одобрен

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена - 2019

Уникален идентификатор:  32293e28-2cef-420f-bbbc-25b0f273fd21

Описание:

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена - 2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 16:51:01
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 16:51:01

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена

Наименование на ДГ и Училище Код по Булстат Юридически статут; Година на основаване/ откриване Вид, номер и дата на юридическия акт за създаване на уч-щето/ДГ Форма на собственост Ръководство на детската градина Адрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернет Вид, номер и дата на последния акт за преобразуване на уч-щето/ДГ
1 СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Самуил, ул. „Черни връх №25 1702901 юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетния кредит 1920г. Общинска Директор-Орхан Исмаил Хюдаим с.Самуил, ул. „Черни връх №25, тел: 08477/21 15 sou_samuil@abv.bg Заповед № РД-14-12/04.04.1995 г. на МОНТ
2 ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци, ул. „Христо Ботев“ №1 1702903 юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетния кредит 1908г. Общинска Директор-Айсел Ахмед Мехмед-Азис с.Владимировци, ул. „Христо Ботев“ №1, тел:084745/219 hristo_botev_vladimirovtsi@abv.bg
3 ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Хърсово, ул. „Александър Самболийски“ №16 1702902 юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетния кредит 1872г. Възрожденско Общинска Директор-Галя Маринова Мичева с.Хърсово, ул. „Александър Самболийски“ №16, Тел: 084776/327 g_harsovo@abv.bg №38/1998г
4 ОУ „Св.Климент Охридски“ с.Желязковец, ул.Тракия № 22 1702904 юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетния кредит 1896г. №10/1951г. Общинска Директор Сейхан Юсуф Хасан с.Желязковец, ул.Тракия № 22,тел: 08477/22 45 oujelyzkovets@abv.bg №6/1998г.
5 Детска градина „Кокиче“ 1712901 юридическо лице - детска градина протокол№3/26.04.1967г. Общинска Директор-Бойка Недева Върбанова с.Самуил, ул. Гаврил Генов №1, тел: 088477/20 13 e_mail:cdgkokiche@abv.bg Решение №21.391 от Протокол №21на заседание на 28.05.13 г.на ОС-Самуил
6 Детска градина „Кокиче“, Част /филиал/ ДГ„Осми март“ 1712901 юридическо лице - детска градина Общинска Директор-Бойка Недева Върбанова с.Желязковец, ул. Тракия № 11, тел: 08477/ 21 03 e_mail:cdgkokiche@abv.bg Решение №21.391 от Протокол №21на заседание на 28.05.13 г.на ОС-Самуил
7 Детска градина „Кокиче“, Част /филиал/ ДГ „Първи юни“ 1712901 юридическо лице - детска градина Общинска Директор-Бойка Недева Върбанова с.Хърсово, ул. „Александър Самболийски“ №16, Тел: 084776/364 e_mail:cdgkokiche@abv.bg Решение №21.391 от Протокол №21на заседание на 28.05.13 г.на ОС-Самуил
8 Детска градина „Радост“ 1712910 юридическо лице - детска градина Общинска Директор-Емине Ахмед Мехмед-Сали с.Владимировци, ул. „Христо Ботев“ №2,тел: 084745/314 dg_radost_vl@abv.bg Заповед №426 от 07.06.2013г. на кмета на Община Самуил
9 Детска градина „Радост“, Част /филиал/ ДГ „Бъдеще“ 1712910 юридическо лице - детска градина Общинска Директор-Емине Ахмед Мехмед-Сали с.Ножарово ул. „Христо Смирненски“ № 4,тел: 084745/410 dg_radost_vl@abv.bg Заповед №426 от 07.06.2013г. на кмета на Община Самуил
10 Детска градина „Радост“, Част /филиал/ ДГ „Детелина“ 1712910 юридическо лице - детска градина Общинска Директор-Емине Ахмед Мехмед-Сали с.Богданци, ул. „Георги Бенковски“ №19, тел:084778/310 dg_radost_vl@abv.bg Заповед №426 от 07.06.2013г. на кмета на Община Самуил
11 Детска градина „Радост“, Част /филиал/ ДГ „Детелина“ 1712910 юридическо лице - детска градина Общинска Директор-Емине Ахмед Мехмед-Сали с.Здравец, ул. „Гео Милев“ №68,тел:084779/262 dg_radost_vl@abv.bg Заповед №426 от 07.06.2013г. на кмета на Община Самуил
12 Детска градина „Радост“, Част /филиал/ ДГ „Детска радост“ 1712910 юридическо лице - детска градина Общинска Директор-Емине Ахмед Мехмед-Сали с.Голяма вода, ул. Люлин №1, тел: 0885074198 dg_radost_vl@abv.bg Заповед №426 от 07.06.2013г. на кмета на Община Самуил