одобрен

Регистър на общинските търговски дружества

Уникален идентификатор:  33513e28-9a77-4426-85fd-38d056155217

Описание:

Информация за общинските търговски дружества

дружества общински столична търговски

Текуща версия: 7

Показвана версия: 7

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-24 13:55:15
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2019-08-07 15:30:42
  • Последно променил: opendata_noa-2162

Nom

Ime

DanniZaRegistr

Predstaviteli

Vaznagrajd

Adres

Raion

Telefon

Fax

E-mail

1 "Метрополитен" ЕАД ф. д. № 2926/1990 г. Стоян Братоев Иванов, изп. Директор /Здравко Симеонов Здравков - член на СД/ Красимир Савов Савов, член на СД /Тодор Иванов Модев, член на СД /Лидия Спасова Коцева-Станкова - член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Княз Борис I" № 121 03 Възраждане тел. 029876394 029872244 metro@metropolitan.bg
2 "Център за градска мобилност" ЕАД ф. д. № 32424/1992 г. Христиан Иванов Петров, изп. Директор / Никола Димитров Рогачев, член на СД / Румяна Маринова Милова, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза" № 84 05 Сердика 028319075 028319071 office@sofiatraffic.bg
3 "Столичен автотранспорт" ЕАД ф. д. № 17651/1997 г. Слав Йорданов Монов, изп. Директор / Илия Добромиров Гътовски, член на СД / Красимира Иванова Михайлова, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Житница" № 21 02 Красно село 029559020 029559020 office@sofiabus.bg
4 "Столичен електротранспорт" ЕАД ф. д. № 17649/1997 г. Евгений Манолов Ганчев, изп. Директор / Асен Ириней Тасев, член на СД / Десислава Костова Пачева-Чомпалова, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Подполковник Калитин" № 30 05 Сердика 029318085 029316184 eltrans@mail.bg
5 "Водоснабдяване и канализация" ЕАД ф. д. № 1068/1989 г. Стефан Николов Пелтеков, изп. Директор / Даниела Христова Коларова, член на СД / Румен Райнов Михайлов, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Георги Белов" № 2 15 Младост 029745525 029753401 office@viksofia.com
6 "Лозана" ЕАД ф. д. № 16638/1995 г. Юли Благоев Андреев, изп. Директор / Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова - член на СД / Анна Първанова Манчева-Димова, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Страхил войвода" № 2 01 Средец 024666758 няма lozanaead@abv.bg
7 "Спортна София - 2000" ЕАД ф. д. № 9150/2000 г. Бойко Ангелов Додов, изп. Директор / Динко Господинов Дуков, член на СД / Стефан Иванов Йорданов, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Българска морава" № 2 03 Възраждане 028221153 028221777 sportnasofia2000@abv.bg
8 "Софийски имоти" ЕАД ф. д. № 16757/1995 г. Димитър Любомиров Шивачев, изп. Директор / Полина Василева Витанова, член на СД / Анастас Христов Тодоров, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Гурко" № 12, ет. 6 01 Средец 029377888 029377880 office@sofimoti.bg
9 "Егида - София" ЕАД ф. д. № 4734/1998 г. Иван Йонов Йонов, изп. Директор / Роман Николов Стоянов, член на СД / Огнян Цветанов Методиев, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, бул. "Прага" № 23 10 Триадица 029533494 029533565 info@egida-sofia.com
10 "Пазари Изток" ЕАД ф. д. № 14815/1999 г. Даниела Пламенова Стойнева, изп. Директор / Димитър Георгиев Кунов, член на СД / Пенка Павлова Арменкова, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Сирак скитник" № 9 07 Слатина 028705054 028705054 pazari_iztok@abv.bg
11 "Пазари Запад" ЕАД ф. д. № 13015/1999 г. Галина Иванова Бежанска, изп. Директор / Диляна Цвяткова Иванова, член на СД / Стилиян Койчев Георгиев, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, бул. "П. Каравелов" № 5 10 Триадица 024949888 няма pazarizapad@abv.bg
12 "Пазари Север" ЕАД ф. д. № 12870/1999 г. Иван Васев Лулчев, изп. Директор / Анна Николаева Славова, член на СД / Дафинка Илчова Маринова, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ж.к. "Суха река", бл. 18, вх. А, ап. 1 06 Подуяне 029450143 029450143 pazarisever@abv.bg
13 "Пазари Юг" ЕАД ф. д. № 598/2003 г. Николай Николаев Попов, изп. Директор / Петър Кирилов Василев, член на СД / Ваня Тодорова Вербовска, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 135 Б 02 Красно село 024472470 024219055 yug_ead@mail.bg
14 "Пазари Възраждане" ЕАД ф. д. № 12674/1999 г. Драгомир Емилов Димитров, изп. Директор / Маргарита Драгомирова Манова, член на СД / Веселин Георгиев Теофилов, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Цар Самуил" № 90 Б 03 Възраждане 029832184 029831807 office@pazari-vazrajdane.com
15 "Софинвест" ЕООД ф. д. № 484/1989 г. Чавдар Найденов Гигов, управител / Антон Стойков Николов, контрольор Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ж.к. Зона Б-19, бл. 15-16, вх. Б-партер, п.к. 1390 03 Възраждане 029810262 029884427 info@sofinvest.org
16 "Чистота - Искър" ЕАД ф. д. № 2207/1998 г. Стефан Сергеев Пейков, изп. директор / Росен Малинов Малинов, член на СД / Даниел Тошков Господинов, член на СД Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. „Резбарска“ № 11 06 Подуяне 029732310 029732652 chistota-iskar@dir.bg
17 "Географска информационна система - София" ЕООД ф. д. № 442/1989 г. Веселка Маринова Дишева, управител / Кръстьо Стоянов Кривов, контрольор Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Сердика" № 5 04 Оборище 029307930 029305852 disheva@gis-sofia.bg
18 "Топлофикация София" ЕАД ф. д. № 1084/1993 г. Кремен Владимиров Георгиев, изп. Директор / Петър Тодоров Тодоров, член на Управителен съвет / Иванка Тотева Попова, член на Управителен съвет / Сашо Петров Чакалски, член на Надзорен съвет / Десислава Георгиева Билева, член на Надзорен съвет / Валентин Георгиев Терзийски, член на Надзорен съвет Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД гр. София, ул. "Ястребец" № 23 Б 02 Красно село 029582217 028599124 office@toplo.bg
19 "Диагностично-консултативен център II - София" ЕООД ф. д. № 3393/2000 г. д-р Габриела Стоянова Матеева, управител / Валентин Димитров Лапев, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Хан Крум" № 1 01 Средец 029872747 029872747 gmateeva@abv.bg
20 "Диагностично-консултативен център III - София" ЕООД ф. д. № 3394/2000 г. д-р Валентина Кирилова Христова, управител / Николай Стоянов Николов, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Искър" № 22 04 Оборище 029865024 029831032 dcc3@gbg.bg
21 "Диагностично-консултативен център V - София" ЕООД ф. д. № 3396/2000 г. д-р Вихрен Веселинов Заяков, управител / Венцислав Андреев Мирчев, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 8 16 Студентски 028682013 028682013 dcc5_sofia@abv.bg
22 "Диагностично-консултативен център VІ - София" ЕООД ф. д. № 6230/2000 г. д-р Тошка Боянова-Михова, управител / Мария Асенова Мингова, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Коньовица" № 65 12 Илинден 028223071 028223173 toboia@abv.bg
23 "Диагностично-консултативен център VІІ - София" ЕООД ф. д. № 3397/2000 г. д-р Антонио Динков Тонев, управител / Надежда Стефчова Делиева, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза" № 191 05 Сердика 029310186 029315001 tonev_dkc@abv.bg
24 "Диагностично-консултативен център VIII - София" ЕООД ф. д. № 3398/2000 г. д-р Слави Евстатиев Славчев, управител / Десислава Василева Радулова, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ж.к. "Надежда", бул. "Хр. Силянов" № 77 13 Надежда 029382717 028378613 dcc8sofia@gmail.com
25 "Диагностично-консултативен център XI - София" ЕООД ф. д. № 3400/2000 г. Татяна Иванова Евтимова, управител / Петър Тодоров Попов, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Цар Симеон" № 145 03 Възраждане 028310046 няма dkc11@abv.bg
26 "Диагностично-консултативен център ХІІ - София" ЕООД ф. д. № 3401/2000 г. д-р Васил Димитров Василев, управител / Иво Василев Гогев, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ж.к. Люлин-9, ул. "Кореняк" № 17 19 Люлин 028246148 028245148 dkc12.sofia@abv.bg
27 "Диагностично-консултативен център XIII - София" ЕООД ф. д. № 3402/2000 г. д-р Райна Божкова Ганева, управител / Златко Кръстев Атанасов - контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Д. Хаджикоцев" № 20 09 Лозенец 029630483 028665997 dkc13@abv.bg
