одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА САМУИЛ - 2019

Уникален идентификатор:  315951b3-fe16-4811-aaf5-2152a8b6aa14

Описание:

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА САМУИЛ - 2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 16:48:43
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 16:48:43

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА САМУИЛ 2019

Наименование на обекта Адрес на обекта Наименование на фирмата
1. Смесен магазин с. Голяма вода, ул. „Витоша” №1 ЕООД „Хелин 2015” с. Голяма вода, ул. „Марица” №5
2. Магазин за строителни материали с. Самуил, ул. „Ком” №5 ЕООД „МЕРТМАКС” с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №3
3. Склад за строителни материали с. Самуил, ул. „Ком” №5 ЕООД „МЕРТМАКС” с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №3
4. Смесен магазин с. Хърсово, ул. „Преслав” №16 ЕТ „ Лабиринт-Нихат Реджеб” с. Хърсово, ул. „Преслав” №19
5. Кафе-аперитив с. Владимировци, ул. „Места” №1 ЕООД „РАЙ ДО КРАЙ” с. Владимировци, ул. „Места” №1
6. Смесен магазин с. Желязковец, ул. „Тракия” №33 ЕООД „МЕЛИКОМ” с. Самуил, ул. „Мусала” №44
7. Смесен магазин с. Самуил, ул. „Димитър Благоев” №3 ЕООД „МЕЛИКОМ” с. Самуил, ул. „Мусала” №44
8. Склад за строителни материали с. Самуил, ул. „Васил Левски” №31 ЕООД „ХАГАС” с. Самуил, ул. „Мусала” №18
9. Смесен магазин с. Богданци, ул. „Георги Бенковски” №13 ЕТ „ШАМПИОН-57-СЕБИЛЕ САИД” с. Богданци, ул. „Георги Бенковски” №25
10. Смесен магазин с. Богданци, ул. „Елин Пелин” №2 ЕТ „ШАМПИОН-52-АЛИ ХАЛИД” с. Богданци, ул. „Георги Бенковски” №25
11. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Богданци, ул. „Елин Пелин” №14 ЕООД „ВИЛИ МАКС” с. Богданци, ул. „Беласица” №20
12. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №4 ЕООД „МЕРТМАКС” с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №1, вх.3, ет.2, ап.4
13. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №1А ЕООД „МЕРТМАКС” с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №3
14. Смесен магазин за търговия с пакетирани храни с. Самуил, ул. „Димитър Благоев” №1А ЕООД „ХЕМУС-77” с. Самуил, ул. „Тича” №3
15. Смесен магазин с. Самуил, ул. „Средец” №3 ООД „СЪНИ-МЕКС” с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №1
16. Бистро с. Самуил, ул. „Ивайло” №2А ЕТ „ГУНДИХ-ГЮНАЙ НИХАТ” с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №1, вх.3, ет.2, ап.4
17. Кафетерия с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №15 ЕТ „ХИТ-ТАЛИБ ТАЛИБ” с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №5
18. Фризьорски салон с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2 ЕТ „СЕМИХ-СЕЙДЕ ЯКУБ” с. Самуил, ул. „Черни връх” №7
19. Кафе-аперитив с. Богомилци, ул. „Мелник” №17 ЕТ „ФИК-55” с. Богомилци, ул. „Мелник” №17
20. Бистро с. Богомилци, ул. „Гео Милев” №15 ЕТ „Мерт-Февзи Ниязиев” с. Богомилци, ул. „Гео Милев” №15
21. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Хума, ул. „Ален мак” №14 ЕООД „ХЕМУС-77” с. Самуил, ул. „Тича” №3
22. Смесен магазин с. Ножарово, ул. „Христо Смирненски” №18 ЕТ „ОРАЙ-2000-Вадет Нурулла” с. Здравец, ул. „Витоша” №23
23. Смесен магазин с. Здравец, ул. „Гео Милев” №10 ЕТ „Торос-3-Назми Рамис” с. Здравец, ул. „Рила” №18
24. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с. Пчелина, ул. „Паламара” №1 ЕТ „Туги-Ф-Февзи Юмер” гр. Разград, ул. „полк. Марков” №21
25. Кафе-аперитив с. Кара Михал, ул. „Христо Ботев” №3 ЕТ „Дентал-Еленка Петкова”
26. Смесен магазин с. Хума, ул. „Гео Милев” №6 ЕТ „Ерхан-Айше Ахмед”
27. Смесен магазин с. Хърсово, ул. „Дондуков” №2 ООД „Радев Комерс” с. Самуил, ул. „Димитър Благоев” №18
28. Бистро язовир с. Хърсово ЕТ „РАЧО КОВАЧА-РАЧО СЕМОВ” гр. Исперих, ул. „С.Румянцев” №25А
29. Смесен магазин с. Владимировци, ул. „Места” (центъра) ЕТ „Шанс-54-Мюмюн Мюмюн” с. Владимировци, ул. „Владая” №2