одобрен

Средното годишно рентно плащане 2017

Уникален идентификатор:  32a45fc3-db03-4c09-b87e-06c4ee41f30f

Описание:

Средното годишно рентно плащане в област плевен за стопанската 2017-2018г

земеделие СРП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-02 15:03:54
  • Създаден от: lyuben_petkov_stoyanov
  • Последна промяна: 2018-10-28 10:19:39
  • Последно променил: migrate_data

Община

Землище

ЕКАТТЕ

НТП ниви

НТП ливади

НТП пасища, мери

НТП лозови ТН

НТП овощни ТН

Никопол Асеново 00744 38 12 10 10 10
Левски Асеновци 00761 40 9 9 42 44
Левски Аспарухово 00802 38 9 9 42 44
Долна Митрополия Байкал 02227 35 8 8 47 50
Никопол Бацова махала 02957 40 12 10 10 10
Плевен Беглеж 03068 33 19 22 20 23
Белене Белене 03366 48 15 9 45 35
Долна Митрополия Биволаре 03993 37 8 8 17 13
Долна Митрополия Божурица 05013 40 8 8 25 13
Левски Божурлук 05044 42 9 9 42 44
Пордим Борислав 05493 43 21 9 28 30
Плевен Бохот 05921 35 7 15 22 20
Долна Митрополия Брегаре 06210 33 8 8 30 30
Кнежа Бреница 06375 50 35 5 30 35
Гулянци Брест 06402 45 7 7 40 40
Червен бряг Бресте 06433 32 5 5 10 10
Плевен Брестовец 06495 34 7 7 22 23
Плевен Бръшляница 06690 36 7 22 25 23
Плевен Буковлък 06999 37 7 22 22 23
Левски Българене 07274 42 9 9 35 44
Долни Дъбник Бъркач 07524 28 10 10 22 25
Белене Бяла вода 07630 40 15 9 15 35
Левски Варана 10080 37 9 9 42 44
Никопол Въбел 12365 38 12 10 25 10
Пордим Вълчитрън 12601 44 22 10 26 35
Плевен Върбица 12752 38 7 7 25 20
Гулянци Гиген 14876 45 7 7 40 40
Гулянци Искър 14888 40 7 7 40 40
Червен бряг Глава 14934 35 5 5 10 10
Долна Митрополия Горна Митрополия 16345 43 8 8 30 36
Долни Дъбник Горни Дъбник 16537 50 10 10 22 43
Червен бряг Горник 16540 37 5 5 10 10
Плевен Горталово 17258 31 7 7 22 20
Долна Митрополия Гостиля 17364 34 8 8 50 35
Долни Дъбник Градина 17470 28 10 10 22 20
Левски Градище 17556 42 9 9 42 44
Плевен Гривица 17854 38 7 15 20 20
Гулянци Гулянци 18099 45 7 7 40 40
Никопол Дебово 20314 38 12 10 25 25
Червен бряг Девенци 20383 30 5 5 10 10
Белене Деков 20537 40 15 9 15 35
Долна Митрополия Долна Митрополия 22215 46 8 8 40 36
Гулянци Долни Вит 22335 40 7 7 40 40
Долни Дъбник Долни Дъбник 22407 46 10 10 22 43
Искър Долни Луковит 22438 50 0 7 30 35
Никопол Драгаш войвода 23193 37 12 10 10 10
Гулянци Дъбован 24308 40 7 7 40 40
Плевен Дисевица 24935 33 7 7 22 20
Никопол Евлогиево 27019 40 12 10 10 10
Кнежа Еница 27509 40 30 5 30 35
Никопол Жернов 29310 34 12 10 10 10
Гулянци Загражден 30199 40 7 7 40 40
Пордим Згалево 30590 43 22 9 30 32
Левски Изгрев 32531 42 9 9 35 44
Пордим Каменец 35780 46 21 9 25 34
