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 170 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 020020 Нива Нива -4, 797 дка, V кат. при неполивни условия 376, 08 лв. Нов АОС № 862/01.03.2016г.
171 171/18.06.2009 г. Картотека 3 Досие 171 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 018030 Нива Нива -0, 528 дка, V кат. при неполивни условия 41, 40 лв. Нов АОС № 861/01.03.2016г.
172 172/19.06.2009 г. Картотека 3 Досие 172 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 018010 Нива Нива -1, 082 дка, V кат. при неполивни условия 84,83 лв. Нов АОС № 860/01.03.2016г.
173 173/19.06.2009 г. Картотека 3 Досие 173 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 016002 Нива Нива -5, 558 дка, V кат. при неполивни условия 435, 75 лв. Нов АОС № 858/01.03.2016г.
174 174/19.06.2009 г. Картотека 3 Досие 174 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 012003 Нива Нива -5, 059 дка, III кат. при неполивни условия 594, 94 лв. Нов АОС № 856/01.03.2016г.
175 175/19.06.2009 г. Картотека 3 Досие 175 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 010010 Нива Нива -5, 999 дка, III кат. при неполивни условия 705, 48 лв. Нов АОС № 855/01.03.2016г.
176 176/19.06.2009 г. Картотека 3 Досие 176 Землището на с. Извор Махала, м. "Стаменовото", имот № 133009 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 5, 990 дка, кат. III при неполивни условия 792, 48 лв.
177 177/19.06.2009 г. Картотека 3 Досие 177 Землището на с. Извор Махала, м. "Стаменовото", имот № 130026 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 1, 647 дка, кат. III при неполивни условия 217, 90 лв. Нов АОС № 853/22.02.2016г.
178 178/19.06.2009 г. Картотека 3 Досие 178 Землището на с. Извор Махала, м. "Караджовица", имот № 090018 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 4, 317 дка, кат. III при неполивни условия 666, 33 лв. Нов АОС № 866/17.03.2016г.
179 179/19.06.2009 г, Картотека 3 Досие 179 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака" , имот № 050037 Гора в зем. земи Гора в зем. зем - 9, 023 дка, III кат. при неполивни условия 1326, 38 лв. Нов АОС № 885/17.03.2016г.
180 180/19.06.2009 г, Картотека 3 Досие 180 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 050023 Гора в зем. земи Гора в зем. зем - 6, 205 дка, III кат. при неполивни условия 820, 92 лв. Нов АОС № 884/17.03.2016г.
181 181/19.06.2009 г, Картотека 3 Досие 181 Землището на с. Извор Махала, м. "Осенака", имот № 050022 Гора в зем. земи Гора в зем. зем - 4, 006 дка, III кат. при неполивни условия 471, 11 лв. Нов АОС № 883/17.03.2016г.
182 182/19.06.2009 г, Картотека 3 Досие 182 Землището на с. Извор Махала, м. "Урушко", имот № 014006 Гора в звм. земи Гора в зем. зем - 5, 277 дка, IX кат. при неполивни условия 97, 10 лв. Нов АОС № 857/01.03.2016г.
183 183/19.06.2009 г, Картотека 3 Досие 183 Землището на с. Извор Махала, м. "Стаменовото", имот № 132008 Ливада Ливада - 1, 830 дка, III кат. при неполивни условия 143, 47 лв.
184 184/22.07.2009 г. Картотека 7 Досие 184 Землището на с. Тополовец, м. "Калето", имот № 107020 Нива Нива - 20, 038 дка, кат. VIII при неполивни условия 561, 06 лв. Стар АОС № 1/04.11.2005 г.
185 185/05.08.2009 г. Картотека 1 Досие 185 гр. Кула, УПИ I, кв. 75 УПИ I за "КЖС" УПИ I за "КЖС" с площ 1880 кв. м. 22372, 00 лв. Нов АОС № 1107/12.12.2016г.
186 186/07.09.2009 г. Картотека 1 Досие 186 гр. Кула, ул. "Връшка Чука" № 32, УПИ IV - 1374, кв. 129 Жилищен имот Жилищен имот: 1. Жилищна сграда - паянтова на 1 етаж, ЗП=50 кв. м. с мазе - 30 кв. м.ЗП, построена през 1950 г.; 2. Тълкана - масивна на 1 етаж, ЗП=42 кв. м., построена 1965 г.; 3. Дворно място - 825 кв. м. 5409, 60 лв. Нов АОС № 1103/12.12.2016г.
187 187/14.10.2009 г. Картотека 1 Досие 187 гр. Кула, ул. "Толбухин" № 2, УПИ XXXVIII - 12, кв. 44 УПИ XXXVIII - 12 за производствено складова дейност УПИ XXXVIII - 12 за производствено складова дейност с площ 2501 кв. м. - Метален навес със ЗП=336 кв. м. 29865, 70 кв. м. Нов АОС № 1113/27.02.2017г.
188 188/14.10.2009 г. Картотека 1 Досие 188 гр. Кула, УПИ XXXVII - 12, кв. 44 УПИ XXXVII - 12 за производствено складова дейност УПИ XXXVII - 12 за производствено складова дейност с площ 7265 кв. м. в едно с построените в него сгради: - Технически работилници със ЗП=400 кв. м.; - Работилници с кабинети със ЗП=900 кв. м. 106160, 90 лв. Нов АОС № 1109/01.02.2017г.
189 189/14.10.2009 г. Картотека 1 Досие 189 гр. Кула, УПИ XXXIX - 12, кв. 44 УПИ XXXIX - 12 за Трафопост УПИ XXXIX - 12 за Трафопост с площ 96 кв. м. 542, 90 лв. Нов АОС № 1110/01.02.2017г.
190 190/14.10.2009 г. Карто тека 1 Досие 190 гр. Кула, УПИ XXXVI- 12, кв. 44 УПИ XXXIV - 12 за производствено складова дейност УПИ XXXVI- 12, кв. 44 с площ 1073 кв.м. 6625, 80 лв. Нов АОС № 1111/01.02.2017г.
191 191/14.10.1009 г. Картотека 1 Досие 191 гр. Кула, УПИ XXXV- 12, кв. 44 УПИ XXXV - 12 за Фотоволтарична централа УПИ XXXV - 12 за Фотоволтарична централа с площ 8002 кв. м 45251, 30 лв. Нов АОС № 1112/01.02.2017г.
192 192/14.12.2009 г. Картотека 1 Досие 192 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 056005 Нива Нива - 210, 415 дка, III кат. При неполивни условия 41756, 86 лв. Разделен с Решение на ОбС Кула № 241/22.01.2010 г. на имоти : № 056006; № 056007; № 056008; № 056009 с АОС № 199/12.02.2010 г. ; № 056010; № 056011; № 056012
193 193/18.12.2009 г. Картотека 4 Досие 193 с. Коста Перчево, кв. 7 Зърносушилна Зърносушилна - полумасивна - 21 кв. м., построена 1986 г. 445, 60 лв.
194 194/19.01.2010 г. Картотека 1 Досие 194 гр. Кула, УПИ X - общ., кв. 58 УПИ X - общ. - за търговска дейност Парцел, предназначен за търговска дейност с площ - 633 кв. м. 5117, 20 лв. Продаден на "Север" ООД, представляван от Олег Емилов Цветков. Вписан договор във входящ двоен регистър № 299 на 21. 04.2010 г., том I, № 120, парт. 14041 Заповед на кмета за деактуване № РД-18-10/17.01.2018г.
195 195/20.01.2010 г. Карто тека 1 Досие 195 гр. Кула, обл. Видин, УПИ I, кв. 4 УПИ I за складова база Складова база, състояща се от: - Дворно място с площ - 4900 кв. м. - Гаражи с работилници - 624 кв. м. ЗП, строени 1967 г, конструкция - масивна; - Складове - 403 кв. м. ЗП, строени 1987 г, конструкция - масивна 75511, 90 лв. Договор за Приватизационна продажба, вписан под № 747 на 16..07.2010 г., том III, № 18, парт. 14042 Заповед на кмета за деактуване № РД- 18-22/17.01.2018г.
196 196/12.02.2010 г. Картотека 1 Досие 196 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 056006 Нива Нива - 62, 001 дка, III кат. при неполивни условия 11392, 68 лв. Договор за продажба - вписан в Двоен входящ регистър № 274 на 18.02.2011 г. Заповед на кмета за деактуване № РД -18-16/17.01.2018г.
197 197/12.02.2010 г. Картотека 1 Досие 197 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 056007 Нива Нива - 44, 287 дка, III кат. при неполивни условия 8137, 74 лв. Договор за продажба - вписан в Двоен входящ регистър № 404 на 13.05.2010 г., том I, №195, парт. 14203, 14204 Заповед на кмета за деактуване №РД -18- 10/17.01.2018г.
198 198/12.02.2010 г. Картотека 1 Досие 198 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 056008 Нива Нива - 35, 714 дка, III кат. при неполивни условия 6562, 45 лв. Договор за продажба - вписан в Двоен входящ регистър № 404 на 13.05.2010 г., том I, №195, парт. 14203, 14204 Заповед на кмета за деактуване №РД -18- 11/17.01.2018г.
199 199/12.02.2010 г. Картотека 1 Досие 199 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 056009 Нива Нива - 32, 616 дка, III кат. при неполивни условия 5993, 19 лв. Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11м. От оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоражения и засажда високостеблена растителност. Нов АОС № 971/15.09.2016г.
200 200/12.02.2010 г. Картотека 1 Досие 200 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 056010 Нива Нива - 17, 421 дка, III кат. при неполивни условия 3457, 00 лв. Имотът е продаден и договорът е вписан във входящ двоен регистър № 756/01.07.2010 г., том III, № 21, парт. 14205 Заповед на кмета за деактуване № РД- 13/17.01.2018г.
201 201/12.02.2010 г. Картотека 1 Досие 201 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 056011 Нива Нива - 7, 166 дка, III кат. при неполивни условия 1316, 75 лв. Имотът е продаден и договорът е вписан във входящ двоен регистър № 756/01.07.2010 г., том III, № 21, парт. 14205 Заповед на кмета за деактуване № РД- 14/17.01.2018г.
202 202/12.02.2010 г. Картотека 1 Досие 202 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 056012 Нива Нива -10, 403 дка, III кат. при неполивни условия 1911, 55 лв. Имотът е продаден и договорът е вписан във входящ двоен регистър № 756/01.07.2010 г., том III, № 21, парт. 14205 Заповед на кмета за деактуване № РД- 15/17.01.2018г.
203 203/27.07.2010 г. Картотека 1 Досие 203 гр. Кула, УПИ XIV - 11, кв. 44 Сграда - пазачи Сграда за пазачи - 20 кв. м. ЗП 952, 60 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-85А от 03.05.2012 г. Нов АОС № 295/08.05.2012 г.
204 204/27.07.2010 г. Картотека 1 Досие 204 гр. Кула, УПИ XV - 11, кв. 44 Масивна сграда Масивна сграда с 9 кв. м. 428, 70 лв. 6
205 205/28.07.2010 г. Картотека 2 Досие 205 Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 096006 Нива Нива - 4, 000 дка, III кат. при неполивни условия 529, 20 лв.
206 206/28.07.2010 г. Картотека 2 Досие 206 Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 097020 Нива Нива - 13, 947 дка, III кат. при неполивни условия 1640, 05 лв.
207 207/28.07.2010 г. Картотека 2 Досие 207 Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 098049 Нива Нива - 6, 271 дка, III кат. при неполивни условия 829, 65 лв.
208 208/28.07.2010 г. Картотека 2 Досие 208 Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 095027 Нива Нива - 8, 399 дка, III кат. при неполивни условия 987, 72 лв.
209 209/28.07.2010 г. Картотека 2 Досие 209 Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 183018 Нива Нива - 57, 479 дка, III кат. при неполивни условия 8871, 88 лв.
210 210/28.07.2010 г. Картотека 2 Досие 210 Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 092018 Нива Нива - 1, 117 дка, III кат. при неполивни условия 131, 36 лв.
211 211/25.08.2010 г. Картотека 2 Досие 211 Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 090016 Нива Нива - 88, 354 дка, III кат. при неполивни условия 13637, 44 лв.
212 212/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 212 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 020001 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 13, 217 дка, III кат. при неполивни условия 3 568, 59 лв.
213 213/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 213 Землището на гр. Кула, м. "Големият връх", имот № 021010 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 7, 893 дка, III кат. при неполивни условия 277, 04 лв.
214 214/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 214 Землището на гр. Кула, м. "Големият връх", имот № 023001 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 34, 375 дка, V кат. при неполивни условия 5568, 75 лв.
215 215/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 215 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 026016 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 20, 152 дка, V кат. при неполивни условия 3 264, 62 лв.
