одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Уникален идентификатор:  3251e1ab-f9ed-462d-ab20-b0254c279dea

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 13:29:15
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-06-13 13:29:15
Няма информация за показване