одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане

Уникален идентификатор:  35342864-a853-4b56-aab2-4601c45ffd98

Описание:

Регистър на разрешителните за водовземане

водовземане община Стара Загора регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-23 09:38:27
  • Създаден от: atanas_pashov
  • Последна промяна: 2018-10-12 12:03:33
  • Последно променил: migrate_data

Титуляр

седалище

Разрешително №

Дата

Краен срок на действие

Място на водовземането (ползването)

Място на водоползването

Поречие

Вид на разрешителното

Цел на водоползването/ ползването

Пояснение

воден обект Населено място Община Област имот No Населено място Община Област