216 216/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 216 Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 026022 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 78, 043 дка, V кат. при неполивни условия 12 642, 97 лв.
217 217/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 217 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 121016 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 8, 909 дка, V кат. при неполивни условия 1443, 26 лв.
218 218/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 218 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 123050 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 7, 969 дка, IX кат. при неполивни условия 310, 79 лв.
219 219/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 219 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 130003 Гора в зем. земи Гора в зем. земи -9, 004 дка, IX кат. при неполивни условия 386, 27 лв.
220 220/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 220 Землището на гр. Кула, м. "Муйка", имот № 181006 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 30, 302 дка, V кат. при неполивни условия 5 999, 80 лв.
221 221/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 221 Землището на гр. Кула, м. "Поповчец", имот № 194003 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 22, 717 дка, V кат. при неполивни условия 4 498, 76 лв.
222 222/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 222 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250002 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 17, 821 дка, IX кат. при неполивни условия 868, 77 лв.
223 223/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 223 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250078 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 16, 824 дка, IX кат. при неполивни условия 820, 17 лв.
224 224/04.10.2010 г. Карто тека 1 Досие 224 Землището на гр. Кула, м. "Липака", имот № 291003 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 7, 943 дка, IX кат. при неполивни условия 340, 75 лв.
225 225/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 225 Землището на гр. Кула, м. "Главен дол", имот № 341037 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 11, 361 дка, V кат. при неполивни условия 2 364, 71 лв.
226 226/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 226 Землището на гр. Кула, м. "Влахов трап", имот № 349006 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 10, 043 дка, III кат. при неполивни условия 2 982, 77 лв.
227 227/04.10.2010 г. Картотека 1 Досие 227 Землището на гр. Кула, м. "Главен дол", имот № 364063 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 9, 636 дка,V кат. при неполивни условия 1907, 93 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-110 от 04.06.2012 г.
228 228/06.10.2010 г. Картотека 4 Досие 228 Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя", имот № 052004 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 23, 342 дка, IV кат. при неполивни условия 5735, 13 лв.
229 229/06.10.2010 г. Картотека 4 Досие 229 Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица", имот № 059026 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 15, 065 дка, III кат. при неполивни условия 3 254, 04 лв.
230 230/06.10.2010 г. Картотека 7 Досие 230 Землището на с. Тополовец, м. "Големият път", имот № 173020 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 18, 395 дка, III кат. при неполивни условия 5 214, 98 лв.
231 231/06.10.2010 г. Картотека 3 Досие 231 Землището на с. Извор махала, м. "Средния връх", имот № 025001 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 9, 341 дка, Vкат. при неполивни условия 1345, 10 лв. Нов АОС № 880/17.03.2016г.
232 232/06.10.2010 г. Картотека 3 Досие 232 Землището на с. Извор махала, м. "Караджовица", имот № 144103 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 34, 516 дка, VI кат. при неполивни условия 4 566,47 лв.
233 233/06.10.2010 г. Картотека 1 Досие 233 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250079 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 74, 026 дка, IX кат. при неполивни условия 3608, 77 лв.
234 234/28.10.2010 г. Картотека 1 Досие 234 гр. Кула, ул. "Хр. Ботев" № 51, УПИ X - 555, кв. 14 Жилищен имот Жилищна сграда - масивна, на два етажа, ЗП=55 кв.м. с мазе - 20 кв. м. ЗП, построена 1972 г.; Дворно място - 450 кв. м. 6676, 50 лв.
235 235/04.11.2010 г. Картотека 1 Досие 235 гр. Кула, ул. "Капитан Киряев" № 5, УПИ XII - 1455, кв. 123 Жилищен имот Жилищна сграда - паянтва, ЗП=70 кв. м., построена 1938 г. ; Стопанска сграда - паянтова, ЗП=30 кв. м., построена 1945 г.; Гараж - масивн, ЗП=30 кв. м., построен 1968 г.; Дворно място - 780 кв.м. 6512, 00 лв.
236 236/01.12.2010 г. Карто тека 2 Досие 236 Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 088007 Нива Нива - 7, 598 дка, III кат. при неполивни условия 893, 52 лв.
237 237/01.12.2010 г. Картотека 2 Досие 237 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 136013 Нива Нива - 21, 300 дка, IV кат. при неполивни условия 2610, 32 лв.
238 238/01.12.2010 г. Картотека 2 Досие 238 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 137008 Нива Нива - 8, 000 дка, IV кат. при неполивни условия 980, 40 лв.
239 239/01.12.2010 г. Картотека 2 Досие 239 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 186014 Нива Нива - 6, 701 дка, IV кат. при неполивни условия 821, 21 лв.
240 240/01.12.2010 г. Картотека 2 Досие 240 Землището на с. Големаново, м. "Пилат", имот № 130020 Нива Нива - 4, 254 дка, IV кат. при неполивни условия 576, 20 лв.
241 241/01.12.2010 г. Картотека 2 Досие 241 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 140040 Нива Нива - 12, 400 дка, III кат. при неполивни условия 1458, 24 лв.
242 242/01.12.2010 г. Картотека 2 Досие 242 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 136014 Нива Нива - 11, 544 дка, IV кат. при неполивни условия 1414, 72 лв.
243 243/13.12.2010 г. Картотека 2 Досие 243 Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 035026 Нива Нива - 4, 968 дка, III кат. при неполивни условия 693, 78 лв.
244 244/13.12.2010 г. Карто тека 2 Досие 244 Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 061005 Нива Нива - 12, 001 дка, III кат. при неполивни условия 1411, 32 лв.
245 245/28.02.2011 г. Картотека 2 Досие 245 Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 094033 Нива Нива - 26, 591 дка, III кат. при неполивни условия 4104, 32 лв.
246 АОС № 246/08.03.2011 г. за поправка на АОС № 138/22.05.2009 г. Регистър 2 Досие 1 гр. Кула, ул. "Г. Бенковски" № 20, кв. 132, УПИ V, имот. парт. № 22 За обществено обслужване За обществено обслужване: 1. Гараж и котелно - 614 кв. м., стр. 1959 г., масивна на 1 етаж; 2.Складове - 300 кв.м., строени 1959 г., масивни на 1 етаж; 3.Складове - 200 кв.м.,стр. 1990 г., масивни на 1 етаж; 4. Трафопост - масивна, 9 кв. м. , строен 1959 г. 5.Дворно място - 9295 кв. м. 99387, 40 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-189 от 09.12.2011 г.
247 247/21.03.2011 г. Досие 247 Регистър 1 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 057001 Пасище - мера Пасище - мера от 26, 939 дка, II кат. при неполивни условия 2400, 18 лв. Нов АОС № 303/22.01.2013 г.
248 АОС № 248/29.04.2011 г. за поправка на АОС № 133/ 02.11.2005 г. Регистър 2 Досие 1 обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул. "Г. Димитров"№ 21, кв. 11, УПИ IV - 716 Дворно място Урегулиран поземлен имот - дворно място - 728 кв. м. 4353, 40 лв.
249 249/10.06.2011 г. Регистър 2 Досие 249 обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул. "Х. Димитър"№ 6, кв. 65, УПИ IV - 763 Жилищен имот 1. Жилищна сграда - масивна, ЗП=100 кв. м., построена 1900г.; 2. Жилищна сграда - паянтова, ЗП=50 кв.м., с мазе - 20 кв. м. ЗП, построена 1925г.; 3. Стопанска сграда - масивен, ЗП=60 кв. м. , построена 1941г.; 4.Стопанска сграда - паянтова, ЗП=32 кв. м., с мазе - 20 кв. м. ЗП , построенаа 1942г.; 5. Дворно място - 800 кв. м. 11680, 30 лв. Нов АОС № 61/30.01.2012 г.
250 250/21.07. 2011 г. Регистър 2 Досие 250 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 166017 Нива - 27, 080 дка, IX кат. при неполивни условия 778, 55 лв. Има ПУП и е урбанизирана територия
251 251/21.07.2011 г. Регистър 2 Досие 251 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 166016 Нива Нива - 73, 583 дка, IX кат. при неполивни условия 2115, 51 лв. Върху имота има следните ограничения: За ВЛ 6 kV и 20 kV и до 30 kV при трасе в земеделски земи: Общо 7, 5 м. в т. Ч. спрямо оста на електропровода - 5 м. от страната, избрана за обслужване и 2, 5 м. от другата страна. Сервитути за имота 7, 50 м., 5, 00 м. от едната страна и 2, 5 м. от другата страна. Ограниченията на ползването са съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба 16 от 09.06.2004 г. на МРРБ. МЗП и МЕЕЕ. Нов АОС № 982/15.09.2016г.
252 252/08.08.2011 г. Регистър 2 Досие 252 Землището на гр. Кула, м. "Дери магаре", имот № 171004 Нива Нива - 74, 757 дка, IX кат. при неполивни условия 2321, 20 лв. Нов АОС № 986/15.09.2016г.
253 253/08.08.2011 г. Регистър 2 Досие 253 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 161003 Нива Нива - 15, 717 дка, IX кат. при неполивни условия 451, 86 лв. Нов АОС № 1050/14.11.2016г.
254 254/08.08.2011 г. Регистър 2 Досие 254 Землището на гр. Кула, м. "Чичилска река", имот № 161001 Др. сел. ст. тер. Др. сел. ст. тер. -10, 479 дка, IX кат. при неполивни условия 21628, 70 лв.
255 255/08.08.2011 г. Регистър 2 Досие 255 Землището на гр. Кула, м. "Бурчовото", имот № 081006 Др. сел. ст. тер. Др. сел. ст. тер. -122, 988 дка, III кат. при неполивни условия 25 3847, 20 лв.
256 256/08.08.2011 г. Регистър 2 Досие 256 Землището на гр. Кула, м. "Бурчовото", имот № 081003 Др. сел. ст. тер. Др. сел. ст. тер. -10, 521 дка, III кат. при неполивни условия 21 715, 30 лв.
257 257/08.08.2011 г. Регистър 2 Досие 257 Землището на гр. Кула, м. "Бурчовото", имот № 081001 Др. сел. ст. тер. Др. сел. ст. тер. -14, 772 дка, III кат. при неполивни условия 30 489, 40 лв.
258 258/08.08.2011 г. Регистър 2 Досие 258 Землището на гр. Кула, м. "Бурчовото", имот № 080001 Др. сел. ст. тер. Др. сел. ст. тер. -26, 732 дка, III кат. при неполивни условия 55174, 80 лв.
259 259/08.08.2011 г. Регистър 2 Досие 259 Землището на гр. Кула, м. "Бурчовото", имот № 077001 Др. сел. ст. тер. Др. сел. ст. тер. -26, 997 дка, III кат. при неполивни условия 55 721, 80 лв.
260 260/10.08.2011 г. Регистър 2 Досие 260 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 127007 Нива Нива - 7, 913 дка, V кат. при неполивни условия 853, 02 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-92 от 08.05.2012 г.
261 261/10.08.2011 г. Регистър 2 Досие 261 Землището на гр. Кула, м. "Пишурски дол", имот № 127032 Нива Нива - 24, 705 дка, V кат. при неполивни условия 2663, 20 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-35 от 10.03.2014 г.
262 262/10.08.2011 г. Регистър 2 Досие 262 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250027 Нива Нива - 7, 411 дка, IX кат. при неполивни условия 213, 07 лв. Нов АОС № 1021/26.09.2016г.
263 263/10.08.2011 г. Регистър 2 Досие 263 Землището на гр. Кула, м. "Тополовец", имот № 250030 Нива Нива - 2, 013 дка, IX кат. при неполивни условия 57, 87 лв. Нов АОС № 1022/26.09.2016г.
264 264/10.08.2011 г. Регистър 2 Досие 264 Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 133037 Нива Нива - 102, 693 дка, III кат. при неполивни условия 15850, 66 лв.
265 265/10.08.2011 г. Регистър 2 Досие 265 Землището на с. Коста Перчево, м."Горна новица", имот № 021001 Нива Нива - 59, 837 дка, IV кат. при неполивни условия 9653, 39 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-119 от 07.06.2012 г.
266 266/10.08.2011 г. Регистър 2 Досие 266 Землището на с. Тополовец, м. "Лозята", имот № 118028 Нива Нива - 32, 221 дка, V кат. при неполивни условия 3315, 54 лв.
267 267/10.08.2011 г. Регистър 2 Досие 267 Землището на с. Тополовец, м. "Стани връх", имот № 144090 Нива Нива - 78, 542 дка, VIII кат. при неполивни условия 2611, 52 лв.
268 268/10.08.2011 г. Регистър 2 Досие 268 Землището на с. Чичил, м. "Рудината", имот № 049008 Нива Нива - 8, 373 дка, IX кат. при неполивни условия 221, 47 лв.
