одобрен

Информация за хардуерни и софтуерни ресурси в администрацията в и извън поддръжка

Уникален идентификатор:  32df0046-15f7-42f7-84b2-152fa52e5cb1

Текуща версия: 5

Показвана версия: 5

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-03 15:36:14
  • Създаден от: rir_api
  • Последна промяна: 2020-10-26 14:49:51
  • Последно променил: rir_api

Запаметяващи устройства

Информационен масив

Информационна система

Поддържащи системи

Компютърни мрежи

Периферни устройства

Сървър

Шкафове

Софтуерен лиценз

Масиви за данни

Виртуални машини

Работни станции

Вид администрация
Гаранция
Администрация отчитаща дейността си пред Народното събрание В гаранция 0 0 0 0 5 8 2 0 0 1 0 0 22
Извън гаранция 0 2 0 6 1 28 0 0 0 1 0 0 34
Териториална администрация В гаранция 262 9 440 687 725 7662 396 122 8 1304 38 135 9025
Извън гаранция 147 6 194 2433 2378 34018 1022 341 0 1276 34 108 28051
Централна администрация В гаранция 111 16 215 748 1438 12308 662 126 0 932 87 26 13687
Извън гаранция 453 22 186 5091 6757 48924 2139 722 0 1688 147 429 44948
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте