одобрен

Военни паметници - Област Варна

Уникален идентификатор:  342b653b-9933-45a9-97ce-87a2c91751bb

Описание:

Регистър на военни паметници на територията на Варненска област

история

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-09-11 12:53:50
  • Създаден от: n_iliev
  • Последна промяна: 2019-09-11 12:56:11
  • Последно променил: n_iliev
1ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ - ВАРНАпо
ред
С е л и щ е Точно наименование Вид на
обекта
Точно
местоположение

Заб./Доку
мент1.

Общ. Варна


Паметник на падналите чинове от 8 -ми При -морски
полк в Сръбско -българската война

Пам етник

Бул. Мария Луиза

2. Общ. Варна

Въз поменателен паметник -костница на загиналите за
Родината офицери, подофицери и войни през воините
1912 -1913 и 1015 -1918 г.
Паметник Стари градски
гробища

3. Общ. Варна

Паметник на граничаря ( на загиналите о т 15 -та
погранична дружина)
Паметник Морска градина
4. Общ. Варна Паметна плоча на загиналите в Отечествената война Паметна плоча кв. Виница
5. Общ. Варна

Паметник -портал, на загиналите войни за обединение
на Отечеството 1912 -1913 г. 1915 -1918 г. и
Втората световна война
Паметник Бул.8 -ми
Приморски полк

6. Общ. Варна

Паметна плоча на генерал -майор Стоян Стоянов –
летец изпитател
Паметна плоча кв. Галата
7. Общ. Варна Паметник на загиналите в Отечествената война Паметник кв. Аспарухово
8. Общ. Варна Паметник на полковник Петър Димков Бюст -паметник Бул.8 -ми
Приморски полк

9. Общ. Варна Паметник на полковник Милко Железов Бюст -паметник Бул.8 -ми
Приморски полк

2

1.

ВМС - Варна


Паметник на старшина 1 степен Димитър Димитров

Паметник

Във ВФ 32 140

2. ВМС - Варна

Паметник на загиналите летци при изпълнение на
служебния си дълг
Паметник Във ВФ. 36 940
3. ВМС - Варна

Паметна плоча на загиналите военнослуже щи при
изпълнение на служебния си дълг
Паметна плоча Във ВФ. 38 010
4. ВМС - Варна Паметник на капитан 1 ранг Димитър Добрев Бюст -паметник Пред ВМ музей
5 ВМС - Варна Паметник на контраадмирал Иван Вариклечков орелеф На стената на
щаба на ВМС

6. ВМС - Варна Паметник на подводното плаване в Р. България Па метник Във ВФ 32 1401. Общ. Аксаково Паметник на загиналите във войните 1912 -1918 г.
Паметник Гр. Аксаково
2. Общ. Аксаково Паметник на героите от с. Кичево, загинали за
обединението и независимостта на България 1912 -
1913г; 1915 -1918г; 194 4-1945г.
Паметник с. Кичево
3. Общ. Аксаково Паметник „Лъвчето” - В памет на загиналите в Бал -
канската и Първата световна война от с. Л.Каравелово Паметник с. Л. Каравелово
4. Общ. Аксаково Паметник на загиналите в Балканската и Първата
световна вой на от с. Долище Паметник с. Долище
5. Общ. Аксаково Паметник на загиналите във войните за свободата на
България Паметник с. Климентово
6. Общ. Аксаково Паметник на руските освободители на с. Орешак от
турско робство 1878г. и загиналите във войните
войн и от с. Орешак
Паметник с. Орешак
7. Общ. Аксаково Паметник на загиналите за свободата на Родината в
Отечествената война Паметник с. Игнатиево
8. Общ. Аксаково Паметник на Крумовци, загинали за свободата на
Отечеството Паметник с. Крумово
9. Общ. Акс аково Паметник на загиналите за Отечеството
Паметник с. Слъчево

3

10. Общ. Аксаково Паметник на загинали за свободата на Родината във
воините 1912 -1913г; 1915 -1918г; 1944 -1945г. от с.
Куманово
Паметник с. Куманово1. Общ. Аврен

Паметник на загиналите за Отечеството 1912 –
1913г., 1915 – 1918г. и 1944 – 1945г. Паметник с. Аврен
2. Общ. Аврен

Паметник на загиналите във войните за България
1915 – 1918 и 1944 – 1945г. Паметник с. Синдел
3. Общ. Аврен

Паметник на загиналите за Оте чеството 1912 –
1913г. 1915 – 1918г. и 1944 – 1945г. Паметник с. Царевци
4. Общ. Аврен

Паметник на загиналите за Отечеството 1912 –
1913г. 1915 – 1918г. и 1944 – 1945г. Паметник с. Юнак
5. Общ. Аврен

