одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"З"Силистра през 2020

Уникален идентификатор:  317d737d-114b-41cf-88ed-da8a8b8cb06e

Описание:

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"З"Силистра през 2020

видове горска земеделска одз Силистра техника РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-09 14:56:17
  • Създаден от: tundzher_myumyun_redzheb
  • Последна промяна: 2021-02-09 14:56:17

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

1 Верижни трактори 1
2 Колесни трактори 172
3 Самоходни шасита 3
4 Друга самоходна техника - /товарачни машини/ 64
5 Тракторни ремаркета 48
6 в т.ч. с общо предназначение 30
7 със специално предназначение 18
8 Горска техника 0
9 Зърнокомбайни 30
10 Самоходни силажокомбайни 0
11 Други самоходни машини 24
12 Машини за сеидба и садене 30
13 Машини за торене и растителна защита 58
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 75
15 Почвообработващи 92
16 Сушилни и други 1
17 Зърно и семепочистващи 3
18 Машини за поливане 0
19 Горска техника /приспособления/ 7