269 269/10.08.2011 г. Регистър 2 Досие 269 Землището на с. Чичил, м. "Янкулица", имот № 132010 Нива Нива - 4, 516 дка, IV кат. при неполивни условия 845, 40 лв.
270 270/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 270 Землището на с. Чичил, м. "Янкулица", имот № 132011 Лозе Лозе - 12, 973 дка, IV кат. при неполивни условия 2428, 36 лв.
271 271/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 271 Землището на с. Чичил, м. "Дича", имот № 113001 Нива Нива - 9, 998 дка, IX кат. при неполивни условия 183, 94 лв. Заповед № РД-18-16/11.02.2014г. За деактуване и Решение № 479/13.09.2011г.
272 272/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 272 Землището на с. Чичил, м. "Требежите", имот № 092005 Нива Нива - 229, 258 дка, IX кат. при неполивни условия 6063, 87 лв.
273 273/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 273 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 233004 Лозе Лозе - 9,922 дка, V кат. при неполивни условия 1428, 77 лв.
274 274/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 274 Землището на с. Старопатица, м. "Геранското лице", имот № 185024 Нива Нива - 65, 436 дка, V кат, при неполивни условия 5130, 18 лв.
275 275/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 275 Землището на с. Старопатица, м. "Ботурака", имот № 168008 Нива Нива - 60, 533 дка, IX кат, при неполивни условия 974, 58 лв.
276 276/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 276 Землището на с. Старопатица, м. "Кленяка", имот № 140001 Нива Нива - 50, 067 дка, V кат, при неполивни условия 3925, 25 лв.
277 277/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 277 Землището на с. Старопатица, м. "Песъка", имот № 135034 Лозе Лозе - 27, 591 дка, V кат., принеполивни условия 5214, 70 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-193 от 13.11.2013 г. и Решение № 357/30.10.2013г. на ОБС
278 278/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 278 Землището на с. Старопатица, м. "Чукарате", имот № 089011 Нива Нива - 19, 578 дка, IX кат, при неполивни условия 431, 71 лв.
279 279/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 279 Землището на с. Старопатица, м. "Влахов трап", имот № 064012 Нива Нива - 17, 368 дка, IX кат, при неполивни условия 359, 52 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-5 от 17.01.2014 г.и Решение № 379/19.12.2013г. на ОБС
280 280/12.08.2011 г. Регистър 2 Досие 280 Землището на с. Старопатица, м. "Пажарака", имот № 232001 Лозе Лозе - 20, 647 дка, V кат., принеполивни условия 2973, 17 лв.
281 281/17.11.2011 г. Регистър 2 Досие 281 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 166002 Др. сел. ст. тер. Др. сел. ст. тер. - 18, 958 дка, IX кат. при неполивни условия 3129, 30 лв.
282 282/17.11.2011 г. Регистър 2 Досие 282 Землището на гр. Кула, м. "Турски градини", имот № 162001 Др. сел. ст. тер. Др. сел. ст. тер. - 2, 783 дка, III кат. при неполивни условия 5744, 10 лв.
283 283/05.12.2011 г. Регистър 2 Досие 283 гр. Кула, УПИ II общ., кв. 76 УПИ II oбщ. - 2698, 5 кв. м. 20654, 30 лв.
284 284/05.12.2011 г. Регистър 2 Досие 284 гр. Кула, УПИ III общ., кв. 76 УПИ III oбщ. - 1378, 8 кв. м. 10553, 30 лв.
285 285/08.12.2011 г. Регистър 2 Досие 285 Землището на гр. Кула, м. "Коча", имот № 040022 Нива Нива - 6,432 дка, V кат. при неполивни условия 693, 37 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-222 от 05.10.2012 г.
286 286/12.12.2011 г. Регис тър 2 Досие 286 гр. Кула, УПИ VII общ., кв. 32 За трафопост 1.Трафопост - 9 кв.м., строен 1959 г., масивна 2. Дворно място - 250 кв.м. 2884, 40 лв.
287 287/12.12.2011 г. Регистър 2 Досие 287 гр. Кула, ул. "Г. Бенковски" № 20, кв. 132, УПИ VI, имот. пл. № 22 За обществено обслужване За обществено обслужване: 1. Гараж и котелно - 614 кв. м., строени 1959 г., масивна, 1 ет.; 2. Складове - 300 кв. м., строени 1959 г., масивна, 1 ет.; 3. Складове - 200 кв. м., строени 1990, масивна, 1 ет.; 4. Дворно място - 9044 кв.м. 17866, 90 лв. Нов АОС № 1115/27.02.2017г.
288 288/04.04.2012 г. Регистър 2 Досие 288 Землището на с. Старопатица, м. "Средни ливади", имот № 181001 Нива Нива - 37, 599 дка, V кат. при неполивни условия 2947, 84 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-230 от 27.11.2014 г. и Решение на ОбС -Кула 494/28.10.2014г.
289 289/04.04.2012 г. Регистър 2 Досие 289 Землището на с. Старопатица, м. "Средни ливади", имот № 182002 Нива Нива - 62, 209 дка, V кат. при неполивни условия 4877, 19 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-10 от 12.01.2017 г. и Решение на ОбС -Кула 140/21.12.2016г.
290 290/04.04.2012 г. Регистър 2 Досие 290 Землището на с. Старопатица, м. "Средни ливади", имот № 182005 Нива Нива - 18, 118 дка, V кат. при неполивни условия 1 420,37 лв.
291 291/04.04.2012 г. Регистър 2 Досие 291 Землището на с. Старопатица, м. "Средни ливади", имот № 182007 Нива Нива - 25, 089 дка, V кат. при неполивни условия 1966,98 лв.
292 292/04.04.2012 г. Регистър 2 Досие 292 Землището на с. Старопатица, м. "Средни ливади", имот № 182008 Нива Нива - 53, 675 дка, V кат. при неполивни условия 4 997, 05 лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-229 от 27.11.2014 г. и Решение на ОбС -Кула 493/28.10.2014г.
293 293/04.04.2012 г. Регистър 2 Досие 293 Землището на с. Старопатица, м. "Млаките", имот № 184006 Нива Нива - 9, 525 дка, III кат. при неполивни условия 1 330, 17 лв.
294 294/08.05.2012 г. Регистър 2 Досие 294 гр. Кула, ул. "Толбухин", кв. 44, кад.№11, УПИ IV -11 Битова сграда Битова сграда - на 1 ет., ЗП-48 кв. м. , височина - 3м., година на построяване 1986 г., конструкция - от сглобяеми плоскости 2286, 40 лв. Сключен договор за приватизационна продажба на общински недвижими имоти - ЧОС, вписан в Служба по Вписванията гр. Кула Дв.Вх. Рег. № 65 от 24.01.2013 г.Акт № 19, том I Заповед на кмета за деактуване № РД-18-23/17.01.2018г.
295 295/08.05.2012 г. Регистър 2 Досие 295 гр. Кула, ул. "Толбухин", кв. 44, кад.№11, УПИ XV -11 Сграда за пазачи Сграда за пазачи - на 1 ет., ЗП-12 кв. м., височина - 2.50 м, построена - 1960 г., конструкция - масивна 571, 60 лв. Сключен договор за приватизационна продажба на общински недвижими имоти - ЧОС, вписан в Служба по Вписванията гр. Кула Дв.Вх. Рег. № 65 от 24.01.2013 г.Акт № 19, том I Заповед на кмета за деактуване № РД-18-24/17.01.2018г.
296 296/08.05.2012 г. Регис тър 2 Досие 296 гр. Кула, ул. "Толбухин", кв. 44, кад.№11, УПИ XXXIII -11 Основи на склад Основи на склад (нулев цикъл), ЗП-350 кв.м., година на построяване - 1960 лв., конструкция - масивна 6168, 30 лв.
297 297/05.09.2012 г. Регистър 2 Досие 297 Землището на гр. Кула, м. "Дреново", имот № 093001 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 1, 978 дка, трета кат. при неполивни условия 587, 47 лв.
298 298/05.09.2012 г. Регистър 2 Досие 298 Землището на гр. Кула, м. "Салорски дол", имот № 143003 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 13, 078 дка, пета кат. при неполивни условия 3413, 36 лв. Стар АОС № 131/23.09.2008 г.
299 299/05.09.2012 г. Регистър 2 Досие 299 Землището на гр. Кула, м. "Арап Табия", имот № 282001 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 24, 965 дка, втора кат. при неполивни условия 9 549, 11 лв. Нов АОС № 2058/02.02.2018г.
300 300/17.09.2012 г. Регистър 2 Досие 300 Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето", имот № 102006 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 3, 765 дка, шеста кат. при неполивни условия 581, 13 лв.
301 301/17.09.2012 г. Регистър 2 Досие 301 Землището на с. Коста Перчево, м. "Барата", имот № 121005 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 21, 227 дка, трета кат. при неполивни условия 5444, 73 лв.
302 302/17.09.2012 г. Регистър 2 Досие 302 Землището на с. Коста Перчево, м. "Барата", имот № 122002 Гора в зем. земи Гора в зем. земи - 3, 764 дка, трета кат. при неполивни условия 965, 47 лв.
303 303/22.01.2013 г. Регистър 2 Досие 303 Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 057001 Пасище, мера Пасище, мера - 26, 939 дка., втора категория при неполивни условия 2400, 20 лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Стар АОС ПОС № 58/16.12.2010 г. Стар АОС ЧОС № 247/21.03.2011 г.
304 304/22.01.2013 г. Регистър 2 Досие 304 Землището на гр. Кула, м. "Топа", имот № 380002 Пасище, мера. Пасище, мера - 10,000 дка., осма категория при неполивни условия 189, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 380001. Стар АОС 49/18.005.2006 г. за имот с № 380001, от коийто е образуван имот № 380002.
305 305/22.01.2013 г. Регистър 2 Досие 305 Землището на гр. Кула, м. "Топа", имот № 380003 Пасище, мера. Пасище, мера - 13,746 дка., осма категория при неполивни условия 279, 00 лв. Имотът е образуван от имот № 380001. Стар АОС 49/18.005.2006 г. за имот с № 380001, от коийто е образуван имот № 380003.
306 306/18.02.2013 г. Регистър 2 Досие 306 Гр. Кула, Общ. Кула. ПИ (поземлен имот) III, планоснимачен № 20, кв. 45 по плана на гр. Кула Градски панаир Градски панаир 1. Покрит панаир - едноетажен, масивен със застроена площ - 520 кв. м., построен 1936 г; 2. Бирария - 720 кв. м. застоена площ, конструкция - метална; 3. Метални павилиони 14 броя - 294 кв. м. застроена площ, конструкция - метална; 4. Дворно място - 10048 кв. м. 118 140, 50 лв. Нов АОС № 1114/27.02.2017г.
307 307/22.02.2013 г. Регистър 2 Досие 307 общ. Кула, Землището на с. Извор махала, м. "Урушко", имот № 017024 Нива Нива - 6.650 дка, пета категория при неполивни условия 521, 40 лв. Имотът е образуван от имот № 017018 Нов АОС № 859/01.03.2016г.
308 308/27.02.2013г. Рег.2 Досие 308 общ. Кула, Землището на с. Старопатица, м. "Средни ливади", имот № 182018 Нива Нива - 58, 434дка., пета категория при неполивни уловия 5440, 20лв. Имотът е образуван от имот № 182016 Заповед за деактуване на имота № РД-18-162 от 02.09.2014 г.
309 309/27.02.2013г. Рег.2 Досие 309 общ. Кула, Землището на с. Старопатица, м. "Маненското", имот № 025015 Нива Нива - 0, 122дка., трета категория при неполивни уловия 12, 60лв.
310 310/27.02.2013г. Рег.2 Досие 310 общ. Кула, Землището на с. Старопатица, м. "Иванчовциото", имот № 151038 Нива Нива - 0, 822дка., трета категория при неполивни уловия 84, 60лв.
311 311/27.02.2013г. Рег.2 Досие 311 общ. Кула, Землището на с. Тополовец, м. "Големият път", имот № 097150 Нива Нива -3, 341дка., трета категория при неполивни уловия 515, 70лв.
312 312/27.02.2013г. Рег.2 Досие 312 общ. Кула, Землището на с. Тополовец, м. "Големият път", имот № 096180 Нива Нива -2, 698дка., трета категория при неполивни уловия 416, 40лв.
313 313/27.02.2013г. Рег.2 Досие 313 общ. Кула, Землището на с. Тополовец, м. "Барата", имот № 040010 Нива Нива -3, 792дка., трета категория при неполивни уловия 529, 60лв.