Паметник на загиналите за Отечеството 19 12 –
1913г. 1915 – 1918г. и 1944 – 1945г. Паметник с. Дъбравино
6. Общ. Аврен

Паметник на загиналите за Отечеството от с. Здравец с. Здравец
7. Общ. Аврен

Паметник на загиналите за Отечеството от
с. Тръстиково с. Тръстиково

1. Общ. Белослав Паметник на загиналите във воините 1912 -1918 г и в
Отечествената война Паметник гр. Белослав
2. Общ. Белослав Паметник на капитан Никола Лефтеров – участник в
Балканската война Паметник с. Страшимирово1. Общ. Бяла Паметник на загиналите в Балканската , Между -
съюзническата, Първата и Втора световни войни
Паметник гр. Бяла

4

2. Общ. Бяла Паметник на Цонко и Илия Господинови – герои от
Втората световна война Паметник гр. Бяла


3. Общ. Бяла Паметник на загиналите в Балканската, Между -
съюзническата, Първата и Втора световни войни Паметник с. Господиново
4, Общ. Бяла Паметник на загиналите в Балканската, Между -
съюзническата, Първата и Втора световни войни Паметник с. Дюлино
5. Общ. Бяла Паметник на загиналите в Балканската, М ежду -
съюзническата, Първата и Втора световни войни Паметник с. Горица
6. Общ. Бяла Паметник на Петър Панайотов – герой от Втората
световна война Паметник с. Горица
7. Общ. Бяла Паметник на загиналите в Балканската, Между -
съюзническата, Първата и Втор а световни войни

Паметник с. Попович

1. Общ. Ветрино Паметник на загиналите през войните 1912 -1918г. и
Отечествената война 1944 -1945г. Паметник с. Ветрино
2. Общ. Ветрино Паметник на загиналите в Отечествената война 1944
– 1945 г. Паметник с. Белоградец
3. Общ. Ветрино Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г.
Паметник с. Доброплодно
4. Общ. Ветрино Паметник на загиналите във войните 1912 -1918 г. и
Отечествената война 1944 – 1945 г. Паметник с. Неофит Рилски
5. Общ. Ветрино Паметник на загиналите във войните1912 – 1918 г. и в
Отечествената война 1944 – 1945 г. Паметник с. Невша
6. Общ. Ветрино Паметник “Войника” - загинали войници във войните
1912 –1918 г. Паметник с. Млада гвардия
7. Общ. Ветрино Паметник на загиналите в ъв войните 1912 – 1918 г.

Паметник с. Момчилово1. Общ. Вълчи дол Паметник на загиналите във воините Паметник гр. Вълчи дол
2. Общ. Вълчи дол Паметник на Генерал Пантелей Киселов
1863 – 1927 г. Паметник с. Генерал
Киселово

5

3. Общ. Вълчи дол Паметник на загинали за Родината
1912 -1913;1915 -1918; 1944 -1945 г. Паметник с. Генерал
Киселово

4. Общ. Вълчи дол Паметник на загиналите за Родината във воините
1912 -1913, 1915 -1918, 1944 -1945 г. Паметник с. Червенци
5. Общ. Вълчи дол Паметник на загинали за Родината
1912 – 1913; 1915 – 1918; 1944 – 1945 г. Паметник с. Добротич
6. Общ. Вълчи дол Паметник на загиналите във войните 1912 – 1913;
1915 – 1918 г. Паметник с. Брестак
7. Общ. Вълчи дол Паметник на загиналите за Родината Па метник с. Калоян
8. Общ. Вълчи дол Паметник на загиналите във воините
1912 – 1913; 1915 – 1918 г. Паметник с. Караманите
9. Общ. Вълчи дол Паметник на загиналите във воините
1912 – 1913; 1915 – 1918 г. Паметник с. Стефан Караджа
10. Общ. Вълчи дол Па метник на загиналите във воините
1912 – 1313] 1915 – 1918] 1944 – 1945 г. Паметник с. Кракра
11. Общ. Вълчи дол Паметник на загиналите на загиналите във воините
1912 – 1913;1915 -1918;1944 -1945 г. Паметник с. Войводино
12. Общ. Вълчи дол Паметник на за гиналите на загиналите във воините
1912 – 1913;1915 -1918 г. Паметник с. Щипско
13. Общ. Вълчи дол Паметник на загиналите през войните Паметник с. Оборище
14. Общ. Вълчи дол Паметник на загиналите за Родината Паметник с. Михалич
15. Общ. Вълчи дол Паметник на загиналите за Родината
Няма анкетна карта Паметник с. Есеница
16 Общ. Вълчи дол Паметна плоча на загиналите през войните Паметна плоча с. Метличина

