одобрен

Регистър на имоти, общинска собственост с. Флорентин, общ. Ново село. Регистър на имоти отдадени под аренда/наем - с. Флорентин, общ. Ново село.

Уникален идентификатор:  36f80d0d-94c5-4d08-b448-d09ab862e839

Описание:

Регистър на имоти, общинска собственост с. Флорентин, общ. Ново село. Регистър на имоти отдадени под аренда/наем - с. Флорентин, общ. Ново село.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XML

  • Създаден на: 2016-12-22 11:38:35
  • Създаден от: deyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:56:44
  • Последно променил: migrate_data