314 314/21.03.2013г. Рег.2 Досие 314 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Големия връх", имот № 012007 Нива Нива -8, 999дка., трета категория при неполивни уловия 1322, 90лв. Нов АОС № 1006/15.09.2016г.
315 315/21.03.2013г. Рег.2 Досие 315 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Големия връх", имот № 012014 Нива Нива - 4, 523дка., трета категория при неполивни уловия 598, 40лв. Нов АОС № 1005/15.09.2016г.
316 316/21.03.2013г. Рег.2 Досие 316 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Големия връх", имот № 018007 Нива Нива - 2, 999дка., трета категория при неполивни уловия 396, 80лв. Нов АОС № 1010/15.09.2016г.
317 317/21.03.2013г. Рег.2 Досие 317 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Големия връх", имот № 018048 Нива Нива - 1, 000дка., трета категория при неполивни уловия 132, 30лв. Нов АОС № 1009/15.09.2016г.
318 318/21.03.2013г. Рег.2 Досие 318 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 019001 Нива Нива - 4, 466дка., трета категория при неполивни уловия 656, 50лв. Нов АОС № 994/15.09.2016г.
319 319/21.03.2013г. Рег.2 Досие 319 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 019007 Нива Нива - 5, 002дка., трета категория при неполивни уловия 735, 30лв. Нов АОС № 995/15.09.2016г.
320 320/21.03.2013г. Рег.2 Досие 320 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 027001 Нива Нива - 3, 518 дка., трета категория при неполивни уловия 465, 40лв. Нов АОС № 998/15.09.2016г.
321 321/21.03.2013г. Рег.2 Досие 321 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 027028 Нива Нива - 4, 224 дка., трета категория при неполивни уловия 558, 80лв. Нов АОС № 999/15.09.2016г.
322 322/21.03.2013г. Рег.2 Досие 322 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 027047 Нива Нива - 5, 000 дка., трета категория при неполивни уловия 735, 00лв. Нов АОС № 1000/15.09.2016г.
323 323/21.03.2013г. Рег.2 Досие 323 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Бусковото", имот № 027051 Нива Нива - 4, 654 дка., трета категория при неполивни уловия 752, 60лв. Нов АОС № 1001/15.09.2016г.
324 324/21.03.2013г. Рег.2 Досие 324 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 032006 Нива Нива - 2, 300 дка., трета категория при неполивни уловия 338, 10лв. Нов АОС № 989/15.09.2016г.
325 325/21.03.2013г. Рег.2 Досие 325 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 032015 Нива Нива - 6, 001 дка., трета категория при неполивни уловия 882, 10лв. Нов АОС № 1002/15.09.2016г.
326 326/21.03.2013г. Рег.2 Досие 326 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 032020 Нива Нива - 3, 328 дка., трета категория при неполивни уловия 489, 20лв. Нов АОС № 1003/15.09.2016г.
327 327/21.03.2013г. Рег.2 Досие 327 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 034010 Нива Нива - 2, 417 дка., трета категория при неполивни уловия 390, 80лв. Нов АОС № 990/15.09.2016г.
328 328/21.03.2013г. Рег.2 Досие 328 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 053016 Нива Нива - 5, 883 дка., трета категория при неполивни уловия 951, 40лв. Нов АОС № 991/15.09.2016г.
329 329/21.03.2013г. Рег.2 Досие 329 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Мехмеда", имот № 212026 Нива Нива - 4, 364 дка., трета категория при неполивни уловия 705, 70лв. Нов АОС № 1032/26.09.2016г.
330 330/21.03.2013г. Рег.2 Досие 330 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Мехмеда", имот № 214012 Нива Нива - 5, 803 дка., трета категория при неполивни уловия 1066, 60лв. Нов АОС № 1033/26.09.2016г.
331 331/21.03.2013г. Рег.2 Досие 331 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 222001 Нива Нива - 1, 501 дка., трета категория при неполивни уловия 242, 70лв. Нов АОС № 1035/26.09.2016г.
332 332/21.03.2013г. Рег.2 Досие 332 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 222011 Нива Нива - 3, 853 дка., трета категория при неполивни уловия 623, 00лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов АОС № 1036/26.09.2016г.
333 333/21.03.2013г. Рег.2 Досие 333 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 223010 Нива Нива - 1, 671 дка., трета категория при неполивни уловия 270, 20лв. Нов АОС № 1037/26.09.2016г.
334 334/21.03.2013г. Рег.2 Досие 334 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 226019 Нива Нива - 1, 334 дка., трета категория при неполивни уловия 215, 70лв. Нов АОС № 1025/26.09.2016г.
335 335/21.03.2013г. Рег.2 Досие 335 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 229018 Нива Нива - 1, 333 дка., трета категория при неполивни уловия 215, 50лв. Нов АОС № 1030/26.09.2016г.
336 336/21.03.2013г. Рег.2 Досие 336 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Обършината", имот № 344019 Нива Нива - 8, 795 дка., трета категория при неполивни уловия 1295, 90лв. Нов АОС № 940/12.09.2016г.
337 337/21.03.2013г. Рег.2 Досие 337 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 234017 Нива Нива - 5, 000 дка., трета категория при неполивни уловия 808, 50лв. Нов АОС № 1014/26.09.2016г.
338 338/21.03.2013г. Рег.2 Досие 338 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 236007 Нива Нива - 1, 466 дка., трета категория при неполивни уловия 215, 50лв. Нов АОС № 1017/26.09.2016г.
339 339/21.03.2013г. Рег.2 Досие 339 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 236009 Нива Нива - 3, 000 дка., трета категория при неполивни уловия 441, 00лв. Нов АОС № 1018/26.09.2016г.
340 340/21.03.2013г. Рег.2 Досие 340 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде", имот № 236018 Нива Нива - 7, 132 дка., трета категория при неполивни уловия 1153, 20лв. Нов АОС № 1016/26.09.2016г.
341 341/21.03.2013г. Рег.2 Досие 341 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Чукара", имот № 305027 Нива Нива - 13, 339 дка., трета категория при неполивни уловия 1307, 20лв. Имотът е образуван от имот № 305026. Нов АОС № 932/12.09.2016г.
342 342/21.03.2013г. Рег.2 Досие 342 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Чукара", имот № 306003 Нива Нива - 9, 582 дка., пета категория при неполивни уловия 939, 00лв. Имотът е образуван от имот № 306001. Нов АОС № 936/12.09.2016г.
343 343/21.03.2013г. Рег.2 Досие 343 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Чукара", имот № 306011 Нива Нива - 2, 501 дка., пета категория при неполивни уловия 245, 10лв. Нов АОС № 935/12.09.2016г.
344 344/21.03.2013г. Рег.2 Досие 344 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Чукара", имот № 307035 Нива Нива - 5, 112 дка., трета категория при неполивни уловия 751, 50лв. Нов АОС № 937/12.09.2016г.
345 345/21.03.2013г. Рег.2 Досие 345 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Обършината", имот № 344009 Нива Нива - 4, 001дка., трета категория при неполивни уловия 588, 10лв. Нов АОС № 941/12.09.2016г.
346 346/21.03.2013г. Поправка на акт Рег.2 Досие 346 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Арап табия", имот № 280015 Нива Нива - 13, 455 дка., втора категория при неполивни уловия 3051, 60лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Нов акт за ПОС № 953/12.09.2016г.
347 347/28.03.2013г. Рег.2 Досие 347 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Бряста", имот № 012022 Нива Нива - 1, 196 дка., трета категория при неполивни уловия 184, 60лв.
348 348/28.03.2013г. Рег.2 Досие 348 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Гробището", имот № 024039 Нива Нива - 0, 576 дка., пета категория при неполивни уловия 59, 30лв.
349 349/28.03.2013г. Рег.2 Досие 349 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Гробището", имот № 025026 Нива Нива - 2, 801 дка., трета категория при неполивни уловия 432, 30лв.
350 350/28.03.2013г. Рег.2 Досие 350 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Гробището", имот № 025028 Нива Нива - 0, 479 дка., трета категория при неполивни уловия 73, 90лв.
351 351/28.03.2013г. Рег.2 Досие 351 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Гробището", имот № 027009 Нива Нива - 2, 001 дка., трета категория при неполивни уловия 308, 90лв.
352 352/28.03.2013г. Рег.2 Досие 352 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Гробището", имот № 027027 Нива Нива - 6, 000 дка., трета категория при неполивни уловия 926, 10лв.
353 353/28.03.2013г. Рег.2 Досие 353 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Гробището", имот № 027035 Нива Нива - 1, 600 дка., трета категория при неполивни уловия 247, 00лв.
354 354/28.03.2013г. Рег.2 Досие 354 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Гробището", имот № 028008 Нива Нива - 4, 603 дка., трета категория при неполивни уловия 710, 50лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
355 355/28.03.2013г. Рег.2 Досие 355 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Бряста", имот № 029016 Нива Нива - 0, 920 дка., трета категория при неполивни уловия 142, 00лв.
356 356/28.03.2013г. Рег.2 Досие 356 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Бряста", имот № 029022 Нива Нива - 0, 500 дка., трета категория при неполивни уловия 77, 20лв.
357 357/28.03.2013г. Рег.2 Досие 358 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Бряста", имот № 029023 Нива Нива - 1, 000 дка., трета категория при неполивни уловия 154, 40лв.
358 358/28.03.2013г. Рег.2 Досие 358 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Краварника", имот № 030006 Нива Нива - 1, 884 дка., трета категория при неполивни уловия 249, 30лв.
359 359/28.03.2013г. Рег.2 Досие 359 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Краварника", имот № 030007 Нива Нива - 0, 445 дка., трета категория при неполивни уловия 58, 90лв.
360 360/28.03.2013г. Рег.2 Досие 360 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Краварника", имот № 030031 Нива Нива - 2, 293 дка., трета категория при неполивни уловия 303, 40лв.
361 361/28.03.2013г. Рег.2 Досие 361 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Краварника", имот № 031027 Нива Нива - 9, 175 дка., трета категория при неполивни уловия 1416, 00лв.
362 362/28.03.2013г. Рег.2 Досие 362 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Краварника", имот № 032002 Нива Нива - 5, 118 дка., трета категория при неполивни уловия 790, 00лв.
363 363/28.03.2013г. Рег.2 Досие 363 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Пуйова локва", имот № 035014 Нива Нива -1, 078 дка., трета категория при неполивни уловия 126, 80лв.
364 364/28.03.2013г. Рег.2 Досие 364 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Бердовица", имот № 039011 Нива Нива -2, 963 дка., трета категория при неполивни уловия 457, 30лв.
365 365/28.03.2013г. Рег.2 Досие 365 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Бердовица", имот № 040001 Нива Нива -1, 212 дка., трета категория при неполивни уловия 187, 10лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
366 366/28.03.2013г. Рег.2 Досие 366 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Бердовица", имот № 041011 Нива Нива -3, 000 дка., трета категория при неполивни уловия 441, 00лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
367 367/28.03.2013г. Рег.2 Досие 367 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Пуйова локва", имот № 044030 Нива Нива - 0, 278 дка., трета категория при неполивни уловия 32, 70лв.
368 368/28.03.2013г. Рег.2 Досие 368 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Пуйова локва", имот № 044035 Нива Нива - 11, 823 дка., трета категория при неполивни уловия 1390, 40лв.
369 369/28.03.2013г. Рег.2 Досие 369 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Равнището", имот № 045016 Нива Нива - 2, 054 дка., трета категория при неполивни уловия 241, 60лв.
370 370/28.03.2013г. Рег.2 Досие 370 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Равнището", имот № 045030 Нива Нива - 13, 425 дка., трета категория при неполивни уловия 2072, 10лв.
371 371/28.03.2013г. Рег.2 Досие 371 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Равнището", имот № 047017 Нива Нива - 2, 487 дка., трета категория при неполивни уловия 383, 90лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
372 372/28.03.2013г. Рег.2 Досие 372 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Равнището", имот № 047024 Нива Нива - 0, 666 дка., трета категория при неполивни уловия 78, 30лв.
373 373/28.03.2013г. Рег.2 Досие 373 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Равнището", имот № 052005 Нива Нива - 2, 500 дка., трета категория при неполивни уловия 330, 80лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
374 374/28.03.2013г. Рег.2 Досие 374 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Равнището", имот № 052015 Нива Нива - 7, 841 дка., трета категория при неполивни уловия 922, 10лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
375 375/28.03.2013г. Рег.2 Досие 375 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Равнището", имот № 052037 Нива Нива - 4, 810 дка., трета категория при неполивни уловия 636, 40лв.
376 376/28.03.2013г. Рег.2 Досие 376 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Пуйова локва", имот № 059008 Нива Нива - 1, 800 дка., трета категория при неполивни уловия 277, 80лв.