1. Общ. Девня Паметник на загиналите през войните девненци Паметник гр. Девня


2. Общ. Девня Паметник на загиналите през войните повеляновци

Паметник гр. Девня
кв. Повеляново

3. Общ. Девня Паметник на загиналите във войни - жители на село
Падина
Паметник с. Падина

6

4. Общ. Девня 1. Паметна плоча на загиналите във войните Паметн а плоча с. Падина
5. Общ. Девня 2. Паметна плоча на загиналите във войните Паметна плоча с. Падина1. Общ. Дългопол Паметник на загиналите войни през воините Паметник гр. Дългопол
2. Общ. Дългопол Паметник на загиналите войни през воините Паметник с. Аспарухово
3. Общ. Дългопол Паметна плоча на загиналите за Родината Паметна плоча с. Партизани
4. Общ. Дългопол Паметна плоча на загиналите за Родината Паметна плоча с. Камен дял1. Общ. Долни
Чифлик
Паметник на В памет на заги налите в Отечествената
война и в борбата срещу фашизма в памет на Митю
Илиев Караилиев
Паметник гр. Долни Чифлик
2. Общ. Долни
Чифлик
В памет на загиналите жители на гр. Долни чифлик
във войните: 1912 – 1913; 1915 – 1918; 1944 – 1945 г. Паметник гр. До лни Чифлик
3. Общ. Долни
Чифлик
Паметник на загиналите в Балканската, между -
съюзническата, първата и втората световни войни Паметник с. Гроздьово
4. Общ. Долни
Чифлик
Паметник на загиналите във войните Паметник с.Ст. Оряхово
5. Общ. Долни
Чифлик
Пам етник на загиналите във войните 1912, 1916,
1944 -1945 год. Паметник с. Рудник
6. Общ. Долни
Чифлик Паметник. на загиналите във войните от с. Голица Паметник с. Голица
7. Общ. Долни
Чифлик Бюст паметник. на летеца майор Венко Ненов Бюст -паметник с. Венелин

1. Общ. Провадия Паметник на загиналите във Втората световна война
от община Провадия Паметник град Провадия
2. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните Паметник с. Градинарово

7


3. Общ. Провадия Паметник на Тодор Илиев и 4 загинали във войната
1944 –1945 г. Паметник с. Комарево -1
4. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните 1912 –1918 и
1944 –1945 г. Паметник с. Манастир
5. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните 1912 –1918 г. Паметник с. Петров дол -1
6. Общ. Провадия Паметник на загинал военнослужещ Паметник с. Петров дол -2
7. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните 1912 –1918 г. Паметник с. Равна
8. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните 1912 –1918 г. Паметник с. Блъсково
9. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните Паметник с. Добрина
10. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните 1912 –1918 г. Паметник с. Неново -1
11. Общ. Провадия Паметник на Димитър Димитров, загинал по време на
ВСВ в Унгария Паме тник с. Неново -2
12. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните Паметник с. Снежина
13. Общ. Провадия Паметник на загинал във Втората световна война Паметник с. Черковна -1
14. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните 1912 –1918 г. Па метник с. Черковна -2
15. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните 1912 –1918 г. и
1944 г. Паметник с. Венчан
16. Общ. Провадия Паметник -чешма на загиналите във войните 1912 –
1918 и 1944 – 1945 г. Паметник с. Китен
17. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните 1912 1918 г. Паметник с. Кривня
18. Общ. Провадия 1. Паметник на загинали в Първата световна война Паметник с. Бозвелийско
19. Общ. Провадия 2. Паметник на загинал в Първата световна война Паметник с. Бозвелийско
20. Общ . Провадия Паметник на загиналите във Втората световна война Паметник с. Тутраканци
21. Общ. Провадия Паметник -чешма на фронтоваците от Втората Паметник с. Комарево -2

8

световна война
22. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните от с. Житница Паметник с. Житница
23. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните от с. Овчага Паметник с. Овчага
24. Общ. Провадия Паметник на загиналите във войните от с. Бързица
Няма анкетна карта и снимков материал
Паметник с. Бързица1. Общ. Су ворово Паметник на загиналите войни Паметник гр. Суворово
2. Общ. Суворово Паметник на загиналите войни във войните Паметник с. Николаевка
3. Общ. Суворово Паметник на загиналите войни, Балканската война
1912 -13; Междусъюзническата и Първата световна
война
Паметник с. Чернево
4. Общ. Суворово Паметник на загиналите във воините от с. Изгрев Паметник с. ИзгревВсичко в обла ст Варна към 10.07.2019 г. са регистрирани 106 военни паметника


Регистъра и зготвил:
Д. Димитров - Отговорник ОМП