одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на общината

Уникален идентификатор:  36351041-dbb9-437e-9109-7dd5012992a4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:11:41
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:11:41

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на общината

област: ПАЗАРДЖИК община: БРАЦИГОВО населено място: гр. БРАЦИГОВО
ОБЕКТ /адрес, локализация/ кадастрални данни деклар. с: обявен с: ДВ/НСОПК отписан с: вид категория
кв. п-л пл.№
І. Архитектурен ансамбъл „Синджирли бунар" ”Жилищните,стопански и култови сгради и архитектурни ансамбли са обявени за архитектурно-строителни паметници с прилежащите дворове, отпадни зидове и порти ДВ бр.4/1966г.
1. Синджирли бунар- кръстовище 162 415.41 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен Местно
2. Шишковата къща 1061 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
3. Ликомановата къща 1061 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен Местно
4. Кнсьовата къща 1062 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
5. Кнсьовата къща 1062 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
6. Ликомановата къща 1064 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
7. Ликомановата къща 1056 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен Местно
Архитектурен ансамбъл „Каракъневата и Манчева махали” ДВ бр.4/1966г.
8. Пуневата къща /Къща на наследници на Ангел Ив.Траянов/нов/ ул.”Черешово топче”№25 49 1192 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
9. Дуковата къща /Къща на наследници на Иван Анг.Гилин/нов/ ул.”П.Семерджиев”№24 49 1190 1189/нов/ ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен Местно
10. Филевата къща /Къща на Иван Гавр. Стефанов и Данаил Стеф.Кузев/нов/ ул.”П.Семерджиев” №27 48а 1280 1304 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
11. Благоевата къща /Къща на Илия Павлов Карагеоргиев/нов/ ул.”Атаиас Кьослев”Ж12 48а 1288 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
12. Благоевата къща /Къща на Ангел Заир. Комулджиев/нов/ ул.” Атанас Кьослев”№14 48а 1287 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
13. Семерджиевата къща /Къща на Георги Минков Ненков/нов/ ул.”Атанас Кьослев” 51 1289 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
14. Гюровата къща /Къща на Иванка Гюрова/нов/ ул.”Атанас Кьослев” № 8 50 1315 1342 /нов/ ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
15. Каракъневата къща /Къща на Славей В. Атанасов и Флора В. Димитров а/нов/ ул.”П.Семерджиев”№25 50 1279 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
16. Каракъневата къща /Къща на Никола Ангелов Каракънев/нов/ ул.”П.Семерджиев”№23 50 1278 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
17. Каракъневата къща /Къща на Тодор Т.Серафимов/нов/ ул.”П.Семерджиев”№21 50 1277 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
18. Каракъневата къща /Къща на Илия Ив.Цветков/нов/ ул.”П.Семерджиев”№19 50 1276 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
19. Илиевата къща /Къща на Тодор Барбов/нов/ ул.”П.Семерджиев”№17 50 1275 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
20. Чомпаловата къща /Къща на Тодор Барбов /нов/ ул.”П.Семерджиев”№15 50 1274 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
21. Манчевата къща /Къща на наследници на Костадин П. Чомпалов /нов/ ул.”П.Семерджиев”№11а 50 1273 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
22. Манчевата къща /Къща на Костадин Бабачев /нов/ ул.”П.Семерджиев”№11 50 1272 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
23. Манчевата къща /Къща на наследници на Васил Ат.Комулджиев /нов/ ул. ” И. Семерджиев ”№ 9 50 1272 1271 /нов/ ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
24. Манчевата къща /Къща на Александър Манчев/нов/ ул.”П.Семерджиев”№ 7 50 1271 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
25. Манчевата къща /Къща на наследници на Димитър Ив.Манчев/ ул.”П.Семерджиев”№ 5 50 1295 1293/нов/ ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
26. Йорговата къща /Къща на Петър и Търпо Йоргови/ ул.”Ив.Вазов” №№ 13-15 52 1296 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
27. Терзиевата къща /Къща на Пейо Кост. Терзиев/нов/ ул.”Ив. Вазов” 52 1270 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
28. Дингозовата къща /Къща на наследници на Иван Манчев-Екатерина Миланова Илиева/нов/ ул.”Ив. Вазов”№8 53 911 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
29. Дингозовата къща /Къща на Илия Димитров Кехайов/нов/ ул.”Ив.Вазов” № 6 53 912 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
30. Марковата къща /Къща на Милка Йорданова Ринкова/нов/ /Къща на Вельо Бор.Некезов/нов/ /Къща на Георги Ат.Цойков/нов/ ул.”П.Семерджиев”№ 4 49 49 49 1173,1174 1175 1173 1174 1175 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
Архитектурен ансамбъл „Паскалева,Кънчева, Павльова и Янкова махали” ДВ бр.4/1966г.
31. Дамовата къща /Къща на Атанас Ягнин/ /нов/ 54 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
32. Чепепковата къща /Къща на Васил Ат.Чепенков и Петър Ив.Миярев/нов/ ул."Паскал Таянов" №№ 8,10 54 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
33. Велчевата къща /Музей „В.Петлешков”/ ул.” Данаил Дименов”№ 7 55 906.907 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
34. Велчевата къща /Къща на наследници на Георги Ст.Велчев/нов/ ул.” Данаил Дименов”№5 908 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
35. Дименовата къща /Къща на наследници Данаил Дим. Дименов /нов/ ул.” Данаил Дименов”№3 55 905 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
36. Паскалевата къща /Къща на наследници на Злата Гроянова и Данаил Зафиров/нов/ ул.” Данаил Дименов”№1 55 897 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен Местно
37. Джамовата къща /Къща на наследници на Елена П.Джамова/нов/ ул.”Паскал Троянов”№9 55 898 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
38. Гилината къща /Къща на Борис 55 Г.Бакърджиев/нов/ /Къща на Георги Спасов Стефанов/нов/ ул.”Паскал Троянов” №3 55 55 901, 902 901 902 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
39. Гилината къща /Къща на наследници на Васил Гилин/нов/ ул.”Паскал Т роянов”№1 55 903 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
40. Темелковата къща ул.”Преврен”№27 57 1247 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
41. Тьпънаровата къща /Къща на Стефан Кьосаков/нов/ ул.”Преврен”№7 57 1246 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
42. Кьорколевата къща / Къща на наследници на Георги Кънчев/нов/ ул.”Братя Попови”№2 57 1245 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
43. Янковата къща Къща на наследници на Малин Велков/нов/ ул.” Братя Попови”№ 8 59 1263 ДВ бр.4/1966г. Архитектурно-строителен За сведение
44. Янковата къща /Къща на Георги Василев Ангелов/нов/ ул.”Братя Попови”№10 59 1244 ДВ бр.4/1966г.