одобрен

Регистър на язовирите

Уникален идентификатор:  32ccbed1-5740-4a0f-8f1d-e624e5e975d3

общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 13:39:51
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-12-02 13:39:51

Регистър на язовирите на територията на община Грамада

Име на язовира Населено място Собственост АПОС № Площ Поземлен имот № Друго
1. "Фарафун" гр.Грамада, общ.Грамада, местност "Дъбравата" ПОС № 18 от 17.08.2016 г. 170, 665 дка 000 851
2. "Соват" с.Тошевци, общ.Грамада местност "Рапивец" ПОС № 15 от 18.11.2013 г. 34, 000 дка 000 379