одобрен

Регистър на лица практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в област Хасково

Уникален идентификатор:  31453a68-a671-4a0d-91c2-8f0ef5e2b3ce

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 15:24:34
  • Създаден от: zdravko_ivanov
  • Последна промяна: 2019-09-12 15:24:34

Лица практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в област Хасково

ИМЕ АДРЕС ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Дамянка Аладжова гр. Хасково Използване на нетрадиционни физикални методи
бул. "България" № 150, ет. 4, каб. № 404
Д-р Мария Грозева гр. Хасково 1. Използване на нелекарствени продукти от органичен произход
ул. "Рила" № 9 каб. 3 2. Използване на нелекарствени продукти от минерален произход
3. Хомеопатия
Румяна Николова гр. Хасково Използване на нетрадиционни физикални методи
ул. "Мокедония" № 16-Б-5, ет. 1
Мая Узунова гр. Любимец Използване на нетрадиционни физикални методи
ул. "Републиканска" № 30
Д-р Галина Ванчева гр. Харманли Хомеопатия
ул. "Хр. Смирненски" № 9
Д-р Пенка Янева гр. Тополовград 1. Използване на нетрадиционни физикални методи
ул. "Тунджа" № 2 2. Хомеопатия
3. Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване
МинкаИлиева гр. Хасково Използване на нелекарствени продукти от минерален произход
ул. "Сакар балкан" № 1
Дора Николаева гр. Хасково Използване на нелекарствени продукти от минерален произход
бул. "Съединение" № 10