одобрен

21.06.2020 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  34c06867-da78-40de-86eb-78c5a58d0a1e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 16:34:02
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-06-23 16:34:02

Населено място / Пункт

SO2

NO2

ФПЧ10

CO

O3

ПС за СЧН ПС за СДН ПС за СЧН ПС за СДН 8ч норма ПИН
350.0 µg/m3 125.0 µg/m3 200.0 µg/m3 50.0 µg/m3 10.0 mg/m3 180.0 µg/m3
Видин 2 1.62