одобрен

Информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към 16.01.2020 г.

Уникален идентификатор:  3707c689-798c-4727-b32b-6cdafedf389c

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-02-13 08:59:13
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-02-13 08:59:13