одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 03.12.2019

Уникален идентификатор:  3663f26d-107a-495b-a158-cb5500626b59

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-04 08:07:50
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-12-04 08:07:50

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33 51453.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 4699.68
10 xxxx Издръжка 678 592424.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 158 861030.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7 45871.68
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 12146.49
88 xxxx Средства на разпореждане 96 46480.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 74 1481913.31
Общо:  1054 3096019.9
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 74 1481913.31
Общо:  74 1481913.31
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 4697.68
10 xxxx Издръжка 11 94151.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 108 722195.87
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 12146.49
Общо:  126 833191.57
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 9538.65
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1475.55
Общо:  5 11014.2
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 899.69
10 xxxx Издръжка 1 517.2
Общо:  4 1416.89
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1230.24
Общо:  2 1230.24
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 33.98
10 xxxx Издръжка 17 687.5
Общо:  22 721.48
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 5040
Общо:  1 5040
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 23 1723
Общо:  23 1723
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 193.75
10 xxxx Издръжка 3 1152.2
Общо:  4 1345.95
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 2 2418
Общо:  2 2418
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2879
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3606
Общо:  4 6485
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3790
Общо:  3 3790
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1703.22
Общо:  8 1703.22
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 896.17
Общо:  3 896.17
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 9410.18
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2015
Общо:  4 11425.18
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1965.83
Общо:  7 1965.83
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2842
Общо:  4 2842
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 60
Общо:  1 60
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 4257.2
Общо:  7 4257.2
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 3901.52
88 xxxx Средства на разпореждане 2 86.52
Общо:  7 3988.04
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 853.01
88 xxxx Средства на разпореждане 7 17045.9
Общо:  9 17898.91
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 4468.38
Общо:  15 4468.38
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 2317.3
Общо:  13 2317.3
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 8258.84
10 xxxx Издръжка 27 12107.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 6075
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1804.4
Общо:  36 28246.14
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2235.2
Общо:  2 2235.2
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 28 13361.08
88 xxxx Средства на разпореждане 17 2137.07
Общо:  45 15498.15
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 11717.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 7945
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 19479.9
Общо:  29 39142.66
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 259
10 xxxx Издръжка 11 35366.94
88 xxxx Средства на разпореждане 1 580.02
Общо:  13 36205.96
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 6470.41
Общо:  9 6470.41
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 6418.02
88 xxxx Средства на разпореждане 1 17.39
Общо:  9 6435.41
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 12446.45
10 xxxx Издръжка 25 54970.25
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 200
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2442
Общо:  34 70058.7
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2784.55
10 xxxx Издръжка 12 4869.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 4864
Общо:  17 12518.35
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 4440.17
88 xxxx Средства на разпореждане 1 346.99
Общо:  21 4787.16
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6250
10 xxxx Издръжка 8 4905.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 11982
88 xxxx Средства на разпореждане 14 2188.27
Общо:  26 25325.88
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 3931.2
Общо:  7 3931.2
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 36 14870.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 11709
88 xxxx Средства на разпореждане 3 809.33
Общо:  44 27389.14
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 5780.96
Общо:  12 5780.96
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 41 21222.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 2453
88 xxxx Средства на разпореждане 2 573.1
Общо:  52 24248.7
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 14583.2
10 xxxx Издръжка 56 25185.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 69048.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 23016.78
Общо:  71 131834.15
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 737.46
88 xxxx Средства на разпореждане 1 167.21
Общо:  6 904.67
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 32576.3
88 xxxx Средства на разпореждане 1 250.68
Общо:  23 32826.98
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 488.62
10 xxxx Издръжка 25 26102.12
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1360
Общо:  27 27950.74
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 4804.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4160
88 xxxx Средства на разпореждане 1 462.5
Общо:  18 9427.39
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3042.76
88 xxxx Средства на разпореждане 2 95
Общо:  8 3137.76
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1303.37
10 xxxx Издръжка 37 22539.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 6405
88 xxxx Средства на разпореждане 3 451.6
Общо:  44 30699.78
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 161.69
10 xxxx Издръжка 31 17738.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 4495
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1011.32
Общо:  35 23406.91
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 39.96
10 xxxx Издръжка 13 1767.7
88 xxxx Средства на разпореждане 3 771.37
Общо:  17 2579.03
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 2
10 xxxx Издръжка 5 674.91
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 354.1
88 xxxx Средства на разпореждане 1 223.79
Общо:  9 1254.8
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 28 18196.74
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 9144
Общо:  31 27340.74
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 10021.6
Общо:  2 10021.6
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 70
Общо:  1 70
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 11600
Общо:  2 11600
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ( 0172090008 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 15830
Общо:  6 15830
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1280
Общо:  1 1280
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 3 753.19
Общо:  3 753.19
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2897.1
10 xxxx Издръжка 1 3000
Общо:  3 5897.1
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 443.93
Общо:  3 443.93
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 3237.53
Общо:  4 3237.53
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 151.96
Общо:  3 151.96
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 614.48
Общо:  3 614.48
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1098.36
Общо:  3 1098.36
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пловдив ( 0172560009 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 662.52
Общо:  2 662.52
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 38476.67
Общо:  10 38476.67
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2928
Общо:  9 2928
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 895.72
Общо:  4 895.72
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 03.12.2019 - 03.12.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 310
Общо:  2 310