377 377/28.03.2013г. Рег.2 Досие 377 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Пуйова локва", имот № 059029 Нива Нива - 2, 566 дка., трета категория при неполивни уловия 301, 80лв.
378 378/28.03.2013г. Рег.2 Досие 378 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Пуйова локва", имот № 059030 Нива Нива - 2, 538 дка., трета категория при неполивни уловия 391, 70лв.
379 379/28.03.2013г. Рег.2 Досие 379 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Пуйова локва", имот № 060004 Нива Нива - 2, 055 дка., трета категория при неполивни уловия 317, 20лв.
380 380/28.03.2013г. Рег.2 Досие 380 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Пуйова локва", имот № 060012 Нива Нива -3, 000 дка., трета категория при неполивни уловия 463, 10лв.
381 381/28.03.2013г. Рег.2 Досие 381 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Краварника", имот № 034005 Нива Нива -1, 611 дка., трета категория при неполивни уловия 272, 10лв.
382 382/28.03.2013г. Рег.2 Досие 382 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Пуйова локва", имот № 034005 Нива Нива - 4, 599 дка., трета категория при неполивни уловия 540, 80лв.
383 383/28.03.2013г. Рег.2 Досие 383 общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Гробището", имот № 027036 Нива Нива - 0, 501 дка., трета категория при неполивни уловия 77, 30лв.
384 383/28.03.2013г. общ. Кула, Землището на с. Полетковци, м. "Гробището", имот № 027036 Нива
385 385/03.04.2013г. Рег.2 Досие 385 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Казанджийски дол", имот № 010005 Нива Нива - 1, 218 дка., трета категория при неполивни уловия 143, 20лв.
386 386/03.04.2013г. Рег.2 Досие 386 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Средния връх", имот № 011040 Нива Нива - 3, 693 дка., трета категория при неполивни уловия 434, 30лв.
387 387/03.04.2013г. Рег.2 Досие 387 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Средния връх", имот № 012042 Нива Нива - 4, 352 дка., трета категория при неполивни уловия 511, 80лв.
388 388/03.04.2013г. Рег.2 Досие 388 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Средния връх", имот № 016006 Нива Нива - 4, 999 дка., трета категория при неполивни уловия 587, 90лв.
389 389/03.04.2013г. Рег.2 Досие 389 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Средния връх", имот № 019042 Нива Нива - 3, 199 дка., трета категория при неполивни уловия 376, 20лв.
390 390/03.04.2013г. Рег.2 Досие 390 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Средния връх", имот № 023022 Нива Нива - 8, 978дка., шеста категория при неполивни уловия 690, 90лв.
391 391/03.04.2013г. Рег.2 Досие 391 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Средния връх", имот № 025019 Нива Нива - 3, 756дка., трета категория при неполивни уловия 441, 70лв.
392 392/03.04.2013г. Рег.2 Досие 392 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Въглищарника", имот № 026050 Нива Нива - 3, 936дка., трета категория при неполивни уловия 462, 90лв.
393 393/03.04.2013г. Рег.2 Досие 393 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Въглищарника", имот № 029010 Нива Нива - 1, 995дка., трета категория при неполивни уловия 234, 60лв.
394 394/03.04.2013г. Рег.2 Досие 394 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 032024 Нива Нива - 15, 410дка., трета категория при неполивни уловия 1812, 20лв.
395 395/03.04.2013г. Рег.2 Досие 395 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 033004 Нива Нива - 10, 704дка., трета категория при неполивни уловия 1258, 80лв.
396 396/03.04.2013г. Рег.2 Досие 396 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 034003 Нива Нива - 178, 371дка., трета категория при неполивни уловия 20976, 40лв.
397 397/03.04.2013г. Рег.2 Досие 397 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 036001 Нива Нива - 1, 909дка., трета категория при неполивни уловия 266, 60лв.
398 398/03.04.2013г. Рег.2 Досие 398 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 038023 Нива Нива - 2, 001дка., трета категория при неполивни уловия 235, 30лв.
399 399/03.04.2013г. Рег.2 Досие 399 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 038042 Нива Нива - 4, 676дка., трета категория при неполивни уловия 549, 90лв.
400 400/03.04.2013г. Рег.2 Досие 400 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 038044 Нива Нива - 31, 004дка., трета категория при неполивни уловия 3646, 10лв.
401 401/03.04.2013г. Рег.2 Досие 401 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Въглищарника", имот № 040013 Нива Нива - 4, 100дка., трета категория при неполивни уловия 482, 30лв.
402 402/03.04.2013г. Рег.2 Досие 402 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Въглищарника", имот № 042024 Нива Нива - 13, 273дка., трета категория при неполивни уловия 1560, 90лв.
403 403/03.04.2013г. Рег.2 Досие 403 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Въглищарника", имот № 046008 Нива Нива - 3, 399дка., трета категория при неполивни уловия 349, 80лв.
404 404/03.04.2013г. Рег.2 Досие 404 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Въглищарника", имот № 046023 Нива Нива - 3, 064дка., трета категория при неполивни уловия 360, 30лв.
405 405/03.04.2013г. Рег.2 Досие 405 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Средния връх", имот № 047005 Нива Нива - 8, 399дка., трета категория при неполивни уловия 987, 70лв.
406 406/03.04.2013г. Рег.2 Досие 406 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 048025 Нива Нива - 2, 795дка., трета категория при неполивни уловия 328, 70лв.
407 407/03.04.2013г. Рег.2 Досие 407 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 048027 Нива Нива - 1, 200дка., трета категория при неполивни уловия 141, 10лв. Имотът е образуван от имот № 048015.
408 408/03.04.2013г. Рег.2 Досие 408 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 052006 Нива Нива - 1, 000дка., трета категория при неполивни уловия 117, 60лв.
409 409/03.04.2013г. Рег.2 Досие 409 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 052029 Нива Нива - 2, 000дка., трета категория при неполивни уловия 235, 20лв.
410 410/03.04.2013г. Рег.2 Досие 410 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 052043 Нива Нива - 1, 178дка., трета категория при неполивни уловия 138, 50лв.
411 411/03.04.2013г. Рег.2 Досие 411 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 053030 Нива Нива - 3, 468дка., трета категория при неполивни уловия 356, 90лв.
412 412/03.04.2013г. Рег.2 Досие 412 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 055022 Нива Нива - 4, 995дка., трета категория при неполивни уловия 514, 00лв.
413 413/03.04.2013г. Рег.2 Досие 413 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 056026 Нива Нива - 0, 989дка., трета категория при неполивни уловия 101, 80лв. Имотът е образуван от имот № 077003
414 414/15.04.2013г. Рег.2 Досие 414 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 061001 Нива Нива - 1, 000дка., трета категория при неполивни уловия 117, 60лв.
415 415/15.04.2013г. Рег.2 Досие 415 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Совата", имот № 066530 Нива Нива - 4, 518дка., шест категория при неполивни уловия 347, 70лв.
416 416/15.04.2013г. Рег.2 Досие 416 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Совата", имот № 071009 Нива Нива - 2, 509дка., шеста категория при неполивни уловия 193, 10лв.
417 417/15.04.2013г. Рег.2 Досие 417 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Совата", имот № 073005 Нива Нива - 1, 224дка., трета категория при неполивни уловия 170, 90лв.
418 418/15.04.2013г. Рег.2 Досие 418 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 077015 Нива Нива - 13, 501дка., шеста категория при неполивни уловия 1038, 90лв.
419 419/15.04.2013г. Рег.2 Досие 419 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 075011 Нива Нива - 1, 254дка., трета категория при неполивни уловия 175, 10лв.
420 420/15.04.2013г. Рег.2 Досие 420 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 077018 Нива Нива - 4, 766дка., шеста категория при неполивни уловия 366, 70лв.
421 421/15.04.2013г. Рег.2 Досие 421 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 079002 Нива Нива - 5, 604дка., трета категория при неполивни уловия 782, 60лв.
422 422/15.04.2013г. Рег.2 Досие 422 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 079003 Нива Нива - 2, 344дка., трета категория при неполивни уловия 327, 30лв.
423 423/15.04.2013г. Рег.2 Досие 423 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 079004 Нива Нива - 2, 933дка., трета категория при неполивни уловия 409, 60лв.
424 424/15.04.2013г. Рег.2 Досие 424 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 079008 Нива Нива - 4, 690дка., трета категория при неполивни уловия 723, 90лв.
425 425/15.04.2013г. Рег.2 Досие 425 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 080051 Нива Нива - 2, 551дка., шеста категория при неполивни уловия 237, 60лв.
426 426/15.04.2013г. Рег.2 Досие 426 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 081003 Нива Нива - 4, 366дка., трета категория при неполивни уловия 609, 70лв.
427 427/15.04.2013г. Рег.2 Досие 427 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 082007 Нива Нива - 2, 077дка., трета категория при неполивни уловия 244, 30лв.
428 428/15.04.2013г. Рег.2 Досие 428 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 082009 Нива Нива - 14, 513дка., трета категория при неполивни уловия 1706, 70лв.
429 429/15.04.2013г. Рег.2 Досие 429 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 082013 Нива Нива - 4, 001дка., трета категория при неполивни уловия 470, 50лв.
430 430/15.04.2013г. Рег.2 Досие 430 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 082014 Нива Нива - 2, 641дка., седма категория при неполивни уловия 125, 40лв.
431 431/15.04.2013г. Рег.2 Досие 431 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 084011 Нива Нива - 1, 000дка., трета категория при неполивни уловия 117, 60лв.
432 432/15.04.2013г. Рег.2 Досие 432 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Равнището", имот № 085023 Нива Нива - 1, 134дка., трета категория при неполивни уловия 133, 40лв.
433 433/15.04.2013г. Рег.2 Досие 433 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 086016 Нива Нива - 9, 960дка., трета категория при неполивни уловия 1171, 30лв.
434 434/15.04.2013г. Рег.2 Досие 434 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 087025 Нива Нива - 2, 000дка., трета категория при неполивни уловия 235, 20лв.
435 435/15.04.2013г. Рег.2 Досие 435 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 091024 Нива Нива - 2, 392дка., трета категория при неполивни уловия 281, 30лв. Имотът е образуван от имот № 091022
436 436/15.04.2013г. Рег.2 Досие 436 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 094036 Нива Нива - 3, 000дка., трета категория при неполивни уловия 463, 10лв. Имотът е образуван от имот № 094033
437 437/15.04.2013г. Рег.2 Досие 437 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 094037 Нива Нива - 23, 592дка., трета категория при неполивни уловия 3641, 40лв. Имотът е образуван от имот № 094033
438 438/15.04.2013г. Рег.2 Досие 438 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 096028 Нива Нива - 3, 802дка., трета категория при неполивни уловия 447, 10лв. Имотът е образуван от имот № 096026
439 439/15.04.2013г. Рег.2 Досие 439 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 097042 Нива Нива - 1, 000дка., трета категория при неполивни уловия 117, 60лв.
440 440/16.04.2013г. Рег.2 Досие 440 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 099007 Нива Нива - 6, 467дка., трета категория при неполивни уловия 855, 60лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
441 441/16.04.2013г. Рег.2 Досие 441 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 099023 Нива Нива - 3, 000дка., трета категория при неполивни уловия 352, 80лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
442 442/16.04.2013г. Рег.2 Досие 442 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 099011 Нива Нива - 4, 550дка., трета категория при неполивни уловия 602, 00лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
443 443/16.04.2013г. Рег.2 Досие 443 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 099027 Нива Нива - 8, 197дка., трета категория при неполивни уловия 964, 00лв. Имотът е образуван от имот № 099017
444 444/16.04.2013г. Рег.2 Досие 444 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 104005 Нива Нива - 6, 000дка., трета категория при неполивни уловия 926, 10лв.
445 445/16.04.2013г. Рег.2 Досие 445 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 104021 Нива Нива - 14, 186дка., трета категория при неполивни уловия 2189, 60лв.
446 446/16.04.2013г. Рег.2 Досие 446 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 105001 Нива Нива - 5, 316дка., седма категория при неполивни уловия 279, 10лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
447 447/16.04.2013г. Рег.2 Досие 447 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Пилат", имот № 112028 Нива Нива - 1, 530дка., четвърта категория при неполивни уловия 207, 20лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
448 448/16.04.2013г. Рег.2 Досие 448 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 123001 Нива Нива - 1, 501дка., трета категория при неполивни уловия 176, 50лв.
449 449/16.04.2013г. Рег.2 Досие 449 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 124022 Нива Нива - 4, 458дка., трета категория при неполивни уловия 589, 80лв.
450 450/16.04.2013г. Рег.2 Досие 450 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 138011 Нива Нива - 2, 823дка., четвърта категория при неполивни уловия 346, 00лв.
