одобрен

SEBRA-MF-2020-01-09

Уникален идентификатор:  365ab51a-f30f-4aa5-bdd9-819d3fb5d460

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-10 11:46:08
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-10 11:46:08

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 09.01.2020 - 09.01.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 68 952103.55
10 xxxx Издръжка 187 471929.9
88 xxxx Средства на разпореждане 1 113.2
Общо:  256 1424146.65
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2147
Общо:  4 2147
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 74 412890.8
Общо:  74 412890.8
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 9150
10 xxxx Издръжка 2 1035.6
Общо:  15 10185.6
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 51 941999
10 xxxx Издръжка 97 51671.64
88 xxxx Средства на разпореждане 1 113.2
Общо:  149 993783.84
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 762.08
Общо:  4 762.08
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 954.55
10 xxxx Издръжка 6 3422.78
Общо:  10 4377.33