28 "Диагностично-консултативен център ХІV - София" ЕООД ф. д. № 3403/2000 г. д-р Милен Петков Димов, управител / Камелия Димитрова Вълчева, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7 10 Триадица 029521546 029521363 dkc14@abv.bg
29 "Диагностично-консултативен център XV - София" ЕООД ф. д. № 3404/2000 г. Ани Начева Христова, управител / Борислав Иванов Пелов, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Никола Габровски" № 22 08 Изгрев 029624946 028688082 dkc_15_sofia@abv.bg
30 "Диагностично-консултативен център XVI - София" ЕООД ф. д. № 8979/2000 г. д-р Йоана Георгиева-Пенева, управител / Атанас Асенов Златев, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, кв. "Ботунец", ул. "Ив. Шонев" № 2 06 Подуяне 024651844 029943435 dkc16@abv.bg
31 "Диагностично-консултативен център XVII - София" ЕООД ф. д. № 6529/2000 г. д-р Константин Нинов Петров, управител / Маргарита Георгиева Паскалева, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 108 04 Оборище 029441174 няма dkc17@abv.bg
32 "Диагностично-консултативен център XVIII - София" ЕООД ф. д. № 3405/2000 г. д-р Ивайло Бориславов Попов, управител / Елена Маркова Балджиева, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ж.к. Суха pека, ул. "Емануил Васкидович" № 51 06 Подуяне 029450445 029450445 info@dcc18.com
33 "Диагностично-консултативен център ХХ - София" ЕООД ф. д. № 3407/2000 г. Любка Георгиева Асенова, управител / Лилия Маринова Долджева, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, бул. "Ген. Ст. Тошев" № 15-17 02 Красно село 029557225 няма lubka1@abv.bg
34 "Диагностично-консултативен център ХХІІ - София" ЕООД ф. д. № 3408/2000 г. д-р Лили Иванова Кирилова, управител / Валентин Бориславов Костов, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Николай Коперник" № 9 07 Слатина 028929859 няма upravitel@22dkc.com
35 "Диагностично-консултативен център XXIV - София" ЕООД ф. д. № 3410/2000 г. д-р Силвия Лазарова Янева, управител / Антоанета Давидова Апостолова, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ж.к. "Надежда", ул. "Ген. Н. Жеков" № 3 13 Надежда 028981201 028960119 dkc_24@abv.bg
36 "Диагностично-консултативен център XXV - София" ЕООД ф. д. № 3411/2000 г. д-р Стефан Ангелов Карамфилов, управител / Валентин Николов Терзиев, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ж.к. "Младост-ІІІ", бул."Св. Преображение" № 20 15 Младост 029767555 028750052 dkc25@abv.bg
37 "Диагностично-консултативен център XXVIII - София" ЕООД ф. д. № 4537/2000 г. д-р Иван Йорданов Наумов, управител / Гергана Валентинова Велинова, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ж.к. "Дружба-1", ул. "Илия Бешков" № 1 14 Искър 029790822 029791307 dkc_28@abv.bg
38 "Диагностично-консултативен център ХХІХ - София" ЕООД ф. д. № 3413/2000 г. д-р Росица Христова Спасова, управител / Татяна Димитрова Пазийска, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Г. Измирлиев" № 8 10 Триадица 028590117 няма dkc29@abv.bg
39 "Диагностично-консултативен център ХХХ - София" ЕООД ф. д. № 3414/2000 г. д-р Цветан Иванов Недялков, управител / Десислава Стефанова Кацарска, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ж.к. "Обеля-2" 20 Връбница 028341615 няма няма
40 "Дентален център II - София" ЕООД ф. д. № 3437/2000 г. д-р Георги Петров Зографски, управител / Станислава Груйчева Славчева, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза" № 191 05 Сердика 028033951 028325057 dent.C2@abv.bg
41 "Дентален център VI - София" ЕООД ф. д. № 3420/2000 г. д-р Вичка Драганова Аламанова, управител / Геновева Николаева Георгиева, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Иван Вазов" № 5 01 Средец 029885465 029883889 sc6sofia_eood@abv.bg
42 "Медицински център ХХХI - Нови Искър" ЕООД ф. д. № 3417/2000 г. д-р Анелия Димитрова Мишева, управител / Йордан Димитров Божилов, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле” № 121 21 Нови Искър 029917364 029917289 va63@abv.bg
43 "Медицински център ІХ - София" ЕООД ф. д. № 3421/2000 г. д-р Либер Иванов Лалев, управител Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Христо Батанджиев" № 60 05 Сердика 029367556 няма няма