451 451/16.04.2013г. Рег.2 Досие 451 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 138011 Нива Нива - 23, 513дка., трета категория при неполивни уловия 3283, 60лв.
452 452/16.04.2013г. Рег.2 Досие 452 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 143003 Нива Нива - 5, 901дка., трета категория при неполивни уловия 694, 00лв.
453 453/16.04.2013г. Рег.2 Досие 453 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 143005 Нива Нива - 6, 082дка., трета категория при неполивни уловия 715, 20лв.
454 454/16.04.2013г. Рег.2 Досие 454 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 134013 Нива Нива -40, 050дка., трета категория при неполивни уловия 5593, 00лв. Имотът е образуван от имот № 134006
455 455/16.04.2013г. Рег.2 Досие 455 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 143008 Нива Нива - 4, 861дка., трета категория при неполивни уловия 571, 70лв.
456 456/16.04.2013г. Рег.2 Досие 456 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 146025 Нива Нива - 31, 945дка., трета категория при неполивни уловия 3756, 70лв.
457 457/16.04.2013г. Рег.2 Досие 457 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 147035 Нива Нива - 3, 609дка., трета категория при неполивни уловия 424, 40лв.
458 458/16.04.2013г. Рег.2 Досие 458 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 147035 Нива Нива - 3, 077дка., трета категория при неполивни уловия 316, 60лв.
459 459/16.04.2013г. Рег.2 Досие 459 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 150028 Нива Нива - 4, 670дка., трета категория при неполивни уловия 480, 50лв.
460 460/16.04.2013г. Рег.2 Досие 460 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 151010 Нива Нива - 4, 999дка., трета категория при неполивни уловия 514, 40лв.
461 461/16.04.2013г. Рег.2 Досие 461 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 151051 Нива Нива - 8, 999дка., трета категория при неполивни уловия 926, 00лв.
462 462/16.04.2013г. Рег.2 Досие 462 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 153009 Нива Нива - 1, 930дка., трета категория при неполивни уловия 198, 60лв.
463 463/16.04.2013г. Рег.2 Досие 463 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 153020 Нива Нива - 1, 067дка., трета категория при неполивни уловия 109, 80лв.
464 464/16.04.2013г. Рег.2 Досие 464 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 154013 Нива Нива - 3, 743дка., трета категория при неполивни уловия 495, 20лв.
465 465/16.04.2013г. Рег.2 Досие 465 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 155002 Нива Нива - 4, 733дка., трета категория при неполивни уловия 487, 00лв.
466 466/16.04.2013г. Рег.2 Досие 466 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 159013 Нива Нива - 19, 305дка., трета категория при неполивни уловия 2270, 30лв.
467 467/16.04.2013г. Рег.2 Досие 467 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 160006 Нива Нива - 14, 999дка., трета категория при неполивни уловия 1763, 90лв.
468 468/16.04.2013г. Рег.2 Досие 468 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 160013 Нива Нива - 2, 346дка., трета категория при неполивни уловия 275, 90лв.
469 469/16.04.2013г. Рег.2 Досие 469 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Райков соват", имот № 161002 Нива Нива - 16, 590дка., трета категория при неполивни уловия 1951, 00лв.
470 470/16.04.2013г. Рег.2 Досие 470 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Умни дол", имот № 163001 Нива Нива - 8, 500дка., четвърта категория при неполивни уловия 877, 20лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
471 471/16.04.2013г. Рег.2 Досие 471 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 164018 Нива Нива - 3, 117дка., шеста категория при неполивни уловия 202, 00лв.
472 472/16.04.2013г. Рег.2 Досие 472 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 180001 Нива Нива - 6, 601дка., трета категория при неполивни уловия 776, 30лв.
473 473/16.04.2013г. Рег.2 Досие 473 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Джуглата", имот № 180025 Нива Нива - 32, 682дка., трета категория при неполивни уловия 4564, 00лв.
474 474/16.04.2013г. Рег.2 Досие 474 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 188001 Нива Нива - 44, 575дка., трета категория при неполивни уловия 4586, 80лв.
475 475/16.04.2013г. Рег.2 Досие 475 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 189012 Нива Нива - 34, 236дка., трета категория при неполивни уловия 4026, 20лв. Имотът е образуван от имот № 189010
476 476/16.04.2013г. Рег.2 Досие 476 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Гърбовец", имот № 190022 Нива Нива - 7, 522дка., трета категория при неполивни уловия 884, 60лв.
477 477/16.04.2013г. Рег.2 Досие 477 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Дрънковица", имот № 190022 Нива Нива - 1, 141дка., трета категория при неполивни уловия 117, 40лв.
478 478/16.04.2013г. Рег.2 Досие 478 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 094035 Нива Нива - 34, 000дка., трета категория при неполивни уловия 3998, 40лв. Имотът е образуван от имот № 094031
479 479/16.04.2013г. Рег.2 Досие 479 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 101054 Нива Нива - 14, 089дка., трета категория при неполивни уловия 1864, 00лв. Имотът е образуван от имот № 101051 Заповед за деактуване на имота № РД-18-76 от 13.05.2014 г.
480 480/18.04.2013г. Рег.2 Досие 480 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Корията", имот № 183014 Нива Нива - 4, 099дка., трета категория при неполивни уловия 632, 70лв.
481 481/18.04.2013г. Рег.2 Досие 481 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Добравата", имот № 059002 Нива Нива - 0, 901дка., трета категория при неполивни уловия 165, 60лв. Нов АОС № 992/15.09.2016г.
482 482/18.04.2013г. Рег.2 Досие 482 общ. Кула, Землището на с. Тополовец, м. "Калето", имот № 023007 Нива Нива - 1, 536дка., пета категория при неполивни уловия 120, 40лв.
483 483/18.04.2013г. Рег.2 Досие 483 общ. Кула, Землището на с. Големаново, м. "Совата", имот № 074014 Нива Нива - 12, 000дка., трета категория при неполивни уловия 1675, 80лв.
484 484/22.04.2013г. Рег.2 Досие 484 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Средока", имот № 010033 Нива Нива - 1, 000дка., четвърта категория при неполивни уловия 116, 10лв.
485 485/22.04.2013г. Рег.2 Досие 485 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Средока", имот № 012005 Нива Нива - 2, 972дка., четвърта категория при неполивни уловия 383, 40лв.
486 486/22.04.2013г. Рег.2 Досие 486 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Средока", имот № 012013 Нива Нива - 1, 040дка., четвърта категория при неполивни уловия 134, 20лв.
487 487/22.04.2013г. Рег.2 Досие 487 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Средока", имот № 018010 Нива Нива - 0, 900дка., четвърта категория при неполивни уловия 104, 50лв.
488 488/22.04.2013г. Рег.2 Досие 488 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Средока", имот № 020011 Нива Нива - 1, 485дка., четвърта категория при неполивни уловия 153, 30лв.
489 489/22.04.2013г. Рег.2 Досие 489 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Кюточака", имот № 021028 Нива Нива - 0, 742дка., четвърта категория при неполивни уловия 76, 30лв.
490 490/22.04.2013г. Рег.2 Досие 490 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Кюточака", имот № 021034 Нива Нива - 2, 218дка., четвърта категория при неполивни уловия 228, 90лв.
491 491/22.04.2013г. Рег.2 Досие 491 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Кюточака", имот № 022012 Нива Нива - 1, 870дка., четвърта категория при неполивни уловия 193, 00лв.
492 492/22.04.2013г. Рег.2 Досие 492 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Кюточака", имот № 023010 Нива Нива - 2, 999дка., четвърта категория при неполивни уловия 309, 50лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
493 493/22.04.2013г. Рег.2 Досие 493 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Кюточака", имот № 024001 Нива Нива - 1, 696дка., четвърта категория при неполивни уловия 175, 00лв.
494 494/22.04.2013г. Рег.2 Досие 494 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Генов кладенец", имот № 027002 Нива Нива - 2, 668дка., четвърта категория при неполивни уловия 275, 30лв.
495 495/22.04.2013г. Рег.2 Досие 495 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Генов кладенец", имот № 029002 Нива Нива - 0, 237дка., четвърта категория при неполивни уловия 275, 30лв.
496 496/22.04.2013г. Рег.2 Досие 496 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Генов кладенец", имот № 029004 Нива Нива - 0, 697дка., четвърта категория при неполивни уловия 80, 90лв.
497 497/22.04.2013г. Рег.2 Досие 497 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Генов кладенец", имот № 029005 Нива Нива - 1, 174дка., четвърта категория при неполивни уловия 136, 30лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-20/14.01.2016 г. и Решение на ОбС -Кула № 22/16.12.2015г.
498 498/22.04.2013г. Рег.2 Досие 498 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Генов кладенец", имот № 029006 Нива Нива - 2, 344дка., четвърта категория при неполивни уловия 272, 10лв. Заповед за деактуване на имота № РД-18-19/14.01.2016 г. и Решение на ОбС -Кула № 22/16.12.2015г.
499 499/22.04.2013г. Рег.2 Досие 499 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Робовица", имот № 031002 Нива Нива - 1, 609дка., четвърта категория при неполивни уловия 186, 80лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
500 500/22.04.2013г. Рег.2 Досие 500 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Робовица", имот № 031004 Нива Нива - 2, 434дка., четвърта категория при неполивни уловия 282, 60лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
501 501/22.04.2013г. Рег.2 Досие 501 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Робовица", имот № 032010 Нива Нива - 1, 275дка., четвърта категория при неполивни уловия 148, 00лв.
502 502/22.04.2013г. Рег.2 Досие 502 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Райковица", имот № 032011 Нива Нива - 1, 352дка., четвърта категория при неполивни уловия 157, 00лв.
503 503/22.04.2013г. Рег.2 Досие 503 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Райковица", имот № 032011 Нива Нива - 2, 175дка., четвърта категория при неполивни уловия 252, 40лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
504 504/22.04.2013г. Рег.2 Досие 504 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Райковица", имот № 033002 Нива Нива - 1, 610дка., четвърта категория при неполивни уловия 186, 90лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
505 505/26.04.2013г. Рег.2 Досие 505 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Дича", имот № 145012 Нива Нива - 2, 649дка., четвърта категория при неполивни уловия 273, 40лв.
506 506/26.04.2013г. Рег.2 Досие 506 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Дича", имот № 033003 Нива Нива - 1, 074дка., четвърта категория при неполивни уловия 124, 70лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
507 507/26.04.2013г. Рег.2 Досие 507 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Райковица" имот № 034006 Нива Нива - 0, 789дка., четвърта категория при неполивни уловия 91, 60лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
508 508/26.04.2013г. Рег.2 Досие 508 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Райковица" имот № 034007 Нива Нива - 0, 921дка., четвърта категория при неполивни уловия 106, 90лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
509 509/26.04.2013г. Рег.2 Досие 509 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Райковица" имот № 034008 Нива Нива - 0, 655дка., четвърта категория при неполивни уловия 76, 00лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
510 510/26.04.2013г. Рег.2 Досие 510 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Райковица" имот № 034009 Нива Нива - 0, 589дка., четвърта категория при неполивни уловия 68, 40лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
511 511/26.04.2013г. Рег.2 Досие 511 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Райковица" имот № 034015 Нива Нива - 1, 142дка., четвърта категория при неполивни уловия 132, 60лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
512 512/26.04.2013г. Рег.2 Досие 512 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Райковица" имот № 034019 Нива Нива - 2, 129дка., четвърта категория при неполивни уловия 247, 20лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
513 513/26.04.2013г. Рег.2 Досие 513 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Райковица" имот № 034020 Нива Нива - 0, 659дка., четвърта категория при неполивни уловия 76, 50лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
514 514/26.04.2013г. Рег.2 Досие 514 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Рудината" имот № 040016 Нива Нива - 3, 665дка., четвърта категория при неполивни уловия 496, 40лв.
515 515/26.04.2013г. Рег.2 Досие 515 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Рудината" имот № 047006 Нива Нива - 5, 415дка., четвърта категория при неполивни уловия 803, 30лв.
516 516/26.04.2013г. Рег.2 Досие 516 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Ямите" имот № 096070 Нива Нива - 1, 000дка., четвърта категория при неполивни уловия 135, 50лв.
517 517/26.04.2013г. Рег.2 Досие 517 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Ямите" имот № 097002 Нива Нива - 1, 000дка., четвърта категория при неполивни уловия 135, 50лв.
518 518/26.04.2013г. Рег.2 Досие 518 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Бекирица" имот № 104009 Нива Нива - 1, 202дка., четвърта категория при неполивни уловия 124, 00лв.
519 519/26.04.2013г. Рег.2 Досие 519 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Бекирица" имот № 105001 Нива Нива - 1, 131дка., четвърта категория при неполивни уловия 116, 70лв.
