непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  31a17f1b-2b5f-4444-978d-6108e8a4e78e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 21:00:19
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-11-29 21:00:19
Няма информация за показване