44 "Център за психично здраве Проф. Никола Шипковенски" ЕООД ф. д. № 1534/2001 г. д-р Ана Попова-Върбанова, управител / Невена Гениева Станчева, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 59 04 Оборище 029816061 029818166 cpz_ns@abv.bg
45 "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД ф. д. № 2047/2001 г. д-р Ася Данчева-Атанасова, управител / Вася Тодорова Кирева, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Георги Измирлиев" № 8 10 Триадица 029581725 029582707 dermdisp@abv.bg
46 "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД ф. д. № 1578/2001 г. д-р Борислав Хараламбиев Димитров, управител / Дарина Кръстева Стоилова, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, бул. "Андрей Сахаров" № 1 15 Младост 029753950 029753950 sbaloz.sofia-grade@mail.bg
47 "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово" ЕООД ф. д. № 2404/2001 г. д-р Дора Димитрова Велева, управител / Михаил Иванов Ставрев, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. Бухово, ул. "Стефан и Велко" № 1 22 Кремиковци 029942316 029942416 sbplr_buhovo@abv.bg
48 "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци" ЕООД ф. д. № 3322/2001 г. д-р Цветанка Христова Зафирова, управител / Красимир Георгиев Сираков, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, кв. "Ботунец", ул. "Васил Левски" № 2 22 Кремиковци 029943319 няма botunetc@abv.bg
49 "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Панчарево" ЕООД ф. д. № 2155/2001 г. д-р Андрей Иванов Андреев, управител / Даниел Василев Костов, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ с. Панчарево, ул. "Кокалянско ханче" № 1 23 Панчарево 029923170 029923407 sbdplr_pancharevo@abv.bg
50 "Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа Св. София" ЕООД ф. д. № 1965/2001 г. доц. д-р Иван Димитров Чавдаров, управител / Анна Стефанова Гочева, контрольор Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, бул. "Възкресение" № 1В 11 Красна поляна 029208061 028281441 hospital_fin@cpcenresof-bg.com
51 "Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София" ЕАД ф. д. № 1846/2001 г. д-р Гергана Кирилова Коларова, изп. Директор / доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, член на СД / д-р Маржена Риш-Панова, член на СД Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Михалаки Ташев" № 2 11 Красна поляна 028220583 029207113 info@1agb.com
52 "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново" ЕАД ф. д. № 2221/2001 г. д-р Румен Любенов Велев, изп. Директор / д-р Пламен Станев Димов, член на СД / Даниела Стоянова Шиклева, член на СД Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, ул. "Шейново" № 19 01 Средец 029433141 029442718 hospital@sheynovo-ag.eu
53 "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД ф. д. № 1861/2001 г. доц. д-р Цветомир Иванов Димитров, изп. Директор / Иля Иванов Генов, член на СД / Александрина Петрова Перчева, член на СД Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, бул. "П. Евтимий" № 37 01 Средец 029883782 029804515 mbal_1@abv.bg
54 "Втора многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД ф. д. № 1432/2001 г. д-р Стефан Николаев Узунов, изп. Директор / Гено Киров Киров, член на СД / Снежана Младенова Кондева, член на СД Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, бул. "Христо Ботев" № 120 05 Сердика 029158340 029314024 secondmbal@abv.bg
55 "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД ф. д. № 2158/2001 г. д-р Аркади Георгиев Иванов, изп. Директор / д-р Стела Станчева-Чернева, член на СД / Николай Лазаров Топалов, член на СД Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, бул. "Македония" № 38 02 Красно село 029521474 028519211 mbal4@abv.bg
56 "Пета многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД ф. д. № 2037/2001 г. д-р Борил Петров Петров, изп. Директор / Асен Атанасов Златев, член на СД /д-р Димитър Делчев Русенов, член на СД Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ гр. София, бул. "Ген. Столетов" № 67 А 05 Сердика 029268105 028325075 director.vmbal@gmail.com