520 520/26.04.2013г. Рег.2 Досие 520 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Вельовица" имот № 109014 Нива Нива - 2, 500дка., четвърта категория при неполивни уловия 258, 00лв.
521 521/26.04.2013г. Рег.2 Досие 521 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Янкулица" имот № 117012 Нива Нива - 1, 500дка., пета категория при неполивни уловия 139, 70лв.
522 522/26.04.2013г. Рег.2 Досие 522 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Янкулица" имот № 119005 Нива Нива - 1, 340дка., четвърта категория при неполивни уловия 138, 30лв.
523 523/26.04.2013г. Рег.2 Досие 523 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Янкулица" имот № 121009 Нива Нива - 2, 038дка., четвърта категория при неполивни уловия 249, 80лв. Върху имота има следните ограничения: 92 Археологически обект с режим Б. Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др. , които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. Допуска се обработка на почвата (оран) на дълбочина до 0,25м.
524 524/26.04.2013г. Рег.2 Досие 524 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Янкулица" имот № 121023 Нива Нива - 2, 000дка., четвърта категория при неполивни уловия 245, 10лв. Имотът е образуван от имот № 121021
525 525/26.04.2013г. Рег.2 Досие 525 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Рогът" имот № 124004 Нива Нива - 2, 741дка., четвърта категория при неполивни уловия 335, 90лв.
526 526/26.04.2013г. Рег.2 Досие 526 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Рогът" имот № 128021 Нива Нива - 1, 424дка., четвърта категория при неполивни уловия 174, 50лв.
527 527/26.04.2013г. Рег.2 Досие 527 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Рудината" имот № 048006 Нива Нива - 2, 836 дка., четвърта категория при неполивни уловия 384, 10лв.
528 528/08.05.2013г. Рег.2 Досие 528 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Янкулица" имот № 129017 Нива Нива - 1, 868 дка., четвърта категория при неполивни уловия 192, 80лв. Върху имота има следните ограничения: 92 Археологически обект с режим Б. Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др. , които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. Допуска се обработка на почвата (оран) на дълбочина до 0,25м.
529 529/08.05.2013г. Рег.2 Досие 529 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Янкулица" имот № 131009 Нива Нива - 1, 077 дка., четвърта категория при неполивни уловия 111,10лв.
530 530/08.05.2013г. Рег.2 Досие 530 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Янкулица" имот № 132008 Нива Нива - 1, 313 дка., четвърта категория при неполивни уловия 135, 50лв.
531 531/08.05.2013г. Рег.2 Досие 531 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Янкулица" имот № 132009 Нива Нива - 1, 671 дка., четвърта категория при неполивни уловия 172, 40лв.
532 532/08.05.2013г. Рег.2 Досие 532 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Дича" имот № 135030 Нива Нива - 2, 560 дка., четвърта категория при неполивни уловия 264, 20лв.
533 533/08.05.2013г. Рег.2 Досие 533 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Вельовица" имот № 138015 Нива Нива - 2, 000 дка., четвърта категория при неполивни уловия 206, 40лв.
534 534/08.05.2013г. Рег.2 Досие 534 общ. Кула, Землището на с. Чичил, м. "Дича" имот № 144009 Нива Нива - 1, 557 дка., четвърта категория при неполивни уловия 160, 70лв.
535 535/09.05.2013г. Рег.2 Досие 535 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Локвата" имот № 014016 Нива Нива - 4, 400 дка., осма категория при неполивни уловия 123, 20лв.
536 536/09.05.2013г. Рег.2 Досие 536 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Локвата" имот № 019017 Нива Нива - 4, 000 дка., четвърта категория при неполивни уловия 412, 80лв.
537 537/09.05.2013г. Рег.2 Досие 537 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Локвата" имот № 020019 Нива Нива - 4, 001 дка., четвърта категория при неполивни уловия 412, 90лв.
538 538/09.05.2013г. Рег.2 Досие 538 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Локвата" имот № 021028 Нива Нива - 9, 600 дка., четвърта категория при неполивни уловия 990, 70лв. Имотът е образуван от имот № 021010
539 539/09.05.2013г. Рег.2 Досие 539 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Блатото" имот № 030001 Нива Нива - 1, 961 дка., четвърта категория при неполивни уловия 265, 60лв.
540 540/09.05.2013г. Рег.2 Досие 540 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Блатото" имот № 031009 Нива Нива - 1, 635дка., четвърта категория при неполивни уловия 221, 50лв.
541 541/09.05.2013г. Рег.2 Досие 541 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Обършината" имот № 033013 Нива Нива - 0, 201дка., трета категория при неполивни уловия 31, 00лв.
542 542/09.05.2013г. Рег.2 Досие 542 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Обършината" имот № 033015 Нива Нива - 0, 543дка., трета категория при неполивни уловия 83, 80лв. Имотът е образуван от имот № 033010
543 543/09.05.2013г. Рег.2 Досие 543 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Обършината" имот № 037023 Нива Нива - 2, 094дка., четвърта категория при неполивни уловия 270, 10лв.
544 544/09.05.2013г. Рег.2 Досие 544 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 059024 Нива Нива - 2, 501дка., трета категория при неполивни уловия 386, 00лв.
545 545/09.05.2013г. Рег.2 Досие 545 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 059047 Нива Нива - 1, 800дка., трета категория при неполивни уловия 277, 80лв. Имотът е образуван от имот № 059045
546 546/09.05.2013г. Рег.2 Досие 546 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 060010 Нива Нива - 0, 866дка., трета категория при неполивни уловия 133, 70лв.
547 547/09.05.2013г. Рег.2 Досие 547 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 060050 Нива Нива - 1, 349дка., трета категория при неполивни уловия 228, 00лв.
548 548/09.05.2013г. Рег.2 Досие 548 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 060150 Нива Нива - 3, 434дка., трета категория при неполивни уловия 530, 00лв.
549 549/09.05.2013г. Рег.2 Досие 549 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 060250 Нива Нива - 2, 200дка., трета категория при неполивни уловия 339, 60лв.
550 550/09.05.2013г. Рег.2 Досие 550 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 060291 Нива Нива - 3, 120дка., трета категория при неполивни уловия 481, 60лв.
551 551/09.05.2013г. Рег.2 Досие 551 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 060450 Нива Нива - 1, 066дка., трета категория при неполивни уловия 164, 50лв.
552 552/09.05.2013г. Рег.2 Досие 552 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 061009 Нива Нива - 0, 167дка., четвърта категория при неполивни уловия 22, 60лв.
553 553/09.05.2013г. Рег.2 Досие 553 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 061020 Нива Нива - 1, 333дка., четвърта категория при неполивни уловия 180, 60лв.
554 554/09.05.2013г. Рег.2 Досие 554 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 061041 Нива Нива - 2, 515дка., четвърта категория при неполивни уловия 308, 20лв.
555 555/09.05.2013г. Рег.2 Досие 555 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 063013 Нива Нива - 7, 115дка., четвърта категория при неполивни уловия 871, 90лв.
556 556/09.05.2013г. Рег.2 Досие 556 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Голямя Рудина" имот № 108025 Нива Нива - 2, 096дка., четвърта категория при неполивни уловия 338, 90лв. Нов АОС № 1004/15.09.2016г.
557 557/10.05.2013г. Рег.2 Досие 557 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде" имот № 225013 Нива Нива - 2, 079дка., трета категория при неполивни уловия 336, 20лв. Нов АОС № 1024/26.09.2016г.
558 558/13.05.2013г. Рег.2 Досие 558 общ. Кула, Землището на гр. Кула, м. "Циганско ливаде" имот № 227001 Нива Нива - 3, 237дка., трета категория при неполивни уловия 523, 40лв. Нов АОС № 1027/26.09.2016г.
559 559/13.05.2013г. Рег.2 Досие 559 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 063150 Нива Нива - 5, 209дка., четвърта категория при неполивни уловия 705, 60лв.
560 560/13.05.2013г. Рег.2 Досие 560 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Маламетовото" имот № 064015 Нива Нива - 8, 771дка., четвърта категория при неполивни уловия 1301, 20лв.
561 561/13.05.2013г. Рег.2 Досие 561 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Крушака" имот № 065022 Нива Нива - 2, 077дка., четвърта категория при неполивни уловия 214, 30лв.
562 562/13.05.2013г. Рег.2 Досие 562 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Крушака" имот № 069019 Нива Нива - 3, 964дка., трета категория при неполивни уловия 611, 80лв.
563 563/13.05.2013г. Рег.2 Досие 563 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Крушака" имот № 070023 Нива Нива - 8, 766дка., трета категория при неполивни уловия 1353, 00лв.
564 564/13.05.2013г. Рег.2 Досие 564 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Зли поляни" имот № 075012 Нива Нива - 2, 356дка., трета категория при неполивни уловия 363, 60лв.
565 565/13.05.2013г. Рег.2 Досие 565 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Зли поляни" имот № 076005 Нива Нива - 1, 999дка., трета категория при неполивни уловия 264, 50лв.
566 566/13.05.2013г. Рег.2 Досие 566 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Средорека" имот № 080020 Нива Нива - 2, 740дка., трета категория при неполивни уловия 422, 90лв.
567 567/13.05.2013г. Рег.2 Досие 567 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Средорека" имот № 081001 Нива Нива - 0, 707дка., трета категория при неполивни уловия 109, 10лв.
568 568/13.05.2013г. Рег.2 Досие 568 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Средорека" имот № 081002 Нива Нива - 5, 656дка., трета категория при неполивни уловия 956, 10лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
569 569/13.05.2013г. Рег.2 Досие 569 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Средорека" имот № 081007 Нива Нива - 7, 001дка., трета категория при неполивни уловия 1080, 60лв.
570 570/13.05.2013г. Рег.2 Досие 570 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Средорека" имот № 083010 Нива Нива - 4, 861дка., тчетвърта категория при неполивни уловия 658, 40лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
571 571/13.05.2013г. Рег.2 Досие 571 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Средорека" имот № 083013 Нива Нива - 6, 499дка., четвърта категория при неполивни уловия 964, 10лв.
572 572/13.05.2013г. Рег.2 Досие 572 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Средорека" имот № 083021 Нива Нива - 1, 062дка., четвърта категория при неполивни уловия 157, 50лв.
573 573/13.05.2013г. Рег.2 Досие 573 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Средорека" имот № 085014 Нива Нива - 2, 942дка., четвърта категория при неполивни уловия 398, 50лв.
574 574/13.05.2013г. Рег.2 Досие 574 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Монастирски връх" имот № 087016 Нива Нива - 2, 645дка., трета категория при неполивни уловия 369, 40лв.
575 575/13.05.2013г. Рег.2 Досие 575 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Монастирски връх" имот № 088009 Нива Нива - 3, 700дка., трета категория при неполивни уловия 435, 10лв.
576 576/13.05.2013г. Рег.2 Досие 576 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Монастирски връх" имот № 089018 Нива Нива - 2, 011дка., трета категория при неполивни уловия 236, 50лв. Имотът е образуван от имот № 089016
577 577/13.05.2013г. Рег.2 Досие 577 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Монастирски връх" имот № 094008 Нива Нива - 2, 900дка., трета категория при неполивни уловия 341, 00лв.
578 578/13.05.2013г. Рег.2 Досие 578 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Монастирски връх" имот № 094018 Нива Нива - 1, 637дка., трета категория при неполивни уловия 192, 50лв.
579 579/16.05.2013г. Рег.2 Досие 579 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Монастирски връх" имот № 095011 Нива Нива - 1, 450дка., трета категория при неполивни уловия 202, 50лв.
580 580/16.05.2013г. Рег.2 Досие 580 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Монастирски връх" имот № 096049 Нива Нива - 3, 000дка., четвърта категория при неполивни уловия 309, 60лв.
581 581/16.05.2013г. Рег.2 Досие 581 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Смърково" имот № 108007 Нива Нива - 4, 998дка., трета категория при неполивни уловия 587, 80лв.
582 582/16.05.2013г. Рег.2 Досие 582 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Смърково" имот № 109010 Нива Нива - 1, 515дка., осма категория при неполивни уловия 42, 40лв.
583 583/16.05.2013г. Рег.2 Досие 583 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Смърково" имот № 113011 Нива Нива - 1, 060дка., трета категория при неполивни уловия 109, 10лв.
584 584/16.05.2013г. Рег.2 Досие 584 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Смърково" имот № 115002 Нива Нива - 1, 464дка., трета категория при неполивни уловия 172, 20лв.
585 585/16.05.2013г. Рег.2 Досие 585 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Смърково" имот № 121010 Нива Нива - 2, 739дка., трета категория при неполивни уловия 281, 80лв.
