одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Декември 2019 г.

Уникален идентификатор:  3305bea6-2400-43c9-a682-f2b9c078dc24

Описание:

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2019 г.

бюджет изпълнение община Кула отчет Декември

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 09:50:17
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2020-03-13 09:50:17