одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 21.02.2020

Уникален идентификатор:  34fecd0b-a6ae-41aa-adb1-4746a40b4bfe

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-24 09:42:26
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-02-24 09:42:26

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34 405140.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 37 16119.7
10 xxxx Издръжка 299 133114.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7 10617
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7 286640
88 xxxx Средства на разпореждане 94 57618.07
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5 222
Общо:  483 909471.57
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5 222
Общо:  5 222
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 26975.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6 4640
Общо:  21 31615.52
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 173.08
Общо:  2 173.08
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 225
Общо:  4 225
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 445.31
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3458
Общо:  3 3903.31
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 43.78
88 xxxx Средства на разпореждане 23 2354
Общо:  24 2397.78
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 42575.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 1193.14
88 xxxx Средства на разпореждане 6 576
Общо:  16 44344.91
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-РЕГИОН ( 0170230008 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 401.54
88 xxxx Средства на разпореждане 2 230
Общо:  3 631.54
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 3194.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 285
88 xxxx Средства на разпореждане 11 1777.02
Общо:  29 5256.3
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 100
Общо:  1 100
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 24945.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 190
10 xxxx Издръжка 12 11703.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 9927
Общо:  21 46766
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 150
10 xxxx Издръжка 12 2265.6
88 xxxx Средства на разпореждане 3 2706.08
Общо:  16 5121.68
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 86.11
10 xxxx Издръжка 9 678.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 270
88 xxxx Средства на разпореждане 9 884.6
Общо:  20 1919.41
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 226.43
Общо:  2 226.43
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 692.41
88 xxxx Средства на разпореждане 2 112.09
Общо:  6 804.5
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 30673.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 483.14
10 xxxx Издръжка 15 5183.58
88 xxxx Средства на разпореждане 2 210
Общо:  23 36550.47
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 18228.51
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 115
10 xxxx Издръжка 12 4097.71
88 xxxx Средства на разпореждане 1 124
Общо:  16 22565.22
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 362.16
Общо:  8 362.16
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 2777.29
Общо:  8 2777.29
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 21443.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 1058.12
10 xxxx Издръжка 8 3095.51
Общо:  16 25596.79
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 20001.58
Общо:  1 20001.58
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 1719.11
88 xxxx Средства на разпореждане 2 32471.47
Общо:  13 34190.58
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 4776.27
88 xxxx Средства на разпореждане 13 3619.8
Общо:  18 8396.07
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 167365.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14 10672.16
10 xxxx Издръжка 15 21996.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 135
88 xxxx Средства на разпореждане 5 4284.93
Общо:  42 204454.75
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 207.45
Общо:  3 207.45
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 5093.89
88 xxxx Средства на разпореждане 2 154.6
Общо:  7 5248.49
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 368.75
10 xxxx Издръжка 14 2754.36
Общо:  16 3123.11
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 847
Общо:  3 847
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 8159.13
88 xxxx Средства на разпореждане 8 2849.62
Общо:  30 11008.75
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 2788.37
Общо:  12 2788.37
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 30158.13
10 xxxx Издръжка 14 4391
Общо:  18 34549.13
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 570
Общо:  2 570
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 17980.6
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 337
10 xxxx Издръжка 3 441.04
Общо:  8 18758.64
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 853.59
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1505.86
Общо:  3 2359.45
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1449.66
88 xxxx Средства на разпореждане 3 300
Общо:  4 1749.66
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2952.09
Общо:  6 2952.09
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 726.91
Общо:  2 726.91
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 209.02
Общо:  3 209.02
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 245.27
Общо:  1 245.27
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 31162.91
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 2071.14
Общо:  4 33234.05
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 150
Общо:  1 150
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Перник ( 0172540002 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 2445.02
Общо:  17 2445.02
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 938.73
Общо:  4 938.73
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 4152.12
Общо:  14 4152.12
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2324.66
Общо:  4 2324.66
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 281.28
Общо:  2 281.28
Българска академия на науките и държавни висши училища ( 017300**** ) Период: 21.02.2020 - 21.02.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 282000
Общо:  1 282000