одобрен

Белиш

Уникален идентификатор:  3586f827-8222-4e13-9ef7-bd2534718e2c

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-07-09 09:37:29
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:37:29

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия ТРОЯН – БЕЛИШ

 

 

Маршрутно разписание /МР/№ 08-01

Разсто-яние /км/

Час,

минути

 

Маршрут

Час,

минути

1.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

06.30

АГ Троян

07,25

 

 

6,5

06,49

1

06,50

с. Белиш

07,04

1

07,05

10.8

06.58

 

 

мах. “Ангелска”

 

 

07,00

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
Кнежки лъг през спирка „Автогара”.

 

 

1.Обща дължина 10.8 км.

2.Общо време за пътуване:

3.Общо време за движение: (ОВП- ОВПМС)

4. Съобщителна скорост -Vс : ( ОДМ:ОВП)х60
или: (т.1:т.2)х60

5.Техническа скорост Vт : (ОДМ: ОВД)х60
или: (т.1:т.3)х60

 

Посока Троян - Белиш – Vс =23.1 км/ч.; Vт= 24
км/ч

Посока Белиш – Троян – Vс=26 км/ч.; Vт= 27
км/ч

МР № 08-02

Разсто-яние /км/

Час,

минути

 

Маршрут

Час,

минути

2.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

16,00

АГ Троян

16,55

 

 

10.8

16,28

 

 

с. Белиш –

- мах.“Ангелска”

 

 

16,30

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

30.05.2013 г. Забележка: Курсът започва от
Кнежки лъг през спирка „Автогара”.

 

==================================================================

 

Настоящото разписание се възлага от
ОБЩИНА ТРОЯН на
………………………………………………………………………….….......................…......

с договор №…...…/….....…......2018 г. със
срок на действие до….................2023 г.

 

КМЕТ:……...............….