одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

Уникален идентификатор:  348843a3-24fe-4e7b-8fd5-5cbb93180ee5

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-09-17 12:16:23
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-09-17 12:16:23
 

Моля изчакайте