586 586/16.05.2013г. Рег.2 Досие 586 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Зли поляни" имот № 124003 Нива Нива - 1, 000дка., трета категория при неполивни уловия 117, 60лв.
587 587/16.05.2013г. Рег.2 Досие 587 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Брънчова падина" имот № 133017 Нива Нива - 1, 104дка., четвърта категория при неполивни уловия 128, 20лв.
588 588/16.05.2013г. Рег.2 Досие 588 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Брънчова падина" имот № 135034 Нива Нива - 3, 520дка., трета категория при неполивни уловия 465, 70лв.
589 589/16.05.2013г. Рег.2 Досие 589 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Брънчова падина" имот № 139001 Нива Нива - 3, 000дка., трета категория при неполивни уловия 308, 70лв.
590 590/16.05.2013г. Рег.2 Досие 590 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Жъдна" имот № 145028 Нива Нива - 2, 451дка., трета категория при неполивни уловия 288, 20лв.
591 591/16.05.2013г. Рег.2 Досие 591 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Жъдна" имот № 147009 Нива Нива - 3, 000дка., трета категория при неполивни уловия 396, 90лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
592 592/16.05.2013г. Рег.2 Досие 592 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Жъдна" имот № 148022 Нива Нива - 3, 667дка., трета категория при неполивни уловия 431, 20лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
593 593/16.05.2013г. Рег.2 Досие 593 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Жъдна" имот № 149015 Нива Нива - 3, 000дка., трета категория при неполивни уловия 352, 80лв.
594 594/16.05.2013г. Рег.2 Досие 594 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Чукарите" имот № 162006 Нива Нива - 6, 999дка., трета категория при неполивни уловия 977, 40лв.
595 595/16.05.2013г. Рег.2 Досие 595 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Чукарите" имот № 163029 Нива Нива - 4, 000дка., трета категория при неполивни уловия 558, 60лв.
596 596/16.05.2013г. Рег.2 Досие 596 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Студена" имот № 165003 Нива Нива - 17, 000дка., втора категория при неполивни уловия 2284, 80лв.
597 597/16.05.2013г. Рег.2 Досие 597 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Студена" имот № 166006 Нива Нива - 5, 000дка., втора категория при неполивни уловия 672, 00лв.
598 598/16.05.2013г. Рег.2 Досие 598 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Чукарите" имот № 167019 Нива Нива - 6, 001дка., втора категория при неполивни уловия 806, 50лв.
599 599/16.05.2013г. Рег.2 Досие 599 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Чукарите" имот № 168036 Нива Нива - 2, 026дка., втора категория при неполивни уловия 272, 30лв.
600 600/16.05.2013г. Рег.2 Досие 600 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Долна Мория" имот № 173048 Нива Нива - 2, 010дка., втора категория при неполивни уловия 270, 10лв.
601 601/16.05.2013г. Рег.2 Досие 601 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Падините" имот № 176032 Нива Нива - 2, 000дка., трета категория при неполивни уловия 235, 20лв.
602 602/16.05.2013г. Рег.2 Досие 602 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Мория" имот № 181024 Нива Нива - 2, 427дка., втора категория при неполивни уловия 326, 20лв.
603 603/16.05.2013г. Рег.2 Досие 603 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Горна Мория" имот № 185018 Нива Нива - 0, 679дка., втора категория при неполивни уловия 91, 30лв.
604 604/16.05.2013г. Рег.2 Досие 604 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Горна Мория" имот № 186012 Нива Нива - 7, 702дка., втора категория при неполивни уловия 905, 80лв.
605 605/16.05.2013г. Рег.2 Досие 605 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Студена" имот № 208002 Нива Нива - 2, 348дка., втора категория при неполивни уловия 315, 60лв.
606 606/16.05.2013г. Рег.2 Досие 606 общ. Кула, Землището на с. Цар Петрово, м. "Студена" имот № 190012 Нива Нива - 1, 687дка., втора категория при неполивни уловия 226, 70лв.
607 607/20.05.2013г. Рег.2 Досие 607 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 010001 Нива Нива - 2, 406дка., четвърта категория при неполивни уловия 248, 30лв.
608 608/20.05.2013г. Рег.2 Досие 608 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 010014 Нива Нива - 8, 000дка., четвърта категория при неполивни уловия 825, 60лв.
609 609/20.05.2013г. Рег.2 Досие 609 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 010017 Нива Нива -1, 739дка., четвърта категория при неполивни уловия 179, 50лв.
610 610/20.05.2013г. Рег.2 Досие 610 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 012003 Нива Нива -3, 000дка., трета категория при неполивни уловия 352, 80лв.
611 611/20.05.2013г. Рег.2 Досие 611 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 012009 Нива Нива -1, 200дка., трета категория при неполивни уловия 141, 10лв.
612 612/20.05.2013г. Рег.2 Досие 612 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 012014 Нива Нива -1, 850дка., трета категория при неполивни уловия 217, 60лв.
613 613/20.05.2013г. Рег.2 Досие 613 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 013005 Нива Нива -1, 933дка., трета категория при неполивни уловия 227, 30лв.
614 614/20.05.2013г. Рег.2 Досие 614 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 013014 Нива Нива -1, 100дка., трета категория при неполивни уловия 129, 40лв.
615 615/20.05.2013г. Рег.2 Досие 615 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 013018 Нива Нива -4, 006дка., трета категория при неполивни уловия 451, 10лв.
616 616/20.05.2013г. Рег.2 Досие 616 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 014007 Нива Нива - 1, 484дка., трета категория при неполивни уловия 174, 50лв.
617 617/20.05.2013г. Рег.2 Досие 617 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 015007 Нива Нива - 1, 500дка., четвърта категория при неполивни уловия 154, 80лв.
618 618/20.05.2013г. Рег.2 Досие 618 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 015008 Нива Нива - 1, 483дка., четвърта категория при неполивни уловия 153, 00лв.
619 619/20.05.2013г. Рег.2 Досие 619 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 015013 Нива Нива - 2, 001дка., четвърта категория при неполивни уловия 206, 50лв.
620 620/20.05.2013г. Рег.2 Досие 620 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 015023 Нива Нива - 1, 276дка., четвърта категория при неполивни уловия 131, 70лв.
621 621/20.05.2013г. Рег.2 Досие 621 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 016002 Нива Нива - 3, 500дка., трета категория при неполивни уловия 463, 10лв.
622 622/20.05.2013г. Рег.2 Досие 622 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 016006 Нива Нива - 3, 500дка., трета категория при неполивни уловия 463, 10лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
623 623/20.05.2013г. Рег.2 Досие 623 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 016027 Нива Нива - 2, 301дка., трета категория при неполивни уловия 304, 40лв.
624 624/20.05.2013г. Рег.2 Досие 624 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 017012 Нива Нива - 2, 299дка., трета категория при неполивни уловия 304, 20лв.
625 625/20.05.2013г. Рег.2 Досие 625 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Симов тръняк" имот № 017015 Нива Нива - 4, 000дка., трета категория при неполивни уловия 529, 20лв.
626 626/20.05.2013г. Рег.2 Досие 626 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя" имот № 019006 Нива Нива - 2, 224дка., трета категория при неполивни уловия 326, 90лв.
627 627/21.05.2013г. Рег.2 Досие 627 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя" имот № 020002 Нива Нива - 1, 075дка., трета категория при неполивни уловия 142, 20лв.
628 628/21.05.2013г. Рег.2 Досие 628 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя" имот № 020012 Нива Нива - 0, 999дка., трета категория при неполивни уловия 132, 20лв.
629 629/21.05.2013г. Рег.2 Досие 629 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 022008 Нива Нива - 3, 357дка., трета категория при неполивни уловия 444, 10лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
630 630/21.05.2013г. Рег.2 Досие 630 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 022015 Нива Нива - 1, 300дка., трета категория при неполивни уловия 172, 00лв.
631 631/21.05.2013г. Рег.2 Досие 631 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 023018 Нива Нива - 4, 168дка., трета категория при неполивни уловия 551, 40лв.
632 632/21.05.2013г. Рег.2 Досие 632 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 022026 Нива Нива - 4, 000дка., трета категория при неполивни уловия 529, 20лв.
633 633/21.05.2013г. Рег.2 Досие 633 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 024022 Нива Нива - 8, 746дка., трета категория при неполивни уловия 1157, 10лв.
634 634/21.05.2013г. Рег.2 Досие 634 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 027022 Нива Нива - 9, 603дка., четвърта категория при неполивни уловия 1114, 90лв.
635 635/21.05.2013г. Рег.2 Досие 635 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 028023 Нива Нива - 1, 774дка., четвърта категория при неполивни уловия 240, 30лв.
636 636/21.05.2013г. Рег.2 Досие 636 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 028025 Нива Нива - 23, 134дка., четвърта категория при неполивни уловия 3133, 50лв.
637 637/21.05.2013г. Рег.2 Досие 637 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя" имот № 030001 Нива Нива - 2, 163дка., четвърта категория при неполивни уловия 251, 10лв.
638 638/21.05.2013г. Рег.2 Досие 638 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя" имот № 030008 Нива Нива - 0, 911дка., четвърта категория при неполивни уловия 123, 40лв.
639 639/21.05.2013г. Рег.2 Досие 639 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя" имот № 031013 Нива Нива - 1, 737дка., четвърта категория при неполивни уловия 235, 30лв.
640 640/21.05.2013г. Рег.2 Досие 640 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя" имот № 033006 Нива Нива - 0, 975дка., четвърта категория при неполивни уловия 113, 20лв.
641 641/21.05.2013г. Рег.2 Досие 641 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Орничака" имот № 037001 Нива Нива - 1, 959дка., четвърта категория при неполивни уловия 227, 40лв.
642 642/21.05.2013г. Рег.2 Досие 642 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Орничака" имот № 037027 Нива Нива - 1, 992дка., четвърта категория при неполивни уловия 205, 60лв.
643 643/21.05.2013г. Рег.2 Досие 643 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Орничака" имот № 038015 Нива Нива - 1, 299дка., четвърта категория при неполивни уловия 134, 10лв.
644 644/21.05.2013г. Рег.2 Досие 644 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Орничака" имот № 040001 Нива Нива - 1, 708дка., четвърта категория при неполивни уловия 176, 30лв. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 kV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.
645 645/21.05.2013г. Рег.2 Досие 645 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Орничака" имот № 044002 Нива Нива - 2, 000дка., четвърта категория при неполивни уловия 206, 40лв.
646 646/21.05.2013г. Рег.2 Досие 646 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Орничака" имот № 045014 Нива Нива - 3, 299дка., четвърта категория при неполивни уловия 340, 50лв.
647 647/21.05.2013г. Рег.2 Досие 647 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Бялата земя" имот № 054030 Нива Нива - 4, 052дка., четвърта категория при неполивни уловия 548, 80лв.
648 648/21.05.2013г. Рег.2 Досие 648 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 057030 Нива Нива - 3, 854дка., трета категория при неполивни уловия 509, 90лв.
649 649/21.05.2013г. Рег.2 Досие 649 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 057038 Нива Нива - 4, 500дка., трета категория при неполивни уловия 529, 20лв.
650 650/21.05.2013г. Рег.2 Досие 650 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 059011 Нива Нива - 5, 629дка., трета категория при неполивни уловия 744, 70лв.
651 651/21.05.2013г. Рег.2 Досие 651 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 059024 Нива Нива - 4, 500дка., трета категория при неполивни уловия 529, 20лв.
652 652/21.05.2013г. Рег.2 Досие 652 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 059025 Нива Нива - 5, 434дка., трета категория при неполивни уловия 639, 00лв.
653 653/21.05.2013г. Рег.2 Досие 653 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 059028 Нива Нива - 6, 839дка., трета категория при неполивни уловия 804, 30лв.
654 654/21.05.2013г. Рег.2 Досие 654 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 059033 Нива Нива - 9, 699дка., трета категория при неполивни уловия 1283, 20лв.
655 655/21.05.2013г. Рег.2 Досие 655 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Горна новица" имот № 060011 Нива Нива - 3, 999дка., трета категория при неполивни уловия 470, 30лв.
656 656/21.05.2013г. Рег.2 Досие 656 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето" имот № 061011 Нива Нива - 23, 978дка., трета категория при неполивни уловия 2819, 80лв.
657 657/27.05.2013г. Рег.2 Досие 657 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето" имот № 062001 Нива Нива - 2, 000дка., трета категория при неполивни уловия 235, 20лв.
658 658/27.05.2013г. Рег.2 Досие 658 общ. Кула, Землището на с. Коста Перчево, м. "Трънето" имот № 064001 Нива Нива - 18, 958дка., трета категория при неполивни уловия 2229, 50лв.