одобрен

Регистър на техническите паспорти - 2016 г. в община Грамада

Уникален идентификатор:  35846a6d-7af6-42fb-9a93-b817128a2b7a

ТСУ

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 16:36:22
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-11-29 16:36:22

ОБЩИНА ГРАМАДА , ОБЛАСТ ВИДИН

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 2016
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2016 год.
Регистрационен номер Сам. ОБЕКТ в сграда Дата на Регистрация СТРОЕЖ АДРЕС Разрешение за строеж / Акт за Узаконяване/ Квартал СЪСТАВИЛ
№ / дата Имот
Пор. № ЕКАТТЕ Район Кад. парцел
/кв./ СГРАДА
УПИ
1 17645 23 322 1 0 19.05.2016г. училище Няма данни УПИ І НИЯМАР КОНТРОЛ ЕООД
ул."П.Берон"№ кв .23
2 17645 80 1 0 19.05.2016г. Сграда -общинска администрация гр.Грамада пл."М.Нинов"№1 Няма данни УПИ ХХІ НИЯМАР КОНТРОЛ ЕООД
0 кв.80
0
3 17645 574 2016/05/31 съблекалне в спортен комплекс гр.Грамада Няма данни 574 ДММ ДИЗАЙН ЕООД
4 17645 17645.0.851 2016/12/22 Язовир"Фарафун гр.Грамада Няма данни ВИДАСОФТ ООД