одобрен

Регистър на второстепенните разпоредители с бюджет в община Руен

Уникален идентификатор:  34fc7a36-bed4-4683-8ed8-0d4bbc252bc6

Описание:

Регистър на второстепенните разпоредители с бюджет в община Руен

второстепенни разпоредители община Руен

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-15 11:41:38
  • Създаден от: nedzhmetin_yusuf
  • Последна промяна: 2018-11-01 12:41:11
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР

на второстепиннните разпоредители с бюджет
в Община Руен към 01.01.2017 г.
№ по ред Второстепенен разпоредител с бюджет Адрес
1 Директор на Средно училище „Елин Пелин“ с.Руен
2 Директор на Средно училище „Отец Паисий“ с.Люляково
3 Директор на Основно училище „Христо Ботев“ с.Череша
4 Директор на Основно училище „Йордан Йовков“ с.Скалак
5 Директор на Основно училище „Д-р Петър Берон " с.Вресово
6 Директор на Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ с.Зайчар
7 Директор на Основно училище „Климент Охридски“ с.Дъскотна
8 Директор на Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ с.Планиница
9 Директор на Основно училище „А.С.Макаренко“ с.Речица
10 Директор на Основно училище „Димитър Полянов“ с.Трънак
11 Директор на Основно училище „Алеко Константинов“ с.Добромир
12 Директор на Основно училище „Иван Вазов“ с.Струя
13 Директор на Основно училище „Димчо Дебелянов с.Снягово
14 Директор на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Добра Поляна
15 Директор на Основно училище „Реджеб Кюпчю“ с.Топчийско
16 Директор на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Просеник
17 Директор на Основно училище „Реджеб Кюпчю“ с.Сини рид
18 Директор на Основно училище „Иван Вазов“ с.Ръжица
19 Директор на Основно училище „Д-р Петър Берон " с.Разбойна
20 Директор на Начално училище „Д-р Петър Берон " с.Ябълчево
Съставил:...............................
№ по ред Второстепенен разпоредител с бюджет Адрес