одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към 31.12.2019г.

Уникален идентификатор:  37c7ad6f-d950-4bbb-a32a-af36a82f4597

второстепенни разпоредители

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-20 08:34:15
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-01-20 08:34:15

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

РАЗПОРЕДИТЕЛ С КРЕДИТИ МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
1 КМЕТСТВО БЕЛИ ОСЪМ Милка Пенчева-кмет к-во Бели Осъм 0885/88 03 11 beilosam@troyan.bg
2 КМЕТСТВО БОРИМА Мериян Афъзова - кмет к-во Борима 0885/88 03 16 borima@troyan.bg
3 КМЕТСТВО ВРАБЕВО Александрина Игнатова -кмет к-во Врабево 0885/88 03 28 vrabevo@troyan.bg
4 КМЕТСТВО ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА Виолета Стоянова -кмет к-во Г.Желязна 0885/88 03 34 golyamajelyazna@troyan.bg
5 КМЕТСТВО ДЕБНЕВО Галя Керезова-кмет к-во Дебнево 0885/88 03 37 debnevo@troyan.bg
6 КМЕТСТВО КАЛЕЙЦА Стела Чолакова-кмет к-во Калейца 0885/88 03 47 kaleyca@troyan.bg
7 КМЕТСТВО ОРЕШАК Марияна Генковска -кмет к-во Орешак 0885/88 03 51 oreshak@troyan.bg
8 КМЕТСТВО ЧЕРНИ ОСЪМ Марин Сираков -кмет к-во Черни Осъм 0885/88 04 06 chеrniosam@troyan.bg
9 КМЕТСТВО ШИПКОВО Наталия Керембова -кмет к-во Шипково 0885/88 04 11 shipkovo@troyan.bg
10 ДЕТСКА ЯСЛА - гр.ТРОЯН Красимира Петкова-директор Детска ясла - гр.Троян 0670/6 43 29 detska_iasla1troian@abv.bg
11 ДИРЕКТОР НА ОП "КОМУНАЛНИ УСЛУГИ" Елеонора Тотева директор Общинско предприятие "Комунални услуги" 0670/6 25 63 comserv@abv.bg
12 СУ "СВ.КЛ.ОХРИДСКИ"- ГР.ТРОЯН Иванка Цекова-директор СУ "Св.Климент Охридски"- гр.Троян 0878/48 60 22 skobg@abv.bg
13 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГР.ТРОЯН Ангел Балев -директор СУ "Васил Левски"- гр.Троян 0670/6 27 72 vlevski_school@mail.bg
14 ОУ "ИВАН ХАДЖИЙСКИ"-ГР.ТРОЯН Ралица Бенчева-директор ОУ "Иван Хаджийски"- гр.Троян 0670/6 27 15 iv_had1896@abv.bg
15 НУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- ГР.ТРОЯН Борис Йовчев-директор НУ "Св.св.Кирил и Методий"- гр-Троян 0889/26 62 88 km_troyan@abv.bg
16 НУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР.ТРОЯН Мрияна Митова-директор НУ "Христо Ботев"- гр.Троян 0670/6 27 13 nu_hr.botev@abv.bg
17 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- С.БОРИМА Иванка Миткова-директор ОУ "Васил Левски"-с.Борима 0888/71 82 48 vlevski_borima@abv.bg
18 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ОРЕШАК Здравка Петкова -директор ОУ "Васил Левски"-с.Орешак 0893/47 77 07 ou_oreshak@abv.bg
19 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-С.ЧЕРНИ ОСЪМ Румяна Велешка-директор СУ "Васил Лески" - с.Черни Осъм 0878/73 11 90 nmgs_@abv.bg
20 МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ Елеонора Авджиева-директор Музей на народните и худ.занаяти 0670/6 20 62 m_shoshkova@yahoo.com
ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА -ГР.ТРОЯН и приложни изкуства- гр.Троян
21 ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ -С.ЧЕРНИ ОСЪМ Христо Илиев-директор Природонаучен музей - с.Черни Осъм 06962/23 71 Vele6ka@abv.bg
22 МЛАДЕЖКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР С МАЖОРЕТКИ -ГР.ТРОЯН Елеонора Петковска-ръководител Младежки духов оркестър 0878/84 46 03 stela_gm@mail.bg
23 ДГ "ОСМИ МАРТ"- ГР.ТРОЯН Татяна Нанкова-директор ДГ "Осми март" - гр.Троян 0670/6 34 96 cdg8mart@abv.bg
24 ДГ "ЗДРАВЕЦ"- ГР.ТРОЯН Полина Дичевска -директор ДГ "Здравец" - гр. Троян 0670/ 6 43 70 ivanova_zdravec@abv.bg
25 ДГ "СИНЧЕЦ"-ГР.ТРОЯН Виолета Маркова-директор ДГ "Синчец" - гр.Троян 0670/6 40 18 sindg@abv.bg
26 ДГ"МИР"-ГР.ТРОЯН Веска Петкова-директор ДГ "Мир" - гр.Троян 0670/6 43 51 odz.mir@gmail.com
27 ДГ "БУКОВЕЦ"-ГР.ТРОЯН Маргарита Станева-директор ДГ "Буковец" - гр-Троян 0670/6 46 71 odz_bukovec@abv.bg
28 ДГ"ЗВЪНЧЕ" - С.КАЛЕЙЦА Теменуга Лунголова-директор ДГ "Звънче"- с.Калейца 06967/23 81 sdg_kaleica@abv.bg
29 ДГ "НЕЗАБРАВКА"- С.ОРЕШАК Велислава Петкова -директор ДГ "Незабравка" - с.Орешак 06952/22 70 dg_nezabravka_v.petkova@abv.bg
31 ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - С.ВРАБЕВО Кремена Стойчева-директор ОУ "Иван Вазов"- с.Дебнево 0877/571096 obu_vazov@abv.bg
Милена Кабакчиева -директор Център за подкр.за личностно р-тие 0886/85 24 76 opc_troyan@abv.bg