одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на общината

Уникален идентификатор:  36351041-dbb9-437e-9109-7dd5012992a4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:11:41
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:11:41
Няма информация за показване