Пордим Катерица 36614 43 21 9 28 30
Кнежа Кнежа 37376 55 45 5 30 35
Левски Козар Белене 37647 42 9 9 42 44
Плевен Коиловци 37856 37 7 7 29 25
Червен бряг Койнаре 37863 35 5 5 10 20
Долна Митрополия Комарево 38145 32 8 8 18 20
Гулянци Крета 39712 40 7 7 40 40
Долна Митрополия Крушовене 40195 39 8 8 30 38
Долни Дъбник Крушовица 40213 55 10 10 22 40
Белене Кулина вода 40573 40 15 9 15 35
Плевен Къртожабене 40974 32 7 15 22 20
Плевен Къшин 41037 30 7 7 22 20
Кнежа Лазарово 43044 40 30 5 30 35
Плевен Ласкар 43147 30 7 7 22 20
Левски Левски 43236 42 9 9 42 44
Гулянци Ленково 43284 40 7 7 40 40
Червен бряг Лепица 43311 32 5 5 10 10
Никопол Лозица 44152 36 12 10 25 10
Никопол Любеново 44536 37 12 10 10 10
Левски Малчика 46841 40 9 9 42 50
Плевен Мечка 47963 37 14 22 25 23
Гулянци Милковица 48204 40 7 7 40 40
Никопол Муселиево 49415 39 12 10 25 25
Плевен Николаево 51620 32 7 15 22 20
Никопол Никопол 51723 37 12 10 25 10
Никопол Новачене 51932 39 12 10 25 10
Левски Обнова 53089 42 9 9 35 44
Пордим Одърне 53446 46 21 10 25 34
Плевен Опанец 53583 38 7 7 20 20
Долна Митрополия Ореховица 53655 47 8 8 36 40
Плевен Пелишат 55765 39 7 22 20 20
Искър Искър 55782 45 35 7 30 35
Белене Петокладенци 56085 48 15 9 15 35
Долни Дъбник Петърница 56201 30 10 10 25 25
Искър Писарово 56493 50 50 7 30 35
Плевен Плевен 56722 35 7 7 22 20
Долна Митрополия Победа 56865 45 8 8 17 13
Долна Митрополия Подем 57025 40 8 8 18 20
Пордим Пордим 57772 44 22 10 26 35
Плевен Радишево 61426 28 7 15 20 20
Червен бряг Радомирци 61580 37 5 5 10 10
Червен бряг Ракита 61950 34 5 5 10 10
Плевен Ралево 62116 32 7 7 22 23
Червен бряг Реселец 62503 32 5 5 10 10
Долна Митрополия Рибен 62596 47 8 8 46 38
Червен бряг Рупци 63361 32 9 9 10 20
Долни Дъбник Садовец 65070 28 10 10 25 45
Никопол Санадиново 65320 42 12 10 10 25
Долна Митрополия Славовица 67012 45 8 8 36 35
Плевен Славяново 67088 42 7 7 29 25
Гулянци Сомовит 68045 40 7 7 40 40
Долна Митрополия Ставерци 68607 35 8 8 39 35
Искър Староселци 69095 50 50 7 30 35
Левски Стежерово 69153 42 9 9 35 44
Червен бряг Сухаче 70281 39 5 5 10 10
Белене Татари 72117 50 15 9 15 35
Червен бряг Телиш 72206 40 5 5 10 10
Плевен Тодорово 72566 30 7 7 22 23
Пордим Тотлебен 72881 44 21 10 30 32
Левски Трънчовица 73345 39 9 9 35 44
Долна Митрополия Тръстеник 73359 40 8 8 53 46
Плевен Тученица 73523 30 12 7 20 20
Плевен Търнене 73674 33 7 7 22 20
Червен бряг Червен бряг 80501 34 5 5 10 10
Никопол Черковица 80697 35 12 10 25 25
Червен бряг Чомаковци 81551 35 5 5 10 10
Гулянци Шияково 83394 40 7 7 40 40
Плевен Ясен 87597 38 7 7 22 20